Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Машини та обладнання для переробки молока

Машини та обладнання для переробки молока

Реферат на тему

Машини та обладнання для переробки молока

Зміст


1. Особливості технології переробки молочної продукції

2. Машини для охолодження молока

2.1 Циліндричний охолодник

2.2 Пластинчастий охолодник молока

3. Обладнання для теплової обробки молока

3.1 Пастеризатори

4. Машини для сепарування молока та молочних продуктів

4.1 Сепаратор

5. Машини для виготовлення масла

5.1 Масловиготівник періодичної дії

5.2 Масловиготівник безперервної дії

6. Обладнання для виробництва сирів і казеїну

7. Машини для гомогенізації молока

7.1 Гомогенізатор клапанного типу

Використана література

1. Особливості технології переробки молочної продукції


Сировиною для всіх молочних виробів є натуральне молоко. Його можна споживати свіжим або готувати з нього такі продукти, як молоко пастеризоване, молоко стерилізоване, вершки, кефір, сметану, різні види сирів, вершкове масло, молоко згущене і сухе та багато інших продуктів. Водночас молоко є сприятливим середовищем для розвитку найрізноманітніших мікроорганізмів.

Для збереження молока і молочної продукції у свіжому вигляді застосовують різні технологічні операції та обладнання.

2. Машини для охолодження молока


Для короткочасного зберігання та охолодження молока використовують баки і ванни без теплоізоляції, для тривалого — вертикальні й горизонтальні резервуари, а також танки-охолодники, баки і ванни, що мають теплоізоляцію, та зрошувальні охолодники. Зрошувальні охолодники класифікують на одно- і багатосекційні. Односекційні охолодники мають трубки круглого профілю, тому їх називають круглотрубчастими, а багатосекційні охолодники — фасонного профілю. Як холодоносій використовують воду, крижану воду, розсіл або аміак. Широко застосовують пластинчасті й трубчасті закриті охолодники, які за конструкцією і принципом дії аналогічні комбінованим (універсальним) пластинчастим, трубчастим апаратам, або трубчастим пастеризаторам.

Охолодники поділяють на одно- і двоступінчасті. В одноступінчастих охолодниках застосовують тільки один холодоагент (найчастіше воду, крижану воду або розсіл), а в двоступінчастих — на першому етапі продукт охолоджується водою, а на другому — розсолом або аміаком.


2.1 Циліндричний охолодник


Продуктивність циліндричного охолодника, м3/год,


Машини та обладнання для переробки молока


де V— об'єм резервуара, м3; k = 0,80...0,85 — коефіцієнт використання робочого об'єму; τц — тривалість відповідно повного циклу роботи резервуарів, хв:


Машини та обладнання для переробки молока

де τ1 τ2 — тривалість завантаження і вивантаження, хв; т3 — тривалість охолодження продукту, хв.

Ефективність перемішування продукту забезпечується лопатевою мішалкою і досягається при таких співвідношеннях параметрів d = (0,3... 0,4)D; Δh = (0,5...1,0)h; h = (0,1...0,5)d.

Об'єм резервуара, м3,


Машини та обладнання для переробки молока


Згідно з конструктивними параметрами об'єм резервуара становить:


Машини та обладнання для переробки молока


де D — діаметр резервуара, м; Н — висота резервуара, м; kk = 0,80...3,0 — коефіцієнт співвідношення висоти резервуара до його діаметра.

Діаметр резервуара, м,


Машини та обладнання для переробки молока


Енергетичний розрахунок мішалок. Потужність для приведення мішалки в рух, кВт,


Машини та обладнання для переробки молока


де А — стала, яка залежить від типу мішалки (табд. 3.1); d — діаметр мішалки, м; п — частота обертання мішалки, хв.-1; μ — динамічна в'язкість продукту, Па.с (табл. 3.2); р — густина продукту, кг/м3.


Таблиця 1. Стала А, яка залежить від типу мішалки

Мішалка А Мішалка А

Дволопатева

Дволопатева з кутом нахилу лопаті 45°

8,3

5,13

Пропелерна Чотирилопатева 1,66 10,1

Таблиця 2. Динамічна в'язкість молочних продуктів

Продукт μ, Па.с Продукт μ, Па.с

Молоко незбиране:

за t = 5…20 oC

за t = 30…80 oC


Молоко знежирене

за t = 15 oC


(3,0…1,8)10-3

(1,3…0,6)10-3


1,7.10-3

Вершки:

за t = 15…70 oC та Ж* = 25%

за t = 15…70 oC та Ж* = 30%

Кефір

за t = 10…30 oC


(5,6…1,5)10-3

(8,1…1,8)10-3


(13,9…4,5)10-3

Ж*— жирність продукту.


2.2 Пластинчастий охолодник молока


Загальна площа поверхні пластин охолодника, м2,


Машини та обладнання для переробки молока


де Qт.л — продуктивність технологічної лінії, кг/год; с = 3,86...3,96 — теплоємність молока, кДж/(кг.К); k = 1745...2326 - коефіцієнт теплопередачі, Вт/(кг.К); t1 = 32...35 — початкова температура молока, яке подається в охолодник, °С; t2 = 8...15 — кінцева температура молока після охолодження, °С; Δtср — середня логарифмічна різниця температур, °С:


Машини та обладнання для переробки молока


де Δtmax = t1 - to.p — різниця температур між молоком і охолоджувальною рідиною на початку процесу, °С; Δtmin = t2 -to.p — різниця температур між молоком і охолоджувальною рідиною в кінці процесу, °С; to.p — початкова температура охолоджувальної рідини, °С (для води to.p = 4...12).

Визначення параметрів охолодника. Кількість пластин охолодника, шт.,


Машини та обладнання для переробки молока


де S — площа поверхні пластин охолодника, м2; b, h — відповідно ширина і висота пластини, м; f = 0,0043 — площа робочої поверхні пластини, м2.

Зазор між пластинами, м,


Машини та обладнання для переробки молока


де Re — число Рейнольдса (для води Re > 10 000); μ — динамічна в'язкість рідини, Па.с; g — прискорення вільного падіння, м/с2; v — швидкість руху рідини, м/с (для води v = 0,3...1,5); р — густина рідини, кг/м3 (для води р = 998...1000). Витрати охолоджувальної рідини, кг/год,


Машини та обладнання для переробки молока


де kB — коефіцієнт кратності витрати рідини (для води kB= 3...5).


Кількість холоду, потрібна для охолодження молока, Вт,


Машини та обладнання для переробки молока


де с = 3,86...3,96 — питома теплоємність молока, кДж/(кг.К); t1, t2 — відповідно початкова і кінцева температура молока, °С.

3. Обладнання для теплової обробки молока


Обладнання для теплової обробки молока і рідких молочних продуктів забезпечує процеси підігрівання, пастеризації, стерилізації тощо.

У більшості апаратів відбувається теплообмін між гарячими і холодними середовищами, розділеними перегородками.

Для економії тепла і холоду, а отже, і зниження собівартості продукту при пастеризації та охолодженні застосовують регенератори. Розрізняють регенератори прямо-потокові, проти-потокові та з проміжним агентом.

Найширше застосовують пластинчасті апарати з гофрованими поверхнями (пластинами), водяним обігріванням у секції пастеризації і повною автоматизацією процесу.

Комбіновані (універсальні) пластинчасті установки бувають чотири-, п'яти- і шестисекційними. Кожна секція складається з пакетів пластин. Молоко, надходячи в ту чи іншу секцію, послідовно проходить пакет за пакетом і по всіх пластинах. Комбіновані апарати мають витримувачі.

Під час виробництва деяких молочних продуктів (згущеного молока без цукру, стерилізованого незбираного молока і вершків) для повного знищення мікроорганізмів проводять стерилізацію. Найпростішими стерилізаторами є автоклави.


3.1 Пастеризатори


Пастеризатори поділяють: за способом теплової обробки — на термічні та холодні; за джерелом використання енергії — на парові, електричні з нагрівом, інфрачервоною радіацією, ультрафіолетовим опроміненням і високочастотні вібратори; за характером виконання процесу — безперервної та періодичної дії. За термічними режимами найпоширенішими є тривала, короткотривала та миттєва пастеризації молока.

Ефективність пастеризації залежить від температури нагрівання молока і тривалості витримування його за цієї температури. Досягають її тільки тоді, коли продукт перебуває за певної температури впродовж достатнього і необхідного часу:


Машини та обладнання для переробки молока


де τ — час перебування продукту за певної температури пастеризації, необхідний для завершення пастеризації, с; t - задана температура молока,°С.

Пастеризацію вважають завершеною, якщо τ дорівнює дійсному часу τд перебування продукту за заданої температури. Для оцінювання завершеності процесу застосовують критерій Пастера:


Машини та обладнання для переробки молока


Ефективність пастеризації залежить також від кількісного і якісного складу мікрофлори сирого молока.

При заданих режимах залежність ефективності пастеризації від кількості мікроорганізмів оцінюється коефіцієнтом швидкості їхньої загибелі:


Машини та обладнання для переробки молока


де N0 — початкова кількість бактерій у 1 мл молока; NK — кінцева кількість бактерій у 1 мл молока.

У пастеризаторах із безпосереднім паровим обігрівом визначають витрату пари, кг/с,


Машини та обладнання для переробки молока

де Q — продуктивність пастеризатора, м3/с; сп — питома теплоємність продукту, Дж/(кг.К); рп — густина продукту, кг/м3; tn — температура пастеризації продукту, °С; tK — температура продукту після пастеризації, °С; і — питома ентальпія пари, Дж/кг; ск — питома теплоємність конденсату, Дж/(кг.К).

Коефіцієнт регенерації


Машини та обладнання для переробки молока


де tp — температура сирого молока після нагрівання його пастеризованим (температура регенерації), °С.

Кількість теплоти, що витрачається на пастеризацію молока, попередньо нагрітого в регенераторі, Дж,


Машини та обладнання для переробки молока


де W1 — кількість теплоти, яка потрібна для пастеризації продукту без використання регенераторів, Дж.


Кількість холоду, яка потрібна для охолодження пастеризованого молока після регенерації, Дж,


Машини та обладнання для переробки молока


де W1` — кількість холоду, яка потрібна для охолодження пастеризованого, але не регенерованого молока, Дж; tпр — температура пастеризованого молока після регенерації, °С; t0 - температура охолодження пастеризованого молока, °С.

Економію тепла і холоду в процесі регенерації оцінюють за показниками економічності витрати теплоти Ет і холоду Ех, %:


Машини та обладнання для переробки молока

Машини та обладнання для переробки молока


При проведенні багатьох технологічних процесів пастеризацію, регенерацію та охолодження здійснюють послідовно на різних апаратах (як мінімум на трьох), а також на комбінованих (трубчастих і пластинчастих).

Вихідне молоко надходить у секцію регенерації, звідки воно спочатку спрямовується у молокоочисник, а потім у секцію пастеризації (за наявності двох секцій пастеризації молоко проходить їх послідовно). Після цього молоко надходить у витримувач, звідки через зворотний клапан направляється в секцію регенерації. Із секції регенерації молоко потрапляє в секцію охолодження водою і секцію охолодження розсолом або крижаною водою. Оскільки молоко послідовно проходить усі секції універсального апарата, продуктивність кожної з них має бути однаковою.

Пластинчастий пастеризатор. Продуктивність кожної секції пластинчастого пастеризатора визначають за формулою


Машини та обладнання для переробки молока


де S — площа поверхні охолодження, м2; a = 2907...3372 — коефіцієнт тепловіддачі, кВт/(м2.К); t2, t1 — відповідно вища та нижча температура молока, °С.


Тепловий баланс для кожної секції пластинчастого пастеризатора

Машини та обладнання для переробки молока


де QГ — витрата нагрівальної чи охолоджувальної рідини, м3/с; сг — питома теплоємність нагрівальної чи охолоджувальної рідини, Дж/(кг-К); рг — густина нагрівальної чи охолоджувальної рідини, кг/м3; t1г, t2r — вища та нижча температура нагрівальної чи охолоджувальної рідини, °С.

Для універсальних апаратів, у яких продукт нагрівається в секції пастеризації паром, рівняння теплового балансу має вигляд


Машини та обладнання для переробки молока


де WП — витрата пари, кг/с; іп — питома ентальпія пари, кДж/кг; ск— питома теплоємність конденсату, Дж/(кг.К); tK — температура конденсату, °С.


Площа поверхні нагрівання кожної секції, м2,


Машини та обладнання для переробки молока


де Sp — площа поверхні одного рифля з одного боку, м2; т — кількість пластин у секції; f — площа поверхні пластини з одного боку, м2; zp — кількість рифлів на пластині, шт.; lp — довжина одного рифля по вертикалі, м; bр — ширина одного рифля по горизонталі, м.


Коефіцієнт теплопередачі в пластинчастих апаратах можна визначити за формулою


Машини та обладнання для переробки молока


де a1 — коефіцієнт тепловіддачі від гарячої рідини до стінки, Вт/(м2.К); а2 - коефіцієнт тепловіддачі від стінки до холоднішої рідини, Вт/(м2-К); Машини та обладнання для переробки молока термічний опір стінки, м2.К/Вт.

Якщо рідина рухається по обидва боки пластини, то природа а1 та а2 є цілком однаковою, критерій Нуссельта дорівнює


Машини та обладнання для переробки молока


де А — експериментальний коефіцієнт; Re — критерій Рейнольдса; Рr — критерій Прандтля для середньої температури рідини; Рrг.ш — критерій Прандтля для температури граничного шару; п, т, р — показники степеня.


Коефіцієнт А та показники степеня п, т, р для кожного типу пластин визначають експериментально. У більшості випадків для сучасних типів комбінованих пластинчастих апаратів відношення Рr/Рrгш = 1. Тому в технічних розрахунках ним можна знехтувати. Критерій Нуссельта


Машини та обладнання для переробки молока


де а — коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2.К); dEKB — еквівалентний діаметр, м:


Машини та обладнання для переробки молока

h — відстань між пластинами, м; λ — коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м.К).


Критерій Прандтля

Машини та обладнання для переробки молока


де с — питома теплоємність продукту, Дж/(кг.К); μ — кінематична в'язкість, м2/с; р — густина продукту, кг/м3.


Швидкість руху рідини в зазорі між пластинами, м/с,


Машини та обладнання для переробки молока


де z — кількість зазорів між пластинами, в яких рухається рідина; Машини та обладнання для переробки молока; т — кількість пластин; zn — кількість пакетів у секції.


Важливим показником роботи пластинчастого пастеризатора є тривалість перебування молока в кожній секції, с,


Машини та обладнання для переробки молока


де L — довжина шляху руху молока в секції, м.


При послідовному переході молока з одного пакета пластин в інший L є добутком довжини шляху руху по одній пластині на кількість пакетів:


Машини та обладнання для переробки молока


Тривалість перебування продукту в секції витримування, с,


Машини та обладнання для переробки молока

де LB — довжина витримувача, м; dB — діаметр витримувача (якщо витримувач круглотрубчастий), м; vв — швидкість руху продукту у витримувачі, м/с.


Ефект пастеризації можна гарантувати за умови


Машини та обладнання для переробки молока


Потрібно також, щоб критерій Ра становив не менше ніж одиниця.

Щоб установити бактерицидну ефективність пластинчастого пастеризатора, треба визначити загальний критерій Пастера Разаг, тобто для секцій регенерації, пастеризації і витримування,


Машини та обладнання для переробки молока


де Рар1, Рар2 — відповідно критерії Пастера в секції пастеризації на лінії холодного молока і на лінії пастеризованого молока; Рап, Рав — критерій Пастера відповідно в секції пастеризації й у витримувачі.


У загальному вигляді для секцій регенерації та пастеризації:


Машини та обладнання для переробки молока


Для секцій регенерації і пастеризації критерій Ра визначити дуже важко, тому на практиці обмежуються розрахунком Рав.

Сумарні, або загальні, гідравлічні опори руху продукту в універсальному апараті, м,


Машини та обладнання для переробки молока

де Нр, Нр1 — гідравлічний опір на лінії холодного і гарячого продукту в секції регенерації, м; Нп - гідравлічні опори в секції пастеризації, м; Нов, Нор - гідравлічні опори в секціях охолодження відповідно водою і розсолом, м;Нв - гідравлічні опори у витримувачі, м; Нт - гідравлічні опори в трубопроводах установки, м.


Гідравлічні опори в кожній секції Нс можна визначити за формулою


Машини та обладнання для переробки молока


У суму коефіцієнтів місцевих опорів входять усі коефіцієнти, зумовлені поворотами рідини в зазорі між двома пластинами і між пакетами однієї секції. Коефіцієнт опору ξоп у рифлених пластинах, незважаючи на невелике значення критерію Re, визначають, як для турбулентного режиму. Це пояснюється тим, що за рахунок рифлів, які є штучними турбулізаторами, критичне число ReKp у зазорах між пластинами становить не більше ніж 150...300.

Пастеризатор молока миттєвої дії. Площа нагрівання пастеризатора, м3,


Машини та обладнання для переробки молока


де Q — продуктивність пастеризатора, кг/год; с = 3,86...3,96 — теплоємність молока, кДж/(кг.К); a = 2,90...3,37 — коефіцієнт тепловіддачі, кВт/(м2.К); tк= 85 — кінцева температура молока, °С;

tп — початкова температура молока, °С (з ємкості — tп = 5, після доїння — tп = 37); Δеср — середня логарифмічна різниця температур, °С:


Машини та обладнання для переробки молока

Визначення діаметра і висоти пастеризатора. Діаметр пастеризатора визначають із залежності D/hn = 0,9...1,2, звідки


Машини та обладнання для переробки молока


Годинну витрату пари на роботу пастеризатора обчислюють з виразу балансу теплообміну:


Машини та обладнання для переробки молока


де Wп — витрата пари, кг/год:

Машини та обладнання для переробки молока

іп = 2679 — питома ентальпія пари, кДж/кг; ік= 376 — питома ентальпія конденсату, кДж/кг; ηм- 0,85...0,90 — тепловий ККД пастеризатора.


Теплова продуктивність пастеризатора, Вт/год,


Машини та обладнання для переробки молока


Частота обертання витіснювального барабана, хв-1,


Машини та обладнання для переробки молока


де Н— висота підйому молока витіснювальним барабаном, мм; rл —радіус лопатей барабана, мм: rд =D/2 + (50...60).

4. Машини для сепарування молока та молочних продуктів


Швидке отримання молочних вершків та очищення молока від механічних домішок і нормалізацію його за жирністю здійснюють на відцентрових сепараторах. За призначенням сепаратори поділяють на вершковідокремлювачі, очисники, нормалізатори, гомогенізатори та універсальні сепаратори і центрифуги (для виділення білкового згустку). Найширше застосовують вершковідокремлювачі, очисники і нормалізатори.

За конструкцією барабана розрізняють безтарілчасті і тарілчасті сепаратори, за конструкцією пристроїв для підведення молока і відведення фракцій — відкриті, напівзакриті (напівгерметичні) і закриті (герметичні).

Принципові схеми барабанів, які використовують у сепараторах для розділення молочних продуктів.

Безтарілчасті сепаратори (центрифуги) застосовують для зневоднення сирного зерна при виробництві сиру та казеїну.

Продукт, який подається в безтарілчастий барабан, починає обертатися разом із барабаном. Відцентрові сили діють на кожну часточку продукту і створюють тиск, який збільшується в радіальному напрямку. Цей тиск у тисячі разів більший від гідростатичного тиску і гравітаційних сил. Тому вільна поверхня продукту, що сепарується, є циліндричною. Важка фракція (осад) концентрується на внутрішній стінці барабана, легка — біля вільної поверхні продукту. Ширина кришки 2 визначає максимальну товщину шару продукту, що може оброблятися в центрифузі. Оскільки вплив сили тяжіння в барабані незначний, його можна обертати навколо довільно розміщеної осі в просторі. Це спрощує конструкцію машини, пристроїв для вивантаження фільтрату і осаду із барабана.

Конструктивна схема тарілчастого барабана дещо складніша. Молоко подають у порожнистий вал 6, на тарілкотрамачі 5 якого розміщено пакет конічних тарілок 3 з отворами на робочих поверхнях. З порожнистого вала молоко потрапляє в канали, що утворюються завдяки отворам у пакеті тарілок, і розділяється у міжтарілковому просторі на легку фракцію (вершки) та знежирене молоко. Вершки витискаються важчою фракцією до осі обертання і по щілинах, що є у з'єднаннях тарілок з тарілкотримачем, рухаються вгору до вихідного отвору для вершків з регулювальним гвинтом 7. Знежирене молоко створюваним відцентровими силами тиском витискується до периферії барабана і звідти рухається в просторі між кришкою 2 і пакетом тарілок до вихідного отвору. Часточки бруду, які зазвичай мають густину більшу, ніж густина знежиреного молока, осідають на стінках кожуха. Барабан очисного сепаратора відрізняється конструкцією тарілок, які зроблені без отворів на бічній поверхні. Молоко підводиться на периферію тарілок, звідки видаляється бруд, що осів на стінках барабана.

Частота обертання барабанів сучасних сепараторів становить 6000...9000 хв-1, продуктивність по молоку — 0,25...3,50 л/с. Кількість тарілок — 40...120. Відстань між тарілками у сепараторах-вершковідокремлювачах дорівнює 0,35...0,50 мм, у сепараторах-очисниках — 1...2 мм. Вона фіксується спеціально передбаченими виступами 8, що є на поверхні тарілок. Кут нахилу твірних конусів тарілок до більшої основи a = 50...60°.

На продуктивність і металомісткість тарілчастого сепаратора найбільше впливають частота обертання барабана, великий і малий радіуси тарілок та їх кількість.


4.1 Сепаратор


Молоко та інші рідкі продукти розділяються на фракції під дією відцентрових сил, які виникають під час обертання барабана сепаратора.

Розрахунок барабана сепаратора. В основу технологічного розрахунку відцентрових сепараторів покладено формулу Стокса для швидкості осадження дисперсної фази при ламінарному русі рідини у відцентровому полі.

Швидкість руху часточки, м/с,

Машини та обладнання для переробки молока

де ω — кутова швидкість барабана, рад/с; r — відстань від часточки до осі обертання, м; d — діаметр часточки, м; р1, р2 — густина відповідно суцільної і дисперсної фаз, кг/м3; μ — динамічна в'язкість рідини, Па.с.

Тривалість осадження дисперсної фази в безтарілчастому барабані центрифуги циліндричної форми, с


Машини та обладнання для переробки молока


де Rmax — максимальний радіус внутрішньої поверхні барабана, м; R0 — радіус вільної поверхні рідини, м.

Продуктивність центрифуги, кг/год,


Машини та обладнання для переробки молока


де Н — висота барабана, м.


З виразу при заданій продуктивності центрифуги визначають висоту барабана, м,


Машини та обладнання для переробки молока


Продуктивність тарілчастого сепаратора, кг/год,


Машини та обладнання для переробки молока


де β = 0,4...0,6 — технологічний КПД; п — частота обертання сепаратора, хв.-1; d = (2...3)10-6 — граничний найменший діаметр жирової кульки, яка вилучатиметься при сепаруванні, м; z — кількість тарілок, шт.; t = 35...40 — температура сепарування молока, °С; Rmax, Rmin — найбільший і найменший радіуси тарілки, м (Rmin = 0,015...0,030; Rmax =(2,6...4,5) Rmin); a = 40...60 — кут нахилу твірної тарілки, град.


При проектуванні сепаратора відкритого типу з подачею молока самопливом найменший радіус тарілки Rmin визначають за даними розрахунку живильного патрубка.

Кількість тарілок сепаратора-вершковідокремлювача при заданій продуктивності, шт.,


Машини та обладнання для переробки молока


Кількість тарілок сепаратора-очисника, шт.,


Машини та обладнання для переробки молока


Висота тарілки, м,


Машини та обладнання для переробки молока


Висота барабана сепаратора, м,


Машини та обладнання для переробки молока


де δ — зазор між тарілками, мм (для сепаратора-вершковідокремлювача — 0,35...0,50, для сепаратора-очисника — 1,00...1,50); δ1 = 0,5 — товщина тарілки, мм.


Об'єм грязьової камери, м3,


Машини та обладнання для переробки молока


де τ — тривалість сепарування, год (для сепаратора-вершковідокремлювача — 2,0...2,5; для очисника — 3,5...4,0). Внутрішній радіус барабана, м,


Машини та обладнання для переробки молока

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
-->

Похожие рефераты: