Xreferat.com » Рефераты по международным отношениям » Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНІДО)

Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНІДО)

План


Вступ

Основні функції ЮНІДО

Представництво ЮНІДО на місцях

Співробітництво ЮНІДО і України

Література


Вступ


В теперішній час в період швидкого розвитку науково-технічного прогресу неможливий існування держав без їх взаємодії. Їх взаємодія може здійснюватися як через економічних, так і політичні відносини. На сучасному світі саме за допомогою міжнародних організацій здійснюється співпраця між державами.

Міжнародні організації не тільки регулюють міждержавні відносини, але і приймають вирішення по глобальних питаннях сучасності.

Організація Об'єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНІДО) - спеціалізована установа ООН для сприяння індустріалізації країн, які розвиваються, їх промисловому розвитку шляхом мобілізації національних і міжнародних матеріальних і фінансових ресурсів. Її вищим органом є Генеральна конференція, яка скликається один раз на два роки. Керівні органи ЮНІДО — Рада з промислового розвитку і Комітет з програмних і бюджетних питань.


1. Основні функції ЮНІДО


ЮНІДО надає допомогу розвиваючимся країнам і країнам з перехідною економікою в їх боротьбі з маргіналізацією в сучасних умовах глобалізації. Організація мобілізує знання, досвід, інформацію і технології і тим самим сприяє продуктивній зайнятості, розвитку конкурентоздатної економіки і забезпеченню екологічної стійкості.

ЮНІДО була створена в 1966р., а спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй стала в 1985р. В рамках загальної системи Організації Об'єднаних Націй, ЮНІДО відповідає за сприяння в співпраці з 171 державою-членом, промисловому розвитку всіх країн, що розвиваються. Центральні установи Організації знаходяться у Відні, а на місцях ЮНІДО веде активну діяльність за допомогою своїх 29 регіональних відділень, 14 відділень по сприянню інвестуванню і передачі технології і ряду відділень по конкретних аспектах її діяльності.

Як глобальний форум, ЮНІДО акумулює і поширює інформацію по питаннях промисловості і забезпечує основу, для того, щоб різні учасники діяльності в області розвитку — людини, відповідальні за ухвалення рішень в державному і приватному секторах, організації цивільного суспільства і міжнародне співтовариство вцілому — могли укріплювати співпрацю, вести діалог і розвивати партнерські відносини для вирішення завдань, що стоять перед ними. Як установа по питаннях технічної співпраці, ЮНІДО розробляє і здійснює програми надання своїм клієнтам підтримки в області промислового розвитку, а також пропонує спеціалізовані послуги з питань розробки програм з урахуванням індивідуальних потреб. Ці дві основні функції є одночасно взаимодоповнюючими і взаємообумовленими. З одного боку, ЮНІДО може знайомити визначальних політику осіб із своїм досвідом роботи в області технічної співпраці; з іншого боку, аналітичний потенціал Організації дозволяє їй визначати пріоритети і оптимальні напрями технічної співпраці.

Послуги, які надає ЮНІДО характеризуються тим, що їх можна легко включати в пакети послуг з конкретних країн, а залучення до їх здійснення учасників на місцях забезпечує індивідуальний підхід. Комплексні послуги ЮНІДО охоплюють наступні області:

• управління промисловістю і статистика

• сприяння інвестуванню і передачі технологій

• конкурентоспроможність промисловості і торгівля

• розвиток приватного сектора

• агропромисловість

• стійка енергетика і зміна клімату

• Монреальский протокол (речовини, що руйнують озоновий шар)

• раціональне природокористування

За станом на 31 грудня 2003 року вартісний вираз здійснюваних програм і проектів ЮНІДО склав вцілому близько 327,5 млн. дол. США. Основними інструментами технічної співпраці є комплексні програми (КП) і рамки країнових послуг (РКП). На 30 квітня 2004 року розроблено 54 програми, велика частина яких активно здійснюється. Із загального об'єму засобів, вже виділених на КП і РКП, 39% доводиться на країни Африки на південь від Сахари, 31% — на Азію і Тихий океан; 20% — на регіон арабських держав, 8% — на Латинську Америку і Карібський басейн і 2% — на Центральну і Східну Європу.

Фінансові ресурси ЮНІДО складаються з регулярного і оперативного бюджетів, а також спеціальних внесків на діяльність в області технічної співпраці. Регулярний бюджет формується з нарахованих внесків держав-членів. Технічна співпраця фінансується головним чином за рахунок добровільних внесків країн-донорів і установ, а також Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, Багатобічного фонду для здійснення протоколу Монреаля, Глобального екологічного фонду і Загального фонду для сировинних товарів. Об'єм операцій ЮНІДО на дворічний період 2004–2005 років склав близько 356 млн. євро.

Організацію очолює генеральний директор ЮНІДО. Організація складається з трьох відділів, кожен з яких очолює директор-керівник. В центральних установах та інших діючих відділеннях ЮНІДО налічується 645 співробітників. Крім того, ЮНІДО щорічно користується послугами більше 2200 міжнародних і національних експертів, які працюють в рамках проектів в різних країнах світу.

Інформаційні послуги і бази даних ЮНІДО включають видання реферативних журналів по промисловому розвитку і охоплюють такі області, як промислова статистика, економічна кон'юнктура, фінанси, промислові технології, енергетика, агропромисловість, національні центри чистішого виробництва і біобезпека. В рамках діяльності ЮНІДО, як глобальний форум важливе значення надається публікації доповіді Industrial Development Report (Доповідь про промисловий розвиток). Також регулярно видаються Щорічна доповідь Генерального директора і UNIDO at Work (Робота ЮНІДО). Крім того, ЮНІДО випускає ряд інформаційних бюлетенів, зокрема щотижневі бюлетені UNIDOScope і FEATURE article (Тематичні статті), що розміщуються на веб-сайте ЮНИДОа також ряд інформаційних бюлетенів в друкарській формі, що регулярно випускаються окремими групами по комплексних програмах. Одним з найбільш успішних інструментальних програмних засобів оцінки проектів є КОМФАР-III Эксперт. Створений пізній інструментальний програмний засіб UNIDO EXCHANGE (Біржа ЮНІДО) забезпечує мережу оперативної інформації по питаннях підприємництва.


2. Представництво ЮНІДО на місцях


ЮНІДО представлена в наступних країнах: Алжір, Болівія, В'єтнам, Гана, Гвінея, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Іран (Ісламська Республіка), Камерун, Кенія, Китай, Колумбія, Кот-д'івуар, Ліван, Мадагаскар, Марокко, Мексика, Нігерія, Об'єднана Республіка Танзанія, Пакистан, Сенегал, Судан, Таїланд, Туніс, Уругвай, Філіппіни і Ефіопія. У 2004 році планується відкрити регіональне відділення в Південній Африці.

В цілях сприяння притоку інвестицій і технологій в країни, які розвиваються, і країни з перехідною економікою, ЮНІДО використовує мережу відділень по сприянню інвестуванню і передачі технологій (ВСІТ), які фінансуються такими країнами, як: Бахрейн, Бразилія, Греція, Італія, Китай (Пекін і Шанхай), Польща, Республіка Корея, Російська Федерація, Сполучене Королівство, Франція (Париж і Марсель) і Японія. Валлонський регіон Бельгії має також ВСІТ в центральних установах ЮНІДО у Відні.

Мережа ВСІТ також включає групи сприяння інвестуванню (проекти технічної співпраці) в Єгипті, Йорданії, Марокко, Тунісі і Уганді, які фінансуються Італією. ЮНІДО і ЮНЕП створили 30 національних центрів чистішого виробництва (НЦЧВ) і програм. Десять міжнародних технологічних центрів як в розвинених, так і в розвиваючихся країнах, зокрема в Бразилії, Індії, Китаї і Російській Федерації, грають роль каталізаторів в модернізації технологій, а також сприяють управлінню процесом технологічних змін. П'ятдесят шість субпідрядних і партнерських бірж (СПБ) більш ніж в 30 країнах сприяють підтримці робочих зв'язків між малими, середніми і крупними виробничими підприємствами і мають вихід на світові ринки і в мережі постачальників. (2)

Діяльність ЮНІДО в Україні можна оцінити кількістю проектів, упроваджених в тісній співпраці з різними українськими державними і дослідницькими установами і промисловими підприємствами. (1 стор. 24-25)


3. Співробітництво ЮНІДО і України


Співробітництво ЮНІДО і України розпочато в грудні 1995р.

В 2007 р. в Україні почато виконання Проекту ООН по промисловому розвитку (ЮНІДО) "Впровадження і функціонування Національної програми по чистішому виробництву в Україні".

26 листопада 2008 р. в університеті КПІ в зв'язку із завершенням першого етапу впровадження проекту ЮНІДО пройшла Міжнародна науково-практична конференція "Проєкт ЮНІДО з чистішого виробництва. Досвід впровадження в Україні".

Мета конференції - ознайомлення підприємств України з результатами виконання пілотних проектів по впровадженню чистішого виробництва на ряді підприємств України. В конференції взяли участь менеджер проектів по більш чистішому виробництву ЮНІДО П.Швагер, міжнародний експерт ЮНІДО М.Лесняк, представники міністерств економіки, промислової політики, охорони навколишнього середовища.

Під час бесіди пані П.Швагер дала високу оцінку роботі підприємств України, залучених у виконання пілотних проектів, зокрема використання енерго- і ресурсосберегающих технологій при виробництві біогазу, скла, в агропромисловій галузі. Вона також підкреслила, що новітні технології слід не тільки розробляти, але і адаптувати закордонні розробки до умов України (3).

А 15 грудня 2009р., у Відні відбулася 13-а сесія Генеральної конференції ЮНІДО (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO). На сесії було прийнято рішення про обрання нашої держави до керівних органів ЮНІДО - Ради з промислового розвитку та Програмно-бюджетного комітету, що стало свідченням визнання ролі України в розбудові співробітництва з цією організацією, повідомили УКРІНФОРМу з МЗС України.

Під час сесії Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Єльченко оприлюднив заяву від імені країн ГУАМ щодо розвитку співробітництва з ЮНІДО, в якій окреслив основні пріоритетні напрямки взаємодії наших держав з організацією, висловив зацікавленість у подальшому поглибленні співпраці в сфері впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку та використання відновлювальних джерел енергії, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості та сприяння трансферу технологій.

З огляду на зростаючу кількість проектів технічного співробітництва, які на сьогодні реалізуються в державах ГУАМ спільно з ЮНІДО, було також наголошено на необхідності посилення присутності ЮНІДО в країнах ГУАМ, зокрема шляхом відкриття центрів інвестицій і технологій, які сприятимуть покращенню інвестиційного клімату, а також залученню іноземних інвестицій та трансферу технологій.

Окремо надано високу оцінку співпраці між Україною та ЮНІДО в галузі технічного співробітництва, за якою передбачається збільшити обсяг допомоги Україні в 2010 році до 23 млн євро.(4)

Також Українська сторона сподівається на відкриття в Україні Центру інвестицій і технологій ЮНІДО.

Українська сторона виразила зацікавленість у впровадженні в державі енергозбережних технологій, розвитку і використання поновлюючих джерел енергії, підвищення конкурентоспроможності української промисловості і сприяння трансферу технологій.

На зустрічі особлива увага була приділена питанням поглиблення співпраці України з ЮНІДО у сфері інвестування в розвиток аграрного сектора і підвищення стандартів в харчовій промисловості.

На даний час в Україні реалізуються спільні з ЮНІДО такі проекти, як "Зміцнення Українського центру управління водою" та "Створення програми дистанційного навчання з технологічного передбачення в Українському центрі дистанційної освіти Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут".

Крім того, в Країні будуть розпочаті ряд проекти в сфері енергоефективності для подолання кліматичних змін.


Література


Украина и ООН, Киев, 1997г.(26 стр.)

Інтернет un/russian/ecosoc/unido/

Інтернет ru.kpi/links/25-08-11-26-unido

Інтернет project.ukrinform/news/14588/

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: