Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Механічний факультет

Кафедра „Металорізальніверстати”


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни „Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів”

на тему: ”Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі водило "


Виконавець,

Консультант,

Нормоконтролер,

Калафатова Л.П.

асистент


Донецьк 2008

Реферат


Об'єкт проектування: автоматична лінія для виготовлення заданої деталі.

Ціль роботи: закріпити знання, отримані при вивченні курсу «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів», придбати навички проектування автоматичних ліній.

У курсовій роботі розроблений технологічний процес обробки деталі в неавтоматизованому виробництві, визначена величина позациклових втрат і розраховане число позицій автоматичної лінії; технологічний процес адаптований під автоматичну лінію зроблений вибір варіантів структури автоматичної лінії.

Перехід, позиція, втрати внецикловые, автоматична лінія, гнучкий зв'язок.


Зміст


Вступ

1 Аналіз технологічності

2 Базовий маршрутний процес обробки деталі

3 Нормування технологічного процесу

4 Синтез варіантів компонування автоматичних ліній.

5 Аналіз варіантів компоновки автоматичної лінії.

6 Уточнене визначення продуктивності ліній.

7 Вибір транспортно-завантажувальної системи (ТЗС)

8 Розрахунок економічних показників.

9 Описання складу та роботи автоматичної лінії

Заключення

Література

Вступ


Автоматизація виробничих процесів завжди була одним з найважливіших напрямків розвитку НТП. У розвинених країнах у цей час автоматизація займає провідне місце в розвитку промисловості, причому спостерігається тенденція до всі зростаючої її глобальності. Незважаючи на капітальні витрати, пов'язані з автоматизацією, вона дозволяє звільнити набагато більше засобів за рахунок підвищення продуктивності й економії живої праці. Автоматизація дає поштовх у розвитку найважливіших галузей промисловості, дозволяє знизити собівартість їхньої продукції.

Курс «Теорія проектування автоматизованих верстатних комплексів» є одним із завершальних у системі профілюючих дисциплін. Його вивчення є важливим етапом підготовки інженерів-механіків.


1 Аналіз технологічності


Деталь водило представлена в курсовому проекті є деталлю планетарного редуктора бетонозмішувач СБ 138Б.

Деталь ставиться до класу втулки.

Виготовляє, водило зі сталі 45Л ДЕРЖСТАНДАРТ 977-88 . Це якісна вуглицева конструкційна сталь зі змістом вуглецю 0,42...0…0,50%,марганцю 0,50...0…0,80%,кремнію 0,17...0…0,37%,хрому, міді, нікелю не більше 0,25%, сірки й фосфору не більше 0,04%. Ця сталь добре обробляється різанням. Коефіцієнт оброблюваності при обробці швидкорізальною сталлю 1,0, твердим сплавом 1,4. Межа міцності цієї сталі Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

границя текучості Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

Деталь являє собою цільну конструкцію. З метою підвищення твердості й міцності не технологічно виконувати деталь збірні.

На кресленні деталі є всі види, перетини й розрізи, необхідні для того, щоб представити конструкцію деталі.

Можливе застосування сучасних методів механічної обробки.

На кресленні проставлені всі розміри з відхиленнями й параметри шорсткості.

Виходячи з конструкції деталі, типу виробництва, заготівля отримана методом лиття.

Аналіз показує можливість часткової автоматизації.


2 Базовий маршрутний процес обробки деталі Водило


10 Вертикально-фрезерна (вертикально-фрезерний 6642; пристосування спеціальне; фреза торцева (125; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 47 (45 + 2).

20 Токарська зі ЧПУ(токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500; різець прохідний Т15ДО6; оправлення спеціальна; ШЦ - I - 125 - 0,1; ШЦ - III - 630 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець, витримавши розмір 175 (171 по кресленню)

Підрізати торець із (365 до (210+1

Проточити вибірку (305 до (210 на l = 6, витримавши (45про

Точити поверхня (170h6 до (174 на l = 90

Розточити отвір (133H9 до (130

30 Токарська зі ЧПУ (токарський зі ЧПУ 16ДО30Ф325; патрон 3-х кулачковий (500 зі спеціальними кулачками; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1; ШЦ - III - 630 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхня (365+3

Проточити бобишки по (355-1

Точити (165

Підрізати торець (143/(165, витримуючи розмір 62 (60 + 2)

Розточити отвір (143, витримавши розмір 40+1 до розміру 42

40 Токарно-гвинторізна (токарно-гвинторізний 163; патрон 3-х кулачковий (400; різець прохідний Т15ДО6; різець розточувальної Т15ДО6; різець підрізний Т15ДО6; різець канавковий; різець канавковий; МК150-175; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Підрізати торець маточини, витримавши розмір 173 (171(0,5)

Підрізати торець (365, витримавши розмір 105 (173 - 68)

Точити поверхня &170h6 до 171Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило" на l = 92+0,5

Проточити канавку b = 2,8+0,15 до (139+0,63 , витримавши розмір 6+0,5

Проточити канавку b = 3,4+0,3 до (165-0,63 , витримавши розмір 87+0,4

Розточити отвір (133Н9

50 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Точити поверхні (80h8 до (84 на 3-х бобишках

60 Горизонтально-розточувальна (горизонтально-розточувальної зі ЧПУ 2А622Ф2-1; пристосування спеціальне; оправлення спеціальна; різець прохідний Т15ДО6; ШЦ - I - 125 - 0,1; МК75-100; МК 325; скоба спеціальна)

А. Установити й зняти заготівку;

Фрезерувати торці 3-х бобишек, витримавши розмір 68(0,5

Точити поверхні (80h8 на l = 30+0,3 до (80,5

Точити фаски 1,6х45про

Точити поверхні на 3-х бобишках по (80h8 на l = 30+0,3

70 Вертикально-свердлильна зі ЧПУ (вертикально-свердлильний зі ЧПУ; пристосування спеціальне; патрон для свердла; свердел (6,3; свердел (8,5; мітчик М10-7Н; ШЦ - I - 125 - 0,1)

А. Установити й зняти заготівку;

Свердлити 6 отворів (8,5 на l = 28)

Зенкерувати 6 отворів

Зенкувати 6 отворів

Нарізати різьблення М10-9Н у 6-ти отворах


3 Нормування технологічного процесу


Розрахунок машинного часу виконання операцій.

Параметри режимів різання (глибина різання, подача, швидкість різання, машинний час обробки) зведемо до таблиці 4.1


Таблиця 1 – Розрахунок машинного часу виконання операцій

Найменування

Інстру-

мент

Параметри режиму різання

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хв

Операції переходу

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм/об

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", м/хв

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", об/хв

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм/хв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Токарна

Підрізати торець Ш 365 Проточити вибірку Ш305 Точити Ш170

Розточити Ш133

Різець прохідній

Т15К6

2

1

6

2

1,5

0,6

0,6

0,4

0,8

0,6

168

183

153

126

131

315

160

160

236

315

189

96

64

188

188

170


170

130

85

75

45

90

40

0,43

0,83

0,66

0,61

0,25

Токарна

Точити Ш 365

Про-тиШ 355

Точити Ш 165

Підрізати торець

Розточити Ш143

Різець прохідній

Т5К10 Резец Т15К6 подр

Резец Т15К6 раст

2,52

1,51,5


2


0,6

0,2

0,6

0,6


0,6


143

200

103

141


168


125

200

200

315


315


75

40

120

189


189


365

355

165

165


143


23

45

3,4

15


67


0,29

1,4

0,08

0,09


0,38


Токарна

Підр-ти торець Підрізати торець &365

Точити &170 Роз-ти & 133

Різець прохідний Т15К6

1

1

1,5

1,5

0,6

0,2

0,2

0,6

168

183

168

131

315

160

315

315

189

64

63

188

170

365

170

130

85

80

92

40

0,21

1,25

1,49

0,25

Горизонтально-розточ. Точити &80 Резец 2142-0182 2 0,1 200 800 160 80 45*3 1,8
Горизонтально-розточувальна

Фрезе-ня торців 3-х боб.

Точити &80

Точити &80

фреза торцева

Ш125 Т5К10

резець прохідний Т5К6


3

1

1


1,12

0,4

0,1


26

150

201


85

600

800


95

240

80


90

80

80


90

135

135


3,3

0,56

1,8

Вертикально

свердлильна

Свердлення &8,5

Зенкерування

Зенкування


Свердло Ш8 Р6М5


4


1,6

0,2


0,2

0,06

24,3


25

34,5

920


1000

1100


184


185


8,5


9


28


28


0,16Ч6*2

0,17Ч6*2

0,1Ч6

Разом
20,04

Розрахуємо технологічну продуктивность процесу:


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", (4.1)


де Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило" - машинний час виконаня всіх операцій.


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"(шт./хв).


Перелік холостих операцій, необхідних для виконання робочих операцій ТП зведемо до таблиці 2


Таблиця 2. – Перелік холостих операцій, необхідних для виконання робочих операцій ТП

Найменування робочої операції Найменування холостої операції
010Токарна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

020Токарна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

050Токарна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

060Горизонтально-розточувальна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

070Горизонтально-розточувальна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести різець на швидкій ході

1.5. Відвести різець на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони

080Свердлильна

1.1. Орієнтувати деталь

1.2. Подати деталь до робочої зони

1.3. Закріпити деталь

1.4. Підвести свердло на швидкій ході

1.5. Відвести свердло на швидкій ході

1.6. Розкріпити деталь

1.7. Вилучити деталь із робочої зони


Визначення очікуваної змінної продуктивності системи технологічного обладнання в умовах неавтоматизованого виробництва Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило" робиться з формули:


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", (шт./зміну)(4.2)


де Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило" - час виконання холостих (допоміжних) операцій (на даному етапі проектування тих, що наведені у табл. 3). В умовах неавтоматизованого виробництва


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило".


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило" (шт./зміну)

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"(шт./зміну)


4 Синтез варіантів компонування автоматичних ліній


Розглянему два варіанта компоновки техлогічної лінії.

Перший варіант візьмемо верстати з ЧПУ.

Фрезерування бобишек виконаємо одночасно змінивши інструмент і встаткування. Час обробки значно скоротиться.

Також для підвищення продуктивності використаю метод диференціації технологічного процесу 4 операції, на першу токарну операцію візмемо верстати дублери.

Тоді продуктивність буде мати вигляд:


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило" Рисунок 1. - Схема АЛ при q=9 m=1.


Другий варіант візьмемо для токарної обробки два токарних полуавтомати шести і чотирьох шпиндельні верстати. А свердління 6 отворів будемо виконувати на агрегатному верстаті з 3 силовими головками.


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"


5 Аналіз варіантів компоновки автоматичної лінії


Основою для розробки технологічного процесу в автоматизованому виробництві є технологічний процес, призначений для реалізації на однопозиційній машині при одноінструментальної обробці. Новий технологічний процес розробляється на підставі застосування методу диференціації найбільш тривалих операцій.


Таблиця 3. Структура технологического процесса для 1 варіанта.

Найменування

Інстру-

мент

Параметри режиму різання

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хв

Операції переходу

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм/об

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", м/хв

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", об/хв

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", мм/хв
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Токарна

Підрізати торець

Підрізати торець Ш 365 Проточити вибірку Ш305 Точити Ш170

Розточити Ш133


Різець прохідній

Т15К6

2


1


6


2


1,5

0,6


0,6


0,4


0,8


0,6

168


183


153


126


131

315


160


160


236


315

189


96


64


188


188

170


170


130

85


75


45


90


40

0,43


0,83


0,66


0,61


0,25

Токарна

Точити Ш 365

Про-тиШ 355

Точити Ш 165

Підрізати торець

Розточити Ш143

Різець прохідній

Т5К10 Резец Т15К6 подр

Резец Т15К6 раст

2,52

1,51,5

2


0,6

0,2

0,6

0,6

0,6


143

200

103

141

168


125

200

200

315

315


75

40

120

189

189


365

355

165

165

143


23

45

3,4

15

67


0,29

1,4

0,08

0,09

0,38


Токарна Підр-ти торець Підрізати торець &365 Різець прохідний Т15К6

1

1

0,6

0,2

168

183

315

160

189

64

170

365

85

80

0,21

1,25

Токарна

Точити &170

Роз-ти & 133


1,5

1,5

0,2

0,6

168

131

315

315

63

188

170

130

92

40

1,49

0,25

Горизонтально-розточ. Точити &80 Резец 2142-0182 2 0,1 200 800 160 80 45*3 1,8
Вертикально-фрезерна

Фрезе-ня торців 3-х боб.


фреза торцева

Ш400 Т5К10

3


5


127


101


505


360


360


0,71


Горизонтально-розточувальна

Точити &80

Точити &80


резець прохідний Т5К6

1

1

0,4

0,1


150

201

600

800

240

80

80

80

135

135

0,56

1,8

Вертикальносвердлильна Свердлення &8,5ЗенкеруванняЗенкування Свердло Ш8 Р6М5 41,6 0,20,20,06 24,32534,5 92010001100 184185 8,59 2828 0,16Ч60,17Ч60,1Ч6
Разом
17,8

Структура технологического процесса для 2 варіанта.

Технологічний процес.

1 ВЕРСТАТ – Токарний. tр=1,49 хв.

1 позиція – підрізати торці &365,&170 спільно. tр=0,83 хв.

2 позиція – точити поверхню &170,&133 спільно. tр=0,61хв.

3 позиція – точити виборку. tр=0,66 хв.

4 позиція – підрізати торці &365,&170 спільно. tр=1,25 хв.

5 позиція – точити поверхню &170,&133 спільно. tр=1,49 хв.

2 ВЕРСТАТ – Токарний. tр=1,4 хв.

1 позиція – точити поверхню &365,&355 спільно. tр=1,4 хв.

2 позиція – точити поверхню &143. tр=0,38 хв.

3 позиція – підрізати торць &165. tр=0,17 хв.

3 ВЕРСТАТ – Вертикально-фрезерна. tр=0,71 хв.

Фрезерувати торці бобишек.

4 ВЕРСТАТ – Горізонтально- разточувальна

Обточити бобишки &80 tр=1,8 хв.

5 ВЕРСТАТ – Горізонтально- разточувальна

Обточити бобишки &80 tр=1,8 хв.

Обточити бобишки &80 tр=0,58 хв.

6ВЕРСТАТ – Агрегатний. tр=0,76 хв.

1 позиція – свердлити отвір &8 tр=0,1632 хв.*2

2 позиція - зенкерування отвір &9 tр=0,17хв. *2

3 позиція - зенкування отвір &9 tр=0,1хв.

S tр=8,54хв.


6 Уточнене визначення продуктивності ліній


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило";


Визначення поза циклових втрат.

Час втрат по обладнаню:


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"-середня тривалість простоїв

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"-час роботи механізма

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"-кількість однакових механізмов працюючих однаковий час.


Найменування

позиції

Найменування механізмів

Час простоїв на 100 хв. роботи

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хв.

Час роботи j– го нормалізованого вузла

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хвил.

Простої конкретних механізмів

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хвил.


1 2 3 4 5
Таблиця 4. Втрати по обладнаню для 1 варіанта

1.Токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,07


0,06


0,17

0,65

0,08

0,24

2,78


2,78

0,86


1,92


2,78

2,78

2,78

2,78


0,015


0,005

0,0006


0,0011


0,0047

0,018

0,0022

0,006

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,05

2.Токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,07


0,06


0,17

0,65

0,08

0,24

2,24


2,24

2,15


0,09


2,24

2,24

2,24

2,24

0,012


0,004

0,0015


0,00005


0,0038

0,014

0,0017

0,005

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,042

3.токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,07


0,06


0,17

0,65

0,08

0,24

2,02


2,02

2,02


0


2,02

2,02

2,02

2,02

0,01


0,003

0,001


0


0,003

0,013

0,0016

0,004

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,036

4.Токарна з ЧПУ

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Гідравлічне обладнання

6.Електрообладнання

7.Система охолодження

8.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,07


0,06


0,17

0,65

0,08

0,24

1,46


1,46

0


1,46


1,46

1,46

1,46

1,46

0,008


0,002

0


0,0008


0,002

0,009

0,001

0,003

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,02

5.Горизонтально- розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Гідравлічне обладнання

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,17

0.65

0.08

0.24


1.8


1.8

1.8

1.8

1.8

1.8


0.009


0.0032

0.003

0.011

0.0014

0.004

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,030

6.Вертикально-фрезерна


1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Фрезерна бабка

3. Поворотний стол

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55


0,04

0,13

0,5

0,08

0,24


0,71


0,71

0,71

0,71

0,71

0,71


0,004


0,0002

0,0009

0,003

0,0005

0,0017

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,009

7.Координатно- розточувальна


1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Гідравлічне обладнання

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,17

0.65

0.08

0.24

2.36


2.36

2.36

2.36

2.36

2.36

0.01


0.004

0.004

0.015

0.0018

0.005

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,030

8.Вертикально- свердлильна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Свердлильна коробка

3.Гідравлічне обладнання

4.Електрообладнання

5.Система охолодження

6.Транспортер стружки

0,55


0,06

0,17

0,65

0,08

0,24

2,48


2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

0,013


0,0014

0,004

0,015

0,0019

0,005

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,04

Транспортна

Разом

Транспортер деталей 0,12*8 2,78

0,02

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,277

Таблиця 5.- Втрати по обладнаню для 2 варіанта

Найменування

позиції

Найменування механізмів

Час простоїв на 100 хв. роботи Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хв.

Час роботи j– го нормалізованого вузла Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хвил.

Простої конкретних механізмів

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хвил.


1 2 3 4 5
1.Токарний автомат

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Стол

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,13

0,07


0,06


0,24


1,49


1,49

1,49

2,1


2,74


1,49


0,007


0,002

0,0026

0,001


0,001


0,003

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,016

2.Токарний автомат

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Стол

3.Вузол поперечних супортів

4.Вузол подовжніх супортів

5.Транспортер стружки

0,55


0,18

0,13

0,07


0,06


0,24


1,4


1,4

1,4

1,78


0,17


1,4


0,007


0,002

0,001

0,0012


0,0001


0,003

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,014

3.Вертикально-фрезерна


1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Фрезерна бабка

3. Поворотний стол

4.Транспортер стружки


0,55


0,04

0,13

0,24


0,71


0,71

0,71

0,71


0,004


0,0002

0,0009

0,001

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,006

4.Горизонтально- розточувальна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Транспортер стружки

0,55


0,18

0.24


1.8


1.8


0.009


0.0032

0.004

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,01

5. Горизонтально - розточувальна


1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Шпіндельний блок

3.Транспортер стружки

0,55


0,18

0.24


2.38


2.38

2.38


0.01


0.004

0.005

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,015

6.Агрегатно- свердлильна

1.Вузол подачі та затиску заготовки

2.Силоваголовка

3.Транспортер стружки

0,55


0,32*3

0,24

0,76


0,76

0,76


0,001


0,003

0,0007

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,004

Транспортна


Разом

1.Транспортер деталей

2.Гідравлічне обладнання

3.Електрообладнання

0,12*6

0,17+0,0636

0,50+1,4335


2,38

2,38

2,38

0,01

0,01

0,18

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"=0,265


Втрати по інструменту:


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"хв.


Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"- час роботи інструменту

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"- час на зміну інструменту

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"- середня тривалість простоїв

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"- стійкість інструменту.


Таблиця 6.-Втрати по інструменту варіант №1

п/п

Інструмент

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хвил.

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило",

хвил.

(Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"+Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"), хвил.

Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило", хвил.

1.

Різець прохідній чорновий

Т15К6

0,61 45 1,7 0,02*2
2.

Різець підрізний чорновий

Т5К6

1,92 45 1,7 0,04*2
3.

Різець разточний чорновий

Т5К10

0,25 45 1,7 0,009*2
4. Різець прохідній чистовий Т15К6 1,49 45 3,18 0,1
5.

Різець підрізний чистовий

Т5К6

1,46 45 3,18 0,1
6.

Різець разточний чистовий

Т5К10

0,25 45 3,18 0,017
7.

фреза торцова

Ш400 Т5К10

0,71 400 12,12 0,02
8.

Різець прохідній

Т5К10

1,8 45 1,7 0,06
9.

Різець прохідній

Т5К10

2,38 45 3,18 0,125
10.

Свердло Ш8 Р6М5


0,96 25 1,18 0,04
11. Зенкер 1,6 30 1,18 0,06
12. Зенковка 0,6 30 1,18 0,02

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
-->

Похожие рефераты: