Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Контроль работы удаленной станции

Контроль работы удаленной станции

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Кіровоградський державний технічний університет

Кафедра програмного забезпечення

Дисципліна Мережі ЕОМ

Спеціальність: програмне забезпечення

Курс IV Група ПЗ 96–2 Семестр VIII

Завдання

на курсовий проект (роботу) студента

_ .

( Прізвище, ім’я, по батькові)


  1. Тема проекту (роботи)______________________

________________________________

  1. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)

_____________________________

  1. Вихідні дані до проекту (роботи)

______________________________

  1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

___________________________

  1. Перелік графічного матеріалу ( з точним зазначеннням обов’язкових креслень)

__________________________

  1. Дата видачі завдання ________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва етапів курсового поекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітки
Студент______________________________

(підпис)

______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник______________________________

(підпис)

______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

“______”_____________________2000 р.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

Факультет автоматики енергетики та програмування

Кафедра програмного забезпечення


КУРСОВА РОБОТА


З предмету: “Мережі ЕОМ”


Тема: “ ”


Виконали: ст.гр. ПЗ 96-2

Пиріг І.В.

Перевірив: Смірнов В.В.


м. Кіровоград 2000р
Рис. 1 Блок-схема алгоритму основної частини програми.Рис. 2 Блок-схема алгоритму ініціалізації.
Рис. 3 Продовження блок-схеми алгоритму ініціалізації.
Рис. 4 Блок-схема алгоритму обробки відкриття нового сокету.Рис. 5 Блок-схема алгоритму функції Game.
Рис. 6 Блок-схема алгоритму обробки приходу даних на сокет клієнта
Рис. 7 Блок-схема алгоритму обробки приходу даних на сокет серверу.
Рис. 8 Блок-схема алгоритму функції CheckFirstMoveРис. 9 Блок-схема алгоритму обробки натиснення на карту


Рис. 10 Продовження блок-схеми алгоритму обробки натиснення на картуРис. 11 Блок-схема алгоритму функції ReadMsgServerРис. 12 Блок-схема алгоритму функції ReadMsgClientРис. 13 Блок-схема алгоритму запиту нової партії гри

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: