Xreferat.com » Рефераты по строительству » Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Размещено на /

Міністерство освіти і науки України

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Кафедра «Інтер’єр та обладнання»

Спеціальність «Дизайн»


Випускний проект бакалавра

Тема проекту

Ескізний проект інтер’єрів дитячого садка «Сонечко»у м. Ахтирка


Малярової Лілії Олексіївни


Харків 2011 р.

Зміст


Вступ

1. Концепція проекту

2. Архітектурно - планувальне рішення

3. Образне рішення проекту

4. Обробчі матеріали

5. Конструктивне рішення обладнання

6. Світлотехнічні розрахунки

7. ТДЧ

Список використаних джерел літератури

Додатки


Вступ


«В процесі сучасної діяльності дорослі поступово передають суспільно розроблені способи вживання предметів. В сумісній діяльності дорослі організують діяльність дитини, а потім здійснюють функції заохочування та контролю за ходом формування цих дій...». Д.Б. Ельконін


Двадцяте століття для ряду країн Європи характерно процесами інтенсивної урбанізації у зв’язку з індустріалізацією виробництва і відповідним розмахом містобудівництва. В нашій країні процес урбанізації привів до виключно гострої проблеми забезпечення населення житлом й суспільним обслуговуванням. Зріст житлового будівництва не міг обігнати темпів зросту міського населення. Будівництво будівель дошкільних та шкільних закладів мають велике значення поряд з житловим будівництвом.

Від того, в яких умовах буде розвиватися дитина залежить її майбутнє. В період дошкільного віку дуже важливо розвивати основні психічні процеси такі як пам'ять, сприйняття, мислення, мовлення і таке ін. В цей період у дитини безперервно оновлюються знання про устрій світу, вона розвиває свій словниковий запас, переймає культурно-історичний досвід. Першим соціальним інститутом в житті дитини є родина. Саме через спілкування з близькими дорослими дитина отримує свої перші знання. Другим соціальним інститутом в житті дитини є дитячий садок. Коли дитина приходить в дитячий садок у неї виникає уявлення про новий світ соціальних відносин, де панують інші норми, ніж у близькому колі. В цей момент настає початок підготовки до майбутнього дорослого (соціального) життя.

Завданням суспільного виховання в дитячих дошкільних закладах є: всебічний розвиток дитини, забезпечення охорони її здоров’я, правильне фізичне та розумове виховання, моральне та естетичне виховання. Зміст та методи виховної та оздоровчої роботи дитячих дошкільних закладів побудовані диференційовано для кожної вікової групи з урахуванням психофізичних особливостей дітей кожного віку.

Будівлю дитячого саду-ясел було зведено у 1979 р. Головний архітектор – Шалов. Типовий проект дитячого садка-ясел розроблено на основі технічного проекту, який було затверджено Державним комітетом по громадському будівництву та архітектурі при Держстрої СРСР. Типовий проект було розроблено для будівнцтва на території зі звичайними умовами. Основне призначення дитячого саду-ясел – перебування та навчання дітей дошкільного віку.

Будівля дитячого саду-ясел – цегляна з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами, вирішена єдиним складним об’ємом – двоповерхова будівля, в плані має вигляд подвоєної букви «н». Загальний розмір будівлі

68 м (по головному фасаду) та 54 м (по боковому фасаду).

В будівлі дитячого саду-ясел 12 вхідних дверей (не враховуючи пожежних виходів), дві з них парадні, що знаходяться на головному фасаді.

Простінки між вікнами та портали навколо парадних входів оброблені керамічною плиткою. Стіни викладені з білої цегли. Покрівля суміщена з рулонним покриттям з неорганізованим збросом атмосферних опадів. Поли виконані з бетону, який зверху покрито ДВП та лінолеумом. Перегородки викладені з білої цегли. Вікна дерев’яні з розмежувальною оправою в рабочому проекті прийняті по ГОСТ 112 14-65. Дверні блоки виконані з деревини та прийняті по ГОСТ 66 29-64. Зовнішні дверні блоки індивідуальні. Зовнішній вихідний майданчик виконано з монолітного бетону.


1. Концепція проекту


Основна функція дитячого садка, як соціально-освітнього закладу, надання педагогічної допомоги та підтримки сім’ям своїх вихованців, а також компенсування проблем в їх поведінці та розвитку.

Одним із основних чинників впливу на різні аспекти дитячого виховання – є розробка дизайну інтер’єрів для дитячих дошкільних закладів. За допомогою новітніх технологій та професійного погляду дизайнера естетичний вигляд інтер’єрів дитячого садка набуває гармонійного, комфортного та, найголовніше, повчального змісту. Всі ці фактори впливають на правильне естетичне та моральне виховання дітей дошкільного віку.

На основі всього вищезазначеного, необхідно відмітити, що головною ідеєю проекту є допомога дітям молодшого дошкільного віку (до 3 років) краще пізнати навколишнє середовище, відчути себе невід’ємною частиною світу, в якому вони живуть. Розуміння природи та єднання з нею допомагають виховати в дитині охайність, дбайливе ставлення та, навіть, любов до життя.

Метою створення інтер’єрів дитячого садка є формування у дітей бажання та потягу ближче пізнати навколишній світ та відчувати себе його частиною. Проектуючи приміщення дитячого садка, головною задачею ставимо створення простору, функцією якого є взаємодія з дітьми. Форма подачі обирається на підставі сприйняття дитиною предметно-просторового середовища.

Запропоновані сучасні технічні та наукові досягнення в галузі інженерно-технічного обладнання (опалення, кондиціонування, тощо) для дітей дошкільного віку не несуть ніякого пізнавального моменту. Все це створює комфортну атмосферу для навчальної діяльності, а саме пізнання нового пропонується провести через репрезентативні системи сприйняття.

Ми користуємося трьома репрезентативними системами – візуальною, аудіальною та кінестетичною. Одна з них у нас займає передове положення, й у процесі мислення та сприйняття ми звертаємось до неї все частіше. Тобто хтось надає перевагу думати яскравими картинками (візуал), або слухати свій внутрішній голос (аудіал), або потужно діяти та інтуїтивно відчувати істину десь в середині (кінестетик). Виходячи з того, що в даному випадку мова йде про дітей дошкільного віку можна зробити висновок про те, що візуальне та кінестетичне сприйняття мають першорядне значення.

Візуально орієнтована людина звертає увагу на форму й колористику, колір. Для кінестетика характерним є акцент на текстурах поверхонь, такі якості, як гладкість, шерсткуватість, оксамитовість. Для аудіального сприйняття характерна важливість ритмічної побудови простору, певний порядок. Простір даним типом приймається як інформаційний фон. Будь-які звуки сприяють на сприйняття простору. Це пов’язано з виникненням емоцій.

Доволі часто зустрічається суміщення систем. Але при їх взаємодії завжди одна залишається головною, а друга відомою. Це називається синестезією. Скажімо, головна система – кінестетична, а відома, та, що «прикриває» кінестетику, - візуальна. Тобто спочатку бачу, а потім відчуваю.

Спираючись на данні знання, ми намагаємося розширити способи подачі інформації для дітей дошкільного віку. Адже чим ширший спектр форм, тим вищій відсоток засвоєння. Використання послідовності чергування впливу на різні репрезентативні системи, активує увагу дитини. Таким чином, процес засвоєння інформації перебігає без відчуття втоми та не завдає дискомфорту.

Образ природи було підтримано стилізованими деревами (розсувні перегородки та панелі), а також яскравою кольоровою гамою. Загалом образ приміщень імітує стилізовану казкову галявину з деревами, іграшками та розвагами, а кольорова гама викликає радісний, теплий настрій та позитивні емоції. Формоутворення від найпростіших площинних форм перегородок поступово ускладнюється через систему модульних трансформуючихся меблів та світильників до об’ємних кулевидних елементів.

2. Архітектурно-планувальне рішення


Планувальне рішення інтер’єру спальної кімнати будується насамперед на основі характерних рис і особливостей даного приміщення.

Приміщення в плані майже квадрат 6,8 м6,6 м. Площа кімнати - 44,88 м кв. з висотою 3 м. Стеля бетонна заштукатурена, покрита тепло- та шумоізоляцій ними матеріалами, зашпатльована та вкрита водоемульсійною фарбою. Стіни цегляні заштукатурені, покриті тепло- та шумоізоляційними матеріалами, зашпатльовані та вкриті шпалерами. Підлога бетонна з системою теплих полів та вкрита ковроліном.

В основу планувального рішення покладений принцип симетрії,центром якої є діагональ. Ліжка розташовані вздовж двох стін, між якими, в куті, розташовано стелаж. Навпроти, у куті, знаходиться крісло для вихователя.

Планувальне рішення інтер’єру музично-гімнастичної зали будується насамперед на основі характерних рис і особливостей даного приміщення.

Приміщення в плані квадрат зі зрізаним кутом 10 м10 м. Площа зали - 98 м. кв. з висотою 3 м. Стеля бетонна заштукатурена, покрита тепло- та шумоізоляцій ними матеріалами, зашпатльована та вкрита водоемульсійною фарбою. Стіни цегляні заштукатурені, покриті тепло- та шумоізоляційними матеріалами, зашпатльовані та вкриті шпалерами. Підлога бетонна, покриття –паркет.

В основу планувального рішення покладений принцип симетрії, центром якої є діагональ (від зрізаного кута). Устаткування розташоване спираючись на циркульні лінії, які відокремлюють гімнастичну зону або зону для виступів від зони для спостереження. М’які диванчики к кутах залу та стільці також циркульної форми.

Для гімнастичної зони застосований принцип шафи-купе – дві шведські стінки, за потреби, маскуються пересувними перегородками. Все устаткування для спортивних занять кріпиться до релінгу під стелею, тому його, при необхідності, легко зняти. Також є ще декілька релінгів, наприклад, для декорацій або для додаткового освітлення.


3. Образне рішення проекту


Для спальної кімнати було обрано просту стилізовану форму подачі образу: кольори природи, стилізовані казкові дерева на стінах, незвичайні дзеркально-якраві світильники та стеля з дзеркальним візерунком. На основі стилізованих казкових природних елементів побудоване все контруктивне рішення обладнання. Шляхом стилізації та деформації відбувається трансформація в об’ємно-просторову структуру. Таким чином створюється казкова атмосфера.

За основу для музично-гімнастичної зали було обрано циркульні форми. Все устаткування зали створене з площин, які мають таку форму. Образ природи було підтримано стилізованими деревами (розсувні перегородки та панелі), а також яскравою кольоровою гамою. Світильники нагадують за формою дзиґу, кольорова гама яких перекликається з кольорами стільців. Загалом образ музично-гімнастичного залу імітує стилізовану казкову галявину з деревами, іграшками та розвагами, а кольорова гама викликає радісний, теплий настрій та позитивні емоції.


4. Обробчі матеріали


З метою покращення умов перебування дітей у дошкільних закладах пропонується встановити дерев’яні вікна та двері, застосувати тепло- та шумоізоляційні матеріали, що затверджені МОЗ України для використання у дошкільних закладах. Всі тканини, використані для оздоблення інтер’єрів, натуральні. Для підлоги краще за все використати систему теплих підлог. Пропонується оновити опалювальну та сантехнічну системи, а також встановити такі прилади як: кондиціонер та зволожувач повітря.

Матеріали використані для спальної кімнати:

Тепло- та шумоізоляційний матеріал

Спінений полиєтилен – екологічно чистий матеріал, що виготовляється з полиєтилена шляхом спінення бутан пропановою сумішшю. Матеріали зі спіненого полиєтилена або його ще називають пенополиєтилен, характеризуються гладкою зовнішньою поверхнею, дрібнопористою структурою, високою пружністю, еластичністю, високою хімічною, біологічною стійкістю й довговічністю. Пенополиєтилен має низьке вологовбирання й низькою теплопровідністю тому що має замкнені повітряні пори, тому він з успіхом застосовується в будівництві. Зі спіненого полиєтилена виготовляються теплоізоляційні матеріали різного застосування у вигляді циліндрів і аркушів. Аркуші виготовляються різної товщини, можуть мати фольгированный шар і липкий шар. Такий матеріал застосовується для тепло- та звукоізоляції приміщень, шумоглушник вентиляції, гідроізоляція.

Гіпсокартон

При обробці житлових приміщень і приміщень адміністративного типу величезною популярністю користуються гіпсоволокно й гіпсокартон. Відомі в народі як гвл, гкл. Основу цих матеріалів становить будівельний гіпс – екологічно чистий матеріал. Покритий гіпс тонким шаром міцного картону – гкл, гвл – це будівельний матеріал, одержуваний методом напівсухого пресування із суміші гіпсового в'язкого і розпушеної целюлозної макулатури. Гвл, гкл мають рядом характеристик, таких як шумо- і вологотійкість, міцність і пожежостійкість. Усі перераховані характеристики властиві гіпсоволокну й гіпсокартону завдяки їхній основній складовій – гіпсу.

Шпатлівка

Масляно-клейова шпатлівка екологічно чиста нетоксична, без неприємного запаху, пожаровибуховобезпечна.

Готова до застосування, густа масляно-клейова шпатлівка. Використовується для вирівнювання бетону, штукатурки, гіпсу, дерева, закладення тріщин, поглиблень і швів, а також для суцільного шпатлювання стін і стель у приміщеннях у сухих внутрішніх приміщеннях нормальною вологістю. Масляно-клейова шпатлівка має гарну адгезію, розгладжується до "нульової" товщини. Легко шліфується.

Спосіб застосування: Масляно-клейову шпатлівку наносити на суху поверхню, очищену від пилу, жиру й бруду. Старі неміцні залишки шпатлівки й інших матеріалів попередньо вилучити. Перед шпатлюванням пористі місця обробити ґрунтом.

Фарба

Фарба — безсумнівний лідер серед оздоблювальних матеріалів для стін і стелі. Мова йде про водорозчинні: вони не виділяють шкідливих хімічних речовин, швидко висихають, не міняють свій колір із часом, практичні й економічні у використанні. Готове покриття відрізняється високою влаго- і вогнестійкістю, а також паропросякаємістю.

Про те, що продукт не містить шкідливих емісій і летучих розчинників, свідчить наявність па банці абревіатури ELE.

Тепла підлога

Із системою «тепла підлога» можна використовувати більшість напільних покриттів: наливні підлоги, натуральний камінь, керамічну плитку (товщиною до 30 мм), ковролін, лінолеум, ламінат, паркетну дошку й масивний паркет. Мабуть, тільки коркові підлоги не має сенсу укладати на теплу підлогу: пробка сама по собі втримує тепло. А от технічну пробку часто розташовують під теплою підлогою як додаткову тепло- і звукоізоляцію.

Ковролін

Ковролін – це екологічно чисте й комфортне сучасне килимове покриття, яке може мати різноманітні колірні комбінації, оригінальні малюнки й унікальну структуру. Ковролін проводиться на основі синтетичних або натуральних матеріалів, стійких до витирання й вицвітанню. Ковролін поєднує в собі гідності двох пілогових покриттів – лінолеуму й килимів.

Використання натуральних матеріалів дозволяє використовувати ковролін повсюдно, включаючи дитячі установи.

Килимові покриття мають ряд специфічних властивостей: вони є гарними поглиначами шуму. Пропоновані нами підлогові покриття виконані з високоякісних синтетичних і натуральних матеріалів. Покриття міцні, еластичні, пожежобезпечні й стійкі до стирання й деформації.

Велюровий ковролин рекомендується до застосування в дитячих кімнатах. Він легкий у збиранні, добре переносить різні механічні впливи.

Натяжна стеля

Натяжна стеля зробить незабутнім будь-яке приміщення. Її полотно дозволяє створювати рівні й багаторівневі площини, арки, вигини, і будь-які інші форми. Натяжні стелі роблять зі спеціальної вінілової плівки, яка натягається по периметру приміщення.

У неї можна вмонтувати різні світильники й задати висвітлення по своєму смакові.

Натяжна стеля допомагає сховати всі недоліки й нерівності стелі-основи. Дозволяють сховати електропроводку, невидимо розвести системи вентиляції, сигналізації й охорони. Натяжна стеля екологічно чиста. Не виділяє шкідливих речовин і алергенів. Вона не горить і не виділяє токсичних речовин, є засобом додаткової звукоізоляції. Крім того, вона не боїться вогкості, не покривається грибком або цвіллю. Не накопичують пил і при бажанні легко миються.

Всі меблі в спальній кімнаті вироблено з матеріалів природного походження: ДСП, ДВП та оздоблені натуральними тканинами: бавовною.


Обладнання Обробчі матеріали Колір Зразок
Підлога Коврове покриття Темно-зелений

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Підлога Коврове покриття Смугастий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Стеля Водоемульсійна фарба Білий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Стіни

Водоемульсійна фарба Зелений

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Стіни Водоемульсійна фарба Жовтий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Стіни Водоемульсійна фарба Світло-жовтий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Ліжко Тканина х/б Темно-зелений

Дизайн інтер’єрів дитячого садка


Матеріали використані для музично-гімнастичного залу:

Тепло- та шумоізоляційний матеріал, шпаклівку, фарбу для стелі, систему натяжної стелі та теплих полів використовуємо такі ж, як і в спальній кімнаті.

Стіни пропонується оздобити шпалерами.

Шпалери

Другий за популярністю спосіб обробки стін своїми руками — обклеювання їх шпалерами. Найбільшу нішу на ринку шпалер займають паперові. Папір — екологічно найчистий матеріал з усіх використовуваних для виробництва шпалер. Покриття з нього рекомендовані для сухих, часто провітрюваних приміщень із підвищеними вимогами до гігієнічності: спалень, дитячих, бібліотек і ін.

Для дитячого садка потрібні ті шпалери, целюлоза й паперова маса для яких зроблені без застосування хлору. Маркування цих екологічно чистих шпалер звичайно містить спеціальний знак — косий трикутник.

Підлога

Для гімнастичної зони або зони сцени пропонується прогумоване підлоговє спортивне покриття.

Монолітні гладкі багатошарові покриття PRACTІC SPORT і PROFY SPORT на основі поліуретанових еластомерів і гумової фракціонованої крихти, або спеціальних матів STEP оптимально задовольняють вимогам до покриттів підлоги в спортивні й фітнесзалах, покриттям критих тенісних кортів і майданчиків для ігрових видів спорту.

Виняткова зносостійкість і довговічність, універсальність застосування для всіх типів приміщень, стійкість до ударних і вібраційних навантажень, хімічних агресій, гігієнічність, простота застосування, економічність експлуатації, високі декоративні властивості й ремонтопридатність роблять монолітні наливні покриття практично незамінними там, де до підлоги пред'являються підвищені, а також спеціальні вимоги. Абсолютна гігієнічність і екологічна безпека, а також високі пожежно-технічні характеристики дозволяють експлуатувати покриття у житлових приміщеннях, дитячих і медичних установах. Спеціальні системи покриттів мають антистатичні властивості, радіаційну стійкість.

Для іншої частини пілоги доречним буде використання декоративних наливних підлог.

Наливна підлога — це полімерне покриття, що володіє високими експлуатаційними характеристиками. Наливні полімерні покриття застосовуються в приміщеннях промислового й цивільного призначення. Залежно від умов експлуатації наливні підлоги можуть мати спеціальні властивості: підвищена механічна міцність і хімічна стійкість, термостійкість, паропроникність і ін. Такі полімерні покриття складаються з декількох шарів спеціальних матеріалів, які визначають підсумкові характеристики й властивості підлоги.

Декоративні наливні підлоги широко застосовуються в різних установах. Основною перевагою глянсової наливної підлоги є її міцність і довговічність у комбінації з елементами прикраси. Наливна підлога дає можливість виготовити прозорі покриття й вмонтувати в структуру необхідні елементи декору. Глянсові кольорові наливні підлоги створюють неповторний стиль приміщення й надають повноту ансамблю.

Всі меблі в музично-гімнастичному залі вироблено з матеріалів природного походження: ДСП, ДВП та оздоблені натуральними тканинами: бавовною. Устаткування виготовлене зі сталі та х/б.


Обладнання Обробчі матеріали Колір Зразок
Підлога Прогумоване спортивне покриття Темно-зелений

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Підлога Прогумоване спортивне покриття Зелений

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Підлога Наливна підлога Сірий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Стеля Водоемульсійна фарба Білий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Стеля Водоемульсійна фарба Світло-зелений

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Стіни Шпалери (Німеччина) Кремовий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Перегородка МДФ Жовто-гарячий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Перегородка МДФ Світло-жовто-гарячий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Перегородка МДФ Світло-жовтий

Дизайн інтер’єрів дитячого садка

Перегородка МДФ Світло-зелений

Дизайн інтер’єрів дитячого садка


Конструктивне рішення обладнання


Використовуючи членування, наповнюємо форму змістом. З більших площин вичленовуються менші, при цьому зберігається сприйняття цілосності конструкції. Таким чином формуються об’ємні стилізовані форми стін та конструкції устаткування, що мають заокруглені та плавні лінії. Конструктивні вузли розсувних перегородок та модульних елементів меблів показані в графічній частині проекту.


Світлотехнічні розрахунки


Спальня:

Розрахунок штучного освітлення:

Е = 300 лк

S = 45 м. кв.

H = 1,8 м

Wy = 17,4 (за таблицею № 1 методичних вказівок)


Wo = Wy x S = 17,4 x 45 = 783 Вт.


W = 70 Вт.


N = Wo : W = 783 : 70 = 11 шт.

M = N : n = 11 : 1 = 11 шт.


[www.xrent] Протягом декількох останніх років світлодіоди усе активніше витісняють інші джерела світла. Розширюється сфера їх застосування, збільшується потужність і світловіддача. Фахівці міланської фабрики Еголючє (EGOLUCE), дотримуючись вимог ринку, створили нову колекцію компактних світильників на світлодіодах американської фірми CREE.

Нова колекція світлодіодних світлових приладів, названа EGOLEDS, є результатом 30 років діяльності компанії в сфері створення інтер’єрних світильників. Швидкий технологічний розвиток світлодіодов уможливило й економічним їхнє масове використання у всіляких місцях застосування.

Дизайнери й інженери компанії Еголючє створили безпечні й надійні світлові прилади, що володіють усіма перевагами світлодіодних технологій: - довгий термін служби ( понад 50 000 години); - низьке споживання струму; - низька температура нагрівання (менш 50 градусів); - збільшена світловіддача: 63 люмена на ват потужності; - гарні колірні якості - колірна температура 3700 ДО (прохолодне світло) або 3000 ДО (тепле світло); - відсутність необхідності обслуговування; - можливість установки на будь-які поверхні завдяки використанню ефективних тепловідведних радіаторів; - можливість заміни тільки світлодіода без заміни самого світильника; - високий ступінь безпеки; - малі розміри й вага.

Галогенові лампи

Приємно сприймається використання висвітлення за допомогою вбудованих малогабаритних, майже крапкових галогенних світильників малої потужності (5–10 Вт), розсипом розкиданих по стелі або по периметру. У цьому випадку виникає "театральний" ефект.

Неонова підсвітка

Сьогодні неонове підсвічування знаходить своє застосування всюди: і там, де протікає суспільне й ділове життя. Професійно виконане неонове підсвічування інтер'єру здатне перетворити будь-яке приміщення, зруйнувати стереотипи замкненого простору й додати інтер'єру неповторний вигляд і стиль. На відміну від інших джерел світла, використовуваних для підсвічування в інтер'єрі, неонові лампи можуть повторити будь-яку конфігурацію багаторівневої стелі, ніші, карниза, і т.п., тобто створити рівний, безперервний світловий потік будь-якої форми. Лампи монтуються з мінімальною відстанню одне від одного, і, таким чином, проміжків у їхньому світлі немає. Результат — рівна яскрава хвиля світла потрібної форми.

Термін служби неонових трубок практично безмежний, а первісний ефект яскравості й насиченості при правильній експлуатації зберігається більш 10 років. Неонове підсвічування економічне — споживана потужність 7 метрів неонових трубок близько 100 Вт. Усе встаткування для неонового підсвічування спеціально розроблене для інтер’єрного використання. Неонове підсвічування не створює шумових ефектів під час своєї роботи, лампи не мигають і не нагріваються.

Музично-гімнастичний зал:

Розрахунок штучного освітлення:

Е = 300 лк

S = 100 м. кв.

H = 2,9 м

Wy = 17,4 (за таблицею № 1 методичних вказівок)


Wo = Wy x S = 17,4 x 100 = 1740 Вт.

W = 175 Вт.

N = Wo : W = 1740 : 175 = 10 шт.

M = N : n = 10 : 3= 3 шт.


Зважаючи на те, що є точкові світильники у гімнастичній зоні та над диванчиками мають допоміжну функцію лампи в них можуть бути по 10 Вт., а в інших [www.nіkrum] 9-ти світильниках по 3 лампи потужністю 50 Вт.

Галогенові лампи

Приведемо основні переваги галогенних ламп у порівнянні зі звичайними лампами накалювання: -більш висока світлова віддача – у деяких випадках вона доведена до 25 лм/Вт, що в 2 рази вище, чим у ламп накалювання; -більша довговічність – їх термін служби в 2– 4 рази вище; -менші розміри – у низьковольтних галогенних ламп (12 В, 100 Вт) діаметр колби в 5 раз менше, ныж у ламп накалювання тієї ж потужності; -більш багатий спектр випромінювання – у галогенних ламп світло більш "біле"; -регулювання світлового потоку, причому при зниженні напруги світловий потік зберігає достатню "білизну".


ТДЧ


Роль дитячого садка у вихованні та освіті дитини

Зараз ми можемо говорити про те, в дитячих садках провели зміни вікової структури контингенту. У зв’язку цим можна говорити про тенденцію, що намічаються зі збільшенням спеціалізацією дошкільних закладів на виховання дітей старшого дошкільного віку. Одним з можливих наслідків цієї тенденції все більша спеціалізація системи дошкільного виховання і по своїй меті , й по своєму змісту, й по методам роботи на підготовку дітей до школи. І все ж така спеціалізація доволі ризикована, тому що на другий план відходять ключові психологічно педагогічні аспекти вікового розвитку, наприклад, повноцінне засвоєння ігрової діяльності.

Головним доказом ефективності дитячого садка є вступ дитини до школи. Адже тепер умови шкіл з приймання першокласників дещо змінилися, а програми освіти в дитячому садку залишаються поки що на рівні нижче шкільних.

Наскільки добре вихователі підготовлять дитину в дитячому садку до школи залежить його майбутнє. Чи зможуть вони розвити здібності дитини, прищепити йому інтерес до учбової діяльності так, щоб у дитини було бажання навчатися.

В цілому можна зробити висновок, що знаходження дитини в дитячому садку позитивно позначається на його розвитку, і що дитячий садок є найприйнятнішою середою для отримання знань та умінь.

Принципи організації предметного середовища для дітей

Вирізняючи три репрезентативні системи сприйняття аудиальну, візуальну та кінестетичну, двом останнім віддаємо домінуючу роль. Будь-яка інформація, що переходить до нас з навколишнього світу, «пакується» нашим апаратом сприйняття, тобто органами відчуттів, в зорові образи, звуки та відчуття. Фактично, так кодується для нас реальність. Після чого вся інформація, «розфасована» на ці три потоки даних, поступає в нейронні мережі нашого мозку. І далі на цьому інформаційному «паливі» працюють вже інші наші метапрограми, а також свідомість та підсвідомість в цілому.

Більшість фахівців, що займаються проблемами дитячого встаткування, вважають, що діти повинні мати своє власне середовище, що відрізняється від предметного середовища дорослих. Це підтверджується дослідженнями в області психології дітей, які показують, що діти прагнуть до активної взаємодії зі своїм оточенням, воліють будувати власний світ, а не одержувати його готовим.

Деякі прихильники цього напрямку не рідко фетишизують дитячу діяльність, вільно або мимоволі перебільшуючи самостійність дітей і їх здатність до оцінки ситуацій і прийняттю рішень. Вони шукають у дитячій творчості готові рішення, наділяючи дітей здатностями вільних творців, далеких умовностям і проникаючих у сутність складних явищ.

Таку точку зору, яка єдиним критерієм формування предметного середовища для дітей уважає «волю самовираження», інші фахівці вважають неправильною. Вони виходять із того, що дітям властиве бажання мати все « як сьогодення» і звідси – посилене наслідування дорослим.

У сприйнятті предметного середовища в дітей дошкільного віку «більше реакцій іде від кольору, а не від форми». Психологи виявили, що діти мають свій світ фарб і почуття кольору, протилежне загальноприйнятій думці, згідно з яким батьки й вихователі воліють оточувати дітей гамою бляклих приглушених і подавлених тонів. Почуття кольору в дітей цілком розвинене вже в дуже ранньому віці, вони в стані відрізняти відтінки квітів. Але маленькі діти віддають перевагу яскравим насиченим кольорам, особливо червоному. На жаль ніхто не опікується про задоволення цих бажань маленьких споживачів. Їхні перші іграшки й одяг пофарбований у пастельні бляклі тони, хоча вони самі віддали б перевагу одержати яскраве брязкальце й одягти червоний, а не рожевий носок. На жаль учені не можуть установити який певний колір від народження віддають перевагу діти.

Таким чином, при розробці окремих предметів і предметного середовища для дітей повинні враховуватися наступні вимоги. Необхідно вже на стадії проектування мати уявлення про характер майбутнього предметного середовища; промислові вироби разом з архітектурою повинні формувати цілісне предметне середовище. Це середовище повинне бути пропорційний до дитині, тобто повинне відповідати рівню його фізичного й психологічного розвитку. У всім комплексі й окремих його частинах повинні враховуватися особливості фізичного розвитку, виховання й навчання дитини.

При проектуванні для дітей також повинні враховуватися сучасні вимоги художнього конструювання: уніфікація, мобільність, модульність, використання новітніх матеріалів, оптимальність конструктивних рішень. Особлива увага повинна приділятися при

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: