Xreferat.com » Рефераты по журналистике » Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

створює прямокутні фрейми. Для створення фреймів іншої форми використаються інструменти створення геометричних фігур:

-   для створення фрейму овальної форми;

- - для створення багатокутного фрейму (опуклого й у формі зірки);

- -для створення фрейму прямокутної форми.

Створення багатокутного фрейму.

Виберіть інструмент Polygon (Багатокутник) подвійним клацанням на панелі інструментів. На екрані з'явиться діалогове вікно Polygon Settings (Установки багатокутника). Введіть значення в поле Number of Sides (Кількість сторін). Якщо залишити значення поля Star Inset (Глибина променів) рівним 0%, то вийде опуклий багатокутник. Якщо встановити значення глибини променів, то вийде зірка. Щоб створити багатокутник, протягніть мишу по діагоналі. По досягненні потрібного розміру фігури відпустите кнопку миші. Для створення фрейму правильної геометричної форми при малюванні відповідним інструментом необхідно втримувати натиснутої клавішу Shift. Установка розміру фрейму.

Виберіть інструмент Ellipse (Еліпс) або Rectangle (Прямокутник) на панелі інструментів. Установите курсор у місце, де хочете створити фрейм. Клацніть мишею на екрані з'явиться діалогове вікно для установки розмірів фрейму. Задайте висоту й ширину фрейму в полях Width (Ширина) і Height (Висота). Натисніть ОК. Після цього буде створений фрейм, верхній лівий кут якого перебуває в місці, зазначеному вами.

Введення тексту.

Для введення тексту усередину фрейму досить вибрати інструмент Type (Текст) і клацнути усередині створеного фрейму.

Установка гарнітури й розміру шрифту.

Стиль шрифту називається гарнітурою. Для установки цих параметрів і інших використається спеціальна палітра Character. Для відображення її на екрані використається команда Window / Type&Tables / Character або команда Type / Character. У полі встановлюється гарнітура шрифту. У полі встановлюється розмір шрифту. У полі встановлюється інтерліньяж. У полі встановлюється трекинг. У полі встановлюється накреслення (напівжирний, підкреслений, курсив, звичайний). У полях встановлюється скривлення тексту по горизонталі й вертикалі. У полі встановлюється нахил символів тексту.

Текстові ефекти.

Програма InDesign дозволяє користуватися текстовими ефектами, такими як All Caps (всі прописні), Small Caps (всі зменшені), Subscript (нижній індекс), Superscript (верхній індекс), Underline (підкреслення), Ligatures (лігатура) - автоматично заміняє буквені сполучення, на зразок «fi» і «fl», комбінованими буквеними формами. Всі ці ефекти задаються в меню палітри Character. Накреслення тексту зміниться відповідно до обраного ефекту.

Форматування абзацу.

Під форматуванням абзацу мається на увазі застосування атрибутів до всього абзацу. Форматування в програмі InDesign здійснюється за допомогою опцій палітри Paragraph (Абзац). Для її відображення призначена команда Window / Type / Paragraph або Type / Paragraph. При форматуванні абзацу варто користуватися наступними прийомами:

- щоб застосувати атрибути до окремого абзацу необхідно помістити текстовий курсор усередині даного абзацу

- для застосування атрибутів до декількох абзаців необхідно виділити частину першого й останнього абзаців і абзаци між ними.

Настроювання виключки й відступів.

Крім звичайних засобів виключки, застосовуваних у програмах верстки й текстових редакторів, у програмі InDesign є кілька нових варіантів виключки.

- виключка вліво - вирівнювання тексту по лівому полю

- виключка по центрі - вирівнювання тексту по центрі

- виключка вправо - вирівнювання тексту по правому полю.

- виключка по форматі вліво - вирівнювання тексту по ширині, а останнього рядка - по лівому краї.

- виключка по форматі по центрі - вирівнювання тексту по ширині, а останнього рядка - по центрі.

- виключка по форматі вправо - вирівнювання тексту по ширині, а останнього рядка - по правому краї.

- виключка повна - вирівнювання тексту по лівому й правому полях.

Для установки відступів необхідно виконати наступні дії:

1) виділити необхідні абзаци;

2) використати засоби керування абзацами:

- - відступ ліворуч (зрушує лівий край абзацу щодо лівого поля текстового фрейму);

- - відступ праворуч (зрушує правий край абзацу щодо правого поля текстового фрейму);

- - абзацний відступ (зрушує перший рядок абзацу щодо всього абзацу).

Установка відбиття між абзацами.

Спочатку необхідно виділити абзаци, для яких установлюється відбиття. Відбиття встановлюється за допомогою опцій палітри Paragraph (Абзац).

Відбиття перед абзацом встановлюються в полы Space Before (Відбиття до) . Відбиття після абзацом встановлюються в полі Space After (Відбиття після) .

Створення буквиці.

Буквицею називається перший символ (або символи) абзацу, збільшений у порівнянні зі звичайним текстом і врізаний у текст на глибину декількох рядків. Для її створення спочатку необхідно виділити абзац, у якому буде перебувати буквиця. Потім вказується кількість рядків, що буде займати буквиця, у полі . Кількість символів буквиці задається в полі .

Вставка додаткових символів.

Для вставки додаткових символів використається команда Type / Insert Special Character (Текст / Вставити спеціальний символ). Можна задати гарнітуру й накреслення символу, що вставляється.

Установка зв'язку між фреймами.

Для установки зв'язку між фреймами необхідно виконати наступні дії:

1. Клацнути на символ переповнення першого фрейму. Курсор прийме вид піктограми завантаження.

2. Клацнути усередині другого фрейму, куди необхідно здійснити перенос.

Індикатори зв'язку покажуть, що текст «утікає» у фрейм або «випливає» з нього. Для відображення лінії зв'язку між фреймами спочатку необхідно виділити фрейм, зв'язки якого потрібно відобразити. Потім виконати команду View / Show Text Threads (Перегляд / Показати лінії зв'язку). На екрані з'являться лінії, що показують між якими фреймами встановлений зв'язок.

Настроювання параметрів фрейму.

Створивши текстовий фрейм можна контролювати розподіл тексту всередині нього. Для цього необхідно виконати команду Object / Text Frame Options (Елемент / Параметри текстового фрейму). В області Columns (Колонки) можна встановити наступні параметри:

- Number (Кількість) - призначена для завдання кількості колонок;

- Width (Ширина) - використається для завдання ширини колонок;

- Gutter (Інтервал) - призначено для завдання інтервалу між колонками.

В області Inset Spacing (Відступи від країв фрейму) можна задати відстані від границь фрейму до розташовуваного усередині тексту.

Імпортування зображень у фрейм.

Для імпорту зображення у вже існуючий фрейм необхідно спочатку вибрати цей фрейм інструментом Selection (Чорна стрілка) або Direct Selection (Біла стрілка), а потім скористатися командою File/Place (Файл/Помістити), щоб знайти зображення, яке потрібно вставити. Далі клацнути по кнопці Open (Відкрити) у діалоговому вікні Place (Помістити). Файл автоматично буде вставлений у фрейм. Для припасування розміру зображення під розмір фрейму необхідно спочатку виділити це зображення, а потім скористатися командою Object/Fitting/Fit Content to Frame.

Установка режиму обтікання текстом.

Для установки режиму обтікання фрейму текстом призначена палітра Text Wrap (Обтікання текстом), відобразити яку можна за допомогою команди Window/Text Wrap (Вікно/Обтікання текстом). Для установки обтікання виділите спочатку фрейм інструментом Selection (Чорна стрілка) або Direct Selection (Біла стрілка), а потім у палітрі Text Wrap (Обтікання текстом) один з наступних варіантів обтікання:

- No text wrap (немає обтікання) - текст розташовується зверху на об'єкті або під ним;

- Wrap around bounding box (навколо) - текст розміщається по периметрі обмежувальної рамки об'єкта;

- Wrap around object shape (по контурі) - текст повторює контур фрейму;

- Jump object (зверху й знизу) - ілюстрація міститься врозріз між рядками тексту;

- Jump to next column (перенапрямок) - текст перенаправляється в сусідню колонку або текстовий фрейм.

Крім того, можна у відповідних полях увести значення відступу, щоб задати відстань між текстом і об'єктом.

Додавання сторінок у документ.

Для додавання сторінок у документ у палітрі Pages (Сторінки) призначена кнопка Create new page (Створити нову сторінку) .

Створення нової сторінки-шаблона.

Для цього в палітрі Pages (Сторінки) необхідно клацнути на кнопці властивостей і виконати команду New Master (Нова сторінка-шаблон). На екрані з'явиться діалогове вікно, у якому в поле Prefix необхідно вказати букву для префікса сторінки-шаблона, у поле Name - ім'я сторінки-шаблона, у поле Based on Master необхідно вибрати сторінку-шаблон, на якій буде заснована нова сторінка-шаблон, у поле Number of Pages задається кількість сторінок шаблона.

Використання нового шаблона.

Для застосування створеного шаблона до сторінок документа необхідно в палітрі Pages (Сторінки) клацнути на кнопці властивостей і виконати команду Apply Master to Pages (Застосувати шаблон до сторінок). У діалоговому вікні, що з'явилося, у поле Apply Master вибирається застосовуваний шаблон, а в поле ToPages вказуються сторінки документа, до яких необхідно застосувати шаблон.

Перетворення сторінки документа в шаблон.

Для цього необхідно спочатку виділити сторінку або сторінки, які будуть застосовуватися як шаблон. Потім ці сторінки перетаскуються з області роботи з документом в область роботи із шаблонами. Інший спосіб - зберегти потрібні сторінки, використовуючи опцію Save as Master (Зберегти як шаблон) з меню палітри Pages (Сторінки).

Зміна елементів шаблона.

Утримуючи натиснутої клавіші [Ctrl Shift] необхідно клацнути по елементі, якому потрібно змінити. Елемент буде обраний. Далі вносяться необхідні зміни.


Таблиця 2

Технічна характеристика запроектованого обладнання

Назва Марка, модель Призначення Технічна характеристика
1 2 3 4
 1. Комп’ютер


 1. Монітор

APPLE Power Mac G4


MITSUBISHI Diamond Pro 920

обробка зі сканованих ілюстрацій, створення векторної частини етикетки, кольорокорекція, електронний монтаж


для роботи з комп’ютером

Процесор — 2Ч500 МГц Power PC G4.

Кеш-пам. 2 рівня — 1 Мб в кожному процесорі.

Пам’ять (SDRAM) — 256 Мб.

Відеокарта — ATIRAGE 128 Pro c, 16 Мб.

Вінчестер — 40 Гб (8200 об/хв), Ultra ATA/66.

Вбудований накопичувач — CD-RW.

Ethernet — 10/100/1000 BASE-T.

Порт FireWire — два (400 Мб/с).

Порт USB — два (12 Мб/с).

Модем — 56 КV.90.

Оперативна система — Mac OS 9.0.

Клавіатура — APPLE Pro Keyboard.

Мишка — APPLE Pro Mouse з оптичним сенсором.

Габарити (ВЧШЧД) — 43,2Ч22,6Ч46,7 см.

Вага — 13,6 кг.


ЄЛТ — Dimondtron NF, 19 дюймів.

Видима область — 372Ч281мм.

Апертурна решітка — 0,24 мм.

Частота:

 • рядкова розгортка — 30-108 кГц;

 • кадрова розгортка — 50-140 Гц.

Максимальна роздільна здат. — 1600Ч1200/85 Гц.

Відеовхід — D-SUB mini 15.

Габарити (ВЧШЧД) — 452Ч466Ч456 мм.

Вага — 23 кг.

 1. Сканер


 1. Принтер


 1. RIP-процесор

AGFA DuoScan T2500


HP DeskJet 815C


HEIDELBERG Delta Tower

сканування ілюстрацій, тексту, тексту, негативів, діапозитивів, слайдів, фотографій


вивід коректурних відбитків


растрування зображення

Формат — А4.

Оптична розд. здатність — 2500Ч2500 dpi.

Макс. роздільна здатність — 5000 dpi.

Глибина кольору — 36 bit.

Оптичний діапазон — 3,4 D (3,5 Dmax).

Область сканування:

 • на відображення — 200Ч350 мм;

 • на просвіт — 200Ч300 мм.

Слайд-модуль — Twin Plate/Dual-Lens.

Інтерфейс — SCSI-II (Mac/PC).

Програмне забезпечення — Agfa FotoLook, Agfa ColorTyne.


Формат — А4.

Розд. здатність — 600Ч600 dpi (чорний), кольоровий — технологія HP PhotoRET II.

Швидкість друку:

 • чорнобіле — 7,5 см/хв;

 • кольорове — 5 см/хв.

Пам’ять — 2 Мб.

Нагрузка — 1000 аркушів в місяць.

8 вбудованих шрифтів.

Інтерфейс — Universal Serial Bus (Mac/PC).

Габарити (ВЧШЧД) — 355Ч446Ч185 мм.

Вага — 5,5 кг.


Процесор — MIPS R46000 з тактовою частотою 133 МГц.

ОЗУ — 64 Мб з можливістю поширення до 128 Мб.

Жорсткий диск — 0,5 Гб.

Послідовний та паралельний порти.

 1. Фотонасвітлювач


 1. Проявний процесор для плівки


 1. Копіювальна рама

HEIDELBERG Hercules Elite


GLUNZ & JENSEN


HELIOPRINT CDL8

насвітлення плівки


проявлення, фіксаж і висушування плівки


копіювання зображення з плівки на пластину

Джерело світла — лазерний діод з довжиною хвилі 670-680 нм.

Принцип експонування — експонування на внутрішню поверхню барабана через обертову призму.

Формат барабана — 762Ч558 мм.

Формат експонування — 750Ч558 мм.

Роздільна здатність (7 ступен.) — до 5080 dpi.

Лініатура — 305 lpi.

Габарити (ШЧВЧД) — 150Ч125Ч73 см.

Вага — 544 кг.


Ширина фотоплівки — до 720 мм.

Товщина плівки — до 0.19 мм.

Формат фотоплівки — від 100Ч250 мм

Робоча швидкість — 33-132 см/хв.

Час проявлення — 15-60 с.

Час обробки — 60-340 с.

Об’єми в літрах:

 • проявник — 21;

 • фіксаж — 20;

 • вода — 20;

Маса — 180 кг.

Кількість води — до 3 л/хв.


Конструкція — верхня кришка.

Формат — 420Ч594 мм.

Джерело випром. — 800 Вт.

Інтегратор випром. — є.

Кількість рівнів випром. — 3.

Допоміжне освітлювання — є.

Кількість програм — 99.

Габарити (ШЧДЧВ) — 88Ч71Ч96 см.

 1. Проявний процесор для пластини

GLUNZ & JENSEN Inter Plater 62 проявлення, промивання, гумування та висушування пластини

Вага — 185 кг.

Живлення (V, Hz, W) — 230, 50, 800.


Продуктивність —51-127 см/хв.

Шир. пластини — 420Ч620 мм.

Об’єм бака проявника — 16,5 л.

Температура проявника — 20-35єC.

Температура сушки — 45єC.

Потреба води — 4 л.

Час виходу в готовність — 0,4єC/хв (розігрів).

Живлення — 230 В, 50/60 Гц, 1,75 кВт.

Вага — 110 кг.

Габарити — 90Ч185Ч105 см.1.3 Вибір, обґрунтування і коротка характеристика запроектованого обладнання


В цій дипломній роботі вибрано для роботи комп’ютер (робоча станція) APPLE Power Mac G4 — це професійний комп’ютер. Серце цих комп’ютерів — процесор Power PC G4. Двохпроцесорна модель з тактовою частотою 500 МГц значно перевищує можливості попередніх моделей G4 і може справлятися з будь-яким завданням від верстки до сканування, обробки графіки та відео монтажу. Всі моделі мають супершвидку системну шину 100 МГц, яка забезпечує швидкість передачі даних 800 Мб/сек., 10/100/1000 BASE-T Ethernet — адаптером і високопродуктивною графічною картою ATI RAGE Pro 128 із об’ємом графічної пам’яті 16 Мб, яка встановлюється в локальний графічний порт AGP 2x.

До комп’ютера підключається монітор MITSUBISHI Diamond Pro 920. Маючи найкраще співвідношення ціна/якість, даний монітор завойовує все більшу популярність серед видавництв, рекламних агентств, прес-бюро та інших користувачів, висуваючи на перше місце високі потреби до візуалізації графічної інформації. Нові моделі моніторів MITSUBISHI використовують абсолютно плоску трубку нового покоління Natural Flat Dimondtron. Разом із монітором до Mac G4 підключено сканер AGFA DuoScan T2500. В DuoScan T2500 використовується оптична система з двома лінзами (Dual-Lens), одна з яких призначена для сканування формату 203Ч355 мм із стандартною роздільною здатністю 1250Ч2500 dpi, а друга — для сканування полоси 102Ч355 мм із роздільною здатністю 2500Ч2500 dpi. Завдяки тому, що тут використовуються дуже плоскі дзеркала, виключається можливість навіть невеликих коливань довжини хвилі і відображення 95-99 % потоку світла. Це особливо важливо для сканування з високою роздільною здатністю, коли потрібно точно фокусувати світло.

Наступне обладнання, яке під’єднано до комп’ютера, є струменевий кольоровий принтер Hewlett Packard DeskJet 815C. Цей принтер забезпечує відмінний кольоровий друк фотографічної якості та чіткий друк чорного тексту. HP DeskJet 815C — дуже практичний і зручний у використанні принтер, який задовольняє різноманітні потреби в друці. Його легко настроювати та експлуатувати, він компактний і безшумний. Поліпшена технологія HP Photo RET II з багатошаровим накладанням кольору гарантує відмінні результати фотографічної якості, навіть на звичайному папері. Технологія узгодження кольорів HP Color Smart II забезпечує автоматичне отримання чудових кольорів (ColorSync 2.1.2 і вище для Macintosh). Ідеальної чіткості чорного тексту можна досягти завдяки чорним пігментним чорнилам HP. Ці чорнила HP унікальні тому, що швидко висихають і не змазуються, забезпечуючи завжди якісні результати.

Наступним обладнанням, що використовується в дипломній роботі є RIP- процесор HEIDELBERG Delta Tower. У робочій станції Delta Tower відбувається процес растрування даних. З’єднання з фотонасвітлювачем здійснюється через Fast Pixel Interface з тактовою частотою 125 МГц, що дає змогу відчутно скоротити час передачі інформації для експонування. Процес пришвидшується за рахунок того, що під’єднана до комп’ютера система виводу працює без пауз, тому виведення відбувається якнайшвидше за допомогою фотовивідного пристрою. Delta Tech 6.0-Workflow — програмне забезпечення для виводу робіт за технологічними схемами «Комп’ютер-плівка», «Комп’ютер-пластина».

Черговим запроектованим устаткуванням фірми HEIDELBERG є насвітлювач Hercules Elite. Він краще, ніж інші моделі забезпечує оптимальне співвідношення ціни і продуктивності. Цей фотовивідний пристрій барабанного типу, що забезпечує найбільш якісні параметри виробничого процесу. Даний насвітлювач ідеально підходить до друкарських машин середнього формату. Формат А2 і оперативність фотонасвітлювача Hercules Elite дозволяють використовувати його, в першу чергу, в до друкарських процесах поліграфічних підприємств і видавництв, що випускають величезну кількість етикеткової та пакувальної продукції.

Ще одним запроектованим обладнанням є проявочний процесор GLUNZ & JENSEN. Фірма GLUNZ & JENSEN виробляє процесори для проявлення плівки та друкарських пластин. Всі процесори відрізняються високою якістю проявлення і мають у собі такі секції: проявлення, фіксаж та висушування. Цей процесор може працювати в лінію з фотовивідним пристроєм настільно-видавничих систем і систем обробки зображення. Може працювати, як з аркушевою фотоплівкою, так і з рулонною з касети. Процесор GLUNZ & JENSEN має автоматичні режими регенерації проявника і фіксажу, підтримки заданої робочої температури в секціях проявлення, фіксажу і сушіння. Для промивки можна використовувати протічну воду.

Для формних процесів в дипломній роботі запроектоване обладнання — копіювальна рама HELIOPRINT CDL8. CDL — копіювальні рами створено, в основному, для копіювання плівок за допомогою денного світла, виготовлення кольоропроби та офсетних форм. Вони є чудовим взірцем високої якості вакуумного притискання та рівномірності експозиції, що забезпечує 2 ключових момента якісного копіювання. В копіювальних рамах CDL джерело світла розміщено внизу в корпусі, але замість поворотного столу використовується або закриваюча верхня кришка, або резинове полотно з роловою прокаткою. У цілому світі ці рами широко відомі і продаються під торговою маркою AGFA.

Для проявлення пластини запроектований процесор GLUNZ & JENSEN Inter Plater 62 (для пластин), який створений з метою обробки позитивних і негативних одно- та двосторонніх офсетних пластин шириною до 62 см. Він відрізняється простотою експлуатації та обслуговування, крім того, він мінімально використовує хімічні розчини. Проявний процесор має такі секції: проявлення, промивання, гумування та висушування.


Перелік основних матеріалів, що проектуються

Таблиця 3

п/п

Назва Призначення
1. Катрідж чорний Для друкування коректурних відбитків на струменевому принтері та для виготовлення однофарбових діапозитивів на лазерному принтері.
2.

Папір офсетний щільність 80 г/м2

марка „О”

Для виведення коректурних відбитків.
3. Фототехнічна плівка Kodak Gen 5 Для виведення 4-х фарбових комплектів діапозитивів на фотонасвітлювачі.
4. Офсетна попередньо чутлива пластина Для виготовлення друкарських офсетних форм позитивного копіювання.

Схема технологічного процесу виготовлення офсетних друкарських форм для друкування журнальної продукції

Ознайомлення з оригіналом і бажаннями замовника
Складання текстуСканування і обробка чорно-білих ілюстраційВерстка журнальних сторінокСканування ілюстрацій на сканері AGFA DuoScan T2500 або копіювання з каталогуОбробка зісканованих ілюстрацій у програмі растрової графіки PhotoShop 7.0

на комп’ютері APPLE Power Macintosh G4


Створення векторної частини журналу в графічному пакеті CoralDRAW 11 на комп’ютері APPLE Power Macintosh G4Зведення елементів растрової і векторної графіки в оригінал-макетЦифрова кольоропроба (вивід коректурного відбитка на кольоровому струменевому принтері HP Desk Jet 815C)Кольорокорекція у програмі растрової графіки PhotoShop 7.0 на комп’ютері APPLE Power Macintosh G4Електронний монтажГенерування Postscript-файлаКольороподіл і растрування в RIP-процесорі HEIDELBERG Delta TowerНасвітлення монтажу журналу на плівку KODAK Gen5 у фотонасвітлювач HEIDELBERG Hercules EliteПроявлення, фіксаж, сушіння в проявному процесорі GLUNZ & JENSENЕкспонування фотоформ на попередньо очутливлені пластини LASTRA

Futura Oro в копіювальній рамі HELIOPRINT CDL8Проявлення, промивання, гумування і сушіння в проявному процесорі GLUNZ & JENSEN Inter Plater 62Контроль якостіГотова друкарська форма


Таблиця 4

Розробка технологічного процесу за основними операціями

Спосіб виконання операцій Устаткування та інструменти операції Матеріали, які використовуються Технологічний режим Виконавець
 1. Ознайомлення з оригіналом і бажаннями замовника


 1. Складання тексту


 1. Сканування і обробка чорно-білих ілюстрацій


 1. Верстка журнальних сторінок


 1. Сканування ілюстрацій та копіювання з каталогу


 1. Обробка зісканованих ілюстрацій


 1. Створення векторної частини журналу


 1. Зведення елементів растрової і векторної графіки в оригінал-макет


 1. Вивід коректурного відбитка 1. Кольорокорекція


 1. Електронний монтаж


 1. Кольороподіл

олівець, ручка


клавіатура


сканер AGFA DuoScan T2500


комп’ютер Power Mac G4


сканер AGFA DuoScan T2500


комп’ютер Power Mac G4


комп’ютер Power Mac G4


комп’ютер Power Mac G4


струменевий кольоровий принтер HP Desk Jet 815C


комп’ютер Power Mac G4


комп’ютер Power Mac G4


комп’ютер Power Mac G4

папір, CD


програма Adobe InDesign


програма VetaScan, каталог на CD


програма Adobe InDesign


програма VetaScan, каталог на CD


програма растрової графіки Photoshop 7.0


програма векторної графіки Coral DRAW 8


програма векторної графіки Coral DRAW 8


папір HP, тонер з чорною фарбою і тонер з фарбами RGB

програма растрової графіки Photoshop 7.0


програма векторної графіки Coral DRAW 8


програма Delta Workflow

ручний


автоматичний


автоматичний


автоматичний


автоматичний


діалоговий


діалоговий


діалоговий


автоматичний


діалоговий


діалоговий


автоматичний

дизайнер


оператор


дизайнер


дизайнер


дизайнер


дизайнер


дизайнер


дизайнер


дизайнер


дизайнер


дизайнер


дизайнер

 1. Растрування в RIP-процесорі


 1. Насвітлення монтажу журналу на фототехнічну плівку


 1. Проявлення, фіксаж та сушіння в проявному процесорі


 1. Експонування фотоформи на друкарську пластину


 1. Проявлення, промивання, гумування та сушіння друкарської форми в проявному процесорі


 1. Контроль якості

RIP-процесор HEIDELBERG Delta Tower


Насвітлювач HEIDELBERG Hercules Elite


проявний процесор GLUNZ & JENSEN


копіювальна рама HELIOPRINT CDL8


проявний процесор GLUNZ & JENSEN Inter Plater 62


стіл, лупа

програма Delta Workflow


плівка KODAK Gen 5 типу GRD


проявник — KODAK RA 2000, фіксаж — KODAK RA 3000, вода

попередньо очутливлена пластина LASTRA Futura Oro


проявник — LSP 75, гумуючий розчин LGO 1050


олівець для коректури Pen FLPF

автоматичний


автоматичний


автоматичний


автоматичний


автоматичний


автоматичний

дизайнер


дизайнер


дизайнер


копіювальник 6-го розряду


копіювальник 6-го розряду


копіювальник 6-го розряду

1.4 Розробка технологічного процесу за основними операціями


1.4.1 Основи роботи з текстом

Текст – це набір символів (букв і чисел ). До речі, текст може складатися із одних чисел – наприклад, номер телефону. Текстові файли – це файли, які містять складовими тільки АСС-символи.

Можна ще сказати, що суцільний текст – це текст, неперерваний вимкнутими в окремих рядках формулами, таблицями, заголовками, ілюстраціями, або в наборі текст, він друкується одним шрифтом.

Правила набору тексту:

 1. При наборі тексту не допускається втрати слів або букви і помилкові повторення слів або рядків.

 2. Протягом усього документу абзацні відступи повинні бути однакові.

 3. Крапки, коми, крапки і коми або багато крапок повинні бути "пришиті" до слова.

 4. Між розкритою дужкою і наступним словом не повинно бути пробілу.

 5. Тире від слова повинно відбивати пробілами з двох сторін.

Для роботи з текстом використовуються текстові редактори. Найбільш популярним з них є Microsoft Word.

Одним з найважливіших об'єктів під час роботи з текстом в програмі Word є абзац.

Абзац – це частина документу (текст, графіка, таблиці та інші об'єкти), що знаходиться до символу кінця абзацу. З абзацом зв'язуються параметри його форматування: шрифт, відступ, інтервали, вирівнювання і т. ін. Для того щоб почати новий абзац при введенні тексту необхідно натиснути клавішу Enter. Для переходу на новий рядок в рамках абзацу використовується комбінація клавіш Shift-Enter.

Форматування тексту являє собою завдання фрагменту документа різноманітних атрибутів (чи властивостей), які впливають на зовнішній вигляд тексту в цих фрагментах. Щоб виявити параметри форматування нового тексту, достатньо розмістити курсор всередині розглянутого фрагмента. Параметри тексту з'являться в панелі інструментів.

Форматування символів.

Усі дії, зв'язані з форматуванням символів, зосереджені в командах меню Формат. Для роботи з форматом символів використовується команда Шрифт, що складається з трьох сторінок опцій. Активувати це вікно можна і по іншому, якщо,

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: