Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Створення таблиць даних в MS Excel

Створення таблиць даних в MS Excel

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний універсітет

імені Юрія Кондратюка


Контрольна робота з дісциплини

“Інформатика і комп’ютерна техніка” на тему “Робота з MS Excel”

“Правове регулювання економіки виробнитства”


групи 1 ЕЮ-1

Оренбургського Л.М.

завдання № 13


Полтава 2005


Зміст


Створення книги MS Excel для розподілу заробітної плати між окремими членами комплексної бригади та аналізу результатів розподілу згідно фаху, кваліфікації та відпрацьованого часу

Створення певної кількості листів книги

Наведення довідника фахових і кваліфікаційних коефіцієнтів та складу бригади

Створення таблиці розподілу, нарахувань та утримань

Створення таблиці, впорядкування членів бригади за фахом та відпрацьованим часом

Використання “Автфільтра” списку

Використання “Розширеного фільтра” списку

Обчислення проміжних та кінцевих підсумків

Побудова графіків та діаграм різних типів за даними таблиці

Форматування клітинок згідно типів даних


1. Створення книги MS Excel


На “Робочьому столі” тисну праву кнопки маніпулятора-“миші” і,у відкрившеся контекстному меню тисну → Створити-Лист MS Excel. Далі в тому ж меню правої кнопки “миші” тисну на – Перейменувати. На клавіатурі набираю ім’я, “Папка Excel” і тисну клавішу вводу для завершення операції. Натиском клавіші вводу відкриваю цей файл.


2. Створення певної кількості листів книги


Створений файл містить 3 аркуші. Для збільшення їх кількості, тисну правою кнопкой “миші” на ярлик аркуша, в з’явившемся контекстному меню – Добавить – Лист. Тисну ще раз праву кнопку “миші” і з контекстного меню вибираю – Перейменувати. Так само добираю потрібну кількість аркушів в файлі.


3. Наведення довідника фахових і кваліфікаційних коефіцієнтів та складу бригади


Натиснув лівою кнопкой “миші” на ярлик першого аркуша, відкриваю його. Показник “миші” ставлю на начало листа і на клавіатурі набираю інформацію. Якщо слово не вміщується в ячейку, розширити границю ячейки, встановивши курсор “миші” між іменами стовпців або номерами рядків (форма курсора змінюється), тисну ліву кнопку “миші” і переміщую межу до необхідного розміру.


4. Створення таблиці розподілу, нарахувань та утримань


На другому аркуші книги розміщена таблиця розподілу заробітної плати строй бригади. Побудова таблиці така саме , в пункті 3. Таблиця має поіменовані стовпці, де занесена :а) порядкові номера стовпців і строк;

б) прізвища членів бригади;

в) дати їх народження;

г) вирахуваний вік (для цього у відповідну ячейку таблиці застосована функція ГОД і СЕГОДНЯ категорії ДАТА і ВРЕМЯ, по формулі


=ГОД(СЕГОДНЯ())-C4


після введення формули, необхідно натиснути клавішу Вводу і скопіювати формулу в нижні ячейки таблиці (любим із способів);

д) фах членів бригади;

є) їх розряди;

ж) кількість відпрацьованих годин, за формулою :


= 8,15* (кільк.відпрацьов. днів)


з) фаховий коефіцієнт вирахуваний із застосуванням функції ВПР категорії “Ссылки и массивы”, за формулою :


=ВПР(E4!Лист1!$А$3:$В$17;2)

Створення таблиць даних в MS Excel


і) коефіцієнт розряду вирахуваний також із застосуванням функції ВПР категорії “Ссылки и массивы”, за формулою :


=ВПР(F4;Лист1!$D$2:$E$17;2)


к) коефіцієнт нарахування вирахуваний за допомогою функції ПРОИЗВЕД.

категорії “Математические”, за формулою:


G4*H4*I4 .


л) стовбець “Нараховано” вирахуваний із застосуванням функції СУММ., ПРОИЗВЕД. і ділення, категорії “Математические”, за формулою :


Створення таблиць даних в MS Excel
= $M$1/ СУММ($J$4:$J$23)*J4


м) прибутковий податок вирахуваний із застосуванням функції ЕСЛИ категорії “Логические”; за формулою :


= ЕСЛИ(К4 <=170;К4*0,1;ЕСЛИ(К4 >=340;К4*0,2;К4*0,15))


н) профспілкові внески вирахувані із застосуванням ділення нарахованої суми зарплати на 100 - 1%;

о) стовбець усього утримано вирахуваний із застосуванням суміровання прибуткового податку та профспілкових внесків;

п) сума до видачі вирахувана відніманням від нарахованої суми утриманої.


5. Створення таблиці, впорядкування членів бригади за фахом та відпрацьованим часом


Для цього попередня таблиця скопійована та вставлена у третій лист книги. Далі застосована опція “Сортировка диапазона” в меню “Данные”

“Стандартной” панелі інструментів, для впорядкування списку членів бригади за фахом, та за відпрацьованим часом.

Створення таблиць даних в MS Excel


6. Використання “Автфільтра” списку


Для цього основна таблиця скопійована та вставлена у четвертий лист

книги. Далі застосована опція “Автофильтр” в меню “Данные” “Стандартной” панелі інструментів для стовпців Спеціальність – Фах, та До видачі.


7. Використання “Розширеного фільтра” списку


-розширений фільтр : вік в 1/3 рази < СРЕДНЬОГО та кваліфікація дорівнює заданій.

Для цього основна таблиця скопійована та вставлена у п’ятий лист книги. У стовпчику “Вік” встановлюю курсор натискаю клавішу = для заведення формули


D6<СРЗНАЧ($D$6:$D$25)/1,3,


Потім копіюю формулу по стовпчику вниз. З’являються результат, який фільтрую за допомогою “автофільтра “ із мену “Данные”

Створення таблиць даних в MS Excel


8. Обчислення проміжних та кінцевих підсумків


Для скопійованої і вставленої таблиці застосована опція “Итоги…” меню Данные Стандартної панелі інструментів. Для обчислення проміжних результатів за полем “Відпрацьовано…” у вікні “Промежуточные итоги” треба указати параметри обчислювання : в даному випадку – назву обчислюваного стовпчика; математичну операцію; ще назву стовпчика (додатково, обов’язково) по котрому будуть обчислені проміжні підсумки. Натиснуть клавішу Вводу для завершення операції.


9. Побудова графіків та діаграм різних типів за даними таблиці


Діаграма стовпчикова за даними Відпрацьованих годин побудована за допомогою опції “Мастер диаграм” Стандартної панелі інструментів. У вікні “Мастера диаграм” вибраний вид діаграми, після натиску клавіші Вводу, відкривається наступне вікно “Мастера диаграм”. В листі ярлика “Диапазонданных” треба вказати діапазон даних (з таблиці) з котрого будуватиметься

діаграма. Далі відмітити як виглядатиме діаграма (строчка або стовбець). В ярлику Ряд листа вказати діапазон даних для вісі Х.

Натиснути клавішу Вводу. В наступному вікні “Мастера диаграм” у ярлику вікна “Линии сетки”, відмітити по який вісі координат треба

бачити лінії поділу графіка діаграми. В листі ярлика “Загаловки” ввести назву діаграми, назву значінь, за якими побудована діаграма - (вісь Y) і назву категорій – чому або кому співвідносяться значення (вісь Х). В ярлику Таблица данных помітить Таблица данных лівою кнопкою “миши” для більшого розуміння діаграми. Натиснути клавішу Ввода. В наступному з’явившемося вікні помітить де помістити збудовану діаграму. Ще раз натиснути клавішу Вводу для завершення операції.


Строкова діаграма

Створення таблиць даних в MS Excel

Створення таблиць даних в MS ExcelСтворення таблиць даних в MS ExcelСтовпчикова діаграма


Створення таблиць даних в MS ExcelГрафік


Створення таблиць даних в MS ExcelГрафік


Використана література


Методичні вказівки. Полтава. ПНТУ 2002.

EXCEL 97 для WINDOWS® для “чайников”.

Джон Уокенабах. ДИАЛЕКТИКА. Киев Москва Санкт-Петербург.1998.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: