Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Параметри роботи компресора

Параметри роботи компресора

ЗМІСТ


1. Розрахунок турбокомпресора

2. Розрахунок компресора

Література

1. РОЗРАХУНОК ТУРБОКОМПРЕСОРА


Вихідні дані:

Марка двигуна по ДСТ………………………………...….4ЧН 12/14

Діаметр циліндра………………………………………….Дц=0,12 м

Хід поршня…………………………………………………S = 0,14 м

Температура навколишнього повітря…………………….tо=293 К

Барометричний тиск повітря……………………...Po = 1013000,1013 Па

Вибираємо:

Теоретично необхідна кількість повітря для повного згоряння 1-го кг палива…………………………………………………Параметри роботи компресора

Коефіцієнт надлишку повітря……….…………………….a = 2,5

Швидкість поршня…………………………………………Cm = 9 м/с

Адіабатний ККД……………………………………………ηад. = 0,7 


Ps/Pk = 0,98 

η0 = 0,7 

T01 = 300 К

∆Ta = 20 К 

γr = 0,03


Температура вихлопних газів………………………….......Tr = 750 К

Ступінь стиску……………………………………..…….....ε = 14 


Pa/Ps = 0,85


Газова стала………………………………………………...R = 287

Кількість циліндрів……………………………………….…z = 4

Тактність двигуна…………………………………….……..i = 4

Витрата пального…………………………………….……...gе = 0,21

Ступінь підвищення тиску………………………...…….…πк = 1,5


φа = 1,16

∆Рa = 0,002


Обороти:


Параметри роботи компресора


Тиск повітря у ресивері двигуна: 


Параметри роботи компресора


Температура повітря після компресора:


Параметри роботи компресора


Температура повітря у ресивері:


Параметри роботи компресора


Температура повітря на початку стиску:


 Параметри роботи компресора


Коефіцієнт наповнення:

Параметри роботи компресора


Змінний об’єм циліндра:


Параметри роботи компресора


Витрата повітря через компресор:


Параметри роботи компресора


Потужність двигуна:


Параметри роботи компресораПараметри роботи компресора


Середній ефективний тиск:


Параметри роботи компресора


Густина повітря:


ρ =1,205.


Об’ємний розхід:

Параметри роботи компресора


Вибираємо турбокомпресор за Q або G за діаграмами ТКР-7.


2. РОЗРАХУНОК КОМПРЕСОРА


Основні вихідні дані.

Витрати повітря через компресор (з розрахунків)…………Gк = 0,079 м/с

Ступінь підвищення тиску (з попередніх розрахунків)………..πк = 1,5

ККД компресора по ГОСТ 9658-81………………………………nк = 0,68

Діаметр колеса на виході……………………………………….D2 = 0,07 м

Число лопаток колеса……………………………………………...zк = 14

Число лопаток дифузора…………………………….…………….zд = 17

Розрахунок параметрів і показників компресора.

Показник адіабати…………………………………………….кпр = 1,397

Температура після компресора при адіабатному стиску:


Параметри роботи компресора


Середня температура в процесі стиску:


Параметри роботи компресора


Середня теплоємність при постійному об’ємі:


Параметри роботи компресора

Уточнене значення показника адіабати:


Параметри роботи компресора


Перевірка:


Параметри роботи компресора,


кпр - значення прийняте на початку розрахунку;

∆к - повинна бути в межах 0,2%.

Питома робота, затрачувана на привід компресора:


Параметри роботи компресора


R = 287- газова постійна;

Товщина лопаток на виході δ2 = 0,002 м;

Емпіричний коефіцієнт циркуляції К90 = 0,015.

Коефіцієнт циркуляції:


Параметри роботи компресора


Коефіцієнт дискового тертя:


αд = 0,05.

Коефіцієнт робот:


Параметри роботи компресора


Окружна швидкість колеса на діаметрі D2:


Параметри роботи компресора


Частота обертання ротора турбокомпресора:


Параметри роботи компресорахв-1.


Потужність, що споживається компресором:


Параметри роботи компресора


Розрахунок вхідного пристрою та обертового прямуючого апарата (ОПА).

Тиск перед компресором:


Параметри роботи компресора


Швидкість на вході в компресор:

Ca = 60.

Параметри потоку на вході:

- температура:

Параметри роботи компресора


- тиск:


Параметри роботи компресора


- щільність:


Параметри роботи компресора


Прохідний перетин вхідного патрубка:


Параметри роботи компресора


Відносна величина швидкості потоку на вході в колесо (рекомендовані значення):


Параметри роботи компресора


Швидкість на вході в колесо:


Параметри роботи компресора


Температура повітря перед колесом:

Параметри роботи компресора


Коефіцієнт втрат у вхідному пристрої:


Параметри роботи компресора


Втрата вхідному пристрої:


Параметри роботи компресора


Коефіцієнт для визначення ділення показника політропи:


Параметри роботи компресора


Показник політропи у вхідному пристрої:


Параметри роботи компресора


Тиск на вході в колесо:


Параметри роботи компресора


Щільність на вході:

Параметри роботи компресора


Прохідний перетин колеса на вході:


Параметри роботи компресора


Відносна величина діаметра маточини колеса:


Параметри роботи компресора


Діаметр маточини:


Параметри роботи компресора


Відносний зовнішній діаметр колеса на вході:


Параметри роботи компресора


Зовнішній діаметр колеса на вході:


Параметри роботи компресора


Середній діаметр колеса на вході:


Параметри роботи компресора

Окружна швидкість на середньому діаметрі:


Параметри роботи компресора


Відносна швидкість потоку на вході у ОПА:


Параметри роботи компресора


Кут потоку на вході в колесо:


Параметри роботи компресора


Розрахунок робочого колеса компресора.

Коефіцієнт втрат на вході в колесо:


Параметри роботи компресора


Втрати на вході в колесо:


Параметри роботи компресора


Коефіцієнт втрат при повороті потоку в колесі:


Параметри роботи компресора


Втрати при повороті потоку:

Параметри роботи компресора


Втрати на тертя диска о газ:


Параметри роботи компресора


Сумарні втрати в колесі:


Параметри роботи компресора


Температура повітря на виході з колеса:

Параметри роботи компресора

t2 = 25,9531 оС.


Коефіцієнт для визначення показника політропи в колесі:


Параметри роботи компресора


Показник політропи стиску повітря в колесі:


Параметри роботи компресора


Тиск на виході з колеса:

Параметри роботи компресора


Щільність повітря на виході:


Параметри роботи компресора


Крок лопаток на виході:


Параметри роботи компресора


Коефіцієнт загромадження перетину на виході:


Параметри роботи компресора


Радіальні складові абсолютної і відносної швидкостей:


Параметри роботи компресора


Окружна складова абсолютної швидкості:


Параметри роботи компресора


Абсолютна швидкість повітря на виході з колеса:

Параметри роботи компресора


Окружна складова відносної швидкості:


Параметри роботи компресора


Відносна швидкість потоку на виході:


Параметри роботи компресора


Кут виходу потоку в абсолютному русі:


Параметри роботи компресора


Кут виходу потоку у відносному русі:


Параметри роботи компресора


Кут відставання потоку:


Параметри роботи компресора


Ширина лопаток колеса на виході:


Параметри роботи компресора

Ступінь підвищення тиску в колесі:


Параметри роботи компресора


Адіабатний ККД робочого колеса:


Параметри роботи компресора


Розрахунок безлопаточного дифузора.

Відносний зовнішній діаметр дифузора:


Параметри роботи компресора


Зовнішній діаметр дифузора:


Параметри роботи компресора


Відносна ширина дифузора на виході:


Параметри роботи компресора


Ширина дифузора на виході:


Параметри роботи компресора

Відносна зміна щільності повітря в дифузорі:


Параметри роботи компресора


Швидкість потоку на виході із дифузора:


Параметри роботи компресора


Температура потоку на виході:


Параметри роботи компресора


Показник політропи процесу стиску в дифузорі:


Параметри роботи компресора


Тиск на виході з дифузора:


Параметри роботи компресора


Щільність повітря на виході:


Параметри роботи компресора

Перевірка відносної зміни щільності:


Параметри роботи компресора


Перевірка:


Параметри роботи компресора


(r3/r2)пр - значення прийняте на початку розрахунку;

D(r3/r2) - повинна бути в межах 1%.

Втрати в щілинному дифузорі:


Параметри роботи компресора


Ступінь підвищення тиску в дифузорі:


Параметри роботи компресора


Адіабатний ККД безлопаточного дифузора:


Параметри роботи компресора

Розрахунок лопаточного дифузора.

Зовнішній діаметр дифузора:


Параметри роботи компресора


Кут розкриття дифузора в меридіальній площині:


Параметри роботи компресора


Ширина дифузора на виході:


Параметри роботи компресора


Кут потоку на вході в дифузор:


Параметри роботи компресора


Кут виходу потоку:


Параметри роботи компресора


Крок лопаток на вході при zд = 13:


Параметри роботи компресора


Товщина лопаток на вході:

Параметри роботи компресора


Коефіцієнт загромадження перетину на вході:


Параметри роботи компресора


Прохідний перетин на вході в дифузор:


Параметри роботи компресора


Швидкість потоку на вході в дифузор:


Параметри роботи компресора


Товщина лопаток на виході з дифузора:


Параметри роботи компресора


Крок лопаток на виході:


Параметри роботи компресора


Коефіцієнт загромадження перетину на виході:


Параметри роботи компресора

Прохідний перетин на виході:


Параметри роботи компресора


Дифузорність каналів лопаточного дифузора:


Параметри роботи компресора


Показник політропи в дифузорі:


Параметри роботи компресора


Коефіцієнти безрозмірного рівняння збереження енергії:


Параметри роботи компресора

Параметри роботи компресора

Параметри роботи компресора


Ступінь підвищення температури в дифузорі:


Параметри роботи компресора при β = 1,0503.


Температура повітря на виході:

Параметри роботи компресора


Швидкість потоку на виході із дифузора:


Параметри роботи компресора


Тиск повітря на виході:


Параметри роботи компресора


Щільність повітря:


Параметри роботи компресора


Втрати в лопаточному дифузорі:


Параметри роботи компресора


Ступінь підвищення тиску в дифузорі:


Параметри роботи компресора


Адіабатний ККД лопаточного дифузора:

Параметри роботи компресора


Розрахунок збірного равлика.

Швидкість потоку на виході з компресора:


Параметри роботи компресора


Температура потоку на виході з компресора:


Параметри роботи компресора


Показник політропи в збірному равлику:


Параметри роботи компресора


Тиск на виході:


Параметри роботи компресора


Щільність повітря на виході:


Параметри роботи компресора


Прохідний перетин вихідного патрубка:

Параметри роботи компресора


Втрати у вихідному пристрої:


Параметри роботи компресора


Ступінь підвищення тиску в равлику:


Параметри роботи компресора


Адіабатний ККД равлика:


Параметри роботи компресора


Розрахунок параметрів стиснутого повітря і ККД компресора.

Температура загальмованого потоку на виході:


Параметри роботи компресора


Тиск загальмованого потоку:


Параметри роботи компресора


Ступінь підвищення тиску в компресорі:

Параметри роботи компресора


Перевірка:


Параметри роботи компресора


πкпр - значення прийняте на початку розрахунку;

∆πк - повинна бути в межах 3%.

Питома адіабатна робота компресора:


Параметри роботи компресора


Сумарна витрата енергії на подолання опорів:


Параметри роботи компресора


Коефіцієнт для випередження показника політропи в компресорі:


Параметри роботи компресора


Показник політропи стиску повітря в компресорі:


Параметри роботи компресора

Робота компресора при політропному стиску:


Параметри роботи компресора


Адіабатний ККП компресора:


Параметри роботи компресора


Перевірка:


Параметри роботи компресора


∆ηк - повинна бути в межах 3%.

Похожие рефераты: