Xreferat.com » Рефераты по безопасности жизнедеятельности » Карта умов праці лікаря-рентгенолога

Карта умов праці лікаря-рентгенолога

2 КАРТА УМОВ ПРАЦІ


Підприємство / організація, установа / Професія ( посада )

Центральна районна лікарня Лікар - рентгенолог

Цех / дільниця, відділ / Варіант № 2

Медичний рентген - кабінет


І. Оцінка факторів виробничого середовища і трудового процесу


п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Нормативне

значення

/ ГДР /

/ ГДК /

Фактичне

значення

Трива-лість дії фактора % за зміну III клас – шкідиві і небезпечні умови і характер праці

Небез-печний

(екстре-мальний)

IV

Прим.Ступені


1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Шкідливі хімічні речовини, мг/м3


Клас небезпеки II

Назва хлор


Клас небезпеки IV

Назва пил рослинного і тваринного походження з домішкою діоксида кремнію 8%


Клас небезпеки IV

Назва силикатомісткі пили і силікати (азбестоцемент)


Клас небезпеки III

Назва кремнію діоксид кристалічний1


4


6


10,5


1


2


0,1
-


-


-


--


-


-


--


-


-


--


-


-


-
Доп.


Доп.


Доп.


Доп.


2 Вібрація / загальна і локальна /, м/с2 - -

Доп.
3 Шум (еквівалентний), дБА 35 40
+ - -


4 Інфразвук, Гц/дБ 2/105 2/35
- - - -
Доп.
5 Ультразвук, кГц/дБ - -


6

Електромагнітне випромінювання,

МГц - В/м

3-30/20 10/55
+ - - -

7 Електростатичне поле, кВ/м - -


8 Постійне магнітне поле, кА/м 8 4
- - - -
Доп.
9

Мікроклімат у приміщенні:

- температура повітря

(теплий/холодний), °С

22-24 (21-28)

21-23 (20-24)

27

20


-/- -/- -/- -/-

Доп / Доп.


- швидкість руху повітря

(теплий/холодний), м/с

0,2 (0,1-0,3)

0,1 (≤0,2)

0

+

(теп.)

Доп.

(хол.)


- відносна вологість повітря

(теплий/холодний), %

40-60 55
- - - -
Опт.

10


Освітлення

- природнє, %

- штучне, Лк

1,74

1250

15

300


-

-

-

+

-

-

-

-Доп.

(природнє)

11 Іонізуюче випромінювання, мЗв ≤1 (1-2) 5
+ - - -

12

Важкість праці:

12.1 Фізичне динамічне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну, кг-м
12.1.1

При регіональному навантаженні

(з переважаючою участю м’язів рук та плечового поясу) при переміщенні

вантажу на відстань до 1 м

До 2500

(до 5000)


11

Опт.
12.1.2 При загальному навантаженні (за участю м’язів рук, ніг, корпуса) при переміщенні вантажу на відстань від 1 до 5 м

До12 500

(до 46 000)


_

Опт.
12.2 Маса вантажу, що підіймається та переміщується, кг
12.2.1 Підіймання та переміщення (разове) вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину)

До 15

(до 30)


0,2

Опт.
12.2.2 Підіймання та переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни

До 5

(до 15)


_

Опт.
12.2.3

Сумарна маса вантажів, що переміщуються протягом зміни:

з робочої поверхні

з підлоги


до 870

до 435


4

-
Опт.

12.3 Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну)
12.3.1 При локальному навантаженні до 20000 (40000) 50

Опт.
12.3.2 При регіональному навантаженні до 10000 (20000) 30

Опт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.4

Статичне навантаження

однією рукою


двома руками


за участю м’язів корпуса та нігдо 18000

(до 36000)

до 36000

(до 70000)

до 43000

(до 100000)


70


35


-
Опт.


Опт.


Опт.

12.5 Робоча поза

Вільна зручна поза (зміна пози

«сидячи-стоячи» за бажанням робітника)


Опт.
12.6 Нахили тулуба

до 50 разів

(Вимушені нахили більше 30°, 51-100 разів)

до 30 разів

Опт.
12.7 Переміщення в просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом), км

до 4 (до 10)


незначне
Опт.


Загальна оцінка важкості праціОпт.
13

Напруженість праці:

13.1 Інтелектуальні навантаження
13.1.1

Зміст роботи


Рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота по серії інструкцій) +
13.1.2

Сприймання сигналів та їх оцінка


Сприймання сигналів з наступним співставленням фактичних значень параметрів з їх номінальними значеннями. Заключна оцінка фактичних значень параметрів +
13.1.3

Ступінь складності завдання


Обробка і контроль за виконанням завдання +
13.1.4

Характер виконуваної роботи


Робота за встановленим графіком з можливим його коригуванням по ходу діяльності
Доп.
13.2 Сенсорні навантаження
13.2.1 Тривалість зосередженого спостереження до 25 (26-50) 75
+
13.2.2. Щільність сигналів за 1 год до 75 (75-175) 80

Доп.
13.2.3 Кількість виробничих об’єктів одночасного спостереження до 5 (6-10) 2

Опт.
13.2.4 Навантаження на зоровий аналізатор
13.2.4.1 Розмір об’єкта розрізнення

>5 (5,0-1,1 більше 50 % часу

1,0-0,3 до 50 % часу

менше 0,3 до 25 % часу)

менше 0,3 25-50% часу
+

-


-


-13.2.4.2 Робота з оптичними приладами 25 (26-50) 25

Опт.
13.2.4.3 Спостереження за екранами відеотерміналів до 2 (2-3) 3
- - - -
Доп.
13.2.5 Навантаження на слуховий аналізатор 90-100 (70-90)% 90-100

Опт.
13.3 Емоційне навантаження
13.3.1 Ступінь відповідальності

Несе відповідальність за функціональну якість кінцевої продукції, роботи, виникає можливість небезпеки для життя


- + - -

13.3.2 Ступінь ризику для власного життя Можливий
+13.3.3 Ступінь ризику за безпеку інших осіб Можливий - + - -

13.4 Монотонність навантажень
13.4.1 Кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях >10 (6-9) 5
+ - - -
Опт.
13.4.2 Тривалість виконання операцій, що повторюються >100 (25-100) >100

Опт.
13.5 Режим праці
13.5.1 Змінність роботи Однозмінна
Опт.

Загальна оцінка напруженності праці


+

Загальна оцінка умов праці+
Гігієнічна оцінка умов праці

__Підвищений рівень шуму - Iст., підвищена напруженість електромагнітного поля – Iст., низька швидкість руху повітря в теплий період року – Iст., знижений рівень штучного освітлення – IIст., підвищений рівень іонізуючого випромінювання – Iст. Гігієнічна оцінка умов праці відповідає ІІ ступеню шкідливості. . ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня

__________________ Технічний та організаційний рівень робочого місця не відпомігає нормативним вимогам. ____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Атестація робочого місця

_______________________________Робоче місце атестовано за другим ступенем небезпеки___________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

ІV. Рекомендації щодо покращення умов праці, їх економічне обгрунтування

_______Встановити кондиціонер в приміщенні, покращити звукоізоляцію вікон та дверей, встановити більш сучасне медичне обладнання. Збільшити кількість освітлювачів штучного освітлення або потужність ламп. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Пільги і компенсації

_______Пенсійне забезпечення за першим списком (4 фактора ІІ ступеня шкідливості). Скорочений робочий день, надається більш тривала відпустка; має право на більш ранній вихід на пенсію. . ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Пояснювальна записка.

Назва робочого місця – кабінет лікаря – рентгенолога.

Категорія важкості – .

Тип робочого місця – постійне.


3.1. Шкідливі хімічні речовини.


Для чотирьох хімічних речовин, згідно ГОСТ 12.1.005-88 “Воздух рабочей зони” (табл.1), визначаємо гранично допустиму концентрацію (ГДК), клас небезпеки (І-ІV) і особливості дії на організм (А, Ф, К, Г).


Граничнодопустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони

Таблиця 1


Назва речовини

Величина

ГДК,

мг/м3

Агрегатний стан

Клас

небезпеки

Особливості дії на організм
1 Хлор 1 а II
2 Пил рослинного і тваринного походження з домішкою діоксида кремнію 8% 4 а IV А, Ф
3 Силикатомісткі пили і силікати (азбестоцемент) 6 а IV Ф
4 Кремнію діоксид кристалічний 1 а III Ф

Умовні позначення:

п - пари (гази);

а - аерозоль;

Г - речовини з гостроспрямованим механізмом дії, що вимагає автоматичного контролю за їх вмістом у повітрі;

А - речовини, здатні викликати алергійні захворювання у виробничих умовах;

К - канцерогени;

Ф - аерозоль переважно фіброгенної дії.

Знаходимо співвідношення фактичного значення параметра та нормативного. Якщо фактичне значення концентрації менше або дорівнює ГДК то в графах 6, 7, 8, 9, 10 карти ніяка помітка не встановлюється. В іншому випадку, тобто факт більше норми (Ф>Н), знаходимо ступінь шкідливості по таблиці 2. Для цього знаходимо в скільки разів факт перевищує норму (Ф/Н) і порівнюючи отримане число з діапазонами, що наведені в відповідному рядку таблиці (в залежності від особливості дії на організм), отримуємо ступінь шкідливості для даної речовини.

Якщо речовина має одночасно дві особливості дії на організм (наприклад А, Ф) то необхідно користуючись двома рядками таблиці 2 (в даному прикладі «Фіброгенної дії» та «Алергени»), визначити в кожному рядку ступінь шкідливості, а потім вибрати вищий і занести його в «Карту умов праці».


Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин

у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)

Таблиця 2

Фактор виробничого

середовища


Клас умов праці

Допус

тимий

Шкідливий 3 Небезпечний


1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Шкідливі речовини

за винятком перерахованих нижче

ЈГДК 1,1-3,0 3.1-6.0 6.1-10.0 10.1-20.0 >20
Речовини з гостроспрямованим механізмом дії ЈГДК
1,1-3,0 3.1-6.0 6.1-10.0 > 10*
Алергени ЈГДК
1.1-3.0 3.1-10.0 >10.0
Канцерогени ЈГДК 1.1-3.0 3.1-6.0 6.1-10.0 >10.0
Аерозолі переважно фіброгенної дії ЈГДК 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-10.0 >10.0

* Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого смертельного отруєння.


3.2. Вібрація.


На заданому мені робочому місці вібрація відсутня.


3.3. Шум.

Відповідно СН №3223-85 та ГОСТ 12.1.003-83 “Шум. Общие требования безопасности.” (табл. 3) у графі “Вид трудової діяльності”, прочитавши усі 14 розділів, знаходжу вид трудової діяльності або приміщення, які найбільш відповідають заданому робочому місцю і виписую. Потім із графи “Еквівалентні рівні звуку, дБА” виписую відповідне чисельне значення нормативного параметра.

Вношу в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівнюю фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми ( Ф>Н ) визначаю на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне ( Ф-Н ) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка табл. 4 визначаю ступінь шкідливості.


Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні

звуку на робочих місцях у виробничих приміщеннях та на території

підприємств.

Таблиця 3

Вид трудової діяльності,

робоче місце, приміщення і території

Еквівалентні рівні звуку, дБА
Кабінети лікарів лікарень, санаторіїв, поліклінік, глядацькі зали концертних залів, номера готелів, житлові кімнати в гуртожитках.

35


Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації,

інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях

Таблиця 4

Фактор виробничого

Середовища

Клас умов праці

Допустимий Шкідливий 3

Небезпечний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Шум, дБА екв. ЈГДК 1,1-3* 3,1-6 6,1-9 >9,1 130*****
Вібрація заг., лок. дБА ЈГДК <3** 3,1-6 6,1-9 9,1-12 >12
Інфразвук, дБ ЈГДК <3*** 3,1-6 6,1-9 >9,1
Ультразвук повітряний, дБ ЈГДК <5**** 5,1-10 10,1-15 >15,1

* Перевищення ГДР на дБА екв. (відлік для визначення ступенів 3

класу від 80 дБА).
** Перевищення рівнів віброшвидкості на дБА екв. кор.
*** Перевищення в одній з частот на дБ.
**** Перевищення в одній з частот на дБ.
***** Перевищення вказаних величин у будь-якій октавній смузі.


3.4. Інфразвук.

На заданому мені робочому місці було знайдено інфразвук, подивившись, на якій частоті (Гц) він впливає на людину і, користуючись ГН № 2274-80 "Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах" (табл. 5), знаходжу для цієї частоти відповідний (нормативний) рівень звукового тиску (дБ).

Вношу в графи 3 та 4 карти відповідно нормативний та фактичний рівень. Порівнюю фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми ( Ф>Н ) визначаю на скільки фактичне значення рівня перебільшує нормативне ( Ф-Н ) і порівнюючи отримане число з діапазонами відповідного рядка табл. 4 визначаю ступінь шкідливості.

Гігієнічні норми інфразвуку

Таблиця 5

Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц. Загальний рівень звукового тиску, дБ
2 4 8 16 31,5 110
Рівні звукового тиску, дБ.
105 105 105 105 102

3.5. Ультразвук.


На заданому мені робочому місці не було знайдено ультразвук.


3.6. Електромагнітне випромінювання.


Знаходжу фактичних значеннях, на якій частоті (кГц або МГц) відбувається вплив електромагнітного випромінювання на людину. Далі для цієї частоти знаходжу гранично допустимий рівень напруженості електромагнітного поля (ЕМП) по електричній складовій (В/м).

Відповідно ГОСТ 12.1.006-84 “Электромагнитные поля радиочастот”

напруженість ЕМП у діапазоні частот 60кГц-300МГц на робочих місцях персоналу протягом робочого дня не повинна перевищувати встановлених граничнодопустимих рівнів (ГДР):

- по електричній складовій:

для частот від 3МГц до 30МГц - 20 В/м;

Вношу в графи 3 та 4 карти відповідно нормативну та фактичну напруженість. Порівнюю фактичне та нормативне значення. Ми маємо випадок, коли факт більше норми ( Ф>Н ), визначаю в скільки разів фактична напруженість більше нормативної ( Ф/Н ). Отримане число порівнюю з діапазонами відповідної строки табл. 6 і визначаю ступінь шкідливості.

Для електромагнітного випромінювання строку в таблиці 6 вибираю в залежності від частоти на якій йде випромінювання.


Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань

(перевищення ГДР, разів)

Таблиця 6

Фактор виробничого середовища Клас умов праці

Допустимий Шкідливий 3 Небез-печ­ний


1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Електростатичне поле ЈГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10

Електромагнітні

випромінювання

радіочастотного

діапазону: 3-30 МГц

ЈГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10

3.7. Електростатичне поле.


На заданому робочому місці не було зареєстровано електростатичне поле.


3.8. Постійне магнітне поле.


На заданому робочому місці було зареєстровано постійне магнітне поле (ПМП), згідно документа: “Предельно допустимые нормы воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и материалами” №1742-77 напруженість ПМП на робочому місці не повинна перевищувати 8кА/м.

Вношу в графи 3 та 4 карти відповідно нормативну та фактичну напруженість. Порівнюю фактичне та нормативне значення. У випадках, коли факт більше норми ( Ф>Н ), визначаємо в скільки разів фактична напруженість більше нормативної ( Ф/Н ). Отримане число порівнюємо з діапазонами відповідної строки табл. 7 і визначаємо ступінь шкідливості.

.

Таблиця 7

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань

(перевищення ГДР, разів)


Фактор виробничого середовища Клас умов
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: