Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

ЗМІСТ


1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

2. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ - 4

3. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ - 7

4. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ- 10

5. ДЕКОМПОЗУВАННЯ МЕРЕЖІ

5.1 Декомпозування мережі з 4 абонентами

5.2 Декомпозування мережі з 7 абонентами

5.3Декомпозування мережі з 10 абонентами

6.ВИСХІДНЕ ТА НИCХІДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

6.1 Висхідне моделювання N = 4

6.2 Висхідне моделювання N = 7

6.3 Висхідне моделювання N = 10

6.4 Низхідне моделювання при N = 4

6.5 Низхідне моделювання при N = 7

6.6 Низхідне моделювання при N = 10

7. ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

8. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ

ВИСНОВОК


ВСТУП


Існує два основних методи проектування складних систем: спадне й висхідне проектування. Перший метод характеризується принципом "від складного до простого" і полягає в поетапному переході від загального опису системи до розробки окремих її підсистем, потім елементів підсистем і т.д. до мінімальних елементів (квантів) системи. При цьому необхідно чітко представляти кінцеву структуру системи для виявлення її підсистем. Метод висхідного проектування або "від простого до складного" заснований на розробці мінімально функціональних елементів системи, потім об'єднання їх у функціонально залежні групи, які надалі будуть поєднуватися в підсистеми наступного порядку, і т.д. Метод базується на законі діалектики про перехід кількості в якість і таке поняття, як емерджентність – наявність у системи властивостей, відсутніх у її елементів. При проектуванні даної корпоративної мережі перший метод практично повністю показує правильність результату. Проектування системи методом "від простого до складного" більш наочно відображає дійсність, і буде представляти ітераційний процес, а саме наступний цикл:

1. Завдання необхідних квантових елементів

2. Визначення їх статичних і динамічних властивостей

3. Визначення законів багаторівневої самоорганізації і їхній вплив на динамічні властивості системи

4. Тут починається етап виконання системи, спроба побудувати свою структуру відповідно до заданих законів

5. Відбувається коректування динамічних властивостей системи відповідно до законів самоорганізації.

6.Аналізуючи роботу системи ми коректуємо відповідно базові параметри. Звичайно, даний шлях не виглядає швидким і легким, однак у цей час він найбільш оптимальний для створення системи.


1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ


У системі проектування "PACKET TRACER" побудувати корпоративну комп'ютерну мережу (ККМ), відповідно до варіанта в таблиці 1. Кількість абонентів у робочій групі - 4.

Задати відповідному варіанту трафік у редакторі заявок.

Промоделювати мережу. Зафіксувати отримані дані по завантаженню комутаторів, часу реакції (час транзакції) абонентів і часу моделювання мережі.

Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.

Промоделювати мережу.

Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.

Промоделювати мережу.

Виконати декомпозицію мережі (розбити її на під мережі, засновані на комутаторах).

Промоделювати декомпозовані фрагменти, починаючи з 4-х абонентів.

Зрівняти результати.

Результати у вигляді таблиць і графіків помістити в пояснювальну записку.


Таблиця 1 Вхідні дані

Тип ККМ Співвідношення внутрішнього й зовнішнього трафіка Розмір запиту (байт)

Розмір відповіді

(байт)

Час підготовки (мс) Час обробки (мс) Час циклу (мс)
а 80/20 1500 100 1,5 0,5 2,0

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 1. Структура комунікаційної мережі рівня корпорації


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 2. Структура комунікаційної мережі рівня будинку


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

(N = 4, 7, 10)

Рис. 3. Структура комунікаційної мережі рівня робочої групи (N = 4, 7, 10)


2. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ - 4


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 4. Структура корпоративної мережі N=4


Після проектування даної мережі, необхідно задати заявки для даної мережі та промоделювати мережу.

Отримані заявки та дані у вигляді графіків відображені нижче.


Таблиця 2 Результати моделювання при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції

Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс
КК 0,02 0,03 83,24 75,37
КЗ1 0,05 0,06

КЗ2 0,05 0,06

КЗ3 0,05 0,06

КРГ1 0,11 0,14

КРГ2 0,11 0,14

КРГ3 0,11 0,14

КРГ4 0,11 0,14

КРГ5 0,11 0,14

КРГ6 0,11 0,14


Таблиця 3 Заявки у мережі при N = 4

Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс
0 РСРГ1.1 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
1 РСРГ1.2 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
2 РСРГ1.3 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
3 РСРГ1.4 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
4 РСРГ1.4 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
5 РСРГ2.1 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
6 РСРГ2.2 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
7 РСРГ2.3 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
8 РСРГ2.4 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
9 РСРГ2.4 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
10 РСРГ3.1 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
11 РСРГ3.2 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
12 РСРГ3.3 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
13 РСРГ3.4 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
14 РСРГ3.4 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
15 РСРГ4.1 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
16 РСРГ4.2 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
17 РСРГ4.3 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
18 РСРГ4.4 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
19 РСРГ4.4 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
20 РСРГ5.1 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
21 РСРГ5.2 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
22 РСРГ5.3 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
23 РСРГ5.4 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
24 РСРГ5.4 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2
25 РСРГ6.1 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
26 РСРГ6.2 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
27 РСРГ6.3 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
28 РСРГ6.4 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
29 РСРГ6.4 СК 1500 100 1,5 0,5 2

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 5. Завантаження комутатора КК


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 6. Завантаження комутатора КЗ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 7. Завантаження комутатора КЗ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 8. Завантаження комутатора КЗ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ4


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ5


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ6


3. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ -7


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 9. Структура корпоративної мережі N=7


Таблиця 4 Результати моделювання при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції

Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс
КК 0,02 0,04 256,66 201,65
КЗ1 0,08 0,11

КЗ2 0,08 0,11

КЗ3 0,07 0,1

КРГ1 0,16 0,27

КРГ2 0,16 0,27

КРГ3 0,16 0,27

КРГ4 0,16 0,27

КРГ5 0,16 0,27

КРГ6 0,13 0,27


Таблиця 5 Заявки у мережі при N = 7

Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс
0 РСРГ1.1 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
1 РСРГ1.2 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
2 РСРГ1.3 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
3 РСРГ1.4 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
4 РСРГ1.5 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
5 РСРГ1.6 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
6 РСРГ1.7 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
7 РСРГ1.7 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
8 РСРГ1.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
9 РСРГ1.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
10 РСРГ2.1 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
11 РСРГ2.2 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
12 РСРГ2.3 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
13 РСРГ2.4 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
14 РСРГ2.5 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
15 РСРГ2.6 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
16 РСРГ2.7 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
17 РСРГ2.7 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
18 РСРГ2.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
19 РСРГ2.7 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
20 РСРГ3.1 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
21 РСРГ3.2 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
22 РСРГ3.3 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
23 РСРГ3.4 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
24 РСРГ3.5 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
25 РСРГ3.6 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
26 РСРГ3.7 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
27 РСРГ3.7 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
28 РСРГ3.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
29 РСРГ3.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
30 РСРГ4.1 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
31 РСРГ4.2 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
32 РСРГ4.3 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
33 РСРГ4.4 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
34 РСРГ4.5 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
35 РСРГ4.6 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
36 РСРГ4.7 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
37 РСРГ4.7 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
38 РСРГ4.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
39 РСРГ4.7 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
40 РСРГ5.1 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
41 РСРГ5.2 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
42 РСРГ5.3 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
43 РСРГ5.4 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
44 РСРГ5.5 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
45 РСРГ5.6 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
46 РСРГ5.7 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
47 РСРГ5.7 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
48 РСРГ5.7 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2
49 РСРГ5.7 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2
50 РСРГ6.1 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
51 РСРГ6.2 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
52 РСРГ6.3 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
53 РСРГ6.4 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
54 РСРГ6.5 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
55 РСРГ6.6 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
56 РСРГ6.7 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
57 РСРГ6.7 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
58 РСРГ6.7 СК 1500 100 1,5 0,5 2
59 РСРГ6.7 СК 1500 100 1,5 0,5 2

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 10. Завантаження комутатора КК


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 11. Завантаження комутатора КЗ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 12. Завантаження комутатора КЗ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 13. Завантаження комутатора КЗ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 14. Завантаження комутатора КРГ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 15. Завантаження комутатора КРГ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 16. Завантаження комутатора КРГ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 17. Завантаження комутатора КРГ4


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 18. Завантаження комутатора КРГ5


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 19. Завантаження комутатора КРГ64. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ -10


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис.52 Структура корпоративної мережі N=10


Таблиця 6 Результати моделювання при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції

Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс
КК 0,07 0,08 515,75 412,5
КЗ1 0,1 0,17

КЗ2 0,1 0,17

КЗ3 0,13 0,17

КРГ1 0,17 0,36

КРГ2 0,17 0,36

КРГ3 0,17 0,36

КРГ4 0,17 0,36

КРГ5 0,19 0,36

КРГ6 0,19 0,36


Таблиця 7 Заявки у мережі при N = 10

Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс
0 РСРГ1.1 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
1 РСРГ1.2 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
2 РСРГ1.3 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
3 РСРГ1.4 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
4 РСРГ1.5 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
5 РСРГ1.6 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
6 РСРГ1.7 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
7 РСРГ1.8 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
8 РСРГ1.9 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
9 РСРГ1.10 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
10 РСРГ1.10 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
11 РСРГ1.10 СРГ1 1500 100 1,5 0,5 2
12 РСРГ1.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
13 РСРГ1.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
14 РСРГ1.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
15 РСРГ2.1 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
16 РСРГ2.2 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
17 РСРГ2.3 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
18 РСРГ2.4 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
19 РСРГ2.5 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
20 РСРГ2.6 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
21 РСРГ2.7 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
22 РСРГ2.8 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
23 РСРГ2.9 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
24 РСРГ2.10 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
25 РСРГ2.10 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
26 РСРГ2.10 СРГ2 1500 100 1,5 0,5 2
27 РСРГ2.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
28 РСРГ2.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
29 РСРГ2.10 СЗ1 1500 100 1,5 0,5 2
30 РСРГ3.1 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
31 РСРГ3.2 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
32 РСРГ3.3 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
33 РСРГ3.4 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
34 РСРГ3.5 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
35 РСРГ3.6 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
36 РСРГ3.7 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
37 РСРГ3.8 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
38 РСРГ3.9 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
39 РСРГ3.10 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
40 РСРГ3.10 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
41 РСРГ3.10 СРГ3 1500 100 1,5 0,5 2
42 РСРГ3.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
43 РСРГ3.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
44 РСРГ3.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
45 РСРГ4.1 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
46 РСРГ4.2 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
47 РСРГ4.3 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
48 РСРГ4.4 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
49 РСРГ4.5 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
50 РСРГ4.6 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
51 РСРГ4.7 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
52 РСРГ4.8 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
53 РСРГ4.9 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
54 РСРГ4.10 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
55 РСРГ4.10 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
56 РСРГ4.10 СРГ4 1500 100 1,5 0,5 2
57 РСРГ4.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
58 РСРГ4.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
59 РСРГ4.10 СЗ2 1500 100 1,5 0,5 2
60 РСРГ5.1 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
61 РСРГ5.2 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
62 РСРГ5.3 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
63 РСРГ5.4 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
64 РСРГ5.5 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
65 РСРГ5.6 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
66 РСРГ5.7 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
67 РСРГ5.8 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
68 РСРГ5.9 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
69 РСРГ5.10 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
70 РСРГ5.10 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
72 РСРГ5.10 СРГ5 1500 100 1,5 0,5 2
72 РСРГ5.10 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2
73 РСРГ5.10 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2
74 РСРГ5.10 СЗ3 1500 100 1,5 0,5 2
75 РСРГ6.1 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
76 РСРГ6.2 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
77 РСРГ6.3 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
78 РСРГ6.4 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
79 РСРГ6.5 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
80 РСРГ6.6 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
81 РСРГ6.7 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
82 РСРГ6.8 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
83 РСРГ6.9 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
85 РСРГ6.10 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
86 РСРГ6.10 СРГ6 1500 100 1,5 0,5 2
87 РСРГ6.10 СК 1500 100 1,5 0,5 2
88 РСРГ6.10 СК 1500 100 1,5 0,5 2
89 РСРГ6.10 СК 1500 100 1,5 0,5 2

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 7. Завантаження комутатора КК


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 8. Завантаження комутатора КЗ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 9. Завантаження комутатора КЗ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 10. Завантаження комутатора КЗ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 11. Завантаження комутатора КРГ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 12. Завантаження комутатора КРГ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 13. Завантаження комутатора КРГ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 14. Завантаження комутатора КРГ4


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 15. Завантаження комутатора КРГ5


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 16. Завантаження комутатора КРГ6


5. ДЕКОМПОЗУВАННЯ МЕРЕЖІ


5.1 Декомпозування мережі з 4 абонентами


Проведемо декомпозування мережі при N = 4. Вхідні дані відповідають варіанту.


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 17. Розбивка на підмережі N=4


Таблица 8 Результати декомпозування при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції

Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс
КК 0,03 0,03 98,18 90,66
КЗ1 0,05 0,06

КЗ2 0,05 0,06

КЗ3 0,06 0,06

КРГ1 0,12 0,14

КРГ2 0,12 0,14

КРГ3 0,12 0,14

КРГ4 0,12 0,14

КРГ5 0,12 0,14

КРГ6 0,12 0,14


Таблиця 9 Заявки у підмережах при N = 4

Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка мс Обробка, мс Час циклу
0 Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
4 Р1.4 1 1500 100 1,5 0,5 2
5 Р2.1 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
6 Р2.2 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
7 Р2.3 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
8 Р2.4 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
9 Р2.4 2 1500 100 1,5 0,5 2
10 Р3.1 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
11 Р3.2 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
12 Р3.3 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
13 Р3.4 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
14 Р3.4 3 1500 100 1,5 0,5 2
15 Р4.1 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
16 Р4.2 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
17 Р4.3 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
18 Р4.4 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
19 Р4.4 4 1500 100 1,5 0,5 2
20 Р5.1 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
21 Р5.2 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
22 Р5.3 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
23 Р5.4 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
24 Р5.4 5 1500 100 1,5 0,5 2
25 Р6.1 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
26 Р6.2 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
27 Р6.3 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
28 Р6.4 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
29 Р6.4 6 1500 100 1,5 0,5 2
30 З1.1 З1 1500 100 1,5 0,5 2
31 З1.2 З1 1500 100 1,5 0,5 2
32 З2.3 З2 1500 100 1,5 0,5 2
33 З2.4 З2 1500 100 1,5 0,5 2
34 З3.5 З3 1500 100 1,5 0,5 2
35 З3.6 К 1500 100 1,5 0,5 2
36 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 18. Завантаження комутатора КК


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 19. Завантаження комутатора КЗ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 20. Завантаження комутатора КЗ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 21. Завантаження комутатора КЗ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 22. Завантаження комутатора КРГ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 23. Завантаження комутатора КРГ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 24. Завантаження комутатора КРГ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 25. Завантаження комутатора КРГ4


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 26. Завантаження комутатора КРГ5


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 27. Завантаження комутатора КРГ6


5.2 Декомпозування мережі з 7 абонентами


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис.28. Розбивка на підмережі N=7


Таблиця 10 Результати декомпозування при N = 7

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції

Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс
КК 0,05 0,06 282,4 228,31
КЗ1 0,09 0,11

КЗ2 0,09 0,11

КЗ3 0,1 0,11

КРГ1 0,16 0,28

КРГ2 0,16 0,28

КРГ3 0,16 0,28

КРГ4 0,16 0,28

КРГ5 0,16 0,28

КРГ6 0,16 0,28


Таблиця 11 Заявки у підмережах при N = 7

Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс
0 Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
4 Р1.5 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
5 Р1.6 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
6 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
7 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
8 Р1.7 1 1500 100 1,5 0,5 2
9 Р1.7 1 1500 100 1,5 0,5 2
10 Р2.1 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
11 Р2.2 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
12 Р2.3 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
13 Р2.4 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
14 Р2.5 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
15 Р2.6 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
16 Р2.7 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
17 Р2.7 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
18 Р2.7 2 1500 100 1,5 0,5 2
19 Р2.7 2 1500 100 1,5 0,5 2
20 Р3.1 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
21 Р3.2 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
22 Р3.3 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
23 Р3.4 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
24 Р3.5 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
25 Р3.6 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
26 Р3.7 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
27 Р3.7 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
28 Р3.7 3 1500 100 1,5 0,5 2
29 Р3.7 3 1500 100 1,5 0,5 2
30 Р4.1 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
31 Р4.2 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
32 Р4.3 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
33 Р4.4 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
34 Р4.5 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
35 Р4.6 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
36 Р4.7 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
37 Р4.7 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
38 Р4.7 4 1500 100 1,5 0,5 2
39 Р4.7 4 1500 100 1,5 0,5 2
40 Р5.1 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
41 Р5.2 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
42 Р5.3 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
43 Р5.4 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
44 Р5.5 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
45 Р5.6 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
46 Р5.7 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
47 Р5.7 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
48 Р5.7 5 1500 100 1,5 0,5 2
49 Р5.7 5 1500 100 1,5 0,5 2
50 Р6.1 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
51 Р6.2 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
52 Р6.3 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
53 Р6.4 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
54 Р6.5 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
55 Р6.6 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
56 Р6.7 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
57 Р6.7 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
58 Р6.7 6 1500 100 1,5 0,5 2
59 Р6.7 6 1500 100 1,5 0,5 2
60 З1.1 З1 1500 100 1,5 0,5 2
61 З1.1 З1 1500 100 1,5 0,5 2
62 З1.2 З1 1500 100 1,5 0,5 2
63 З1.2 З1 1500 100 1,5 0,5 2
64 З2.3 З2 1500 100 1,5 0,5 2
65 З2.3 З2 1500 100 1,5 0,5 2
66 З2.4 З2 1500 100 1,5 0,5 2
67 З2.4 З2 1500 100 1,5 0,5 2
68 З3.5 З3 1500 100 1,5 0,5 2
69 З3.5 З3 1500 100 1,5 0,5 2
70 З3.6 К 1500 100 1,5 0,5 2
71 З3.6 К 1500 100 1,5 0,5 2
72 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2
73 К1.6 К1 1500 100 1,5 0,5 2

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 29. Завантаження комутатора КК


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 30. Завантаження комутатора КЗ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 31. Завантаження комутатора КЗ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 32. Завантаження комутатора КЗ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 33. Завантаження комутатора КРГ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 34. Завантаження комутатора КРГ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 35. Завантаження комутатора КРГ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 36. Завантаження комутатора КРГ4


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 37. Завантаження комутатора КРГ5


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 38. Завантаження комутатора КРГ6


5.3Декомпозування мережі з 10 абонентами


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 39. Розбивка на підмережі N=10.


Таблица 11 Результати декомпозування при N = 10

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції

Аналітичне, *100% Імітаційне, * 100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс
КК 0,07 0,09 568,55 459,32
КЗ1 0,11 0,17

КЗ2 0,11 0,17

КЗ3 0,14 0,17

КРГ1 0,19 0,36

КРГ2 0,19 0,36

КРГ3 0,19 0,36

КРГ4 0,19 0,36

КРГ5 0,19 0,36

КРГ6 0,19 0,36


Таблиця 12 Заявки у підмережах при N = 10

Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс
0 Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
4 Р1.5 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
5 Р1.6 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
6 Р1.7 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
7 Р1.8 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
8 Р1.9 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
9 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
10 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
11 Р1.10 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
12 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2
13 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2
14 Р1.10 1 1500 100 1,5 0,5 2
15 Р2.1 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
16 Р2.2 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
17 Р2.3 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
18 Р2.4 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
19 Р2.5 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
20 Р2.6 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
21 Р2.7 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
22 Р2.8 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
23 Р2.9 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
24 Р2.10 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
25 Р2.10 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
26 Р2.10 Р2 1500 100 1,5 0,5 2
27 Р2.10 2 1500 100 1,5 0,5 2
28 Р2.10 2 1500 100 1,5 0,5 2
29 Р2.10 2 1500 100 1,5 0,5 2
30 Р3.1 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
31 Р3.2 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
32 Р3.3 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
33 Р3.4 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
34 Р3.5 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
35 Р3.6 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
36 Р3.7 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
37 Р3.8 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
38 Р3.9 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
39 Р3.10 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
40 Р3.10 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
41 Р3.10 Р3 1500 100 1,5 0,5 2
42 Р3.10 3 1500 100 1,5 0,5 2
43 Р3.10 3 1500 100 1,5 0,5 2
44 Р3.10 3 1500 100 1,5 0,5 2
45 Р4.1 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
46 Р4.2 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
47 Р4.3 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
48 Р4.4 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
49 Р4.5 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
50 Р4.6 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
51 Р4.7 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
52 Р4.8 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
53 Р4.9 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
54 Р4.10 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
55 Р4.10 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
56 Р4.10 Р4 1500 100 1,5 0,5 2
57 Р4.10 4 1500 100 1,5 0,5 2
58 Р4.10 4 1500 100 1,5 0,5 2
59 Р4.10 4 1500 100 1,5 0,5 2
60 Р5.1 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
61 Р5.2 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
62 Р5.3 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
63 Р5.4 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
64 Р5.5 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
65 Р5.6 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
66 Р5.7 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
67 Р5.8 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
68 Р5.9 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
69 Р5.10 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
70 Р5.10 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
71 Р5.10 Р5 1500 100 1,5 0,5 2
72 Р5.10 5 1500 100 1,5 0,5 2
73 Р5.10 5 1500 100 1,5 0,5 2
74 Р5.10 5 1500 100 1,5 0,5 2
75 Р6.1 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
76 Р6.2 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
77 Р6.3 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
78 Р6.4 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
79 Р6.5 Р6 1500 100 1,5 0,5 2
80 Р6.6 Р6 1500 100 1,5 0,5 2

Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 40. Завантаження комутатора КК


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 41. Завантаження комутатора КЗ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 42. Завантаження комутатора КЗ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 43. Завантаження комутатора КЗ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 44. Завантаження комутатора КРГ1


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 45. Завантаження комутатора КРГ2


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 46. Завантаження комутатора КРГ3


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 47. Завантаження комутатора КРГ4


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 48. Завантаження комутатора КРГ5


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 49. Завантаження комутатора КРГ6


6.ВИСХІДНЕ ТА НИCХІДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ


6.1 Висхідне моделювання N = 4


Для висхідного проектування спочатку зробимо підмережу на рівні робочої групи. Так як групи у мережі досить типові, то візьмемо, наприклад, РГ1.Промодулюємо її.


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 50. Підмережа рівня робочої групи при N = 4


Сервер 1 представляє собою комутатор рівня будинку. Приведемо показники завантаження.


Таблиця 13 Завантаження підмережі рівня робочої групи при N = 4

Комутатор Завантаження комутатора Час транзакції

Аналітичне, *100% Імітаційне, *100% Аналітичний, мс Імітаційний, мс
КРГ1 0,12 0,14 13,64 12,38

Таблиця 14 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 4

Клієнт Сервер Запит, байт Відповідь, байт Підготовка, мс Обробка, мс Час циклу, мс
0 Р1.1 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
1 Р1.2 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
2 Р1.3 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
3 Р1.4 Р1 1500 100 1,5 0,5 2
4 Р1.4 1 1500 100 1,5 0,5 2

Нижче приведемо діаграму завантаження робочої групи при N = 4.


Побудова комп'ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Рис. 51. Завантаження комутатора робочої групи при N = 4


Так як рівень будинків досить типовий для всіх комутаторів, але для КЗ3 він має інший вигляд, так як

Похожие рефераты: