Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)

Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)

Реферат на тему:

«Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)»


1. Загальні положення


1.1 Призначення інтерфейсу


В ПК традиційно використовується паралельний інтерфейс IEEE 1284 (більше відомий під назвою Centronics, названий в честь фірми яка першою розробила даний інтерфейс), реалізований LPT – портом. Основним призначенням інтерфейсу IEEE 1284 є підключення до комп’ютера периферійних пристроїв (ПП), здебільшого принтерів різноманітних типів [1]. Тому розподіл контактів рознімача, призначення сигналів, програмні засоби керування налаштовані саме на це використання.


1.2 Характеристика інтерфейсу


Інтерфейс Centronics є радіальним, асинхронним, паралельним інтерфейсом. Його використовують для підєднання ПП з невеликою швидкістю. Аналогічним можна вважати інтерфейс ИРПР-М, який використовували для спряження із ЕОМ друкуючих пристроїв [1]. Інтерфейс реалізує паралельне передавання 8-ми бітів (1 байта). Лінії інтерфейсу однонапрямлені і забезпечують передавання даних між одним передавачем (ПРД) і одним приймачем (ПРМ).

В LPT-порті використовуються логічні рівні ТТЛ, що обмежує допустиму довжину кабелю через невелику завадостійкість ТТЛ-інтерфейсу.

Максимальна довжина з’єднувального кабелю по стандарту - 1.8 м. Швидкість передачі даних при стандартних налаштуваннях 100–150 Кбайт/с.


1.3 Лінії інтерфейсу


Призначення 25-контактого рознімача IEEE 1284-A (рис. 1) приведено в таблиці 1 [2].

Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)

Рис. 1. Рознімач IEEE 1284-A DB-25 (DB (Data Bus) – шина даних, 25 – кількість контактів)


Таблиця 1. Призначення контактів рознімача IEEE 1284-A

Контакт DB-25 (LPT) Напрям передачі

Регістр,

№ біта в регістрі

Сигнал Призначення
1 CR.0 Strobe# Спроб даних. Дані фіксуються по низькому рівню сигналу.
2 DR.0 D0 Дані 0
3 DR.1 D1 Дані 1
4 DR.2 D2 Дані 2
5 DR.3 D3 Дані 3
6 DR.4 D4 Дані 4
7 DR.5 D5 Дані 5
8 DR.6 D6 Дані 6
9 DR.7 D7 Дані 7
10 SR.6 Ack# Імпульс підтвердження прийому байта даних.
11 SR.7 Busy Зайнятість. Прийом даних можливий тільки при низькому рівні сигналу.
12 SR.5 PE Paper End. Низький рівень сигналізує про закінчення паперу.
13 SR.4 Select Сигналізує про включення принтера
14 CR.1 AutoLF# Автоматичний перевід каретки
15 SR.3 Error# Помилка
16 CR.2 Init# Ініціалізація пристрою
17 CR.3 SelectIn# Вибір принтера (низьким рівнем)
18–25 - - GND Заземлення (нульовий потенціал 0V)

Сигнали IEEE 1284 мають таке призначення:

← - вхідний сигнал від периферійного пристрою до ПК;

→ - вихідний сигнал від ПК до периферійного пристрою;


1.4 Пам’ять інтерфейсу


LPT-порт містить три 8-бітних регістра, розміщених по сусідніх адресах в просторі пам'яті вводу-виводу, починаючи з базової адреси порту BASE. В комп'ютері може використовуватись декілька LPT-портів, що позначаються LPT1, LPT2 і т.д., відповідно адреси в них будуть різними. В табл. 2 показано адреси для 3-х LPT-портів.


Таблиця 2. Адреси LPT-портів

Базова адреса (BASE)

Регістр даних

(Data Register)

Регістр стану

(Status Register)

Регістр управління

(Control Register)

3BCh 3BDh 3BEh
378h 379h 37Ah
278h 279h 27Ah

Регістр даних (Data Register, DR), 8-бітний регістр, дані, що записуються в цей регістр, виводяться на вихідні лінії (DR. [0:7]), адреса = BASE.

Регістр стану (Status Register, SR) призначений тільки для зчитування. Регістр відображає 5-бітовий (SR. [3:7]) порт вводу сигналів стану, адреса = BASE+1.

Регістр управління (Control Register, CR), 4-бітний (CR. [0:3]) порт виводу управляючих сигналів, адреса = BASE+2.

З’єднання регістрів пам’яті із рознімачем DB-25 показано на рис. 2.


Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)

Рис. 2. З’єднання регістрів пам’яті з рознімачем DB-25


1.5 Робота інтерфейсу


Формування і прийом сигналів проводиться шляхом запису і читання виділених для конкретного порту регістрів за певними адресами. При вмиканні обладнання відбувається процедура послідовність погодження режиму передачі даних (рис. 3).

Послідовність погодження режиму передачі

Послідовність погодження режиму передачі складається з наступних кроків:

ПК виставляє так званий байт розширення на лінії даних.

ПК виставляє високий рівень сигналу SelectIn# і низький – AutoLF#, що означає початок послідовності погодження.

ПП відповідає встановленням низького рівня сигналу Ack# і низького – Error#, PE і Select.

ПК встановлює низький рівень сигналу Strobe# для запису байту розширення в ПП.

ПК встановлює високий рівень сигналу Strobe# і AutoLF#.

ПП відповідає встановленням в низький рівень PE і Error#, якщо ПП має зворотній канал передачі даних. Якщо режим, що запитується, підтримується пристроєм, то на лінії Select встановлюється високий рівень, а якщо не підтримується – низький.

ПП встановлює високий рівень на лінії Ack# для вказівки на завершення погодження, після чого контролер встановлює потрібний режим роботи.


Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)

Рис. 3. Послідовність погодження режимів передачі IEEE 1284


Послідовність побудована так, що старі пристрої, які не розраховані на застосування IEEE 1284, на неї не дадуть відповіді і контролер ПК залишиться в стандартному режимі. Під час фази погодження контролер ПК встановлює на лінії даних байт розширення, тим самим даючи запит на перевід інтерфейсу в потрібний режим [3] (табл. 3).


Таблиця 3. Біти в байті розширення

Бит Опис Допустимі комбінації бітів [7:0]
7 Зарезервовано 1000 0000
6 Запит режиму EPP 0100 0000
5 Запит режиму ECP з RLE 0011 0000
4 Запит режиму ECP без RLE 0001 0000
3 Зарезервовано 0000 1000
2

Запит ідентифікатора пристрою з відповіддю в режимі:

півбайтовий

байтовий

ECP без RLE

ECP з RLE


0000 0100

0000 0101

0001 0100

0011 0100

1 Зарезервовано 0000 0010
0 Запит півбайтового режиму 0000 0001
none Запит байтового режиму 0000 0000

Передача даних

Після узгодження режиму передачі можна здійснювати передачу даних. На рис. 4 показано передачу даних по протоколу Centronics.


Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)

Рис. 4. Передача даних по протоколу Centronics


1.6 Програмна частина інтерфейсу


Програмувати розробку інтерфейсу можна на нижчому рівні (наприклад із використанням мови Assembler), на середньому рівні та на мовах високого рівня (наприклад в середовищі Delphi).

Для програмування LPT портів в середовищі Delphi використовується модуль LPTIO.pas в якому описана вся взаємодія з драйвером LPT-порту lptwdmio.sys (Увага!!! Драйвер повинен знаходитись в папці c:WINDOWSsystem32drivers або в тій же папці що і програма) [4].

Для роботи з LPT-портом оголошуємо об’єкт:


Lpt: TLptPortConnection;

В процедурі створення форми створюємо об’єкт Lpt

procedure TForm1. FormCreate (Sender: TObject);

var

msg: AnsiString;

begin

Lpt:= TLptPortConnection. Create;


В тій же процедурі занесемо в регістр даних і у регістр управління заносимо 0 і 3 відповідно, що в результаті приведе до виключення всіх світлодіодних індикаторів.


Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0,0);

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2,3);


Регістри є 8-бітні тому максимально можливе десяткове число, яке може бути записане в них, це 255 або 11111111 в двійковому форматі. Для запису використовується функція WritePort, де в параметрах вказується порт, в який записуються дані, його можна взнати використавши процедуру GetCurrentPort. Номера регістру: 0 – регістр даних, 1 – регістр стану, 2 – регістр управління. Число яке записується від 0 до 255.

Для зчитування значень з регістру використовується функція ReadPort в параметрах якої вказується поточний порт і номер регістру (аналогічно з функцією запису).


Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)


Зчитується все значення регістру і тому, для того, щоб отримати значення певної комірки регістру, над зчитаним значенням потрібно виконати наступні дії:


var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (1 = (1 and Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

Над зчитаними даними і степенем двійки, відповідно до номера регістра, значення якого потрібно взнати, виконується логічна операція and (логічне множення). Потім прирівнюємо до того ж числа в результаті виходе логічне значення true – якщо значення рівні і false – якщо ні. Значення булевої змінної можна використати наприклад для перемикання прапорця чи зміни кольору фігури, яка символізує діод. Повний текст програми яка зчитує і записує значення в LPT-порт дивіться в додатку.


1.7 Перспективи інтерфейсу IEEE 1284


Зараз практично всі сучасні системні плати не мають LPT-порту. Але на старіших системних платах цей порт досить поширений. Це пов’язане з вичерпанням портом свого ресурсу як такого. На заміно йому прийшов більш зручний і функціональний USB-порт. [5]. Порівняльні характеристики інтерфейсу IEEE 1224 та USB приведено в табл. 4

інтерфейс аналог асинхронний передача

Таблиця 4. Порівняльні характеристики інтерфейсу IEEE 1224 та USB


IEEE 1284 USB 2.0 USB 3.0
Швидкість 1,2 Мбіт/c

Low-speed: 10 – 1500 Кбіт/c

Full-speed: 0,5 – 12 Мбіт/с

Hi-speed: 25 – 480 Мбіт/с

4,8 Гбит/с
Довжина лінії 3 м 3–5 м 3–5 м

Додаток


Код програми написаний на мові Delphi для зчитування і запису даних в LPT-порт.


unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, LPTIO, StdCtrls, ExtCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Shape1: TShape;

Shape2: TShape;

Shape3: TShape;

Shape4: TShape;

Shape5: TShape;

Shape6: TShape;

Shape7: TShape;

Shape8: TShape;

Shape9: TShape;

Shape10: TShape;

Shape11: TShape;

Shape12: TShape;

Shape13: TShape;

Shape14: TShape;

Shape15: TShape;

Shape16: TShape;

Shape17: TShape;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Label9: TLabel;

Label10: TLabel;

Label11: TLabel;

Label12: TLabel;

Label13: TLabel;

Label14: TLabel;

Label15: TLabel;

Label16: TLabel;

Label17: TLabel;

Shape18: TShape;

Shape19: TShape;

Shape20: TShape;

Shape21: TShape;

Shape22: TShape;

Shape23: TShape;

Label19: TLabel;

Label20: TLabel;

Label21: TLabel;

Label22: TLabel;

Label23: TLabel;

Label24: TLabel;

Label25: TLabel;

Label26: TLabel;

Label27: TLabel;

Label28: TLabel;

Label29: TLabel;

Label30: TLabel;

Label31: TLabel;

Label32: TLabel;

Label33: TLabel;

Label34: TLabel;

Label35: TLabel;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Button6: TButton;

Button7: TButton;

Button8: TButton;

Button9: TButton;

Button14: TButton;

Button16: TButton;

Button17: TButton;

Shape24: TShape;

Shape25: TShape;

Shape26: TShape;

Label18: TLabel;

Label36: TLabel;

Label37: TLabel;

ComboBox1: TComboBox;

Timer1: TTimer;

CheckBox1: TCheckBox;

CheckBox2: TCheckBox;

CheckBox3: TCheckBox;

CheckBox4: TCheckBox;

CheckBox5: TCheckBox;

CheckBox6: TCheckBox;

CheckBox7: TCheckBox;

CheckBox8: TCheckBox;

CheckBox9: TCheckBox;

CheckBox10: TCheckBox;

CheckBox11: TCheckBox;

CheckBox12: TCheckBox;

CheckBox13: TCheckBox;

CheckBox14: TCheckBox;

CheckBox15: TCheckBox;

CheckBox16: TCheckBox;

CheckBox17: TCheckBox;

Edit1: TEdit;

procedure Button1Click (Sender: TObject);

procedure Button2Click (Sender: TObject);

procedure Button3Click (Sender: TObject);

procedure Button4Click (Sender: TObject);

procedure Button5Click (Sender: TObject);

procedure Button6Click (Sender: TObject);

procedure Button7Click (Sender: TObject);

procedure Button8Click (Sender: TObject);

procedure Button9Click (Sender: TObject);

procedure Button14Click (Sender: TObject);

procedure Button16Click (Sender: TObject);

procedure Button17Click (Sender: TObject);

procedure FormCreate (Sender: TObject);

procedure FormDestroy (Sender: TObject);

procedure Timer1Timer (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

Lpt: TLptPortConnection;

public

{Public declarations}

function GetCurrentPort: byte;

function Pin2: boolean;

function Pin3: boolean;

function Pin4: boolean;

function Pin5: boolean;

function Pin6: boolean;

function Pin7: boolean;

function Pin8: boolean;

function Pin9: boolean;

function Pin1: boolean;

function Pin14: boolean;

function Pin16: boolean;

function Pin17: boolean;

function Pin10: boolean;

function Pin11: boolean;

function Pin12: boolean;

function Pin13: boolean;

function Pin15: boolean;

procedure ButtonPin2;

procedure ButtonPin3;

procedure ButtonPin4;

procedure ButtonPin5;

procedure ButtonPin6;

procedure ButtonPin7;

procedure ButtonPin8;

procedure ButtonPin9;

procedure ButtonPin1;

procedure ButtonPin14;

procedure ButtonPin16;

procedure ButtonPin17;

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1. FormCreate (Sender: TObject);

var

msg: AnsiString;

begin

Lpt:= TLptPortConnection. Create;

if not Lpt. Ready then

begin

msg:= 'Помилка при створенні обєкта Lpt, драйвер ERROR, код = ' + Application. MessageBox (PChar(msg), 'ERROR', MB_OK);

Application. Terminate;

end;

ComboBox1. Items. Clear;

if Lpt. IsPortPresent(LPT1) then

ComboBox1. Items. Add ('$3BC');

if Lpt. IsPortPresent(LPT2) then

ComboBox1. Items. Add ('$378');

if Lpt. IsPortPresent(LPT3) then

ComboBox1. Items. Add ('$278');

if 0=ComboBox1. Items. Count then

begin

ComboBox1. Items. Add ('LPT портів не знайдено');

ComboBox1. ItemIndex:= 0;

end

else

ComboBox1. ItemIndex:= 0;

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0,0);

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2,3);

end;

procedure TForm1. FormDestroy (Sender: TObject);

begin

Lpt. Destroy;

Timer1. Enabled:= false;

end;

function TForm1. GetCurrentPort:byte;

begin

if '$3BC' = ComboBox1. Text then

GetCurrentPort:=LPT1

else

if '$378' = ComboBox1. Text then

GetCurrentPort:=LPT2

else

GetCurrentPort:=LPT3;

end;

procedure TForm1. Timer1Timer (Sender: TObject);

begin

CheckBox1. Checked:= Pin1;

CheckBox2. Checked:= Pin2;

CheckBox3. Checked:= Pin3;

CheckBox4. Checked:= Pin4;

CheckBox5. Checked:= Pin5;

CheckBox6. Checked:= Pin6;

CheckBox7. Checked:= Pin7;

CheckBox8. Checked:= Pin8;

CheckBox9. Checked:= Pin9;

CheckBox10. Checked:= Pin10;

CheckBox11. Checked:= Pin11;

CheckBox12. Checked:= Pin12;

CheckBox13. Checked:= Pin13;

CheckBox14. Checked:= Pin14;

CheckBox15. Checked:= Pin15;

CheckBox16. Checked:= Pin16;

CheckBox17. Checked:= Pin17;

if Pin1=true then

Shape1. Brush. Color:=clRed

else

Shape1. Brush. Color:=clWhite;

if Pin2=true then

Shape2. Brush. Color:=clRed

else

Shape2. Brush. Color:=clWhite;

if Pin3=true then

Shape3. Brush. Color:=clRed

else

Shape3. Brush. Color:=clWhite;

if Pin4=true then

Shape4. Brush. Color:=clRed

else

Shape4. Brush. Color:=clWhite;

if Pin5=true then

Shape5. Brush. Color:=clRed

else

Shape5. Brush. Color:=clWhite;

if Pin6=true then

Shape6. Brush. Color:=clRed

else

Shape6. Brush. Color:=clWhite;

if Pin7=true then

Shape7. Brush. Color:=clRed

else

Shape7. Brush. Color:=clWhite;

if Pin8=true then

Shape8. Brush. Color:=clRed

else

Shape8. Brush. Color:=clWhite;

if Pin9=true then

Shape9. Brush. Color:=clRed

else

Shape9. Brush. Color:=clWhite;

if Pin10=true then

Shape10. Brush. Color:=clRed

else

Shape10. Brush. Color:=clWhite;

if Pin11=true then

Shape11. Brush. Color:=clRed

else

Shape11. Brush. Color:=clWhite;

if Pin12=true then

Shape12. Brush. Color:=clRed

else

Shape12. Brush. Color:=clWhite;

if Pin13=true then

Shape13. Brush. Color:=clRed

else

Shape13. Brush. Color:=clWhite;

if Pin14=true then

Shape14. Brush. Color:=clRed

else

Shape14. Brush. Color:=clWhite;

if Pin15=true then

Shape15. Brush. Color:=clRed

else

Shape15. Brush. Color:=clWhite;

if Pin16=true then

Shape16. Brush. Color:=clRed

else

Shape16. Brush. Color:=clWhite;

if Pin17=true then

Shape17. Brush. Color:=clRed

else

Shape17. Brush. Color:=clWhite;

end;

procedure TForm1. Button1Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin1;

end;

procedure TForm1. Button2Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin2;

end;

procedure TForm1. Button3Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin3;

end;

procedure TForm1. Button4Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin4;

end;

procedure TForm1. Button5Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin5;

end;

procedure TForm1. Button6Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin6;

end;

procedure TForm1. Button7Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin7;

end;

procedure TForm1. Button8Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin8;

end;

procedure TForm1. Button9Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin9;

end;

procedure TForm1. Button14Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin14;

end;

procedure TForm1. Button16Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin16;

end;

procedure TForm1. Button17Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin17;

end;

procedure TForm1. ButtonPin2;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (1 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin3;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (2 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin4;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (4 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin5;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (8 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin6;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (16 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin7;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (32 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin8;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (64 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin9;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (128 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin1;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (1 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin14;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (2 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin16;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (4 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin17;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (8 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

function TForm1. Pin2: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (1 = (1 and Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

Pin2:= d;

end;

function TForm1. Pin3: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (2 = (2 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin3:= d;

end;

function TForm1. Pin4: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (4 = (4 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin4:= d;

end;

function TForm1. Pin5: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (8 = (8 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin5:= d;

end;

function TForm1. Pin6: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (16 = (16 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin6:= d;

end;

function TForm1. Pin7: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (32 = (32 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin7:= d;

end;

function TForm1. Pin8: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (64 = (64 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin8:= d;

end;

function TForm1. Pin9: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (128 = (128 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin9:= d;

end;

function TForm1. Pin1: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (STROBE = (STROBE and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin1:= d;

end;

function TForm1. Pin14: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (AUTOFEED = (AUTOFEED and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin14:= d;

end;

function TForm1. Pin16: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (INIT = (INIT and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin16:= d;

end;

function TForm1. Pin17: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (SELECTIN = (SELECTIN and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin17:= d;

end;

function TForm1. Pin10: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (ACK = (ACK and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin10:= d;

end;

function TForm1. Pin11: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (BUSY = (BUSY and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin11:= d;

end;

function TForm1. Pin12: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (PAPEREND = (PAPEREND and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin12:= d;

end;

function TForm1. Pin13: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (SELECT = (SELECT and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin13:= d;

end;

function TForm1. Pin15: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (ERROR = (ERROR and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin15:= d;

end; end.

Додаток 2


Код програми написаний на мові Delphi для виводу двійкового числа 10000000 на світлодіодні індикатори лабораторного макету із періодом зміни інформації в 1 секунду.


unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, LPTIO, ExtCtrls, StdCtrls, Spin;

type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Timer1: TTimer;

SpinEdit1: TSpinEdit;

CheckBox1: TCheckBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

procedure FormCreate (Sender: TObject);

procedure FormDestroy (Sender: TObject);

procedure Timer1Timer (Sender: TObject);

procedure Button1Click (Sender: TObject);

procedure SpinEdit1Change (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

Lpt: TLptPortConnection;

public

{Public declarations}

function GetCurrentPort: byte;

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1. FormCreate (Sender: TObject);

var

msg: AnsiString;

begin

Lpt:= TLptPortConnection. Create;

if not Lpt. Ready then

begin {объект не готов – покажем код ошибки}

msg:= 'Ошибка при создании объекта Lpt, драйвер ERROR, код = ' + IntToStr (GetLastError());

Application. MessageBox (PChar(msg), 'ERROR', MB_OK);

Application. Terminate;

end;

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0,0);

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2,3);

end;

procedure TForm1. FormDestroy (Sender: TObject);

begin

Lpt. Destroy;

Timer1. Enabled:= false;

end;

function TForm1. GetCurrentPort:byte;

begin

if Lpt. IsPortPresent(LPT1) then

GetCurrentPort:=LPT1

else

if Lpt. IsPortPresent(LPT2) then

GetCurrentPort:=LPT2

else

if Lpt. IsPortPresent(LPT3) then

GetCurrentPort:=LPT3;

end;

procedure TForm1. Timer1Timer (Sender: TObject);

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (1 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

if CheckBox1. Checked=false then

CheckBox1. Checked:=true

else

CheckBox1. Checked:=false;

end;

procedure TForm1. Button1Click (Sender: TObject);

begin

if Timer1. Enabled=false then

begin

Timer1. Enabled:=true;

Button1. Caption:='Stop';

end

else

begin

Timer1. Enabled:=false;

Button1. Caption:='Start';

end;

end;

procedure TForm1. SpinEdit1Change (Sender: TObject);

begin

Timer1. Interval:=SpinEdit1. Value;

end;

end.

Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: