Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра ТТФ


Розрахунково-графічна робота

з дисципліни

"Теплотехнічні процеси і установки"


Суми 2010


Зміст


1. Умова задачі

2. Вихідні дані

3. Розрахунок

4. Список літератури


1. Умова задачі


Задане паливо і продуктивність парогенератора Теплотехнічні процеси і установки. Визначити склад робочого палива і його нижчу теплоту згорання Теплотехнічні процеси і установки, тип топкового пристрою і його основні розміри, коефіцієнт надлишку повітря в топці Теплотехнічні процеси і установки і на виході з парогенератора Теплотехнічні процеси і установки, об’єм продуктів згорання (теоретичний і дійсний), теоретичну температуру горіння та ентальпію відхідних газів при завданих температурі Теплотехнічні процеси і установки і кількості присосів повітря за газовим трактом Теплотехнічні процеси і установки. Вихідні дані взяти з таблиці 1.

Визначити втрати тепла з відхідними газами Теплотехнічні процеси і установки, скласти тепловий баланс парогенератора і підрахувати його ККД (брутто). Визначити годинну витрату природного і умовного палива, видиму випарність палива (безперервною продувкою знехтувати). Параметри "гострої" пари після парогенератора(Теплотехнічні процеси і установки і Теплотехнічні процеси і установки) та температуру живильної води Теплотехнічні процеси і установки взяти з таблиці 2.

Розрахувати тягодуттьову установку для парогенератора та визначити висоту і діаметр димаря при природній тязі.

Визначити також теплові навантаження топкового об’єму і поверхні теплообміну конвективних елементів парогенератора (пароперегрівника, водяного економайзера та повітропідігрівника).

Температури холодного та гарячого повітря і параметри топки взяти з таблиці 2. Відповісти на запитання: як зміниться годинна витрата природного палива, якщо в розрахунки ввести безперервну продувку в кількості Теплотехнічні процеси і установки?


2. Вихідні дані


Таблиця 1

Остання цифра шифру Вид палива Передостання цифра шифру

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

5 Ткварчельське Вугілля марки ПЖ 2 100 0,17 140

Таблиця 2

Остання цифра шифру

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Передостання цифра шифру

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

5 3,5 420 100 2 -15 250 1080 0,35

3. Розрахунок


За довідковою таблицею твердих палив (додаток 6) знаходимо горючу масу палива % :


Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки


Для визначення складу робочого палива при перерахунку з сухої маси використовуємо множник


Теплотехнічні процеси і установки ,

тоді Теплотехнічні процеси і установки


При перерахунку з горючої маси множник


Теплотехнічні процеси і установки ,


тоді склад робочого палива буде такий:


Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Всього Теплотехнічні процеси і установки


Визначимо теоретичну кількість повітря, потрібну для спалювання 1 кг вугілля:


Теплотехнічні процеси і установки

За наближеною формулою


Теплотехнічні процеси і установки


Теоретичний об’єм продуктів згорання (при Теплотехнічні процеси і установки):


Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Теоретичний об’єм продуктів згорання

Теплотехнічні процеси і установки


Дійсний об’єм продуктів згорання (при Теплотехнічні процеси і установки)


Теплотехнічні процеси і установки,

де Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Вміст кисню в газах


Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Всього Теплотехнічні процеси і установки


Перевіримо нижчу теплоту згорання робочого палива за формулою Д.І.Менделеєва


Теплотехнічні процеси і установки


Визначимо ентальпію теоретичної кількості повітря і продуктів згорання за формулами


Теплотехнічні процеси і установки та

Теплотехнічні процеси і установки,


в яких мольні ентальпію газів взяті за таблицею (додаток В) при Теплотехнічні процеси і установки, Теплотехнічні процеси і установки:


Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки;

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Ентальпія продуктів згорання при Теплотехнічні процеси і установки


Теплотехнічні процеси і установки


При Теплотехнічні процеси і установки мольні ентальпію газів, Теплотехнічні процеси і установки:


Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Ентальпія продуктів згорання при Теплотехнічні процеси і установки


Теплотехнічні процеси і установки


При Теплотехнічні процеси і установки мольні ентальпію газів, Теплотехнічні процеси і установки:


Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки;

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Ентальпія продуктів згорання при Теплотехнічні процеси і установки


Теплотехнічні процеси і установки


При Теплотехнічні процеси і установки мольні ентальпію газів, Теплотехнічні процеси і установки:


Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки;

Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Ентальпія продуктів згорання при Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Будуємо Теплотехнічні процеси і установки діаграму


Теплотехнічні процеси і установки

Рисунок 1


Визначимо ентальпію відхідних газів


Теплотехнічні процеси і установки,


де мольні ентальпію газів взяті за таблицею (додаток В)


при Теплотехнічні процеси і установки, Теплотехнічні процеси і установки: Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки;

Теплотехнічні процеси і установки

При Теплотехнічні процеси і установки, Теплотехнічні процеси і установки: Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки;

Теплотехнічні процеси і установки

При Теплотехнічні процеси і установки, Теплотехнічні процеси і установки: Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки;

Теплотехнічні процеси і установки

При Теплотехнічні процеси і установки, Теплотехнічні процеси і установки: Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки; Теплотехнічні процеси і установки;

Теплотехнічні процеси і установки


Будуємо графік Теплотехнічні процеси і установки


Теплотехнічні процеси і установки

Рисунок 2


З графіка Теплотехнічні процеси і установки при Теплотехнічні процеси і установки


Визначаємо ентальпію теоретично потрібного холодного повітря:


Теплотехнічні процеси і установки,


в якому мольна ентальпію при Теплотехнічні процеси і установки:


Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


За таблицею (додаток Ж) беремо Теплотехнічні процеси і установки.

Коефіцієнт надлишку повітря у вихідних газах


Теплотехнічні процеси і установки


Невикористане тепло відхідних газів


Теплотехнічні процеси і установки,


де Теплотехнічні процеси і установки і Теплотехнічні процеси і установки - ентальпію відхідних газів і теоретично потрібного холодного повітря.


Теплотехнічні процеси і установки

або Теплотехнічні процеси і установки


Втрати тепла від хімічної неповноти згорання за табл. (додаток Ж) Теплотехнічні процеси і установки, від зовнішнього охолодження Теплотехнічні процеси і установки, тоді використане тепло в парогенераторі за балансом


Теплотехнічні процеси і установки


Коефіцієнт використання тепла палива в парогенераторі


Теплотехнічні процеси і установки


Ентальпію гострої пари при Теплотехнічні процеси і установки і Теплотехнічні процеси і установки знаходимо за діаграмою Молье Теплотехнічні процеси і установки, ентальпію живильної води дорівнює


Теплотехнічні процеси і установки


Дійсна витрата палива


Теплотехнічні процеси і установки


Ентальпія гарячого повітря при теоретично необхідній кількості його


Теплотехнічні процеси і установки

Теплотехнічні процеси і установки


Повне тепловиділення в топці


Теплотехнічні процеси і установки


Ентальпію газів на виході з топки при Теплотехнічні процеси і установки і Теплотехнічні процеси і установки

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: