Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Автоматизація нарахування процентів по контокорентним кредитам банка

Автоматизація нарахування процентів по контокорентним кредитам банка

Узнай стоимость написания твоей работы
Нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.)? Обратитесь к нашим специалистам! Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее Гарантии Отзывы

Зміст


Розробка постановки та алгоритму автоматизованого розвязання задачі „Облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит”

Список використаної літератури

Розробка постановки та алгоритму автоматизованого розвязання задачі „Облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит”


1.Характеристика задачі


Задача призначена для створення й підтримки масивів інформації про облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Мета вирішення задачі – автоматизація обліку й контролю розрахунків сум процентів за контокорентний кредит, яка повинна підвищити точність і якість обліку, зменшити кількість помилок, прискорити виконання типових операцій обліку, автоматизувати більшість рутинних операцій, які доводиться виконувати обліковим робітникам у банківській установі.

Техніко-економічна суть задачі полягає у тому, що облік та контроль розрахунків сум процентів за контокорентний кредит є досить складним процесом; облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит не може бути розрахований прямо, оскільки він залежить від ряду факторів, що лежать за межами компетенції облікових робітників та за межами самої банківської установи.

Рішення даної задачі дозволить оперативно отримувати інформацію про облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Це повинно призвести до економії робочого часу відповідних робітників банку, а також підвищити швидкість видачі інформації для вищого керівництва, що повинно привести до більш виважених, своєчасних і ефективних рішень на рівні керівництва банківської установи.

У вирішення задачі приймають участь такі підрозділи банку:


 • Кредитний відділ у особі фахівця кредитного відділу, який веде облік розрахунків сум процентів за контокорентний кредит;

 • Вище керівництво у особі директора чи заступника директора по економіці та фінансах банку, який приймає рішення по доцільність чи недоцільність тієї чи іншої операції.

Призначення й використання вихідної результатної інформації:

Облік розрахунків сум процентів” документ, призначений для календарного обліку розрахунків сум процентів за контокорентний кредит. Використовується кредитним відділом та бухгалтерією.

Відомість процентів за кредитами” документ - звіт, призначений для обліку розрахунків сум процентів за контокорентний кредит за певним критерієм. Використовується керівництвом, кредитним відділом та бухгалтерією.

Інформаційна модель розв’язання даної задачі, призначений для обліку розрахунків сум процентів за контокорентний кредит наведена на рисунку 1.1.
Умови за яких припиняється виконання задачі:

 • відсутня необхідна інформація з розв’язування задачі;

 • у загальносистемній базі даних виявлені недостовірні дані з задач, що сумісні з дано задачею;

 • виявлені порушення у базі даних унаслідок несанкціонованого доступу;

 • вийшло з ладу енергопостачання ЕОМ;

 • вийшло з ладу обладнання, в якому зберігались необхідні дані для розв’язування задачі тощо.

При розв’язанні задачі розподіл дій між персоналом і технічними засобами за різних ситуацій такий:

Функціями фахівця кредитного відділу є:

 • введення й контроль правильності первинних даних;

 • складання, перевірка й підписування первинних документів;

 • друкування вихідних результатних документів, контроль і підписування їх;

 • ведення баз даних (додавання, вилучення, коригування записів у базі даних;

 • пошук даних

Функціями технічних засобів є:

 • ведення бази даних відповідно до команд СУБД;

 • обробка даних і друкування вихідної інформації відповідно до прикладних програм;

 • виведення повідомлень про системні та інші помилки (збої) на екран дисплея.

2. Вихідна інформація


У результаті розв’язування задачі формується вихідна інформація, представлена у вигляді:

 • машинограм (відомостей, регістрів, звітів) які використовуються фахівцями, бухгалтерами чи іншими спеціалістами для виконання їх функцій;

 • відеокадрів – для перегляду оперативної та довідкової інформації на моніторі комп’ютера;

 • файлів на машинних носіях, які формуються для розв’язання даної задачі у наступному місяці або розв’язання інших задач з управляння об’єктом.

Перелік та опис вихідних повідомлень наведено у таблиці 1:


Таблиця 4. Перелік та опис вихідних повідомлень

Вихідний документ

Ідентифі-катор

Форма подання

Періодичність видання

Термін виконання

Користувачі інформації

Облік розрахунків сум процентів OBL Документ За запитом В режимі діалогу

Кредитний відділ

Відомість розрахунку сум процентів за кредитами

VIDOM Документ

Раз на місяць, за запитом

2-го числа наступного місяця

Кредитний відділ, Керівництво


Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень задачі, які мають самостійне смислове значення, наведено в таблиці 2.


Таблиця 4. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень

Структурна одиниця

Ідентифі-катор

Позначення у формулах

Ідентифікатор вихідного повідомлення, який містить структурну одиницю інформації

Вимоги до точності та надійності обчислення

Ідентифікаційний номер ID -

OBL, VIDOM

1
Код відсотку

Cod_PR

-

OBL, VIDOM

1

Загальна сума, з який нараховуються відсотки

Sum_for_PR

OBL, VIDOM

0,01

Сума кредитного відсотку

Sum_PR

OBL, VIDOM

0,01
День Dt -

OBL, VIDOM

1
Місяць Mon -

OBL, VIDOM

1
Рік Gear -

OBL, VIDOM

1
Обличчя Lic -

OBL, VIDOM

-
ПІБ FIO -

OBL, VIDOM

-

3. Вхідна інформація


Вхідна інформація для розв’язання задачі – первинні документи, файли з довідкової бази даних. Перелік і опис вхідних повідомлень для розв’язання задачі наведено в таблиці 3.


Таблиця 4. Перелік та опис вхідних повідомлень

Вхідне повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Термін і частота надходження

Відомість облич VID Документ

У міру обліку позикових внесків

Довідник облич DOVL Файл При формуванні та веденні БД

Довідник відсотків

DOVV

Файл При формуванні та веденні БД

Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень задачі наведено в таблиці 4.


Таблиця 4. Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень

Структурна одиниця Ідентифікатор Позначення у формулах Необхідна точність числового значення Джерело інформації Ідентифікатор джерела інформації
Ідентифікаційний номер ID - 1

Відомість облич

VID
Обличчя Lic - - Відомість облич VID
ПІБ FIO - - Відомість облич VID

Сума контокорентних відрахувань банку

Sum_conto

Lim

0,01 Відомість облич VID
Адреса Address - - Відомість облич VID
Телефон Telef - - Відомість облич VID
Код відсотку

Cod_PR

- 1

Довідник відсотків

DOVV

Тип відсотків

Name_PR

- -

Довідник відсотків

DOVV

Процент за кредитом

Proc_PR

Vm

0,01

Відомість облич

VID

Загальна сума, з який нараховуються відсотки

Sum_for_PR

- 0,01

Відомість облич

VID
День Dt - 1 Відомість облич VID
Місяць Mon - 1

Відомість облич

VID
Рік Gear - 1

Відомість облич

VID

4. Математичний опис задачі


4.1. Математичний опис


Для опису задачі у математичному вигляді введемо такі показники:

– Загальна сума, з який нараховуються відсотки по контокорентному кредиту за i-м обличчям у m-ому місяці, на t-дату.

- сума контокорентних відрахувань банку за i-м обличчям у m-ому місяці, на t-дату.

- відсоток за кредитом у m-ому місяці, на t-дату.

- сума кредитних відсотків за і-м обличчям у m-ому місяці, на t-дату.

Сума кредитного відсотку обраховується по формулі:

(1)


4.2. Структурно-логічна схема алгоритму


Структурно-логічна схема алгоритму розв’язання задачі наведено на рисунку 4.1.

Розв’язання задачі починається з вибору у головному меню відповідного режиму роботи: обличчя, обчислення відсотків.

При виборі режиму обличчя з первісного документу вводяться дані про обличчя – ідентифікаційний номер, ПІБ, сума комісійних, тощо. Якщо помилок немає, то робиться запис у базу даних.

При виборі режиму обчислення відсотків на екран виводиться облік щодо осіб, які мають суму, більше чим Sіm, з якої нараховуєтся позиковий відсоток. Значення S задається користувачем у процесе виконання запиту. Інформація автоматично записується у БД.

Після здійснення обрахувань користувач може вивести на друк звіт про сплату позикових відсотків.

5. Розробляєма база даних


"Відсотки за контокорентними кредитами" може складатися з таких таблиць:

Обличчя

Відсотки

Облік

Ідентифікаційний номер Код відсотку Ідентифікаційний номер

Тип обличчя

Тип відсотку Код відсотку
ПІБ Відсоток за кредитом

Загальна сума, з який нараховуються відсотки

Сума контокорентних відрахувань банку
Сума відсотків
Адреса
День
Номер телефону
Місяць


Рік

Схему даних БД „Відсотки за контокорентними кредитами” зображено на рис.5.1.


Рис.5.1.


Форми для введення даних до таблиць БД „Відсотки за контокорентними кредитами” зображено на рис.5.2 – 5.4.


Рис.5.2.

Рис.5.3.Відомість „Звіт відсотків за кредитом” зображено на рис.5.5.

Для отримання відомості треба ввести відсоток, наприклад 25, його код, наприклад, 1 і суму кредиту вище за яку треба вивести розрахунки відсотків, наприклад 1000.


Рис.5.5.

Список використаної літератури


 1. Автоматизированые информационные технологии в экономике: Учебник/ Под ред. проф. Г.А.Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1999 - 400 с.

 2. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. Навчальний посібник. Видання 2-ге, перераб. і доп.Київ, КНЕУ, 2001.-239 с.

 3. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. Изд-во DiaSoft-UP, СПб, 2000. -368 с. Глава 1.

 4. Справка Microsoft Access 2002.//Корпорация Microsoft (Microsoft Corporation), - 2001.

 5. Волков С.И., Романов А.И. «Организация машинной обработки экономической информации», М.: Финансы и статистика, 1988г.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: