Ознайомлення з MS Excel

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Кафедра комп’ютерної інженерії


Звіт

З лабораторної роботи №3

На тему:

Ознайомлення з MS Excel


Виконав:

студент групи СІ-12

Прийняв:

викладач Лобас А.О


Тернопіль 2009

Тема: Ознайомлення з MS Excel

Мета Ознайомитися з MS Excel. Навчитися створювати і заповняти таблиці, обчислювати середні значення і загальну вартість товарів, користуватися відносними і абсолютними посиланнями, створювати діаграми, будувати графіки.

Завдання

Створити таблицю.

Заповнити таблицю списком товарів.

Обчислити загальну вартість товарів.

Створити діаграму по стовпцю загальна вартість.

Побудувати графік y=x3.

Хід роботи

Спочатку необхідно створити таблицю.

Заповнюємо таблицю довільними даними. Після, потрібно обчислити значення таких діапазонів комірок як "загальну вартість". Для цого робимо: спочатку потрібно в комірці "E2" поставити знак "=". Після, потрібно виділити комірку "D2" і в комірці "E2" поставити знак "*" і виділити комірку "C2". "Enter".

Ці дії виконуємо необхідну кількість раз, або користуємося автозаповненням.

Для обчислення суми неохідно виконати наступну операцію в комірці "E9": поставити знак = і натиснути на кнопку Ознайомлення з MS Excel. У вікні, що з’явиться вибрати пункт "СУММ" і натиснути кнопку "ОК". з’явиться ще одне вікно, після цього виділити діапазон комірок по яким ми обчислюємо "суму" і натиснути кнопку "ОК".

Після цього ми створюємо діаграму по даних із стовпця "Загальна вартість". Для цього виділяємо значення цього стовпця і виконуємо таку операцію "Вставка → діаграма". Вибираємо тип діаграми "Кругова". Інші налаштування вибираємо довільним чином і натискаємо кнопку "ОК".

На другому листі потрібно побудувати графік таким способом: В комірку "А1" вписати значення "-50" і від значення "-50" потягнути за маркер заповнення лівою клавішею мишки до комірки "А101" включно. В комірці "B1" поставити знак = і помножити комірку "A1" три рази саму на себе (=A1*A1*A1) після натиснути клавішу "Enter".

Для створення графіку потрібно виконати такі дії: Виділити діапазон комірок від "B1" "B101". Виконати дію: "Вставка→Діаграма…→Точечная", і вибрати необхідну діаграму.


Прайс лист

Назва товару Ціна Кількість Загальна вартість
1 Комп'ютер 5 000,00 грн. 10 50 000,00 грн.
2 Телефон 1 200,00 грн. 50 60 000,00 грн.
3 КПК 3 000,00 грн. 25 75 000,00 грн.
4 Фотоапарат 900,00 грн. 15 13 500,00 грн.
5 mp3 плеєр 500,00 грн. 30 15 000,00 грн.
6 DVD 700,00 грн. 5 3 500,00 грн.Сума 217 000,00 грн.

Ознайомлення з MS Excel


Ознайомлення з MS Excel

Графік у=х3


Висновок


В цій лабораторній роботі я навчився: створювати таблиці, заповнювати створені таблиці різного роду даними, виконувати обчислення даних по загальній вартості товарів і по їх середньому значенні, створювати діаграми по даних таблицях та будувати графіки.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: