Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Табличний процесор Excel. Майстер функцій

Табличний процесор Excel. Майстер функцій

План


Табличний процесор Excel: загальні відомості

Функції Excel. Майстер функцій

Фінансові функції

Математичні функції

Логічні функції

Копіювання формул і адрес аргументів

Копіювання формул без зміни адрес аргументів

Табличний процесор Excel: загальні відомості


Табличний процесор Excel представляє собою програму (частину пакету програм Office), призначену здійснювати різноманітні математичні операції, починаючи від операцій елементарної математики і закінчуючи громіздкими обчисленнями здебільшого економічного характеру, але придатних і для інших сфер господарювання. Табличний процесор Excel також містить убудоване прикладне середовище програмування Visual Basic For Applications (VBA), що дозволяє створювати нові програмні модулі для полегшення роботи користувача програмою (наприклад, створити модуль, що за вхідними даними обчислює рентабельність інвестиційного проекту або ж ефективність виробництва – Excel не містить окремих формул і функцій для здійснення цих обчислень, але на основі тих функцій, що маються, можна створити окрему програму, яка б містила універсальні формули, потрібні для поточних розрахунків).

Основним об’єктом роботи в табличному процесорі Excel є Лист. Лист – це вся робоча площа екрану Excel. Кожний лист містить комірки, в яких відбуваються обчислення. За замовчанням файлу Excel надається ім’я «Книга1». Книга – це файл Excel, що вміщує один або декілька листів.

Основний прийом роботи з Excel – це створення формул. Вони створюються на основі введених чисел та їхньої обробки за допомогою стандартних математичних операцій чи за допомогою вбудованих в Excel функцій, про які буде більш докладно розказано далі в даному рефераті.

Функції Excel. Майстер функцій


Функції — заздалегідь визначені формули, які виконують обчислення по заданих величинах, що називаються аргументами, і в зазначеному порядку. Ці функції дозволяють виконувати як прості, так і складні обчислення. Наприклад, функція ОКРУГЛ округляє число в даній комірці.

Структура функції починається зі знака рівності (=), за ним іде ім'я функції, що відкриває дужка, список аргументів, розділених комами, що закриває дужка.

Для появи списку доступних функцій клацніть комірку і натисніть клавіші SHIFT+F3.

Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (ИСТИНА й ЛОЖЬ), масиви (масив – це об'єкт, що використовується для одержання декількох значень у результаті обчислення однієї формули або для роботи з набором аргументів, розташованих у різних комірках і згрупованих по рядках або стовпцях. Діапазон масиву використовує загальну формулу; константа масиву являє собою групу констант, що використовуються як аргументи.), значення помилки (наприклад #Н/Д), або посилання на комірку. Як аргументи використаються константи (константа – це постійне (не обчислюване) значення. Вираження й результат обчислення вираження константами не є.), формули, або функції. У кожному конкретному випадку необхідно використати відповідний тип аргументу.

Спливаюча підказка із синтаксисом й аргументами з'являється після уведення функції. Наприклад, що спливає підказка з'явиться після уведення =ОКРУГЛ(. Спливаючі підказки з'являються тільки для убудованих функцій.

Діалогове вікно Майстер функцій полегшує уведення функцій при створенні формул, що містять функції. При уведенні функції у формулу діалогове вікно Майстер функцій відображає ім'я функції, всі її аргументи, опис функції й кожного аргументу.

У деяких випадках може знадобитися використання функції як одного з аргументів (аргумент – це значення, використовувані функцією для виконання операцій або обчислень. Тип аргументу, що використовується функцією, залежить від конкретної функції. Звичайно аргументи, що використовуються функціями, є числами, текстом, посиланнями на комірки й іменами.) іншої функції. Наприклад, у формулі функція СРЗНАЧ вкладена у функцію ЕСЛИ для порівняння середнього значення декількох значень із числом 50.

Вкладена функція, що використовується як аргумент, повинна обчислювати відповідному цьому аргументу тип даних. Наприклад, якщо аргумент повинен бути логічним, тобто мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ, те вкладена функція в результаті обчислень теж повинна давати логічне значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ. Інакше з'явиться повідомлення про помилку «#ЗНАЧ!».

У формулах можна використати до семи рівнів вкладення функцій. Коли функція Б є аргументом функції А, функція Б перебуває на другому рівні вкладеності. Наприклад, припустимо, що функції СРЗНАЧ і СУМ уважаються функціями другого рівня, тому що обидві вони є аргументами функції ЕСЛИ. Функція, вкладена як аргумент у функцію СРЗНАЧ, буде функцією третього рівня й так далі.

Майстер функцій – це модуль (підпрограма), вбудована в пакет EXCEL, що здійснює користування вбудованими функціями та полегшує користування ними. Можна вводити функції вручну, якщо знати їхній синтаксис, але бувають випадки, коли функція дуже складна і ручний ввід не є зручним. Тоді легше використовувати Майстер функцій (рис.1). Його можна відкрити за допомогою виконання команди Функція меню Вставка.

Вікно майстра функцій складається з декількох частин. У верхній частині є поле для заповнення назви потрібної функції та кнопка швидкого пошуку. Трохи нижче розташовано поле функцій, що розкривається. За його допомогою можна відкрити всі функції, ті 10, що востаннє використовувались, функції певної групи тощо. У полі, що розташовано іще нижче, одразу ж виводяться функції, які «замовив» користувач. За замовчанням відкривається 10 функцій, що востаннє використовувались. Нижче цього поля можна знайти синтаксис написання обраної (виділеної) функції та її коротке описання. Якщо користувач вважає інформацію по функціях, надану у віконці, недостатньою, можна викликати натисканням гіперпосилання довідку з приводу даної функції.


Табличний процесор Excel. Майстер функцій

Рис.1. Екранна форма Майстра функцій


Після вибору відповідної функції і натискання клавіші «ОК», з’являється вікно, в якому власне і відбувається здійснення обчислень. Якщо аргументів функції багато, у вікні автоматично збільшується кількість потрібних для обчислення полів, але не більш як 30.

Табличний процесор Excel. Майстер функцій

Рис. 2. Аргументи функції. Екранна форма.


2.1 Фінансові функції


Фінансові функції використовуються здебільшого для фінансових обчислень. Як правило, кожна з наведених нижче функцій використовується у якості вкладеної, тому що фінансові розрахунки здебільшого містять складені показники, які базуються на основі декількох функцій. Також фінансові обчислення здебільшого виконують за допомогою стандартних функцій Excel та можливостей VBA. Розглянемо коротко, які дії виконують фінансові функції EXCEL.

НАКОПДОХОД   Повертає накопичений доход по цінних паперах з періодичною виплатою відсотків.

НАКОПДОХОДПОГАШ   Повертає накопичений доход по цінних паперах, відсоток по яких виплачується в строк вступу в силу.

АМОРУМ   Повертає величину амортизації для кожного періоду, використовуючи коефіцієнт амортизації.

АМОРУВ   Повертає величину амортизації для кожного звітного періоду.

ДНЕЙКУПОНДО   Повертає кількість днів між початком періоду купона й датою угоди.

ДНЕЙКУПОН   Повертає число днів у періоді купона, що містить дату угоди.

ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ   Повертає число днів від дати угоди до строку наступного купона.

ДАТАКУПОНПОСЛЕ   Повертає наступну дату купона після дати угоди.

ЧИСЛКУПОН   Повертає кількість купонів, які можуть бути оплачені між датою угоди й строком вступу в силу.

ДАТАКУПОНДО   Повертає попередню дату купона перед датою угоди.

ОБЩПЛАТ   Повертає загальну виплату, зроблену між двома періодичними виплатами.

ОБЩДОХОД   Повертає загальну виплату по позиці між двома періодами.

ФУО   Повертає амортизацію майна на заданий період, використовуючи метод постійного обліку амортизації.

ДДОБ   Повертає величину амортизації майна для зазначеного періоду при використанні методу дворазового обліку амортизації або іншого явно зазначеного методу.

СКИДКА   Повертає норму знижки для цінних паперів.

РУБЛЬ.ДЕС   Перетворить ціну в рублях, виражену у вигляді дробу, у ціну в рублях, виражену десятковим числом.

РУБЛЬ.ДРОБЬ   Перетворить ціну в рублях, виражену десятковим числом, у ціну в рублях, виражену у вигляді дробу.

ДЛИТ   Повертає щорічну тривалість дії цінних паперів з періодичними виплатами по відсотках.

ЭФФЕКТ   Повертає діючі щорічні процентні ставки.

БС   Повертає майбутнє значення внеску.

БЗРАСПИС   Повертає майбутнє значення початкової пропозиції після обліку ряду складних процентних ставок.

ИНОРМА   Повертає ставку прибутковості повністю забезпеченого цінного папера.

ПРПЛТ   Повертає величину виплати прибутку на вкладення за даний період.

ВСД   Поновлює внутрішню ставку прибутковості (віддачі) для серії потоків коштів.

ПРОЦПЛАТ   Обчислює виплати за зазначений період інвестиції.

МДЛИТ   Повертає модифіковану тривалість Маколея для цінних паперів з передбачуваною номінальною вартістю 100 рублів.

МВСД    Повертає внутрішню ставку прибутковості, при якій позитивні й негативні грошові потоки мають різну ставку.

НОМИНАЛ   Повертає номінальну річну процентну ставку.

КПЕР   Повертає загальна кількість періодів виплати для даного внеску.

ЧПС   Повертає чисту наведену вартість інвестиції, заснованої на серії періодичних грошових потоків і ставці дисконтування.

ЦЕНАПЕРВНЕРЕГ   Повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів з нерегулярним першим періодом.

ДОХОДПЕРВНЕРЕГ   Повертає доход по цінних паперах з нерегулярним першим періодом.

ЦЕНАПОСЛНЕРЕГ   Повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів з нерегулярним останнім періодом.

ДОХОДПОСЛНЕРЕГ   Повертає доход по цінних паперах з нерегулярним останнім періодом.

ПЛТ   Повертає величину виплати за один період річної ренти.

ОСПЛТ   Повертає величину виплат на основний капітал для внеску в заданий період.

ЦЕНА   Повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів, по яких виробляється періодична виплата відсотків.

ЦЕНАСКИДКА   Повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів, на які зроблена знижка.

ЦЕНАПОГАШ   Повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості цінних паперів, по яких виплачується прибуток у момент вступу в силу.

ПС   Повертає наведену (на цей момент) вартість інвестиції.

СТАВКА   Повертає процентну ставку по ануїтету за один період.

ПОЛУЧЕНО   Повертає суму, отриману в строк вступу в силу повністю забезпечених цінних паперів.

АПЛ   Повертає величину безпосередньої амортизації майна за один період.

АСЧ  Повертає величину амортизації активу за даний період, розраховану методом «суми (річних) чисел».

РАВНОКЧЕК   Повертає еквівалентний облігації доход по казначейському чеку.

ЦЕНАКЧЕК   Повертає ціну за 100 рублів номінальної вартості для казначейського чека.

ДОХОДКЧЕК   Повертає доход по казначейському чеку.

ПУО   Повертає величину амортизації майна для явно зазначеного або відповідного періоду при використанні методу разового обліку амортизації.

ЧИСТВНДОХ   Повертає внутрішню ставку прибутковості запланованих неперіодичних грошових потоків.

ЧИСТНЗ   Повертає чисту поточну вартість інвестиції, що обчислює на основі ряду надходжень наявних, які не обов’язково є періодичними.

ДОХОД   Повертає доход від цінних паперів, по яких виробляються періодичні виплати відсотків.

ДОХОДСКИДКА   Повертає річний доход по цінних паперах, на які зроблена знижка. Приклад — казначейські чеки.

ДОХОДПОГАШ   Повертає річний доход від цінних паперів, відсоток по яких виплачується в строк погашення.

2.2 Математичні функції


Математичні функції в Excel – найчисленніша група функцій. За їхньою допомогою дуже легко проводити різноманітні розрахунки, особливо економічні.

ABS   Повертає модуль (абсолютну величину) числа.

ACOS   Повертає арккосинус числа.

ACOSH   Повертає гіперболічний арккосинус числа.

ASIN   Повертає арксинус числа.

ASINH   Повертає гіперболічний арксинус числа.

ATAN   Повертає арктангенс числа.

ATAN2   Повертає арктангенс для заданих координат x й y.

ATANH   Повертає гіперболічний арктангенс числа.

ОКРВВЕРХ   Округляє число до найближчого цілого або до найближчого кратного зазначеному значенню.

ЧИСЛКОМБ   Повертає кількість комбінацій для заданого числа об'єктів.

COS   Повертає косинус числа.

COSH   Повертає гіперболічний косинус числа.

ГРАДУСЫ   Перетворить радіани в градуси.

ЧЁТН   Округляє число до найближчого парного цілого.

EXP    Повертає число e, зведене в зазначений ступінь.

ФАКТР   Повертає факторіал числа.

ДВФАКТР   Повертає подвійний факторіал числа.

ОКРВНИЗ   Округляє число до найближчого меншого по модулі цілого.

НОД   Повертає найбільший загальний дільник.

ЦЕЛОЕ   Округляє число до найближчого меншого цілого.

НОК   Повертає найменше загальне кратне.

LN   Повертає натуральний логарифм числа.

LOG   Повертає логарифм числа по заданій підставі.

LOG10   Повертає десятковий логарифм числа.

МОПРЕД   Повертає визначник матриці, що зберігається в масиві.

МОБР   Повертає зворотну матрицю (матриця зберігається в масиві).

МУМНОЖ   Повертає добуток матриць, що зберігаються в масивах.

ОСТАТ   Повертає остача від ділення.

ОКРУГЛТ   Повертає число, округлене з необхідною точністю.

МУЛЬТИНОМ   Повертає мультиномінальний коефіцієнт множини чисел.

НЕЧЁТ   Округляє число до найближчого непарного цілого.

ПИ   Повертає число «пі».

СТЕПЕНЬ   Повертає результат піднесення числа в ступінь.

ПРОИЗВЕД   Повертає добуток аргументів.

ЧАСТНОЕ   Повертає цілу частина частки при діленні.

РАДИАНЫ   Перетворить градуси в радіани.

СЛЧИС   Повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

СЛУЧМЕЖДУ   Повертає випадкове число в заданому інтервалі.

РИМСКОЕ   Перетворить число в арабському записі до числа в римської як текст.

ОКРУГЛ   Округлює число до зазначеної кількості десяткових розрядів.

ОКРУГЛВНИЗ   Округлює число до найближчого меншого по модулі цілого.

ОКРУГЛВВЕРХ   Округлює число до найближчого по модулі більшого цілого.

РЯД.СУММ   Повертає суму статечного ряду, обчислену по заданій формулі.

ЗНАК   Повертає знак числа.

SIN   Повертає синус заданого кута.

SINH   Повертає гіперболічний синус числа.

КОРЕНЬ   Повертає позитивне значення квадратного кореня.

КОРЕНЬПИ   Повертає значення квадратного кореня з (число * «пі»).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ   Повертає проміжний підсумок у списку або базі даних.

СУММ   Сумує аргументи.

СУММЕСЛИ   Сумує осередку, що задовольняють заданій умові.

СУММПРОИЗВ   Повертає суму добутків відповідних елементів масивів.

СУММКВ   Повертає суму квадратів аргументів.

СУММРАЗНКВ   Повертає суму різниць квадратів відповідних значень у двох масивах.

СУММСУММКВ   Повертає суму сум квадратів відповідних елементів двох масивів.

СУММКВРАЗН   Повертає суму квадратів різниць відповідних значень у двох масивах.

TAN   Повертає тангенс числа.

TANH   Повертає гіперболічний тангенс числа.

ОТБР   Відкидає дробову частину числа.


2.3 Логічні функції


Логічні функції нечисленні за своєю кількістю, але мають велике значення для обчислень, причому як в економіці, так і в інших галузях господарства. Якщо аргументи функції знаходяться в певному діапазоні, дуже зручно користуватись логічними функціями для обмеження границь обчислення.

И   Повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення ІСТИНА.

ЛОЖЬ   Повертає логічне значення НЕПРАВДА.

ЕСЛИ   Виконує перевірку умови.

НЕ   Міняє на протилежне логічне значення свого аргументу.

ИЛИ   Повертає ІСТИНА, якщо хоча б один аргумент має значення ІСТИНА.

ИСТИНА   Повертає логічне значення ІСТИНА.


2.4 Функції дати, часу


Функції дати і часу особливо використовуються в бухгалтерських та економічних розрахунках, коли зручніше встановити у формулу значення певного діапазону дат або ж функцію дати чи часу.

ДАТА   Повертає задану дату в числовому форматі Microsoft Excel.

ДАТАЗНАЧ   Перетворить дату з текстового формату в числовий.

ДЕНЬ   Перетворить дату в числовому форматі в день місяця.

ДНЕЙ360   Обчислює кількість днів між двома датами на основі 360-денного року.

ДАТАМЕС   Повертає дату в числовому форматі, що відстоїть на задане число місяців уперед або назад від початкової дати.

КОНМЕСЯЦА   Повертає дату в числовому форматі для останнього дня місяця, що відстоїть уперед або назад на задане число місяців.

ЧАС   Перетворить дату в числовому форматі в годинники.

МИНУТЫ   Перетворить дату в числовому форматі у хвилини.

МЕСЯЦ   Перетворить дату в числовому форматі в місяці.

ЧИСТРАБДНИ   Повертає кількість робочих днів між двома датами.

ТДАТА   Повертає поточну дату й час у числовому форматі.

СЕКУНДЫ   Перетворить дату в числовому форматі в секунди.

ВРЕМЯ   Повертає заданий час у числовому форматі.

ВРЕМЗНАЧ   Перетворить час із текстового формату в числовий формат.

СЕГОДНЯ   Повертає числовий формат поточної дати.

ДЕНЬНЕД   Перетворить дату в числовому форматі в день тижня.

НОМНЕДЕЛИ   Перетворить числове подання в число, що вказує, на який тиждень року доводиться зазначена дата.

РАБДЕНЬ   Повертає дату в числовому форматі, що відстоїть уперед або назад на задану кількість робочих днів.

ГОД   Перетворює дату в числовому форматі в рік.

ДОЛЯГОДА   Повертає частку року, що становить кількість днів між початковою й кінцевою датами.

Копіювання формул і адрес аргументів


Копіювати формули можна за допомогою стандартних команд «Копіювати» - «Вставити» (або ж за допомогою комбінацій клавіш Ctrl+C – Ctrl+V).

При переміщенні комірки з формулою посилання, що вміщуються у формулі, не змінюються. При копіюванні формули посилання на комірки можуть змінюватися залежно від їхнього типу.

Виділіть комірку, що містить формулу.

Переконайтеся, що посилання на комірки, що використовуються у формулі, дають необхідний результат. Виберіть необхідний тип посилання. Щоб перемістити формулу, використайте абсолютне посилання (абсолютне посилання – це закріплення комірки в формулі знаками $ перед літерою та числом адреси комірки).

Копіювання формул без зміни адрес аргументів


Якщо потрібно копіювати формулу без зміни адрес аргументів, необхідно навести клавішу миші на правий нижній кут комірки, де міститься значення, обчислене за даною формулою. Замість знаку миші з’явиться знак «плюс». Необхідно, «зачепившись» за цей знак, «протягнути» комірку до необхідної комірки. При цьому адреси комірок будуть змінюватись відповідно до про стягнення. Якщо цього не повинно відбуватись, необхідно закріпити знаком $ адреси комірок у вихідній формулі. Це можна просто зробити за допомогою клавіші F4.

Похожие рефераты: