Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Магнітооптичні диски. Програма Kodak Imaging

Магнітооптичні диски. Програма Kodak Imaging

Узнай стоимость написания твоей работы
Нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.)? Обратитесь к нашим специалистам! Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее Гарантии Отзывы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледж


Контрольна робота

з предмета “Операційні системи”

(варіант №3)


студента групи ПЗС-306

Луцького Віталія Валерійович


м. Бердичів

2007 р.

План


1. Принципи побудови комп’ютерів Фон Неймана

2. Магнітооптичні диски

3. Перегляд ресурсів комп’ютера за допомогою програми «Мій комп’ютер»

4. Графічний редактор Paint

5.Використання програми Kodak Imaging


1. Принципи побудови комп’ютерів Фон Неймана


У 1945 році видатний математик Джон фон Непман сформулював загальні принципи будови універсальних обчислювальних пристроїв, тобто комп’ютерів. Ці принципи полягали у тому, що:

- Комп’ютер повинен складатися із наступних пристроїв: арифметико – логічного пристрою, який виконує арифметичні і логічні операції, пристрою управління – який організує процес виконання програм, пристою пам’яті – для зберігання програм і даних, зовнішні пристрої – для введення – виведення інформації.

Принципи роботи комп’ютера в загальних рисах можна описати так. Спочатку за допомогою якогось зовнішнього пристрою в пам’ять комп’ютера вводиться програма. Пристрій управління зчитує вміст комірки пам’яті, де зберігається перша команда програми і організовує її виконання. Ця команда може задавати виконання арифметичних або логічних операцій, зчитування з пам’яті даних для виконання арифметичних або логічних операцій або запис їх результатів у пам’ять, введення даних від зовнішнього пристрою або виведення даних на зовнішній пристрій.

Як правило, після виконання однієї команди пристрій управління починає виконувати команду із комірки пам’яті, яка знаходиться безпосередньо за тільки що виконаною командою. Однак цей порядок може бути змінений за допомогою команди передачі управління (переходу). Команди переходу дозволяють багаторазово повторювати одні і ті ж команди, що забезпечує організацію циклів, виконувати різні послідовності команд в залежності від виконання певних умов, тобто створювати складні програми.

Таким чином, після запуску програми у роботу, комп’ютер може автоматично, без участі людини виконувати послідовності команд і вибирати алгоритм роботи в залежності від отриманих результатів. Системне програмне забезпечення призначене для управління роботою комп’ютера, розподілу його ресурсів, підтримання діалогу з користувачем, надання їм допомоги в обслуговування комп’ютера.

Прикладне програмне забезпечення призначення для автоматизації вирішення практичних задач по обробці інформації. Це можуть бути розрахункові задачі, обробка текстової і графічної інформації, пошукові системи та інше.

Складові частини системного та прикладного програмного забезпечення будуть розглянуті більш докладно в наступних темах або предметах.


2. Магнітооптичні диски


Накопичувачі магнітооптичних дисків СD відрізняються від програвачів музичних дисків в основному мікропроцесором, який виконує декодування електричних сигналів. В звукових програвачах записані на компакт-дисках цифрові дані перетворяться в аналогові електричні сигнали, що поступають потім на стерео-підсилювач. При цьому допускаються невеликі погрішності — головне, щоб вони лежали за межами чутливості людського слуху. При прочитуванні ж з накопичувача СD-RОМ погрішності недопустимі. Кожний біт повинен бути лічений абсолютно точно, тому досить значну частину всього об'єму диска СD-RОМ займають коди корекції помилок {Еггог Соггесйщ Сойе—ЕСС). З їх допомогою можна в більшості випадків знайти і виправити неправильно лічені дані, що дозволяє понизити вірогідність збоїв до прийнятної величини.

Нижче приведений алгоритм роботи магнітооптичних дисків .

Напівпровідниковий лазер генерує малопотужний інфрачервоний промінь, який потрапляє на те, що відображає дзеркало.

Серводвігатель по командах, що поступають від вбудованого мікропроцесора, зміщує рухому каретку з дзеркалом, що відображає, до потрібної доріжки на компакт-диску.

Відображений від диска промінь фокусується лінзою, розташованою під диском, відображається від дзеркала і потрапляє на розділову призму.

Розділова призма направляє відображений промінь на іншу фокусуючу лінзу.

Ця лінза направляє відображений промінь на фотодатчик, який перетворить світлову енергію в електричні імпульси.

Сигнали з фотодатчика декодуються вбудованим мікропроцесором і передаються в комп'ютер у вигляді даних.

Штрихи, нанесені на поверхню диска, мають різну довжину. Інтенсивність відображеного променя змінюється, відповідним чином змінюючи електричний сигнал, що поступає на фотодатчик. Біти даних прочитуються як переходи між високими і низькими рівнями сигналів, які фізично записуються як початок і кінець кожного штриха.

Оскільки для програмних файлів і файлів з даними важливий кожний біт, в магнітооптичних накопичувачах використовуються вельми складні алгоритми виявлення і корекції помилок. Завдяки таким алгоритмам вірогідність неправильного прочитування даних складає менш I1025. Іншими словами, безпомилково прочитується два квадриллиона дисків, що відповідає стопці компакт-дисків заввишки близько двох мільярдів кілометрів!

Для реалізації цих методів корекції помилок до кожних 2 048 корисних байтів додається 288 контрольних. Це дозволяє відновлювати навіть сильно пошкоджені послідовності даних (завдовжки до 1 000 помилкових бітів). Використовування таких складних методів виявлення і корекції помилок зв'язано з тим, що, по-перше, компакт-диски вельми схильні зовнішнім діям, а по-друге, подібні носії спочатку розроблялися лише для запису звукових сигналів, вимоги до точності яких не такі високі.

Якщо дані в програвачі звукових компакт-дисків лічені неправильно, то вони інтерполюються. Наприклад, якщо три послідовні значення сигналу виражаються числами 10, 13 і 20 і середнє значення через пошкодження або забруднення поверхні диска загублено, то його можна з високим ступенем достовірності відновити як середнє значення між 10 і 20 (15). Не дивлячись на те що відновлене значення неточне, слухач не помітить цієї погрішності. Якщо ж така ситуація виникне при прочитуванні наприклад, програмного файлу, то пропущений біт може з рівною вірогідністю бути нульовим або одиничним, і інтерполювати його значення, природно, буде неможливо.

Саме через такі високі вимоги до точності відтворення накопичувачі.

Після зниження вартості виробництва накопичувачів і дисків вони все одно не набули належного поширення в світі РС. Це можна пояснити невеликими розмірами додатків того часу. Зараз практично все програмне забезпечення поставляється на компакт-дисках, навіть якщо воно займає десяту частину диска. Виробники програм дотримуються наступного правила: якщо програмний продукт займає більше двох дискет, раціональне використовувати компакт-диск.

Переваги запису на магнітооптичні накопичувачі великих програм очевидні. Для розповсюдження операційних систем було б потрібно близько 70 дискет, формат запису яких, дозволяє помістити на дискеті 1,71 Мбайт даних. Вартість виробництва, упаковки і розповсюдження такої кількості дискет несумірна з виробництвом одного магнітооптичного накопичувача.


3. Перегляд ресурсів комп’ютера за допомогою програми «Мой комп’ютер»


Для створення нової папки необхідно за допомогою програми “Мой компьютер” або “Проводник” розкрити потрібний диск, а потім папку, якщо створюється вкладена папка, клацнути на пустому місцю робочої зони вікна правою кнопкою миші, вибрати з контекстного меню пункт Создать, а потім пункт папку. Після появи на екрані нової папки ввести з клавіатури її назву і натиснути клавішу Enter.

Нову папку можна також створити і з використанням команди Файл меню вікон дисків, папок або програми “Проводник”.

Також можна здійснювати копіювання та переміщення файлів:

1 спосіб

Шляхом пересування у вікні “Проводник”. Відкрити вікно “Проводник”. В лівій частині вікна розкрити диск і папку, де зберігаються файли, які ви бажаєте скопіювати. Встановити курсор в правій частині вікна на об’єкт, який ви бажаєте скопіювати або перенести. Натиснути праву кнопку миші і, не відпускаючи її, пересунути об’єкт в ліву частину вікна, таким чином, щоб він співпав з позначенням папки або диска, куди ви бажаєте скопіювати або перенести об’єкт. Відпустити праву кнопку “миші” і вибрати з меню, яке розкрилося, відповідно пункт “Копировать” або “Переместить”.

2 спосіб

З використанням буферу обміну. Буфер обміну – проміжкова пам’ять, яка призначена для тимчасового зберігання об’єктів. У вікні “Проводник” або “Мой компьютер” розкрити диск і папку де знаходиться об’єкт, який потрібно скопіювати або перенести. Клацнути по об’єкту правою кнопкою “миші” і вибрати з контекстного меню пункт “Копировать” або пункт “Вырезать” для перенесення. Знайти диск або папку куди потрібно скопіювати або перенести об’єкт і клацнути правою кнопкою миші по відповідному значку, та вибрати з контекстного меню пункт “Вставить”.

3 спосіб

З використанням панелі інструментів. У вікні “Проводник” або “Мой компьютер” розкрити диск і папку де знаходиться об’єкт, який потрібно скопіювати або перенести і позначити його. У панелі інструментів клацнути по кнопці “Копировать” або “Вырезать” (ножиці) для перенесення. Знайти та розкрити диск або папку куди потрібно скопіювати або перенести об’єкт і в панелі інструментів клацнути по кнопці “Вставить”.

В більшості випадків при розкритті потрібного файлу ОС Windows 95/98 автоматично визначає програму, необхідну для обробки цього файлу і запускає її у роботу. Це відбувається завдяки встановленню асоційованих зв’язків між типом файла і відповідною програмою. Асоціації створюються між і розширенням ім’я файла. Якщо ви використовуєте файли із специфічним розширенням, то асоційований зв’язок доведеться встановити самому.

Для цього необхідно:

1. Знайти незареєстрований файл у вікні “Мой компьютер” або “Проводник”.

2. Клацнути по значку файла правою кнопкою миші і вибрати з контекстного меню пункт «Открыть с помощью».

3. У рядку Описание файлов ввести загальну назву для файлів даного типу.

4. Нижче у списку вибрати програму, яку ви бажаєте використовувати для відкриття файлу цього типу.

5. Якщо потрібна програма не приведена у списку, клацнути по кнопці Другая. У вікні, що розкрилося знайти стартовий файл потрібної програми, позначити його і клацнути по кнопці ОК для повернення в попереднє діалогове вікно.

6. Якщо ви впевнені, що файли цього типу можуть відкриватися за допомогою вибраної програми, встановити прапорець параметра Всегда использовать выбранную программу.


4. Графічний редактор Paint


Paint є інструментом малювання, що дозволяє створювати чорно-білі або кольорові малюнки і зберігати їх у вигляді файлів з розширенням BMP. За допомогою програми Paint також можна відправляти зображення по електронній пошті, визначати малюнок як фон робочого столу, а також зберігати файли зображень в різних форматах. Графічний редактор Paint дозволяє створювати, змінювати і проглядати малюнки. Малюнок, створений в Paint, можна вставити в інший документ або використовувати як фоновий малюнок робочого столу. Paint дозволяє також переглядати і змінювати фотографії, зняті сканером.

для запуску Paint.

Можна також для запуску Paint натиснути кнопку Пуск, вибрати команди Програми і Стандартні, а потім вибрати Paint.

Для отримання додаткових відомостей про використання редактора Paint звертайтеся до меню Довідка цієї програми.


5.Використання програми Kodak Imaging


Програма Kodak Imaging дозволяє переглядати, анотувати і виконувати основні завдання обробки графічних документів, включаючи факси і відскановані зображення.

для запуску Kodak Imaging.

Примітка

Можна також для запуску Kodak Imaging натиснути кнопку Пуск, вибрати команди Програми і Стандартні, а потім вибрати команду Imaging.

Можна також для запуску блокнота натиснути кнопку Пуск, вибрати команди Програми і Стандартні, а потім вибрати Блокнот.

Для отримання додаткових відомостей про використання блокнота звертайтеся до меню Довідка цієї програми.


Список використаної літератури


"Практичний курс інформатики". Руденко В.Д., Макарчик О.М., Пагланжоглу М.О. Київ: Фенікс, 1997.

"Персональний компьютер. Учебный курс".

Степаненко О.С. Москва: Издательский дом "Вильямс", 1999.

Конспект лекцій.

Мережа Інтернет.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: