Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Контрольна робота

з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка»

на тему: Побудова діаграм в Microsoft Exsel


Київ – 2009

Типи діаграм і їх призначення


Діаграма – засіб наглядного представлення введених на робочому листі цифр, які називаються – даними. Дані можуть знаходитися на одному листі, декількох листах робочої книги і, навіть, в декількох робочих книгах. Діаграма зв’язана з даними, т.б. при зміні даних змінюється відповідно і діаграма.

Існує безліч різних типів діаграм – від простих лінійних, які зустрічаються дуже часто, до спеціальних, які призначені для наукових та інженерних областей діяльності.

Діаграми поділяються на стандартні та нестандартні.


Стандартні типи діаграм та їх призначення


Гістограми - найбільш розповсюджений тип діаграм. Вони зручні для відображення дискретних даних. Можна застосовувати різну кількість рядів даних (вони виводяться різними кольорами чи заповнюються різними узорами). Шкала значень відображується у вигляді вертикальної вісі. Існує сім підтипів гістограм Exsel, які найбільш розповсюджені.

Звичайна гістограма (рис. 1)


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 1

Гістограма з накопиченням – гістограма, де стовпчики, які відносяться до однієї категорії (але до різних рядів даних), надбудовуються один над одним у вигляді стовпчика. Така діаграма ілюструє зміну різних видів речей у сумі у часі (рис. 2).


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 2


Нормована гістограма з накопиченням – гістограма де стопка стовпчиків нормована на 100 відсотків. Така гістограма призначена для відображення зміни співвідношення різних видів речей у сумі в часі (долю кожної одиниці у сумі) (рис. 3).


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 3

Всі ці гістограми можна представляти у об’ємному вигляді.

Лінійна діаграма – це, по суті, гістограма, яка повернута на 900 за часовою стрілкою. Перевага застосування лінійних діаграм полягає у тому, що на них легше розташувати мітки категорій. Лінійна діаграма може складатися з різної кількості наборів даних. Крім того, лінійні діаграми можуть бути представлені у вигляді стопок по направленню зліва направо. Існує шість типів таких діаграм в Exsel.

Стандартна лінійна діаграма - гістограма, яка повернута на 900 за часовою стрілкою (рис. 4).


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 4


Лінійна діаграма з накопиченням – стопка горизонтальних смужок, яка ілюструє різні ряди даних. Стовпчики такої діаграми з’єднуються зліва направо.

Лінійна нормована діаграма з накопиченням лінійна діаграма у вигляді стопки, нормована на 100%.

Всі лінійні діаграми можна представляти у об’ємному вигляді.

Графіки один з самих розповсюджених типів діаграм. Вони дуже часто застосовуються для представлення великої кількості неперервних даних. Наприклад, при відображення об’єму продажів у вигляді графіку гарно видно тенденцію їх змін з часом.

Звичайний графік (рис. 5)


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 5


Графік з накопиченням – в якому ряди даних розташовані у вигляді стопок.

Нормований графік з накопиченням в якому набори даних розташовані у вигляді стопок та нормовані на 100 відсотків.

Графік з маркерами даних – в якому точки даних позначені маркерами.

Графік з накопиченням з маркерами даних – в якому точки даних позначені маркерами та ряди даних розташовані у вигляді стопок.

Нормований графік з накопиченням та маркерами даних – в якому точки даних позначені маркерами та ряди даних розташовані у вигляді стопок та нормовані на 100 відсотків.

Кругова діаграма – її корисно використовувати для відображення пропорції або частини чогось відносно цілого. Кругова діаграма будується тільки для одного ряду даних та ефективна при невеликій кількості даних. У круговій діаграмі можна відділити сектор для зосередження уваги саме на ньому.

Звичайна кругова діаграма (рис. 6)


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 6


Об’ємна кругова діаграма – звичайна кругова діаграма з ефектом трьохмірного зображення.

Кругова діаграма з вторинною круговою діаграмою або гістограмою – це кругова діаграма, в якій один з секторів сам представлений у вигляді кругової діаграми або гістограми. Підтипи діаграм з вторинною круговою діаграмою та вторинною гістограмою дозволяють відобразити другу діаграму, яка пояснює один з секторів кругової діаграми (рис. 7).


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 7


Розрізана кругова діаграма – звичайна кругова діаграма з одним або декількома вирізаними секторами.

Об’ємна розрізана кругова діаграма – звичайна кругова діаграма з одним або декількома вирізаними секторами з ефектом трьохмірного зображення.

Крапкова діаграма ще один розповсюджений тип діаграм. Вони відрізняються від інших типів діаграм тим, що по двох осях такої діаграми відкладаються значення. При побудові крапкової діаграми має велике значення порядок даних. Як правило, крапкові діаграми застосовуються у науковій та інженерних областях діяльності. Даний тип діаграми часто використовується щоб показати взаємозв’язок між двома змінними величинами, як правило, фактор часу є несуттєвим (рис. 8).


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 8


Існує п’ять підтипів таких діаграм в Exsel.

Крапкова діаграма – крапкова діаграма з маркерами крапок даних без ліній.

Крапкова діаграма з згладженими лініями – крапкова діаграма з маркерами крапок даних, які з’єднані лініями.

Крапкова діаграма з згладженими лініями без маркерів даних – крапкова діаграма без маркерів крапок даних, які з’єднані лініями.

Крапкова діаграма з відрізками прямих – крапкова діаграма з маркерами крапок даних, які з’єднані відрізками прямих ліній.

Крапкова діаграма з відрізками прямих без маркерів даних – крапкова діаграма без маркерів крапок даних, які з’єднані відрізками прямих ліній.

Діаграма з областями – схожа на розмальований різними кольорами графік. На відміну від графіків, які відображають ступінь зміни, діаграма з областями дозволяє визначити об’єм та значимість змін. Стопки рядів даних дозволяють представити вклад кожного ряду даних в загальну суму (рис. 9).


Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 9


Існує шість підтипів таких діаграм в Exsel.

Діаграма з областями – звичайна стандартна діаграма з областями.

Діаграма з областями з накопиченням – стандартна діаграма з областями, дані якої розташовані у вигляді стопок.

Нормована діаграма з областями з накопиченням – стандартна діаграма з областями, дані якої розташовані у вигляді стопок та нормовані на 100%.

Існує ще 3 види цих діаграм у трьохвимірному вигляді кожна.

Кільцева діаграма – схожа на кругову діаграму, але, на відміну від неї, може представляти декілька рядів даних. Існує два підтипи кільцевих діаграм – стандартна та розрізана – у якої вирізані сектори (рис. 10).

Побудова діаграм в Microsoft Exsel

Рис. 10


Лепескова діаграма – має окрему вісь для кожної категорії, при цьому всі осі виходять з її центру. Значення точок даних відмічаються на відповідній вісі, а лініями позначаються всі значення одного ряду даних. Існує три підтипи лепесткових діаграм в Exsel: - проста лепесткова, з маркерами, заповнена – в якої зафарбовані внутрішні області.

Поверхнева діаграма – відображає декілька рядів даних у вигляді поверхні. При побудові цього типу діаграм Exsel застосовують різні кольори для ідентифікації значень, а не рядів даних. Кількість кольорів, які використовуються визначаються ціною основних ділень вісі значень. Існує чотири підтипи поверхневих діаграм в Exsel: - об’ємна поверхнева, каркасна поверхнева (прозора у вигляді каркасу), контурна (показує вигляд зверху) та каркасна контурна (показує у вигляді каркасу вигляд зверху).

В Exsel існує ще ряд стандартних діаграм:

пузиркова - використовуються для представлення фінансової інформації, даних маркетингових обстежень;

біржова - використовується для відображення курсу акцій на біржі;

циліндрична, конічна та пірамідальна – застосовуються замість лінійних діаграм або гістограм.

Нестандартні типи діаграм та їх призначення


При умові, що не один тип стандартних діаграм не підходить для відображення даних, то можна застосовувати нестандартні діаграми – це одна з стандартних діаграм, яка відформатована певним чином.

Блоки з областями – повернута об’ємна діаграма з областями, яка відмінно підходить для зрівняння даних.

Вирізані сектори – об’ємна кругова діаграма на чорному фоні, яка гарно виглядає на весь екран.

Гістограми і області – змішана діаграма, яка об’єднує гістограму та діаграму з областями та використовується одна вісь категорій.

Гладкі графіки – гладкі графіки з лініями.

Голуба кругова – кругова діаграма на голубому контрастному фоні, всі сектори виділені, гарно виглядає на весь екран.

Графік і гістограма – змішана діаграма, яка будується на одній вісі категорій.

Графік і гістограма 2 – змішана діаграма, яка будується на одній вісі категорій, проте має дві вісі – для гістограми та графіку.

Графіки (2 вісі) – графік з двома вісьма.

Дерев’яна – лінійна гістограма на зеленому фоні, стовпчики якої заповнені узором, гарно виглядає на весь екран, та інші.

Використання майстра діаграм

Майстер діаграм – потужний засіб, який дозволяє всього за чотири кроки визначити практичні всі параметри створюваної діаграми. При цьому в процесі створення діаграми можна в любий момент отримати довідкову інформацію. І, якщо, в процесі створення діаграми, допущені помилки, завжди можна вернутися назад та виправити її.

Насамперед, при створенні діаграми, необхідно впевнитися, що всі дані структуровані – наприклад, в таблиці заголовки відображені у першому стовпчику, а назви категорій – у першому рядку. Необхідно включити комірки з заголовками та назвами категорій у діапазон, яких треба виділити, т.б. на основі якого будується діаграма. При клацанні на кнопці Мастер диаграмм Exsel сам спробує виділити з заданого діапазону значень заголовки категорій, підписи вісей та ряди даних.

При виділенні таблиці даних слід запустити майстер діаграм, клацнувши на кнопці Майстер діаграми або вибравши команду меню Вставка р Диаграмма. З’явиться перше діалогове вікно майстра діаграм, якщо клацнути на кнопці Готово, буде створюватися діаграма з параметрами по умовчанню. В любий момент можна вернутися назад до попереднього єтапу роботи, клацнувши на кнопку Назад. Всі параметри діаграми можна змінювати в любий час.

Перший крок – у діалоговому вікні слід вибрати тип діаграми – стандартні, нестандартні.

Другий крок – у діалоговому вікні слід вибрати Диапазон і Ряд. В цьому вікні треба перевірити правильність виділення діапазону даних – відображені у полі Діапазон, встановити орієнтацію даних – положення строках и столбцах перемикача Ряди в, перевірити правильність вибору категорій рядів даних а також підписів по вісі х – параметри вкладки Ряд. Для ідентифікації категорій Exsel використовує тип даних. При настройці всіх параметрів даних, слід клацнути кнопку Далее.

Третій крок – саме насичене діалогове вікно майстра діаграм. У ньому слід вибрати шість вкладок: Заголовки, Оси, Линии сетки, Легенда, Подписи данных и Таблица данных. При настройці всіх параметрів даних, слід клацнути кнопку Далее.

Четвертий крок – у діалоговому вікні слід вибрати розташування діаграми: побудована на існуючому робочому листі – перемикач имеющемся або на окремому листі діаграми - переключатель отдельном.

Після клацання на кнопці Готово буде побудована діаграма з набором вибраних параметрів.

Форматування діаграм


Після побудови діаграми за допомогою майстра діаграм, її вже можна використовувати. Проте, краще використати додаткові засоби та способи форматування.

Загальні елементи діаграми: допоміжна вісь значень, допоміжна вісь категорій, заголовок допоміжної вісі значень, заголовок допоміжної вісі категорій, заголовок діаграми, заголовок вісі значень, заголовок вісі категорій, ключ легенди, коридори коливань, легенда, лінії проекції, лінії серій, лінії сітки, область діаграми, область побудови, основа, вісь значень, вісь категорій, вісь рядів, смужки похибки, підписи даних, підписи одиниць виміру, підпис ряду, смужки підвищення, смужки пониження, ряд, стінки, таблиця даних, тренд, точка, кути, рівняння тренда, елемент легенди.

Вікно форматування - при виділенні елементу діаграми за допомогою мишки, клавіатури, а також за допомогою панелі інструментів Диаграммы, можна його відформатувати. Для цього використовується унікальне для кожного елементу діалогове вікно з декількома вкладками.

Засоби та способи форматування елементів діаграм:

Заголовки - в діаграмах застосовуються п’ять різних заголовків, їх кількість залежить від типу діаграми:

заголовок діаграми;

заголовок вісі категорій (вісь х);

заголовок вісі значень (вісь у);

заголовок допоміжної вісі категорій (вісь х);

заголовок допоміжної вісі значень (вісь у).

Для додання заголовка до діаграми слід виділити її та вибрати команду Диаграмма р Параметры диаграммы. У діалоговому вікні Параметры диаграммы у вкладці Заголовки слід ввести потрібний текст для одного або декількох заголовків. Заголовок можна перемістити у любе місце діаграми. Для зміни якостей заголовку діаграми використовується діалогове вікно Формат з трьома вкладками: Вид, Шрифт, Выравнивание.

Легенда – це текст та ключі, які пояснюють дані. Ключ являє собою невеликий графічний об’єкт, який відповідає ряду даних діаграми. Для добавлення легенди слід вибрати команду Диаграмма р Параметры диаграммы р Легенда р Добавить легенду. Розташування легенди можна визначити за допомогою перемикача Размещение. Переміщувати легенду можна за допомогою мишки, а крім того, її місце розташування можна вказувати у вкладці Размещение діалогового вікна Формат легенды. Параметри тексту легенди можна вибрати у вкладці Шрифт діалогового вікна Формат элемента легенды.

Якщо при виділенні даних перед побудовою діаграми не був включений текс для легенди Exsel буде використовувати в легенді фіктивні назви: Ряд 1, Ряд 2. Для добавлення назви ряду даних слід вибрати команду Диаграмма р Исходные данные р Ряд р слід виділити необхідний ряд даних та ввести у поле Имя посилання на комірку з назвою ряду або ж назву ряду.

Підписи даних – для відображення даних в кожній точці діаграми слід користуватися вкладкою Подписи данных діалогового вікна Параметры диаграммы. Для кожного типу діаграми можна встановити відповідних набір параметрів. При встановленні прапорця Ключ легенды біля кожного підпису буде відображатися ключ легенди. Підписи даних зв’язані з значеннями у робочому листі, тому, при умові зміни даних змінюються і підписи даних.

Вісі – двовимірні діаграми мають дві вісі (може бути і чотири). Трьохвимірні діаграми мають три вісі. Кругові та кільцеві діаграми зовсім не мають осей. Для зміни елементів вісі передбачені вкладки діалогового вікна Формат оси: Вид, Шкала, Шрифт, Число, Выравнивание. Для зміни шкали слід використовувати вкладку Шкала діалогового вікна Формат оси.

Лінії сітки – за допомогою ліній сітки можна визначити числові значення даних, які є в діаграмі. Одні діаграми при додаванні ліній сітки виграють, інші, навпаки, стають не наглядними. Для деяких типів діаграм достатньо тільки горизонтальних ліній. Для того, щоб добавити або видалити лінії сітки слід вибрати команду Диаграмма р Параметры диаграммы р Линии сетки. Для кожної вісі можна вибрати два види ліній сітки: основні та проміжні. За допомогою основних ліній сітки відображається рівень міток ділень вісей, а проміжні лінії сітки розташовуються між основними лініями сітки. Для додавання та видалення сітки треба встановити або зняти відповідний прапорець. Щоб змінити властивості ліній сітки необхідно виділити ці лінії, потім відкрити діалогове вікно Формат сетки, в якому розташовані дві вкладки Вид, Шкала.

Границі і заливки – у більшості діалогових вікон форматування елементів діаграм є вкладка Вид у діалоговому вікні Формат ряда данных. За допомогою параметрів цієї вкладки можна настроїти зовнішній вигляд виділеного елементу діаграми (наприклад заокруглити кути діаграми).

Вкладка Вид включає в себе три перемикача, які визначають вигляд границь (лінія навколо об’єкту): звичайна, невидима та інша. По умовчанню встановлюється перемикач звичайний, це означає, що тип лінії, колір та товщина встановлюються автоматично. Для того, щоб сховати границі виділеного елементу слід встановити перемикач невидимий. У разі, якщо один з параметрів тип лінії, колір та товщина, змінити, то автоматично встановлюється перемикач інша.

Заливка (внутрішня частина елементу діаграми) є не у всіх елементів діаграми. Параметри заливки визначаються в групі, яка включає перемикач обычная и прозрачная.

Для застосування стандартної однокольорової заливки достатньо клацнути на одному з зразків кольору (в групі Образец зовнішній вигляд заливки відображується крупним планом). Для більш точної настройки параметрів заливки слід клацнути на кнопці Способы заливки. У цьому вікні є чотири вкладки: Градиентная – встановлення плавного переходу одних кольорів в інші різними методами, Текстура - включає в себе 24 вбудовані текстури заливки, крім того, в якості текстури можна використати будь-який графічний файл, Узор – дозволяє вибрати один з 45 двокольорових узорів, а для кожного з узорів можна вибрати колір та Рисунок – дозволяє вибрати для заливки графічний файл.

Фон – кожна діаграма включає в себе два ключових компоненти, які визначають її зовнішній вигляд: область діаграми (по замовчанню біла) та область побудови (всередині діаграми). В залежності від типу діаграми, область побудови може бути прозорою або сірого кольору. Діалогове вікно Формат области диаграммы включає в себе три вкладки: Вид (настройка границі, кольору та заливка області діаграми), Шрифт (вибір параметрів шрифтів) та Свойства (зміна розмірів діаграми).

В область побудови входять всі елементи діаграми, крім заголовку та легенди. Діалогове вікно Формат области построения включає в себе тільки одну вкладку – Вид (настройка границі, кольору та заливка області діаграми). В область побудови входять вісі та їх підписи, при цьому при зміні кольору області побудови ці зовнішні елементи не змінюються (за виключенням об’ємних діаграм.

Ряди – при створенні діаграм Excel використовує кольори та типи маркерів по замовчанню. Невеликі зміни формату рядів можуть значно покращити вигляд діаграми. Форматувати можна як весь ряд, так і одну крапку даних, яка належить ряду. У вкладці Параметры діалогового вікна Формат ряда данных можна встановлювати додаткові параметри для рядів даних, наприклад для гістограми можна настроїти перекриття, ширину зазору, вибрати, чи з’єднувати значення ряду, а також вказати різнокольорові точки. Набір параметрів залежить від типу діаграми.

Таблиця даних – разом з діаграмою можна відображати дані, які в ній використовуються. Таблиця даних діаграми розташована безпосередньо в області діаграми. При побудові діаграми за допомогою майстра діаграм таблицю даних можна добавити на третьому кроці у вкладці Таблицаданных. Для того, щоб її добавити в існуючу діаграму слід вибрати команду Диаграмма р Параметры диаграммы р Таблицаданных та встановити прапорець. В цій же вкладці можна відобразити ключи легенди.

Можливості форматуванні таблиць даних досить обмежені – можна тільки настроїти границі таблиці та вибрати шрифт для всієї таблиці. Для цього використовується діалогове вікно Форматирование таблицыданных, яке включає в себе дві вкладки: Узоры и Шрифт.


Зміна об’ємного вигляду діаграми


Вид об'ємної (тривимірної) діаграми можна змінити безпосередньо у самій діаграмі. Для цього слід активізувати діаграму та виконати команду Диаграмма р Объемный вид

У вікні діалогу, що відкрилося, необхідно ввести потрібні значення у поля Возвышение та Поворот. У полі перегляду Excel відобразить діаграму з урахуванням заданих значень.


Список використаних джерел


В.В. Александров. Диаграммы в Exsel. Видавництво „Издательский дом «Вильямс», Москва, 2004.

Н.М. Войтюшенко, А.І. Остапець . Інформатика і комп'ютерна техніка. Видавництво „Центр навчальної літератури", Київ, 2006.

М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара. Інформатика і комп'ютерна техніка. Навчальний посібник „Університетська книга". Суми, 2003.

О.Ф. Клименко, Н.Р. Головко, О.Д. Шарапов. Інформатика і комп'ютерна техніка. Навчально-методичний посібник, Київ, 2002.

5. В.П. Леонтьев. Новейший самоучитель работы на компьютере. «ОЛМА Медиа Групп», Москва, 2007.

Похожие рефераты: