Поможем написать работу на аналогичную тему

  Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
 • Перша друкована газета Росії - "Ведомости"

  Дослідження ролі періодичної преси (газет і журналів) у житті людини і суспільства в цілому. Вивчення історії створення і розвитку першого російського друкованого видання – газети "Ведомости", яка давала не комерційну інформацію, а переважно політичну.

 • Библиография

  Соціальна сутність інформаційної діяльності. Походження терміна "бібліографія". Новаторство російської бібліографії. Бібліотекознавство у системі суміжних наук. Розділи, теоретичні положення бібліотекознавства. Методологічні основи й проблематика.

 • Газетные тексты как отражение языковой действительности

  Текст как информационное пространство. Свойства журналистского текста. Языковые единицы в составе газетных текстов. Жаргонная лексика и заимствованные слова на страницах газеты. Способы отражения действительности в федеральных и региональных газетах.

 • Практика застосування теорії і методики журналістської творчості (на прикладі публікації газети "Ярмарок" і "В двух словах")

  Розкриття поняття журналістики як виду творчої діяльності і аналіз етапів історичного розвитку журналістики в Україні. Аналіз жанрового, смислового і тематичного вмісту журналістської творчості на прикладі публікацій газет "Ярмарок" і "В двух словах".

 • Анализ газетного материала "Получили урок от чемпиона". Оценка композиционного построения материала

  Строение, структура произведения, последовательность смысловых фрагментов, образующих целостный и связный текст. Эффекты сопоставления смысловых фрагментов, установления их содержательных связей. Требования к композиции текстов массовой коммуникации.

 • Трансфармацыя інфармацыйнай прасторы Чехіі

  Фарміраванне новай інфраструктуры СМІ Чэхіі адбывалася пад уплывам працэсаў тэрытарыяльна-адміністрацыйных змен. Сярод балючых праблем чэшскіх СМІ ва ўмовах трансфармацыі – актыўнае пранікненне замежнага капіталу. Манапалісты на інфармайцыным рынку Чэхіі.

 • Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

  Висвітлення проблем засобів масової інформації Запорізької області. Чому не користуються попитом україномовні видання. Чому у рекордної кількості культурологічно-історичних програм, які, теоретично, повинні були б зацікавити глядачів, примітивна режисура.

 • Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

  Поняття, види і класифікація журналів. Шрифти, які використовуються для складання тексту та заголовків рубрик, особливості ілюстрацій. Способи друкування та види паперу. Розробка журнальної продукції на тему: "Хитрощі та секрети роботи в Photoshop CS".

 • Информационные войны в политической жизни (на примере масс-медиа России и США)

  Общетеоретические проблемы информационных войн; психологические войны и пропагандистское противостояние. Феномен информационной войны как медийного воздействия в политической жизни. Анализ медийных материалов, посвященных событиям в Грузией и Ираке.

 • Направления государственной поддержки книгоиздания в Украине

  Состояние книгоиздания и рынков книжной продукции, налоговые льготы. Направления реализации Программы государственной поддержки книгоиздательского дела в Украине: авторская, издательская, читательская среда, полиграфия, книгораспространение, библиотеки.

 • Российская журналистика XIX-XIX века

  Издательство журнала "Вестник Европы" в XIX веке - начало российской журналистики. Роль "Вольного общества любителей словесности, наук и художеств" в развитии общественной мысли. Газетная печать на рубеже столетий. Российская журналистика XX века.

 • Шпоры по PR

  1 Институт ПР Некоторые исследователи полагают, что еще Цицерон приследовал 2 цели: передавать информацию и воздействовать на нее. Античные Гре­ция и Рим с Древней Русью оставили док-ва попыток целенаправленного влияния на общественность.

 • Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

  Сутність і призначення засобів масової інформації, їх роль та значення в сучасному суспільстві. Проблеми засобів масової інформації на даному етапі та шляхи їх розв'язання. Зв’язки з громадськістю та співпраця служб паблік рилейшнз підприємств зі ЗМІ.

 • Авторская позиция в аналитических материалах на страницах газеты "Известия"

  Авторская позиция как отражение личности журналиста на фоне политики издания, приемы и методика ее выражения. Исследование жанровых особенностей аналитической журналистики. Различия в работе журналиста-комментатора в сравнении с журналистом-информатором.

 • Аналитическая журналистика в России

  Аналитическая журналистика в России Определение и изучение основных особенностей аналитической журналистики: анализ формата, жанра и его организации. Состояние аналитической журналистики в России в рамках представления её как политического формата, как профессиональной области и как рынка.

 • Інформація і дезінформація в просторі засобів масової інформації

  Визначення поняття "інформація". Сучасна система ЗМІ в Українському та світовому просторі. Основні ознаки газетних новин. Проблеми системи ЗМІ. Система роботи міжнародних каналів в інформаційному проторі. Приклади дезінформації в ЗМІ.

 • Книга. Основные функции и свойства

  Книга как носитель человеческой мысли и произведение искусства. Изобретение печатного станка. Существующие определения понятий "книга". Анализ и сравнение функций и свойств книги и документа в историческом контексте. Текстовые произведения печати.

 • Музыкальные жанры в современном радиовещании

  Музыкальные радиопередачи в нашей жизни. История появления музыкальных радиопередач. Музыкальные жанры, используемые в современном радиовещании. Роль музыки в жизни радиослушателей. Слушательская аудитории современных музыкальных радиостанций Москвы.

 • Языково-стилистические особенности заголовков в газете

  Заголовки публикаций как составная часть газеты. Их роль и языковые функции. Значение содержания и оформления заголовков для привлечения внимания читателя. Лексико-грамматическая и жанрово-стилистическая системность в оформлении газетных заглавий.

 • Книгодело

  Применение высокой печати при изготовлении полиграфической продукции. Синтез цвета в полиграфии. Цифровая цветопроба. Особенности устройств бесконтактной печати. Области их применения. Изготовление изданий, скомплектованных вкладкой и подборкой.

 • Узнай стоимость написания твоей работы
  Нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.)? Обратитесь к нашим специалистам! Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
  Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.