Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Введення


Капітальні вкладення являються сукупністю затрат на утримання нових, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання головних фондів.

Реконструкція діючих підприємств означає здійснення по єдиному проекту повне або часткове його переобладнання і перебудова без введення нових і розширення діючих об’єктів допоміжного і обслуговуючого призначення при необхідності.

Технічне переобладнання діючого підприємства здійснюється з планом технічного розвитку підприємства за допомогою упровадження комплексу заходів по підвищенню до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва, автоматизацій і механізації виробничих процесів, поліпшення організацій і структури виробництва і інших організаційних і технічних засобів.

Технічне переобладнання, реконструкція і розширення діючого підприємства здійснюється завдяки фонду розвитку виробництва, науки і техніки цих підприємств і кредитів банка.


 1. Робочий період


Робочий період – це час роботи технологічного обладнання.

Тривалість капітального ремонту залежить від:

 • Добової продуктивності підприємства;

 • Технічного стану обладнання;

 • Якості виконання усіх видів ремонту;

 • Фінансування ремонтних робіт.

Капітальний ремонт – діб за рік;

 • Газація – діб за рік;

 • Поточний ремонт – доби за місяць;

 • Інші зупинки – доби за рік.

Робочий період складається:


Рп = Кфм.-Пз (1.1.)


Де: Рп – робочий період (діб);

Кфм – календарний фонд часу (діб);

Пз – планові зупинки (діб).

Рп = 365 – 150 = 215 діб.

Коефіцієнт використання робочого часу:


Кв = Рп / Кфм (1.2.)


Де: Кв – коефіцієнт використання робочого часу.

Кв = 215/365 = 0.58.

На 2010 рік плануються свята:

Вихідні дні – два дня на тиждень:

I квартал – 26 діб;

II квартал – 26 діб;

III квартал – 26 діб;

IV квартал – 26 діб.


Таблиця 1.1. Робочий період

Показники

План на 2010 рік

У тому числі по кварталамI

II

III

IV

1. Календарний фонд часу (діб)

365

90

91

92

92

2. Планові зупинки (діб)

94

34

23

17

20

 • Капітальний ремонт (діб)

12

12

-

-

-

 • Поточний ремонт (діб)

18

3

3

6

6

 • Газація (діб)

4

4

-

-

-

 • Інші зупинки за рік (діб)

-

-

-

1

1

 • Вихідні (діб)

104

26

26

26

26

 • Свята (діб)

10

3

5

2

-

 • Всього планових зупинок (діб)

150

48

34

35

33

3. Робочий період (діб)

215

42

57

57

59

4. Коефіцієнт використання робочого часу

0.58

0.46

0.62

0.61

0.64


 1. Виробнича програма


Виробнича програма – це перший розділ виробничо-фінансового плану підприємства. Це основний розділ для розрахунку усіх показників плану підприємства.

Річний випуск продукції:


Кт = СпРпНв/100% (2.1)


Де: Кт – товарна продукція у натуральному виразі (т);

Сп – добова продуктивність (т/добу);

Рп – робочий період (діб);

Нв – норма виходу (%).


Кп = Кт заг+К вис (2.2)


Де: Кп – калькуляційна продукція (т);

Кт заг – річний випуск борошна (т);

Квис – річний випуск висівок (т).

Розрахункові данні по таблиці 2.1.

Кт заг = 270*215*75/100% = 43537,5 (т);

Кт в/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт 1/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт 2/г = 270*215*5/100% = 2902,5 (т);

Кт вис = 270*215*21/100% = 12190,5 (т);

Кп =43537,5+12190,5 = 55728 (т).


Таблиця 2.1. Виробнича програма

Показники

Одиниці вимірювання

Величина

Добова продуктивність

т/добу

270

Робочий період

діб

215

Норма виходу

У тому числі:

 • Борошно в/г

 • Борошно 1/г

 • Борошно 2/г

%

75


35

35

5

Висівки

%

21

Річний випуск борошна

Утому числі:

 • Борошно в/г

 • Борошно 1/г

 • Борошно 2/г

Т

43537,5


20317,5

20317,5

2902,5

Висівки

Т

12190,5

Калькуляційна продукція

Т

55728

Розрахункові данні по табл. 2.2:

I квартал

Кт в/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт 1/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт 2/г = 270*42*5/100 = 567 (т);

Кт вис = 270*42*21/100 = 2381,4 (т).

II квартал

Кт в/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 1/г =270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 2/г =270*57*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис =270*57*21/100 = 3231,9 (т).

III квартал

Кт в/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 1/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 2/г = 270*57*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис = 270*57*21/100 = 3231,9 (т).

IV квартал

Кт в/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт 1/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт 2/г = 270*59*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис = 270*59*21/100 = 3345,3 (т).


Таблиця 2.2. Випуск продукції

Назва продукції

План на 2010 рік

У тому числі по кварталамI

II

III

IV

Борошно в/г

20317,5

20317,5


2902,5

3969

3969

567

5386,5

5386,5

769,5

5386,5

5386,5

769,5

5575,5

5575,5

769,5

Борошно 1/г


Борошно 2/г


Висівки

12190,5

2381,4

3231,9

3231,9

3345,3

Калькуляційна продукція

55728

10886,4

14774,4

14774,4

15265,8


3. Амортизаційні витрати


Амортизація – це перенесення вартості основних фондів по частинам по мірі зносу на готову продукцію.


Амортизація розраховується за формулою:


А = БаНа/100% (3.1)


А = 205200*33/100 = 67716 (грн.).

Де: Ба – балансова вартість (грн.);

На – норма амортизації (%);

А – сума амортизації (грн.).


Ба = СпН0.95 (3.2)


Ба = 270*800*0,95 = 205200 (грн.).

Де: Н – норматив вартості основних фондів на одну тону добової продуктивності, Н=800 (тис. грн.).

Розрахункові дані по таблиці 3.1:

Загальна балансова вартість:

Ба заг = 270*33*0,95 = 8464,5 (грн.)

Балансова вартість груп основних фондів:

Ба буд. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба сп. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба п.з. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба тр. з. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інст. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інф.в. = 205200*0,2 = 41040 (грн.)

Ба м.обл. = 205200*0,25 = 51300 (грн.)

Амортизаційні витрати:

А буд.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А сп.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А п.з.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А тр. з.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інст.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інф.в.= 41040*15/100 = 6156 (грн.)

А м.обл.= 51300*6/100 = 3078 (грн.)


Таблиця 3.1. Амортизаційні витрати

Назва фондів

Група фондів

Структура, %

Вартість фондів, грн.

Норма амортизації

Сума амортизації, грн.

Побутові

I

48,0

98496

2.0

1969,92

Споруди


Передатні засоби


Транспортні засоби

II

7,0

14364

10.0

1436,4

Інструмент


Машини та обладнання

III

20,0

41040

6.0

6156

Інформаційні витрати

IV

25,0

51300

15.0

3078

Всього


100,0

205200

33,0

12640,32


4. Вартість сировини


Вартість сировини визначається за формулами:


Вс = РсЦз (4.1)


Рс = СпРп (4.2)

Вод = Вс1%/100 (4.3)


Ввід =%видходівКопт (4.4)


%від (%) = 100% – (Нв +%висівки) (4.5)


%від (т) = Рс%від (%)/100 (4.6)


Взаг = Вс + Вод – Ввід (4.7)


Де: Вс – вартість сировини (грн.);

Рс – витрати сировини за рік (т);

Цз – закупочна ціна (грн.);

Вод – витрати на одержання сировини (грн.);

Ввід – вартість відходів (грн.);

Взаг – загальна вартість сировини (грн.).

Розрахункова до таблиці 4.1.

Рс = 270*215 = 58050 т.

Вс = 58050*1200 = 69660000 грн.

Вод = 69660000*1%/100 = 696600 грн.

%від (%) = 100% – (75% + 21%) = 4%

%від (т) = 58050*4/100% = 2322

Ввід = 2322*350 = 812700 грн.

Взаг = 69660000 + 696600 – 812700 = 69543900 грн.


Таблиця 4.1. Вартість сировини

Показники

План на 2010 рік

Закупочна ціна, грн.

Вартість сировини, грн.

Пшениця м’яка

58050

1200

69660000

Витрати на одержання

сировина


-

-696600

Відходи

2322

350

812700

Всього

60372

1550

69543900


5. Вартість електроенергії


Для визначення вартості електроенергії треба знайти заявлену потужність:


N = PePп24cos (5.1)


Cos= 0.95


Pe = KтW yд (5.2)


Ce = Pea + Nв (5.3)


Де: N – заявлена потужність, кВт;

Ре – витрати електроенергії на технологічні цілі кВтг;

W yд – норматив витрат електроенергії на одну тону борошна, кВтг;

Се – вартість електроенергії, грн.;

а – тариф за 1 кВтг, грн.;

в– тариф за 1 кВтг, грн.

Якщо заявлена потужність трансформаторів більш ніж 750 кВт, то вартість електроенергії визначається по двоставочному тарифу, в протилежному значені – по одноставочному тарифу:

а = 0,416 грн.

в = 25 грн.

Розрахункові дані по таблиці 5.1.

Ре = 43537,5*67,5 = 2938781,2 кВт*г;

N = 2938781,2/215*24*0,95 = 311647,47 кВт;

Ce = 2938781,2*0,416 = 1222533 грн.


Таблиця 5.1. Вартість електроенергії

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537,5

Питомі витрати електроенергії

W yд

кВтг

67.5

Витрати електроенергії на технічні цілі

Ре

кВтг

2938781,2

Тариф за 1 кВтг

а

грн.

0,416

Вартість електроенергії на технічні цілі

Реа

грн.

1222533

Заявлена потужність

N

кВА

311647,47

Тариф за 1 кВА

в

грн.

25.0

Вартість заявленої потужності

Nв

грн.

7791186,7

Загальна вартість електроенергії

Се

грн.

1222533


6. Вартість палива


Вартість палива:


Тум = Кт*Нп/1000 (6.1)


Тп = Тум/К (6.2)


Вп = Тп*Ц (6.3)


Де: Тум – кількість умовного палива, у. т;

Кт – борошно сортове, т;

Нп – норма витрат умовного палива, кг;

Тп – кількість натурального палива, т;

К – коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне;

Вп – вартість палива, грн.;

Ц – ціна за одну тону палива, грн.

Розрахункові дані до таблиці 6.1

Тум = 43537.5*117/1000 = 5093.88 у. т.

Тп = 5093.88/1.39 = 3664.66 т.

Вп = 3664.7*800 = 2931760 грн.


Таблиця 6.1. Вартість палива

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537.5

Норма витрат умовного палива

Нп

Кг

117

Кількість умовного палива

Тум

у. т.

5093.88

Коефіцієнт переведення

К

-

1.39

Кількість натурального палива

Тп

т

3664.66

Ціна за 1 тону палива

Ц

грн.

800

Вартість палива

Вп

грн.

2931760


7. Вартість води


Вартість води визначається за формулами:


Рв = КтН вод (7.1)


Св = Рвс (7.2)


Рг = КтНг (7.3)


Сг = Ргс (7.4)


Вк = (Рв + Рг)0.9 (7.5)


Ск = Вкd (7.6)

В заг = Св + Сг + Ск (7.7)


Де: Рв – витрати води на технічні цілі, м;

Кт – борошно сортове, т;

Н вод – норма витрат води, м;

Св – вартість води, вартість води витраченої на технологічні цілі, грн.;

с – тариф за 1 м, грн.;

Рг – витрати води на господарсько-побутові потреби, м;

Нг – норма витрат води на господарсько-побутові потреби, м;

Сг – вартість води витраченої на господарсько-побутові потреби, грн.;

Вк – відпуск у каналізацію, м;

Ск – вартість води за відпуск у каналізацію, грн.;

d – тариф за відпуск у каналізацію, грн.;

В заг – загальна вартість води, грн.

Розрахунки до таблиці 7.1.

Рв = 43537,5*0,025 = 1088 м;

Св = 1088*5,87 = 6386,5 грн.;

Рг = 43537,5*0,1 = 4353,75 м;

Сг = 4353,75*5,87 = 25556,5 грн.;

Вк = (1088 + 4353,75)*0,9 = 4897,5 м;

Ск = 4897,5*3,2 = 15672 грн.;

В заг = 6386,5 + 25556,5 + 15672 = 47615 грн.


Таблиця 7.1. Вартість води

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537,5

Норма витрат

Н вод

м

0.025

Витрати води на технічні цілі

Рв

м

1088

Тариф за 1м3 води

с

грн.

5.87

Вартість води на технічні цілі

Св

грн.

6386,5

Норма витрат на господарсько-побутові потреби

Нг

м

0.1

Витрати на господарсько-побутові потреби

Рг

м

4353,75

Вартість на господарсько-побутові потреби

Сг

грн.

25556,5

Відпуск у каналізацію

Вк

м

4897,5

Тариф за відпуск у каналізацію

d

грн.

3.2

Вартість води за відпуск у каналізацію

Ск

грн.

15672

Загальна вартість

В заг

грн.

47615


8. Вартість допоміжних матеріалів


Вартість допоміжних матеріалів приймаємо 0.5% від загальної вартості сировини.


Вд.м. = 0.5Взаг100 (8.1)


Де: Вд.м. – вартість допоміжних матеріалів, грн.;

В заг – загальна вартість сировини, грн.

Вд.м. = 0,5*69543900/100 = 347719,5 грн.


9. Фонд заробітної плати


Таблиця 9.1. Чисельність персоналу підприємства

Професія

Чисельність, чол.

Відсотки від загальної чисельності

Спеціальність

16

24

Робочі технологічних цехів

24

36

Допоміжні робочі

14

20

Навантажники

7

10

Охорона

7

10

Всього

68

100

Чисельність персоналу підприємства визначається:


Ч ппп = СпНч (9.1)


Де: Чппп – чисельність персоналу підприємства, чол.;

Нч – норматив чисельності на 1 м добової продуктивності, чол.

Добова продуктивність менше 200 м/добу, значить Нч = 0.25

Чппп = 270*0.25 = 68 чол.


ФЗПо = ГТСТКр (9.2)


Де: ФЗПо – фонд заробітної плати, грн.;

ГТС – годинно-тарифна ставка, грн.;

Т – річний фонд робочого часу, год. Т = 2002;

Кр – кількість робочих даного розряду, чол.


ФЗПсп = Ставка12Ксп (9.3)


Де: Ксп – кількість спеціалістів, чол.;


Д =%дФЗП100 (9.4)


Пр =%прФЗП100 (9.5)


Де: Д – доплата, грн.;

Пр – премія, грн.;

%д – відсотки доплати, %;

%пр – відсотки премії, %.

Для робочих технологічних цехів та допоміжних робітників % д = 12.

Відсотки премії:

Для спеціалістів % пр = 50 грн.;

Для робітників % пр = 25 грн.;

Для допоміжних робітників% пр = 20 грн.;

Для навантажників % пр = 20 грн.;

Для охорони % пр = 10 грн.;


ФЗП заг = ФЗП о + Д + Пр (9.6)


Де: ФЗП заг – загальний фонд заробітної плати, грн.

Розрахуємо заробітну плату:

ФЗП дир. =2500*12 = 30000 грн.;

Пр дир. = 30000*50/100 = 15000 грн.;

ФЗП заг =30000+15000 = 45000 грн.;

ФЗП ап. роб = 3.38*2002*8 = 54134 грн.;

Д ап. роб =54134*12/100 = 6496 грн.;

Пр ап. роб =54134*25/100 = 13534 грн.;

ФЗП заг ап. роб =54134+6496+13534 = 74164 грн.;

ФЗП доп. роб =8.08*2002* = 113233 грн.;

Д доп. роб =113233*12/100 = 13588 грн.;

Пр дп. роб =113233*20/100 = 22647 грн.;

ФЗП заг ап. роб =113233+13588+22647 = 149468 грн.;

ФЗП нав. = 1500*12*7 = 126000 грн.;

Пр нав. = 126000*20/100 = 25200 грн.;

ФЗП заг. нав. =126000+25200= 151200 грн.;

ФЗП ох. = 800*12*7 = 67200 грн.;

Пр ох. = 67200*10/100 = 6720 грн.;

ФЗП заг. ох. =67200+6720 = 73920 грн.;


Таблиця 9.2. Фонд заробітної плати

Назва професії

Кількість, чол.

Розряд

ГТС, ставка, грн.

Річний фонд, грн.

Доплата, грн.

Премія, грн.

Загальна, грн.

Спеціалісти:
Директор

1

-

2500

30000

-

15000

45000

Бухгалтер

1

-

2300

27600

-

13800

41400

Головний механік

1

-

2400

28800

-

14400

43200

Головний електрик

1

-

2200

26400

-

13200

39600

Головний інженер

1

-

1900

22800

-

11400

34200

Інженер по охороні праці

2

-

2100

25200

-

12600

37800

Зам. директор по якості

1

-

1800

21600

-

10800

32400

Зам. директор по постачанню

3

-

2000

24000

-

12000

36000

Секретар

3

-

1600

19200

-

9600

28800

Касир

2

-

1700

20400

-

10200

30600

Всього:

16


-

246000

-

123000

396000

Апаратники борошномельних цехів

8

7

3

6

6

5

4

3

9.38

8.08

7.03

6.25

150230

113233

42222

75075

18028

13588

5067

9009

37558

28308

10556

18769

205816

155129

57845

102853

Всього:

24380760

45692

95191

521643

Допоміжні робітники

4

6

4

6

5

4

9,85

8.48

7.38

78879

101862

59099

9465

12223

7092

15776

20372

11820

104120

134457

78011

Всього:

14

-

-

239840

28780

47968

316588

Навантажників

7

-

1500

12600

-

25200

37800

Охорона

7

-

800

67200

-

6720

73920

Всього:

68

-

-

946400

74472

298079

1345951


10. Калькуляція собівартості продукції


Собівартість продукції – це витрати грошової форми на виробництво та реалізацію продукції.

Витрати розподіляються:

 1. По економічним елементам;

 2. По калькуляційним статтям.

Формули для обчислень:


Пв = статеві витрати 100загальну собівартість (10.1)


Вт = повна собівартістьКп (10.2)


Де: Пв – питома вага статей собівартості, %;

Вт – витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп – калькуляційна продукція, т.

Інші витрати:

 • Платежі по обов’язковому страхуванню майна (0.5 від балансової вартості основних фондів);

 • На реалізацію продукції (10% від перших чотирьох елементів витрат);

 • На управління підприємством (20.5 від загального фонду заробітної плати);

 • Аудиторська перевірка, відсотки за кредит, послуги комерційних банків, реклама, ярмарок, канцелярські витрати (умовно приймаємо 0.87% від загальної вартості сировини).


Пос = 0.5Ба100 (10.3)


Врп = 10100 (10.4)


Вуп = 20ФЗП заг100 (10.5)

Вап = 0.87Вс заг100 (10.6)


Ів = Пос + Врп + Вуп + Вап (10.7)


В на 1т = сума витратКп

Де: Пос – платежі по обов’язковому страхуванню майна, грн.;

Ба – балансова вартість основних фондів, грн.;

Врп – витрати на реалізацію продукції, грн.;

Вуп – витрати на управління підприємством, грн.;

ФЗП заг – загальний фонд заробітної плати, грн.;

Вап – витрати на аудиторську перевірку, грн.;

Вс заг – загальна вартість сировини, грн.;

В на 1т – витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп – калькуляційна продукція, т.

Розрахункові дані до таблиці 10.1:

Пос =0.5*205200/100 = 1026 грн.

Врп =10*73745808/100 = 7374581 грн.

Вуп =20,5*1345951/100 = 275920 грн.

Вап =0.87*69543900/100 = 605032 грн.

Ів = 1026 +7374581 + 275920 + 605032 = 8256559 грн.

Пв сировини = 69543900*100/84262833 = 82,5%

Пв палива = 2931760*100/84262833= 3,47%

Пв ел. =1222533*100/84262833= 1,45%

Пв води = 47615*100/84262833=0,05%

Пв доп. мат.=347720*100/84262833 = 0,41%

Пв зар. пл.=1345951*100/84262833 = 1,59%

Пв начислень = 499079*100/84262833 = 0,59%

Пв амортизації =67716*100/84262833 = 0,08%

Пв інших витрат =8256559*100/84262833 = 9,79%

Вт сировини = 69543900/55728=1248

Вт палива = 2931760/55728=52,6

Вт ел. = 1222533/55728=22

Вт води = 47615/55728=0,85

Вт доп. мат. = 347720/55728=6,23

Вт зар. пл. = 1345951/55728=24,1

Вт начислень = 499079/55728=8,95

Вт амортизації = 67716/55728=1,21

Вт інших витрат = 8256559/55728=14,85

Вт пов. соб. = 84262833/55728 =1512


Таблиця 10.1. Калькуляція собівартості продукції

Елементи витрат

Статті витрат

Сума, грн.

Питома вага, %

Витрати на 1т продукції, грн.

Матеріальні витрати.

Витрати на розробку плану

Сировина

69543900

82,5

1248


Паливо

2931760

3,47

52,6


Електроенергія

1222533

1,45

22


Вода

47615

0,05

0,85


Допоміжні матеріали

347720

0,41

6,23


Заробітна плата

1345951

1,59

24,1
Начислення на соціальні потреби

Начислення на заробітну плату

499079

0,59

8,95

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів.

Амортизація

67716

0,08

1,21

Інші витрати

Інші витрати

8256559

9,79

14,85

Всього

Повна собівартість

84262833

100

1512

11. Собівартість однієї тони продукції


Таблиця 11.1. Собівартість однієї тони продукції

Продукція

Кількість продукції, т

Коефіцієнт переведення

Кількість продукції в у. т.

Вартість умовної продукції, грн.

Собівартість 1т, грн.

Борошно вищого ґатунку


20317,5


11


223492,5


84256672


4147

Борошно першого ґатунку

20317,5

8

162540

84195720

4144

Борошно другого ґатунку


2902,5


5


14512,5

84259575

29030

Висівки

12190,5

1

12190,5

84260736

6912

Всього

55728

-

412735,5

336972703

44233


Розрахункові дані до таблиці 11.1

Визначаємо кількість продукції в умовних тонах:


Кт у.т = КтКпер (11.1)


Де: Кт у.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т;

Кпер – коефіцієнт переведення.

Кт у.т = 20317,5*11 = 223492,5 у. т.

Визначаємо вартість однієї умовної тони:


В1у.т = Спов.Кт у.т (11.2)


Де: Спов – повна собівартість, грн.;

В1у.т = 84262833/223492,5 = 377 грн.

Визначаємо вартість умовної продукції:


Ву.т = В1у.тКт у.т (11.3)

Де: В1у.т – вартість однієї умовної тони;

Кт у.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т.

Ву.т =377*223492,5 = 84256672 грн.

Визначаємо собівартість однієї тони:


С1т = Ву.тКт (11.4)


Де: Ву.т – вартість умовної тони, грн.;

Кт – кількість продукції, т.

С1т =84256672/20317,5 = 4147 грн.


12. Розрахунок цін на продукцію


Знаходимо прибуток з однієї тони продукції:


П1т = С1тНп100 (12.1)


Де: П1т – прибуток з однієї тони, грн.;

С1т – собівартість однієї тони, грн.;

Нп – норма прибутку, %;

Для вищого сорту Нп = 15,0%;

Для інших Нп =10%.

П1т = 4147* 15%/100 = 622 грн.

П1т = 4144* 10%/100 = 414 грн.

П1т = 29030* 10%/100 = 2903

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: