Xreferat.com » Рефераты по коммуникации и связи » Системи та засоби відображення інформації

Системи та засоби відображення інформації

Практичне заняття 1.6


Тема: Системи та засоби відображення інформації


Система електронних пілотажних приладів (Electronic flight instrument system (EFIS)


Система електронних пілотажних приладів забезпечує індикацію інформації більшості навігаційних систем літака.

Забезпечується кольорова індикація тангажа, крену, навігаційної карти, метеоданих, радіовисоти та висоти прийняття рішення, інформацію автопілота та траєкторію польоту. Також відбувається індикація повітряної швидкості, пеленг системи автоматичного радіокомпасу/всенапрямленого УКХ радіомаяка, дані системи посадки за приладами та інформацію попередження про зрив потоку.

Система містить:

- два електронні директорні авіагоризонти (electronic attitude director indicators(EADI)),

- два електронні індикатори горизонтального положення (electronic horizontal situation indicators (EHSI)),

- два генератори символів (symbol generators (SG)),

- два пульти керування (EFIS control panel),

- перемикач електронних пілотажних приладів та відповідне реле (рис. 1.6.1).


Системи та засоби відображення інформації

Рис. 1.6.1 Схема системи електронних пілотажних приладів

Системи та засоби відображення інформації

Рис. Розміщення елементів системи електронних пілотажних приладів на борту


Пульт керування системи електронних пілотажних приладів (EFIS control panel)


Пульт керування системи електронних пілотажних приладів керує режимами індикації та дальностями, забезпечує можливість вибору висоти прийняття рішення та керує ввімкненням/вимкненням системи метеолокатору (рис. 1.6.2).

Органи керування EADI:

BRT (яскравість) – керування рівнем яскравості індикації EADI;

DH REF (задане значення висоти прийняття рішення) – цей індикатор на рідких кристалах відображує обрану висоту прийняття рішення;

ручка установки висоти прийняття рішення – за допомогою цієї 24-х позиційної ручки встановлюється висота прийняття рішення;

RST (переустановка) – ручна переустановка в первинний стан сигналізації про досягнення висоти прийняття рішення на EADI.

Системи та засоби відображення інформації

Рис. 1.6.2 Пульт керування системи електронних пілотажних приладів


Органи керування EHSI:

RANGE (дальність) – встановлює дальність для навігації, системи сигналізації про небезпеку та попередження зіткнень (TCAS) та індикації даних метеолокатора на EHSI. Кнопка TFC (повітряний рух) на перемикачу дальності дозволяє при ввімкненні відображувати TCAS на EHSI. Якщо система TCAS не встановлена, ця кнопка буде зачинена та не буде впливати на індикацію системи електронних пілотажних приладів;

перемикач вибору режиму – обирає режим даних, що надлежать індикації на електронному індикаторі горизонтального положення (EHSI);

BRT (яскравість) – це дві концентричні ручки. Зовнішня керує загальною яскравістю індикації EHSI, а внутрішня керує відносною яскравістю індикації даних метеолокатору;

WXR (метеолокатор) – перемикач ON/OFF метеолокатору. Коли цей перемикач натиснутий КПС або другим пілотом, він вмикає блок приймача/передавача метеолокатору та дає можливість відображувати інформацію метеолокатору на відповідному EHSI. Перемикач є перемикачем типу „ввімкнення при натисканні/вимкнення при натисканні ”, який висвітлюється при ввімкненні;

перемикачі вибору індикації режиму MAP (карта) – в режимах MAP, CTR MAP (карта з розміщеним у центрі символом літака) та PLAN (план польоту) ці перемикачі викликають індикацію наведених нижче символів. Які-небудь або всі перемикачі режиму MAP можуть бути задіяні одночасно. Перемикачі є перемикачами типу „ввімкнення при натисканні/вимкнення при натисканні”. Навколо кришки кожного перемикача є біла смужка, яку видно лише у ввімкненому положенні. Символи перемикача МАР:

- VOR/ADF (всенапрямлений УКХ радіомаяк/автоматичний радіокомпас) – дані пеленгу VOR та ADF. Вмикає вектори VOR та ADF в режимах MAP та CTR MAP;

- NAV AID (навігаційні засоби) – VOR, VORTAC (сумісно розміщені станції всенапрямленого курсового УКХ радіомаяка/тактичної системи повітряної навігації) тощо;

- ARPT – аеропорти;

- RTE DATA (дані на маршруті) – обмеження висоти та очікуваний час прибуття;

- WPT (пункти на маршруті) – пункти маршруту, розміщені поза планом польоту. Пункти відображуються лише у трьох нижніх режимах вибору дальності.

Пульт керування EFIS живиться змінним струмом напругою 115В, частотою 400Гц.


Генератор символів системи електронних пілотажних приладів (EFIS symbol generator)


Генератор символів EFIS оброблює данні від пульта керування EFIS та навігаційних та керуючих систем для надання відеосигналів на дисплеях EADI та EHSI.

Генератор символів важить 21 фунт (9,5 кг).

На передній панелі є перемикач TEST для ввімкнення перевірки самоконтролю генератора символів.

Вхідні данні надходять по багатьох шинам даних ARINC 429, а також шині даних метеолокатора ARINC 453 та дискретним входам. Шість різних кольорів можуть вироблятися на двох рівнях різної інтенсивності.

Контури вбудованих засобів контролю знаходять відмови та відображують швидкозмінні блоки, які відмовили. Дані несправностей зберігаються в енергонезалежній пам’яті.


Типова індикація електронного директорного авіагоризонту


Електронний директорний авіагоризонт має один основний режим індикації. Він показує кутове положення літака, команди директорного керування літаком, число М, повітряну швидкість, данні системи посадки за приладами та дані висотоміру. Уздовж верхньої кромки EADI розміщується інформація автомату тяги та автопілоту (рис.1.6.3).


Типова індикація електронного індикатору горизонтального положення


Індикація режимів VOR/ILS (всенапрямленого УКХ радіомаяка/системи посадки за приладами):

Режими VOR та ILS використовуються при роботі з обраними вручну станціями. Режим VOR використовується на маршруті з вхідними сигналами від станцій всенапрямленого УКХ радіомаяка та дальномірного обладнання. Режим ILS використовується для посадки, задіяні вхідні сигнали станцій системи посадки за приладами та дальномірного обладнання. Відповідні відхилення відображуються в обох режимах. Кут зносу може бути розрахований як різниця між курсом та шляховим кутом.

Для систем всенапрямленого УКХ радіомаяка та посадки за приладами електронний індикатор горизонтального положення має два різні типи індикації (всенапрямлений УКХ радіомаяк/система посадки за приладами з повною та збільшеною шкалою), які обираються на пульті керування EFIS (рис. 1.6.4).


Системи та засоби відображення інформації

Рис. 1.6.3 Типова індикація EADI


Індикація в режимі FULL VOR/ILS (всенапрямлений УКХ радіомаяк/система посадки за приладами з повною шкалою) містить 360 градусну шкалу компасу з символом літака у центрі.

Індикація в режимі EXP VOR/ILS (всенапрямлений УКХ радіомаяк/система посадки за приладами зі збільшеною шкалою) містить 70-ти градусну дугу компасу з символом літака в центрі знизу. Ця індикація використовується для більш легкого зчитування значень курсу та шляхового кута. Крім цього, зі збільшеною індикацією можуть відображатися дані метеолокатора.

В залежності від того, частота якої з систем VOR або ILS встановлена на пульті керування УКХ навігаційними системами, на індикацію надходять дані VOR або ILS. Частота відображується у нижній частині EHSI.

Індикація режимів NAV (навігація):

Індикація режимів навігації здійснюється відносно магнітного шляхового кута літака. Режими навігації відображують обрані дані комп’ютеру керування польотом. Індикація показує положення літака відносно наступного пункту маршруту, вертикальну та горизонтальну траєкторії польоту.


Системи та засоби відображення інформації

Рис. 1.6.4 Типова індикація EHSI в режимах VOR/ILS


Як і в режимах VOR/ILS режими NAV мають можливість вибору індикації з 360 градусною шкалою або з 70 градусною шкалою компасу.

Індикація режиму PLAN (план польоту):

Цей режим здебільшого використовується перед польотом для встановлення плану польоту. Верхня частина індикатора описує динамічний стан літака: шляховий кут, обраний та поточний курс, відстань та очікуваний час прибуття в наступний пункт маршруту (рис.1.6.5). Нижня частина індикатора надає основні дані, що відображуються на плані польоту. Зміст цієї індикації визначається вибором перемикачів на блоці керування та індикації (CDU) комп’ютеру керування польотом та на пульті керування EFIS. В режимі PLAN індикація орієнтована „північ угорі”, а індикація даних метеорадіолокатора відсутня.

Індикація режимів MAP (карта) та CRT MAP (карта з розміщенням у центрі символу літака):

Ці режими відображують положення літака відносно плану польоту. Уся індикація динамічна, так що вона переміщується та обертається за рухом літака. Літак представлено на карті трикутником у центрі індикатора. Пункти маршруту та символи навігаційних засобів лишаються нормально орієнтованими, але символи аеропортів, маршрутів очікування та стандартних розворотів обертаються для збереження вірної орієнтації.

Дані режими індикації зазвичай використовують під час польоту для контролю положення літака уздовж обраної траєкторії польоту, що зберігається у пам’яті. Режим карти з центральним положенням літака містить 360 градусну шкалу компасу. Індикація режиму карти містить лише 70 градусну дугу шкали компасу, яка використовується для більш легкого контролю за курсом літака, шляховим кутом та пересуванням уздовж обраного маршруту. Крім цього, в обох режимах – карти та карти з розміщенням у центрі символу літака можуть відображатися дані метеорадіолокатору.

За виключенням зазначених відмінностей, інші показані на рисунках навігаційні дані одні й тій самі для обох видів індикації.


Системи та засоби відображення інформації

Рис. 1.6.5 Типова індикація EHSI в режимах PLAN, MAP та CRT MAP

9


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: