Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI“

Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць. В реляційних базах даних таблиці представляють інформацію про об”єкти одного типу. Одиницею таблиці є запис, що містить декілька полів.

Створювати таблиці в Delphi, проводити їх модифікацію та отримувати з них дані можна, зокрема, через написання на мові SQL (Structured Query Language) запитів. Основними групами операторів SQL є оператори визначення даних та оператори маніпулювання даними.

Оператори визначення даних дозволяють створювати і видаляти таблиці, змінювати визначення таблиць і додавати правила цілостності.

Створення таблиць.


CREATE TABLE students (surname char(20),

name char(10),

faculty char(30));

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHIСтворення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI При запуску цього запиту створюється таблиця з ім”ям students, в якій є поля surname, name, faculty, course текстового типу.

Вилучення таблиць.

SQL

DROP TABLE students

При запуску цього запиту таблиця students знищується.


Оператори маніпулювання даними використовуються для видалення, додавання та пошуку записів в таблицях.

Додавання записів.

Щойно створену таблицю students можна заповнити даними.


INSERT INTO students.db

VALUES (“Vasechkin”, “Vasya”,”DKT”)


Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHIІнструкція VALUES вставляє в таблицю students один рядок, параметри VALUES: (“Vasechkin”, “Vasya”, ”DKT”) записуються у відповідні поля таблиці.


Модифікація даних.

UPDATE students.db

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI SET name=”Petya”


Видалення даних.

DELETE FROM students.db

WHERE faculty=”DKT”

Цей запит видаляє всі записи в таблиці, що відповідають обмеженням, заданих інструкцією WHERE. В даному випадку з таблиці students видаляється один рядок, що містить запис про студента Vasechkin.

Пошук даних.

Вибір даних з таблиці здійснюється за допомогою інструкції SELECT.

SELECT surname, name

FROM “students.db”

WHERE faculty=’DKT’

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI


Для виконання всіх попередніх вправ було використано Database Desktop, але все це можна зробити і за допомогою елемента керування TQuery в програмах, написаних на Delphi.

Створюємо новий проект.

Вставляємо компоненти TQuery і TDataSource з відповідними іменами Query1 і DataSource1.

Встановлюємо поле DatabaseName компоненту TQuery в відповідний робочий аліас, а поле DataSet елементу TdataSource в Query1.

Вибираємо компонент TQuery і відкриваємо редактор запитів.

Запит.

CREATE TABLE subject (name char(20),

teacher char(10),

semestr char(30));

Підтвердження запиту (OK)

Встановлюємо поле Active компонента TQuery в True.

Результат – створення таблиці subject з полями name, teacher, semestr.

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Заповнюємо таблицю даними.

Для цього в поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery і DataSource, з відповідними іменами Query2 і DataSource2.

Таким же чином пишемо другий запит.

INSERT INTO subject.db

VALUES (“math”, “Ivanov”,”summer”)

Далі – все теж.

Результат – в таблиці з”являється один запис.

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

Тепер можна вибрати дані з таблиці і показати їх через форму.

В поточну форму вставляємо нові компоненти TQuery, TDataSource і DBGrid з відповідними іменами Query3, DataSource3 і DBGrid3.

Поле DataSource компоненту DBGrid встановлюємо в DataSource3.

Пишемо запит.

SELECT *

FROM subject

Далі – все те саме.

Результат - :

Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI


Не дивлячись на те, що Delphi завдяки BDE підтримує більшу частину стандартного синтаксису SQL, вона не підтримує його повністю. Проблема полягає в тому, що перша стандартна специфікація SQL була не досконала, і у розроблювачів баз даних з”явилася нагода самостійно розроблювати версії SQL з метою підсилення їх працездатності. Нова версія SQL – SQL2 має багато можливостей. На жаль, BDE не підтримує SQL2, принаймі з плоскими файлами. Компоненти Delphi дозволяють проводити вставку, видалення, модифікування даних та ін. Використовуючи ці засоби можна досягти більшого контролю порівняно з SQL.


Отже, таблиці можна створювати за допомогою SQL безпосередньо в Database Desktop, для запуску операторів з Delphi використовується компонент TQuery. Це не єдині можливості створення таблиц, створити таблицю без використання SQL можна також за допомогою компонента Ttable.


Використана література:


1) Джефф Когсвелл. Программирование баз данных в

Delphi 2.0.-Минск, 1997.- 446с.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: