Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Регулювання тиску пара в казані

Регулювання тиску пара в казані

казані" width="69" height="26" align="BOTTOM" border="0" />


9.3 Коливання перехідного процесу


Коливання перехідного процесу визначається числом N для перехідної функції по керуючому впливі або числом коливань N для перехідної функції по впливу, що обурює, за час перехідного процесу

Коливання також оцінюється відношенням сусідніх відхилень регульованої величини від сталого значення:

Регулювання тиску пара в казані (9.8)


Для нашої системи по керуючому впливу:


Регулювання тиску пара в казані (9.9)


Для перехідного процесу по впливу, що обурює:


Регулювання тиску пара в казані (9.10)


9.4. По перехідній функції може бути визначена статична помилка системи


Регулювання тиску пара в казані (9.11)


де Регулювання тиску пара в казані- задане значення регульованої величини.

Для нашої системи статична помилка по керуючому впливу:


Регулювання тиску пара в казані


Статична помилка по впливі, що обурює:


Регулювання тиску пара в казані


За результатами виконання роздягнула 9 для САР температури поливної води на виході з водонагрівача зробимо наступні виводи:

Для розглянутої системи перерегулювання 1 становить 43%, число перерегулювань і коливань системи за час перехідного процесу N=3. Якість системи за цими показниками варто вважати задовільним.

Час регулювання становить близько 59 з, максимальне відхилення регульованої величини від її сталого значення, що доводиться на одиницю східчастого впливу, що обурює, дорівнює 0,294.

Коливання системи близько 0, 19.


Регулювання тиску пара в казані


10. Загальні виводи по роботі


Об'єктом керування САР є тиск пару в казані. У САР застосований інтегральний закон регулювання.

Закон регулювання - пропорційний.

Система стійка. Запас стійкості по амплітуді 0,7, по фазі Регулювання тиску пара в казані, що задовольняє рекомендованим запасам стійкості. Система є астатичною. Статична помилка по керуючому впливуРегулювання тиску пара в казані , статична помилка по впливу, щоРегулювання тиску пара в казані обурює .

Прямі оцінки якості керування наступні:

Перерегулювання Регулювання тиску пара в казані=47%; число перерегулювань і коливання N=3, що не задовольняє пропонованим вимогам і свідчить про недостатній запас стійкості; час регулювання становить близько 59 з, максимальне відхилення регульованої величини від її сталого значення, що доводиться на одиницю східчастого впливу, що обурює, становить 0,294; Коливання системи дорівнює 0, 19.

Якість системи варто вважати незадовільною.


Література


1. Юревич Е.Н. Теорія автоматичного керування. – К., 2003

2. Бородін І.Ф., Кирилін М.І. Основи автоматики й автоматизації виробничих процесів. – К., 2004

3. Солодовників В.В., Тесль В.Н., Яковлєв О.В. Основи теорії й елементи систем автоматичного регулювання. – К., 2005

4. Бохан Н.И., Бородін И.Ф., Дробишев Ю.В., Фурсенко С.Н., Герасенков О.О. Засоби автоматики й телемеханіки. – К., 2002

5. Бородін І.Ф. Технічні засоби автоматики. – К., 2002

7. Бохан Н.И., Фурунжієв Р.І. Основи автоматики й мікропроцесорної техніки. – К., 1997

8. Сидоренко Ю.О. Методичні вказівки до курсової роботи для спеціальності С.03.02. – К., 2001

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: