Xreferat.com » Рефераты по социологии » Відношення студентів до потойбічних сил

Відношення студентів до потойбічних сил

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Cоціологічне дослідження

на тему:


Відношення студентів до потойбічних сил

Зміст


Вступ

1. Методологічна частина

1.1 Проблема, мета, об'єкт та предмет дослідження

1.2 Логічний аналіз основних понять

1.3 Гіпотеза дослідження

1.4 Завдання дослідження

2. Методична частина

2.1 Визначення досліджуваної сукупності

2.2 Методи збору первісної соціологічної інформації

3. Інструментарій

3.1 Проведення опитування

3.2 Анкета з результатами

Висновок

Список використаних джерел

Вступ


Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно послідовних методологічних, методичних, організаційно-технічних процедур, яка передбачає отримання достовірних даних та фактів яро явища чи процеси, що вивчаються, для їх подальшого використання в соціальному управлінні.

Соціологічне дослідження містить у собі деякі елементи, що притаманні будь-якій науковій діяльності. По-перше, це об'єкт дослідження. У соціології об'єктом дослідження можуть, бути будь-які процеси та явища соціальної дійсності (демографічні, екологічні, економічні, соціальні, міжнаціональна, сімейно-побутові та ін.). По-друге, це суб'єкт дослідження (соціолог-дослідник або група соціологів). По-третє, як будь-яке інше дослідження, соціологічне спрямоване на досягнення певної мети і вирішення конкретних завдань. По-четверте, це засоби, що застосовуються в дослідженні (технічні й організаційні). По-п'яте, це результати дослідження, заради яких воно проводиться.

Основне завдання соціологічних досліджень — добування фактів про соціальну дійсність, її окремі явища, сторони. Соціальний факт — це певним чином фіксований, описаний фрагмент соціальної дійсності. Як же вибрати саме ті факти, які допоможуть знайти науково достовірну відповідь на запитання, що цікавлять дослідника, заохотять його до проведення дослідження? Для цього необхідно виокремити випадковий для явища, що вивчається, факт від невипадкових, сконцентрувавши свою увагу на регулярних, масових, інакше кажучи, — типових фактах. Саме для цього соціологічна наука розробила цілу систему наукових процедур. Ці процедури — результат глибоких теоретичних і багаторазових дослідницьких проробок — є надбанням наукової корпорації соціологів.

Соціологічне дослідження складається з трьох основних етапів: підготовчого (розробка програми дослідження), основного (проведення емпіричного дослідження), завершального (обробка й аналіз даних, формування висновків і рекомендацій). Кожний етап включає в себе ряд важливих процедур.

Залежно від складності й масштабності аналізу предмета виділяють три види соціологічного дослідження: розвідувальне (пілотажне), описове, аналітичне.

Моє соціологічне дослідження присв’ячене відношенню молодих людей (студентів) до потойбічних сил.

Методологічна частина


Обгрунтування проблеми дослідження

Людину здавна цікавило, чи дійсно існує потойбічна сила, яка може впливати на нашу свідомість. Ще наші пращури свято вірили у віщування колдунів, шаманів та ворожок. Сьогодні це питання набуло особливого значення, так як людство переходить до третього тисячоліття. Що чекає на нас в ньому? – все частіше запитують себе люди, звертаючись до зірок. Для нас це питання також виявилось актуальним і тому вартим дослідження.


Проблема, мета, об'єкт та предмет дослідження


Проблема дослідження полягає у вивченні ставлення студентів до забобонів, астрологічних прогнозів та ворожіння. Мета дослідження – вивчення стану цієї проблеми на даний момент. Завдання дослідження – зібрати якомога більше інформації про досліджувану проблему. Об'єкт дослідження – молодь (студенти лінгвістичного університету) у віці 17-22 рр. Предмет дослідження – забобони, астрологічні прогнози, ворожіння та їх місце в житті студентства.


Логічний аналіз основних понять


Студент (предмет) - індивід, що навчається у вищому учбовому закладі. Практично студент - це людина, що отримує певні знання. У моєму дослідженні я розгляну саме студентів лінгвістичного університету (надалі Студенти). Студенти цікавлять мене як учасники учбового процесу. Характерними рисами для Студентів університету є:

Достатньо висока матеріальна забезпеченість. Більшість Студентів є матеріально забезпеченими, це створює підстави для висунення припущення, що більшість Студентів має доступ до різноманітних інформаційних джерел.

Високий ступінь різнорідності інтересів. Достатньо висока матеріальна забезпеченість дає можливість Студентам вільно обирати собі захоплення, та цікавитися будь-чим.

Інформація - це міра неоднорідності речовини. Практично, інформація - це відомості про оточуючий світ та про процеси, що в ньому відбуваються, що сприймаються людиною чи спеціальним пристроєм. У нашому дослідженні я розгляну інформацію як текст, графічні зображення, відео - та аудіо кліпи.

Інформаційна орієнтація - характер та ступінь надання переваг інформації того чи іншого характеру. Практично, це співвідношення між різними типами інформаційних потоків, що надходять до користувача. У моєму дослідженні розглядаємо інформаційну орієнтацію у її практичному аспекті. Потрібно з'ясувати, якій інформації надають перевагу Студенти.


Гіпотеза дослідження


За допомогою цього соціологічного дослідження я хочу привернути увагу студентства до даної проблеми. Для мене ця проблема виявилася актуальною та вартою аналізу, було цікаво дізнатись, як вважає більшість нашого студентства: чи існує потойбічна сила, яка може впливати на нашу свідомість, чи ні? Яка внутрішня сила тягне людину відвідати ворожку та спробувати хоч на мить відкрити віконце в невідоме, в недосяжне, в своє майбутнє? Що штовхає людину на пошуки іншої дороги, коли попереду пробігла чорна кішка? Чому ми віримо в те, що саме 13-й номер білету на екзамені був причиною того, що раптом наші знання кудись зникли? А може все це тільки пустощі, дрібниці, які вже втратили свою особливість в сьогоденній реальності?

Завдання дослідження


Моє дослідження має наступні задачі:

З'ясувати характер та ступінь впливу потойбічних сил на студентів. Це є основне завдання дослідження.

Також мають місце додаткові завдання:

З'ясувати ступінь зацікавленості студентів в астрологічних прогнозах та ворожінні;

З'ясувати, чи використовують Студенти потойбічні сили в реальному житті;

З'ясувати, чи є вірною моя гіпотеза.

Методична частина


Визначення досліджуваної сукупності


У моєму дослідженні генеральною сукупністю є всі студенти лінгвістичного університету. Так як досліджувана сукупність занадто чисельна, то я вивчатиму вибіркову сукупність. Одиниця відбору у моєму дослідженні - це студент лінгвістичного університету. Оскільки моє дослідження не має додаткового фінансування та значних людських ресурсів, то я скористалася методом опитування вибірки.

В моєму дослідженні генеральною сукупністю виступають студенти нашого університету у віці від 17 до 22 років. Вибіркова сукупність в 72 чоловіка (12 чоловічої статі і 60 жіночої). Я провела вибіркове дослідження за допомогою анкетування і не претендую на велику репрезентативність отриманих даних.


Методи збору первісної соціологічної інформації


Для збору первісної соціологічної інформації використовується метод анкетного опитування. У моєму дослідженні цей метод є найбільш раціональним та легким у реалізації.

Інструментарій


1. Анкета (на кожного студента).

2. Інструкція по заповненню анкети.

Інструкція по заповненню анкети.

Шановний студент! В кожному пункті даної анкети Ви можете вибрати не більш ніж один пункт. У випадку, якщо питання ставиться з урахуванням певної умови, яка, у вашому випадку, не виконується, будь-ласка, пропустіть його. Якщо у Вас виникнуть складнощі з розумінням питань анкети, зверніться до консультанта, що дав Вам анкету. Після заповнення анкети вкиньте її до скриньки. Конфіденційність та анонімність гарантовано. Завчасне спасибі.


Проведення опитування

соціологічний дослідження опитування студент

Сучасне студентство покладається тільки на себе, свято вірячи, що таємниць потойбічної сили не існує? Такі суперечливі питання постали перед нами на початку дослідження, яке нарешті принесло певні результати. Я прогнозувала, що студенти нашого університету все ж таки вірять в існування цих явищ і прислухаються до астрологічних прогнозів та ворожінь. В процентному відношенні передбачався позитивний результат (70%) опитуваних. В результаті соціологічного дослідження був виявлений дійсний стан цієї проблеми на даний момент.

До вашої уваги пропонується цифрова та процентна обробка результатів опитування, яка допоможе зробити практичний аналіз та з'ясувати, чи виправдалась запропонована гіпотеза. За результатами підрахунків виявилось, що початкова гіпотеза не виправдалась. Були показані протилежні результати: 70% опитуваних є серйозними реалістичними людьми, які зовсім не звертають уваги на забобони, не читають, або майже не читають гороскопів, не відносяться серйозно до ворожінь. Містика та потойбічний світ цілком не цікавить сучасну передову молодь, яка бачить в цьому тільки марну трату часу, який можна використати на більш цікавіші та корисніші речі. 53,7% опитуваних не вірять в забобони, бо вважають їх віхою минулого, яке сьогодні не є актуальним. Хоча 38% вірять в допомогу "шари" на екзаменах, а 12,5% опитаних навіть самі її закликають, виконуючи особливий студентський обряд, все ж відносна більшість (48,6%) вибрали такій варіант відповіді: “ покладаюся лише на себе”, 30,6% студентів не люблять чорних кішок і будь-яким способом намагаються уникнути зустрічі з ними, 25% вірять, що число “13” є магічним і обов'язково впливає на перебіг подій. Було цікаво дослідити, чи використовували одружені однокурсники та ті з них, хто живуть в громадянському шлюбі, розташування зірок та гороскоп при виборі своєї другої половини. Розрахунки наступні: тільки 31,9% з них вважають, що це необхідно для майбутнього щасливого подружжя, 68,1% переконані, що головне між чоловіком і жінкою кохання.

Неочікуваною виявилась відповідь на запитання, чи можливо приворожити людину? Бо як жінки (66,7%) так і значна кількість чоловіків (41,7%) переконані, що це цілком реально (загалом 62,5%), якщо прикласти для цього потрібні зусилля. Можливо така відповідь звучить парадоксально з вуст людей, майже 70% з яких не вірять в існування потойбічних сил і магії, але факти говорять самі про себе.


Анкета з результатами


1. Як впливає на Вас число 13?

a) відчуваю його магічну силу 25,0%
b) ніяк не впливає 75,0%

2. Ваша реакція на чорну кішку, яка перебігає Вам дорогу. Ви:

a) йдете далі 69,4%
b) шукаєте інший шлях 30,6%

3. “Шара” на екзамені. Ваше відношення до цього поняття:

a) трапляється часом 38,9%
b) намагаюсь закликати її 12,5%
c) покладаюся лише на себе 48,6%

4. Ви розбили дзеркало. Ви:


a) вважаєте, що розбили своє щастя 27,8%
b) чудова нагода купити інше 72,2%

5. Чи вірите Ви в забобони?


a) так 40,3%
b) ні 59,7%

6. Чи існує зв’язок між Вашою долею та розташуванням зірок?

a) так, я відчуваю їх вплив 16,7%
b) не відчуваю 26,4%
c) напевно сказати не можу 56,9%

7. Як часто Ви звертаєтесь до гороскопів?


a) регулярно 08,3%
b) при нагоді 18,0%
c) не звертаюсь 73,6%

8. Чи враховуєте Ви при виборі партнера відповідність зодіакальних знаків?

a) так 31,9%
b) ні 68,1%

9. Чи користуєтесь Ви гороскопом на кожен день?

a) так 06,9%
b) ні 93,1%

10. Приворожити людину – це можливо?


a) так 62,5%
b) ні 37,5%

11. Як Ви відноситесь до ворожіння на картах?

a) повністю їм довіряю 15,3%
b) марна трата часу 29,2%
c) сприймаю не дуже серйозно 55,5%

12. Якщо Ви ворожите на свята, Ваша ціль:


a) зовсім не гадаю 22,2%
b) заради розваги 63,9%
c) вірю в їх магічну силу 13,9%

13. Чи серйозно Ви ставитесь до соціологічних опитувань?

a) так 59,7%
b) ні 40,3%

17. Яка Ваша стать?


a) жіноча 83,3%
b) чоловіча 16,7%

18. Чи одружені Ви?


a) так 08,3%
b) ні 86,1%
c) живу в громадянському шлюбі 05,6%

Шара” на екзамені. Ваше відношення до цього поняття:

Відношення студентів до потойбічних сил

Висновок


На мою думку, мета дослідження була досягнута. Хоча вивчення стану цієї проблеми не виправдало моїх очікувань. Сучасне студентство дуже заклопотане і не тішить себе марними сподіваннями на майбутнє. Важке сьогодення не дає молоді почувати себе розкуто, а вчить її бути стійкою та витриманою, щоб знайти своє маленьке місце в суспільстві. Відродження старих народних традицій, звичаїв, обрядів та святкових прикмет є, як не дивно, не дуже актуальними для студентів. Їх професія – це вивчення мов, дослідження культури країн, мови яких вони вивчають. А тому на народні забобони та ворожіння вони дивляться в більшій мірі з наукової точки зору, як на цікаві факти, а не серйозні дії. Гороскопи – також не для них, бо вони в змозі спланувати та відкоригувати своє життя самотужки. Як правило, гарні психологи, вони можуть розібратися в людях і не знаючи їх Зодіакального Знаку, хоча все в нашому житті, звичайно, відносно. Наше ставлення до цих речей залежить тільки від індивідуальних переконань, принципів, амбіцій та захоплень.

Список використаних джерел


Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологического исследования.—М., 1988.

Как провести социологическое исследование? В помощь идеологическому активу / Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги. — М., 1990.

Романович Н.А. Ситуація опиту очима респондента // Соціологічні дослідження. 2005. № 2.

Ромек В., Сатин Д. Надійність тестів при тестуванні в Інтернеті // Міждисциплінарний семінар "Віртуальна комунікація в мережі Інтернет"

Чураков А.Н. "Інформаційне суспільство" і емпірична соціологія //Соціологічні дослідження. 2004. № 1.

Ядов В.А. Социологические исследования: методология, программа, методы.—М., 1987

Соціологічні дослідження в бібліотеках (методика організації і проведення) .— Дніпропетровськ 2002. libr.dp/Biblio/soc.htm


Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Похожие рефераты: