Xreferat.com » Рефераты по менеджменту » Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

спеціалісти службовці

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування заробітна плата просування заробітна плата

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування по службових й премії

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування сходинках

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

просування заробітна плата просування по

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування по службових й премії службових

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування сходинках сходинках


Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняавторитет складність самостійність

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування завдань


Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуваннягордість нова кваліфікація повага

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняскладність самостійність безпека паці

Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуванняОснови сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчуваннязавдань


Схема 3.1. Ієрархічна схема мотиваційного механізму працівників управління


Дослідження вітчизняних зарубіжних вчених свідчать, що за умови повного матеріального достатку лише 20% людей не бажають працювати ані за яких обставин, 36% — готові працювати в разі виконання цікавої й змістовної роботи, 21% — щоб уникнути самотності й нудьги, 14% — щоб не втратити себе як особистість, 9% —тому що робота приносить радість.

При анкетуванні працівників управлінської сфери виявилось, що лише 12% з них основним мотивом діяльності вважають гроші. Водночас майже 38% основним мотиваційним елементом вважають славу, 35% — задоволення від змісту роботи, а близько 15% владу.

Класичний менеджер насамперед прагне до просування по службових сходинках, досягнення влади й високого статусу.

Слід зазначити, що між мотивацією й кінцевими результатами діяльності менеджера немає однозначного зв'язку через дію випадкових і суб'єктивних факторів (здібності працівника, настрій у даний момент, розуміння ситуації, вплив інших осіб тощо).

Залежно від необхідності стимулювання діяльності як такої чи її результату мотивація управлінської праці може виступати у двох формах : поточного стимулювання й винагороди за досягнення кінцевого результату роботи.

Поточне стимулювання застосовується для стабілізації чи корегування поточної роботи. Воно стосується результатів, які вже досягнуті, а в разі відсутності діяльності поточне стимулювання припиняється. Розмір поточного стимулювання повинен бути мінімальним для постійного підтримання зацікавленості щодо продовження необхідної діяльності. При цьому перевагу слід надавати не стільки розміру, скільки формі, способу й режиму поточного стимулювання. Воно може бути регулярним, епізодичним (несподіваним), комбінованим (комбінація регулярного й епізодичного). Іноді доцільним є застосування «авансового» поточного стимулювання, яке зобов'язує працівника управлінського апарату працювати краще. Проте воно завжди повинне бути своєчасним і конкретним, щоб працівник знав з чим воно пов'язане й яким чином йому себе поводити у подальшому.

Винагорода за кінцевий результат діяльності пов'язана з досягнутими показниками, тому вона повинна відповідати дійсному внеску кожного управлінця, бути справедливою, спонукати працівника до досягнення в майбутньому вищих показників.

Крім матеріального заохочення, всі три категорії працівників управління (менеджери, спеціалісти, службовці) в схемі мотиваційного механізму передбачають просування по службових сходинках. Просування вперед у обраній сфері трудової діяльності надає більше повноважень, влади, вищого статусу.

Розрізняють два види кар'єри (просування по службових сходинках): фахову та внутрішньофірмову.

Фахова кар'єра — це різні стадії професійної діяльності: навчання, робота, послідовний розвиток індивідуальних професійних навичок, професійне зростання й вихід на пенсію Ці стадії конкретний працівник управління може пройти в межах однієї або різних організацій.

Внутрішньофірмова кар'єра передбачає зміну стадій розвитку працівника в межах одного підприємства й реалізується за трьома основними напрямами:

- вертикальним, що означає просування від нижчого до більш високого рівня в ієрархії;

- горизонтальним, тобто переведення працівника з одного робочого місця на інше з метою підвищення його інтересу до роботи й посилення мотивації трудової діяльності. Це переміщення до іншої функціональної сфери діяльності, розширення або ускладнення завдань на займаній посаді, зміна службової ролі;

- доцентровим рухом, що означає набуття працівником авторитету, поваги серед колег, визнання його як фахівця й особистості.

Планування кар'єри безпосередньо пов'язане з мотивацією трудової діяльності менеджерів. Так, згідно з теорією Маслоу, до первинних потреб людини належать потреби безпеки, впевненості, що фізіологічні та інші пріоритетні потреби (у тому числі потреби зайнятості, стабільної роботи), будуть задоволені як у поточному періоді, так ів майбутньому. Теорія очікувань свідчить, що працівники прагнуть у будь-якій ситуації досягти максимуму бажаного. Саме тому в процесі роботи менеджери прагнуть до отримання різноманітних винагород і максимального задоволення потреб. До таких потреб належать просування по службі та впевненість щодо реальності перспектив службового просування. За теорією справедливості, працівники вбачають залежність між рівнем ефективності роботи й просуванням по службі,

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: