Поможем написать работу на аналогичную тему

  Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
 • Зовнішня торгівля України та її місце в системі світових господарських зв’язків

  Зовнішня торгівля України та її місце в системі світових господарських зв’язків Сутність, форми і система показників зовнішньої торгівлі. Основні проблеми та суперечності у розвитку зовнішньої торгівлі України та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення торгівельних відносин. Роль і місце України в світовому господарстві.

 • Міжнароднае становішча Рэспублікі Беларусь

  Усталяванне новых суадносін сіл на сусветнай арэне пасля распаду СССР. Міжнароднае прызнанне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Ея роль ва станаўленні СНД. Месца краени у інтэграцыйных працэсах на постсавецкай і еўразійскай прасторы ва ўмовах глабалізацыі.

 • Особливості конфліктів на початку ХХІ ст. Можливості їх врегулювання

  Поняття "міжнародний конфлікт", його структура і фази. Особливості конфліктів за сферою суперечностей, засобами, географічними масштабами, складом конфліктуючих сторін, тривалістю. Можливості врегулювання міжнародних спорів за допомогою різних засобів.

 • Социально-экономическое развитие Ливии в 80-90 гг. ХХ века

  Последствия полного торгового эмбарго, установленного против Ливии в 1986 г. Последствия поддержания завышенного курса динара. ENI как крупнейший производитель нефти. Сектор телекоммуникаций как перспективная отрасль для вложений иностранного капитала.

 • Зовнішньополітичні пріоритети Ніколя Саркозі

  Зовнішня політика Франції за президентства Н. Саркозі, "проамериканізм". Середземноморський вимір зовнішньої політики, створення Середземноморського союзу. Ядерна стратегія Франції: історія і сучасність. Трансформація національної військової доктрини.

 • Евразийское социально-экономическое пространство как Особая Экономическая Зона в контексте формирующейся евразийской экономической доктрины

  Свободные экономические зоны получили широкое распространение во многих странах. В середине 90-х годов в мире функционировало более 4-х тысяч разного рода СЭЗ (от таможенных зон до технопарков, от зон свободной торговли до оффшорных зон).

 • Мировой финансовый кризис 2008 года

  Понятие глобального кризиса, его формы и механизм распространения. Мировой финансовый кризис глазами экономистов, их прогнозы. Сохранение денег во время кризиса. Финансовый кризис и рецессия 2008—2009 гг. в России как часть мирового финансового кризиса.

 • Порядок імпортних операцій

  Порядок імпортних операцій Вивчення шляхів управління імпортною стратегією фірм на прикладі конкретного підприємства "СЕА". Аналіз ринку постачальників. Перевірка постачальників щодо надійності постачання та фінансових відносин з ними. Обґрунтування та розрахунок контрактної ціни.

 • Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

  Ключові поняття. Причини та етапи міжнародної міграції робочої сили. Сучасні основні центри притягання робочої сили. Наслідки переміщення трудових ресурсів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна Організація Праці, її діяльність.

 • Институт президентства и его влияние на мировую политику

  Генезис института президентства в мировой истории. Специфика полномочий президента при президентской, полупрезидентской и парламентарной республиках. Влияние института президентства на становление политической системы независимости в Казахстане.

 • Анализ взаимоотношений США и ЕС в современном мире

  История создания, цели Европейского союза (ЕС). Европейская политика в сфере безопасности и обороны. Предпосылки формирования трансатлантических отношений Америки и ЕС в биполярном мире. Современное состояние политических и торговых взаимоотношений стран.

 • Мирный диалог в иордано–израильских международных отношениях в 1994-1999 гг.

  Характеристика иордано-израильских отношений второй половины 90-х годов, которые представляют собой уникальный для арабского региона феномен, значительно более масштабный и глубокий. Отличительные черты мирного договора между Израилем и Иорданией 1994г.

 • Теорія неореалізму у міжнародних відносинах

  Вивчення сутності міжнародних відносин та місця школи неореалізму у них. Класифікація неореалістичних концепцій: структурний реалізм К. Уолца, теорія довгих циклів, теорія гегемоністської стабільності Р. Гілпина, історико-системний напрямок неореалізму.

 • Международная торговля

  Министерство внешних экономических связей и торговли Украины УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ Контрольная работа по дисциплине «Коньюктура мировых рынков»

 • Функции Национального Банка и коммерческого банка

  Міністерство зовнішніх економічних зв  язків і торгівлі України УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Контрольна робота з дисципліни «Гроші та Кредит»

 • Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

  Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області Аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту Полтавської області на фоні зовнішньої торгівлі України. Географічна структура експорту товарів області. Товарна структура та обсяги імпорту області. Місце харчової промисловості в експорті товарів.

 • НАТО

  Структура и организация Североатлантический альянс(НАТО) был образован в 1949 году предста- вителями 12 стран : Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия,

 • Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

  Сучасна характеристика країн третього світу. Грошово-кредитні системі країн третього світу. Економічні стратегії країн Третього світу. Стратегія "економічного дива" в нових індустріальних країнах та Туреччині. Відносини України з країнами Третього світу.

 • Регулирование внешнеэкономической деятельности

  Механизм регулирования внешнеэкономической деятельности. Особенности ценообразования на мировом рынке. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. Инжиниринг и его формы, характеристика международных экономических организаций.

 • Іран та його міжнародні відносини

  Взаємовідношення Ісламської Республіки Ірану і країн Центральної Азії, суть та розвиток ірано-ізраїльського конфлікту. Особливість стосунків Тегерану з Іраком. Сучасні міжнародно-економічні відносини Росії з Іраном. Криза взаємин між Іраном і США.

 • Узнай стоимость написания твоей работы
  Нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.)? Обратитесь к нашим специалистам! Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
  Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.