Xreferat.com » Рефераты по безопасности жизнедеятельности » Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Кафедра: Охорони праці та навколишнього середовища


Контрольна робота

з дисципліни «Охорона праці в галузі»

на тему Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів


Перевірив доцент

____________Сударський В.М.

Розробив слухач групи МЗ-ОПУТ-08

_____________О.В. Кічігін

шифр 2761


2010

Зміст


1. Задача №3

2 Задача №5

3. Задача №7

Перелік використаних джерел


1. Задача № 3 (варіант 7)


Розрахунок штучної ветиляції

Wco=16г; Wno=32г; Ссопр=2мг/м3; Сnoпр=1мг/м3 ; Vnp=400 м3 ; ГДКсо=20 мг/м3; ГДКnо=5 мг/м3

Визначемо припустиму концентрацію шкідливих речовин у робочій зоні Ссо при відсутності вентиляції:


Ccоприп=Wco/Vnp=16/400=0, 04 г/м3 ;


Cnоприп=Wno/Vnp=32/400=0, 08 г/м3 ;


Визначимо припустиму концентрацію кожного з шкідливих газів по залежності:


Ссо/ ГДКсо+Сno/ ГДКnо≤1


при Сnо=5 мг/м3 Ссо=0

Кількість свіжого повітря для розчинення шкідливих речовин до потрібного рівня:


Vnoв= (Ссоприп- Ссо)/( Ссо- Ссопр)* Vnp= (0,04/-0,002)*400=8000 м3;


Vnoв= (Сnоприп- Сnо)/( Сnо- Сnопр)* Vnp= (0,08-0.005/0.005-0,001)*400=7500 м3;


Визначаемо кратність повітрообміну:


К= Vnoв/ Vnp= 8000/400=20


2. Задача № 5 (варіант 7)


Розрахунок штучного освітлення

Вихідні дані:

Розміри приміщення (м)- довжина А - 20;

ширина В – 7;

висота Н – 3,5;

Коефіцієнт відбиття, S, %стін – 30;

стелі – 10;

підлоги – 10;

Кількість освітлювачів N-10;

Кількість ламп в освітлювачі-4;

Потужність кожної лампи-100Вт

Нормована величина освітлення Ен=400лк.

Затінення – відсутнє

Визначити освітлення робочих місць.

Рішення:

Розрахункова схема розташування освітлювачів:


Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів


Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів


Коефіцієнт запасу Кз складає 1,4;

Площа приміщення: Sпр=20*7=140м2

Світловий потік Fл=1630лм (100Вт)

Світловий індекс приміщення


і =А*В/h(А+В)=20*7/3(20+7)=140/81=1,73

Коефіцієнт використання світлового потоку η=0,48

Фактична освітленість приміщення:


Еф=(N*Fл*n* η)/(Sпр*Z*Kзп)=(10*1630*4*0,48)/(140*1,5*1,4)=107лк.


Висновок: освітленість недостатня, не відповідає нормі більш, ніж на 70%.


3. Задача № 7 (варіант 7)


Розрахунок штучного заземлення

Вихідні дані:

Штучне заземлення - стальні труби;

Мережа 3-фазна220/127В;

Потужність силового трансформатора Р=100кВА;

Вид ґрунту - чорнозем;

Опір ґрунту ρвим=380 Ом*м;

Стан ґрунту - сухий;

Довжина вертикального електрода l=250см;

Глибина розташування верхнього кінця електрода t=90см;

Діаметр вертикального електрода d=4см;

Ширина об’єднуючої стальної штаби h=6см.

Заземлення ЕУ полягає у навмисному електричному з’єднанні із землею або її еквівалентом усіх металевих частин, які нормально не перебувають під напругою. Сполучають їх з центром заземлення (контуром), що має малий опір розтікання струму. У приміщеннях з підвищеною небезпечністю і особливо небезпечних при напрузі 42В і вище змінного струму, а також 110В і вище постійного струму ЕУ необхідно заземляти або зануляти. У стаціонарних ЕУ трифазного струму необхідно передбачати захисне заземлення. Захисне заземлення виконується в першу чергу для забезпечення безпеки людей.

Нормована величина опору заземлюючого пристрою


Rз=0.6* ρвим =0.6*380=228 Ом;


Розрахункове значення питомого опору ґрунту


ρроз =φ· ρвим=1,4*380=532 Ом/м;


Опір одного вертикального електрода заземлювача (заглибленої у грунт труби) за формулою, Ом, :


Rод = ρроз /2*π*l*(ln(2.1*l/d)+0.5ln((4.2*H+l)/(4.2*H-l))


де l - довжина електрода, м

d - діаметр труби, м;

h - відстань від поверхні землі до середини електрода, м;

ρроз - розрахунковий опір ґрунту, Ом;

Н - глибина заглиблення електрода, м;

Rод - опір поодинокого електрода, Ом.


Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівМетоди розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Рис.1


R од=532/15,708*(ln131,25+0,5ln11,53/6,53)=174,6 Ом

Кількість вертикальних електродів, од., за формулою: n=Rод/Rз= 174,6/228=0,77=2 од

Ескізна схема розміщення заземлення при співвідношенні а/l= 1:


Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів


Визначаємо коефіцієнти використання електродів та штаби: ηод, ηшт. =0,85

Визначаємо опір розтікання струму штаби, Ом:


Rшт= ρроз /2*π*lшт*ln(2*l2шт/h*H)=532/15,708*4,57=154,9 Ом


Фактичне значення опору розтікання струму штучного заземлення, Ом:


R= Rод* Rшт/(Rод* ηод* n+ Rшт* ηшт) = =174,6*154,9/(174,6*2*0,85+154,9*0,85)=63,11 Ом


Розрахунок виконано правильно, т.к. R≤Rз

Перелік використаних джерел


1 Конституція України від 26.06.1996 р. – К., 1996.

2 Закон України «Про охорону праці». 18.12.2002 /Законодавство України про охорону праці: Зб. норм. док-ів: У 3 т. (станом на 10.01.06). – Харків: Основа, 2006. – 1200с.

3 Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів. – К., 2002.

4 Сударський В.М. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». Х.: - УкрДАЗТ, 2007.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: