Xreferat.com » Рефераты по информатике и программированию » Стискання та архівування даних

Стискання та архівування даних

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

План-конспект уроку з інформатики


До проведення заняття допущений з оцінкою плану-розробки:

Вчитель: __________ /Підпис/_______

Методист ___________/Підпис/ _____

Оцінка: _________________ Оцінка ________________

Оцінка проведеного заняття:

Вчитель: __________ /Підпис/_______

Методист ___________/Підпис/ _____

Оцінка: _________________ Оцінка ________________

Дата ______________________ Клас _________________________

Тема: Стискання та архівування даних. Практична робота №6. "Архівування та розархівування даних"

Мета:

1. Познайомити учнів з основними поняттями з теми "Запуск на виконання програм. Типи файлів"; закріпити вміння та навички роботи з об’єктами файлової системи; перевірити вміння учнів працювати з об’єктами файлової системи.

2. Розвивати логічне мислення, увагу, уяву, кмітливість, вміння використовувати набуті знання на практиці, зв’язне мовлення.

3. Виховувати охайність конспектування теоретичного матеріалу в зошитах, культуру спілкування, ввічливість, дисциплінованість, наполегливість у навчання

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ:

підручник

робочий зошит;

картки-завдання

ОБЛАДНАННЯ

Кабінет інформатики

Комп’ютери

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

Розповідь

Пояснення

Бесіда

Самостійна робота учнів

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ:

Для вивчення нового матеріалу - фронтальна

Для самостійної роботи - індивідуальна.

Тип ЗАНЯТТЯ: комбінований


План заняття


I. Організаційний момент.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

IІІ. Вивчення нового матеріалу.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

V. Практична робота.

VI. Прибирання робочих місць.

VII. Підведення вчителем підсумків заняття.

ХІД І Зміст ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент.

введення учнів в кабінет інформатики до дзвоника; привітання;

перевірка присутності учнів за журналом,; заповнення вчителем класного журналу;

перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник);

призначення чергових вчителем;

II. Повторення раніше вивченого матеріалу.

(проводиться у формі усного опитування по журналу).

Питання:

1. Чим характерні шкідливі комп’ютерні програми?

2. Як поділяють шкідливі комп’ютерні програми за рівнем небезпечності дій?

3. Опишіть класифікацію шкідливих програм за принципами розповсюдження і функціонування.

4. Які дії можуть виконувати шкідливі комп’ютерні програми?

IІІ. Вивчення нового матеріалу.

Проблемна ситуація: на вашій флешці залишилось вільними 10 Мб. Вам необхідно перенести 4 фотографії розміром по 3,5Мб на інший комп'ютер для оформлення презентації. Ваші дії? (Пропозиції учнів).

Ми з вами з'ясували, що при перенесенні інформації з одного комп'ютера на інший іноді необхідно зменшити об'єм інформації.

Розповідь вчителя.

Під час роботи з комп'ютером можливі з різних причин пошкодження або знищення інформації на дисках. Це може відбуватися через фізичне пошкодження магнітного шару диску, неправильне корегування або випадкове знищення файлів, пошкодження інформації комп'ютерними вірусами тощо. Тому для зменшення втрат інформації сід мати архівні копії файлів з найбільш важливою для вас інформацією.

Під запис.

Архівація даних - це злиття кількох файлів чи каталогів в єдиний файл-архів.

Стиснення даних - це скорочення обсягу вихідних файлів шляхом усунення надлишкової інформації.

Пояснення вчителя.

Для виконання цих завдань існують програми-архіватори, які забезпечують як архівацію, так і стиснення даних. За допомогою спеціальних алгоритмів архіватори видаляють із файлів надлишкову інформацію, а при зворотній операції розпакування вони відновлюють інформацію в первісному вигляді. При цьому стиснення та відновлення інформації відбувається без втрат.

До базових функцій, які виконують більшість сучасних архіваторів, відносять:

1) розпакування файлів із архівів;

2) створення нових архівів;

3) додавання файлів до архіву;

4) створення архіві, що саморозпаковуються;

5) створення розподілених архівів на носіях малої ємності;

6) тестування цілісності структури архівів.

Існує багато різних форматів архівів, найвідомішими з яких є:

1) ZIP-один з найпопулярніших форматів, що грунтується на алгоритмах стискання, запропонованих у 80-х роках ХХ ст. ізраїльськими математиками Абрахамом Лемпелєм та Якобом Зівом. Використовує факт наодноразового повторення фрагментів тексту, тобто послідовностей байтів. Цей формат є основним для архівів, поданих у Всесвітній мережі Інтернет, його підтримує більшість програм-архіваторів;

2) RAR-формат архівів, розроблений російським програмістом Євгеном Рошалем. Цей формат дає змогу отримати архів значно меншого розміру, ніж у форматі ZIP, але потребує для виконання цього процесу значно більше часу. RAR набагато краще за інші формати оптимізовано для стиснення великої кількості файлів та гігабайтних дискових просторів;

3) RLE-використовується для зображень з великими одноколірними ділянками. Зображення, в яких мало сусідніх пікселів однакового кольору, не придатні для стиснення за методом RLE. Розмір стиснутого файла в такому разі може перевищувати розмір вихідного файла;

4) CAB - формат архіву. який використовують для стиснення даних застосунки корпорації Майкрософт;

5) GZIP, TAR-формат архівів у системах на базі операційних систем Unix та Linux.

Різні програми-архіватори здатні стискати інформацію по-різному. Ступінь стиснення залежить від:

1) методу стискання, який використовує програма-архіватор;

2) типу файлу, інформацію якого стискають;

3) конкретного використаного архіватора.

ІV. Закріплення нового матеріалу.

(проводиться у формі усного фронтального опитування).

Питання:

Для чого використовується стиснення даних?

Для чого виконується архівація даних?

V. Практична робота.

ТЕМА: "Архівування та розархівування даних."

МЕТА: закріпити вміння і навички зі створення архівних файлів та розкриття архівних файлів.


Хід роботи


Отримавши інструкційні картки (додаток 1), в наступному порядку виконайте усі зазначені дії, під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

VI. Прибирання робочих місць.

VII. Підведення вчителем підсумків заняття, домашнє завдання.

Повідомлення вчителем про досягнення цілей заняття. Об’єктивна оцінка результатів. Повідомлення теми наступного уроку "Збереження даних на знімних носіях".

Опрацювати п.4.2 "Стиснення архівних даних", підручника "Інформатика 9 клас", ст.137-143

Додаток 1


ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА НА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ: АРХІВУВАННЯ ТА РОЗАРХІВУВАННЯ ДАНИХ.

1. Запустіть на виконання архіватор WinRAR.

2. Створіть у своїй папці архів із перших шістнадцяти файлів з розширенням імені doc, що містяться в папці Тема 4Архів, установивши при цьому такі значення параметрів архівації:

• формат архіву - RAR;

• метод стиснення - швидкий;

• створити SFX_архів;

• протестувати файли після архівації;

• додати інформацію для відновлення.

3. Виконайте такі дії:

• додайте до архіву коментар з вашим прізвищем та ім’ям;

• збережіть у архіві час створення файлів (вкладка Час);

• створіть у своїй папці папку Копія архіву, скопіюйте в неї архів і видаліть з нього останні п’ять файлів.

4. Перегляньте, використовуючи команду Показати інформацію (кнопка

Інфо на Панелі інструментів), властивості створеного архіву (для багатотомного архіву - першого файлу), визначте і запишіть у зошит:

• загальний розмір файлів до архівації;

• загальний розмір файлів в архіві після архівації;

• ступінь стиснення;

• розмір даних для відновлення;

• зміст коментарю;

• розмір SFX_модуля.

5. Використовуючи контекстне меню Робочої області вікна Провідника, розархівуйте усі файли зі створеного вами архіву в папку DOC, яку створіть у своїй папці.

6. Використовуючи архіватор, видобудьте перші десять файлів зі створеного вами архіву в папку 1_10, яку створіть у своїй папці.

7. Закрийте усі відкриті вікна.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: