Xreferat.com » Рефераты по историческим личностям » Доля династії Романових

Доля династії Романових

на 1 місце у світі, вирощуючи більш половини виробленої у світі жита, більш чверті пшениці, вівса і ячменя, більш третини картоплі. Росія стала головним експортером сільгосппродукції, перший "житницею Європи". На її частку припадало 2/5 усього світового експорту сільськогосподарської продукції.

Успіхи в сільськогосподарському виробництві постали результатом історичних подій: скасування кріпосного права в 1861 році Олександром II і Столипінської земельної реформи в роки правління Миколи II, у результаті якої в руках селян виявилося більш 80% орних земель, а в азіатській частині - майже вся. Площа ж поміщич’їх земель неухильно скорочувалася. Дарування селянам права вільно розпоряджатися своєю землею і скасування общин мало величезне державне значення, користь якого, у першу чергу, усвідомлювали самі селяни.

Однією з самих трагічних сторінок історії Дома Романових є останні дні сім’ї Миколи ІІ. Змушений відректись від престолу, вивезений на Урал він і члени його сім’ї були жорстоко катовані більшовиками в ніч з 16 на 17 липня 1918 року.

Так була закінчена історія Росії самодержавної і почалась історія Росії більшовистської.


Список використаної літератури


  1. Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Редактор, 1992

  2. Мэсси Роберт. Николай и Александра. Москва, Интерпракс, 1990

  3. Жильяр П. Император Николай II и его семья. Красная газета, 1921

  4. Обнинский В.П. Последний самодержец. Книга, 1936

  5. Щеголев П.Е. Отречение Николая II. Москва, Советский писатель, 1990

  6. Дневники императора Николая II. Орбита, 1992

  7. Касвинов М.К. Двадцать три ступеньки вниз. Сов.писатель, 1987

  8. Соколов Н.А. Последние дни Романовых. Книга, 1991


1 Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Редактор, 1992

1 Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Редактор, 1992

1 Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Редактор, 1992

1 Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Редактор, 1992

1 Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Редактор, 1992

1 Гребельский П.Х., Мирвис А.Б. Дом Романовых. Редактор, 1992

1 Соколов Н.А. Последние дни Романовых. Книга, 1991

2 Дневники императора Николая II. Орбита, 1992

1 Дневники императора Николая II. Орбита, 1992

1

1 Касвинов М.К. Двадцать три ступеньки вниз. Сов.писатель, 1987

1 Касвинов М.К. Двадцать три ступеньки вниз. Сов.писатель, 1987

1 Касвинов М.К. Двадцать три ступеньки вниз. Сов.писатель, 1987

Похожие рефераты: