Технологія Frame Relay

по всьому світу;

відносно низька вартість оренди каналів Frame Relay;

невисокі вимоги до смуги пропускання для передачі одного голосового каналу.

До недоліків розглянутої технології можна віднести:

обмеження максимальної пропускної здатності каналу зв'язку до 2 Мбіт/с;

недостатньо продумані стандарти і сумісність використання устаткування різних виробників;

відсутність стандартів динамічної маршрутизації. [9].


ВИСНОВКИ


Отже, технологія Frame Relay – це високошвидкісна технологія передачі даних, яка вміщує в собі характеристики, які роблять технологію ідеальним рішенням для передачі імпульсного трафіку. Такий трафік використовується при організації інформаційного обміну між локальною і глобальною мережами.

Переваги Frame Relay полягають не тільки в швидкій передачі даних, але й в методах статичного стискання інформації, які дозволяють в декілька разів підвищити ефективність використання каналів зв’язку.

Найбільш ефективне застосування Frame Relay в ситуаціях коли клієнту необхідно об’єднати декілька офісів. Затрати на встановлення і орендна плата при використанні такої технології буде нижча ніж при організації аналогічної схеми зв’язку з використанням виділених каналів, що досягається за рахунок оптимізації використання канальних ресурсів.

В даній курсовій роботі детально описаний і проаналізований метод побудови сучасних корпоративних глобальних мереж, засобами технології Freme Relay.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


В.Г. Олифер, А.Н. Олифер “Компьютерные сети” 3-е издания.

Інтернет сторінка: ranik/protokol-frame-relay-konfigyrirovanie-marshrytizatorov-cisco.html

Інтернет сторінка: window.edu/window_catalog/pdf2txt?p_id=

14055

Інтернет сторінка: uk./wiki/Frame_relay

Джон Шварц, Тодд Леммл “Cisco Certified Internetwork Expert” учебное руководство.

Группа разработки учебных курсов Всемирной образовательной сети компании Cisco Systems, Inc “Основы организации сетей Cisco” Том 2.

Інтернет сторінка: ru./wiki/ARP

Стив Мак-Квери, Келли Мак-Грю, Стефан Фой “Передача голосовых данных по сетям Cisco Frame Relay, ATM и IP”.

Інтернет сторінка: kunegin.narod/ref/dip/practic.htm

Похожие рефераты: