Xreferat.com » Рефераты по строительству » Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Размещено на /


КУРСОВА РОБОТА


З предмету:


«Економіка будівництва»


На тему:


«Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли»


Харків 2007

Вступ


Пояснювальна записка до кошторисної частини проекту на будівництво 9-ти поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли.

Кошторисна документація складена с застосуванням:

Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д. 1.1–1–2000).

Ресурсні елементі кошторисної норми на будівельні роботи (РЕКН-2001).

Поточні одиничні розрахунки які складені на підставі (ДБН Д. 2.2–99) з цінами на трудові та матеріально-технічні ресурси враховані станом на 1 січня 2005 р.

У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховані заготівельно-складські витрати:

Для будівельних, санітарно-технічних виробів та конструкцій – 2%;

Для металевих конструкцій – 0,75%;

Поточні одиничні розцінки використовуються при визначеній вартості будівництва на стадії договірних цін.

Збірка єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЕКЦ-97).

Найменування галузі господарства: капітальне будівництво.

Норми накладних витрат:

на будівельні роботи;

на санітарно-технічні –14,5%;

При договірній ціні прийняти наступні нарахунки6

комунальний податок – 0,03;

зимове подорожчання – 0,07%;

витрати на тимчасові будівлі та споруди – 0,95%;

непередбачені роботи – 10%.


Локальний кошторис 1 на загально-будівельні роботи


На будівництво 9-ти поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли.

Базисна кошторисна вартість 4532720,8 грн.

Нормативна трудомісткість 33511,4 люд./годин.

Базисна кошторисна заробітна плата 699292 грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 1732,3 грн.


№ п/г Шифр номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат Одиниці виміру Кількість Вартість одиниці в гр. Загальна вартість у гр. Витрати праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин

Всього Експлуатація машин Всього Основна з/п Експлуатація машин Обслуговуючих машин

Основна з/п У тому числі заробітна плата
У тому числі заробітна плата На одиницю Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Земляні роботи

1

РЕСН

1–26–2

Грубе планування площ бульдозером потужністю до

132 кВт/180 к.с.

1000м2 0,71

530,44

530,44

105,02

376,61

376,6

74,56

__–__

8,98

6,37

2 1–13–5 Розробка ґрунту екскаватором, драглайном на гусеничному і колісному ході у відвал при ґрунті II групи з місткістю ковша 1,5 – 2,5 м3 1000м3 0,41

3266,98

138,79

3128,19

1075,18

1339,46 56,9

1282,56

440,8

18

110

7,38

45,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 1–17–2 Розробка ґрунту екскаватором, на гусеничному і колісному ході з розвантаженням на автомобіль, при ґрунті II групи з місткістю ковша 0,65 м3 1000м3 1,16

3794,74

165,53

3625,70

1050,37

4401,9 192,01

4205,8

1218,4

22,10

91,57

25,6

106,22

4 1–163–2 Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з відкосами і копання ям при II гр. 100 м2 0,7

3129,19

3129,19

-

-

2190,4 21,90,4

-

-

396,1

-

277,27

-

5 1–27–2 Зворотне засипання траншей і котлованів з переміщенням ґрунту до 10 м бульдозером потужністю до 132кВт/180 к.с./при ґрунті II гр. 1000м3 0,44

626,64

-

626,64

180,2

256,92

256,9

73,9

-

17,67

-

7,24

6 1–166–2 Засипання вручну траншей, пазух котлованів і ям при ґрунті II гр. 100м3 0,41

1184,77

1184,77

1185,2 1185,2

165,24

67,75

7 1–134–1 Ущільнення ґрунту пневма – тичними трамбівками при I і гр. 100м3 4,51

292,26

149,82

142,44

49,75

1318,09 675,7

642,4

224,4

18,36

5,52

82,8

24,89

8 С331–34–1 Вартість автоперевезень на самоскидах зайвого ґрунту на відстань 10 км/1,7 х гр. 3/=1,7хм3 х V = тонн тонн 1972 14,22
28041,8

ВСЬОГО по 1 розділу

грн.


39110,38 4300,21 6764,26
460

2032,1
189,8

II. Фундаменти

9 8–3–1 Влаштування піщаної основи під фундаменти М3 31

88,49

9,85

8,96

3,13

2743,2 305,35

877,76

Будівництво 7-и поверхового 28-и квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли97,03

1,23

0,35

38,13

10,85

10 РЕСН 7–1–9 Устрій фундаментів стрічкових, при глибені котловану до 4 м та масі 1,5т (трапецеідальних) 100 шт 1,53

5164

1524

3639,9

1323,7

7900,9 2331,7 5569,05 2025,26

175,45

137,88

268,4

210,95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 С1411 – 15 Вартість збірних залізобетонних плит стрічкових, фундаментів розміром не менш 3Ч3 об'ємом від 1 до 4 м3 М3 214,2 387,55
83013,212 8–4–3 Гідроізоляція стін фундаментів цементна рідким склом горизонтально 100м2 1,38

453,4

127,36

16,6

3,48

625,7 175,7

22,91

4,8

60,36

1,5

83,3

2,07

13

РЕСН

7–42–4

Установка блоків стін підвалу житлових і суспільних будинків при масі елемента до 1т 100 шт. 3,02

7389,44

1293,86

5022,59

1869,99

23316,1 3907,45

15168,2

5647,37

150

108

453

326,2

14 С1411–8 Вартість блоків фундаментів об'ємом 1–4 м3 прямокутного січення М3 422,8 263,5
111407,8

ВСЬОГО по II розділі

грн.


200509,1 7116,5 21679,79
886,4

7790,1
551,9

III. Перекриття над підвалом

15

РЕСН

7–45–6

Укладання панелей перекриттів масою до 5т площею до 10м2 з обпиранням на 2 сторони і висоті будинку до 40 м при L=6 м і ширині до 1,5 м 100 шт. 0,53

8474,93

3004,6

2774

1034

4491,7 1592,4

1470,2

548,02

322

118

170,66

62,5

16 С1414–7845 Вартість панелей перекриттів товщиною 22 см М2 309,4 72,17
22329,317 7–47–3 Установка сходових площадок в підвал масою до 1т на стіну. 100 шт. 0,02

6538

3061,92

3278,64

1256,22

130,8 61,24

65,57

125,2

343,65

134,29

6,873

2,7

18 С1418–8849 Вартість сходових площадок М2 8 86,08
688,619 7–47–3 Установка сходових маршей у підвал масою 1т з зварюванням. Серії 2ЛП25–15 100 шт. 0,02

5960

2772,11

3060

1182,97

119,2 55,44

61,2

23,66

319

125,4

6,38

2,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 С1418–8847 Вартість сходових маршів М2 10 104,66
1046,6

ВСЬОГО по III розділу

грн.


28806,2 1932,4

1596,97

1827,9


183,9

126,6

IV Устрій підлог у підвалах

21

РЕСН

11–2–9

Устрій бетонного шару, що підстилає, з бетону М100, товщиною 20 см 100м3 0,4

29922,82

1466,17

812,19

265,24

11969,1 586,4

324,8

106,1


195,75

24,86

78,3

9,94

22 С1424–11600 Вартість бетону М100 М3 40 279,51
11180,423 11–15–1 Устрій цементної стяжки товщиною 30 мм 100м2 4

1431,36

428,94

75,24

49,95

5725,4 1715,8

300,96

199,8

57,04

6,47

228,2

25,9ВСЬОГО по IV розділі

грн
625,8
306,528874 2302,2 305,9
35,84

V. Цегельні стіни

24 РЕКН 8–6–3 Стіни наріжні прості при висоті поверху до 4 м з силікатної цегли для будівель до 9-ти поверхів розмір цегли 250Ч120Ч65 м3 1331,3

159,12

61,27

30,86

11,74

211836,4 81901,6

41083,9

15629,5

7,17

1,3

9545,4

1730,7

25 8–6–7 Стіни внутрішні при висоті поверху до 4 м з силікатної цегли м3 1206,4

140,07

56,82

31,14

11,93

168980,4 68547,6

37567

14392,3

6,92

1,32

8348,3

1592,4

26 C1422–10932 Вартість цегли керамічної 250Ч120Ч65 1000 шт 1241 932,57
1157319,427 8–11–1 Розшивка швів кладки кам’яної з цегли 100м2 19,7

300,67

300,67

5923,2 5923,2

34,6

681,6

28 7–44–10 Укладання перемичок масою від 0,3т до 0,7т при висоті будинку до 40 м 100 шт 10,8

707,51

180,06

475,16

181,11

7641 1944,6

5131,7

1956

21,46

15,24

231,7

164,6

29 C1412–857 Вартість перемичок прямокутних з бетону М200 шириною 120 мм, довжиною до L=2 м м 2160 27,5
5940030 8–35–2 установка та розборка i розборка інвентарних лiсiв висота до 16 м 100м2 19,7

1206,41

588,40

- 23766,3 11591,5

68,73

0,23

1353,9

4,53

32 8–14–3 перегородки неармовані товщиною 0,5 цегли 100м2 12,39

2085

1523,25

249,43

95,14

25834,4 18873,1

3090,4

1178,5

162,74

10,71

2016,3

132,7ВСЬОГО по V розділу

грн
86873
22177,21660701,1 188781,6 33156,6
3624,9

VI. Балкони

40 7–53–8

Установка екранів огородження до 10 м2 при висоті будівлі до 30 м

100 шт. 0,56

3640,99

1256,54

2018,63

765,7

2038,95 703,7

1130,4

428,8

146,45

83,99

82,01

47,03

41 C126–1213 Вартість навісних екранів огороджень блоків і лоджій армоцементні товщиною до 3 см рельєфна м2 560 88,29
49442,4

ВСЬОГО по VI розділу

грн.
1130,4
82,151481,3 703,7 428,8
47,03

VII. Сантехкабіни, шахти ліфтів, сміттєпровід

44 7–55–1 Установка сантехкабін при найбільшій масі елементів до 5т і висоті будинку до 4 м 100 шт. 0,54

8752,22

2751,85

3851,35

1476,94

4726,2 1486

2079,7

797,54

308,85

162,31

166,78

87,6

45 С1417–8752 Вартість сантехкабін роздільних шт. 54 2164,65
1168911

ВСЬОГО по VII розділу

грн.
2079,7
166,7821617,3 1486 797,54
87,6

XΙΙΙ. Сходові марші і площадки

47 7–47–2 Установка сходових площадок масою до 1т і висоті будинку до 40 м 100 шт. 0,18

6538,84

3061,92

3278,64

1256,2

1176,9 551,14

590,1

226,1

343,65

175,29

61,8

24

48 С1418–8849 Вартість сходових площадок м2 72 66,08
4757,749 7–47–4 Установка сходових маршів 100 шт. 0,18

5960

2772

3060,14

1185,97

1072,8 49896

550,82

213,5

319

125,34

57,42

22,56

50 С1418–8847 Вартість сходових маршів з бетонними ступенями, не потребуючої додаткової обробки м2 90 104,66
9419,451 7–60–3 Установка металевих огороджень з поручнями з полівінілхлориду 100 м 0,57

1948,1

1789,5

74,57

23,66

1110,4 1110,4

42,5

13,48

194,3

2,88

110,7

1,64

52 С123–361–1 Вартість поручнів з полівінілхлориду м 57 14,12
804,81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ВСЬОГО по XΙΙΙ розділу

грн.


18341,6 51557,5 1183,42
229,9

453,1
48,2

ΙX. Перекриття і покриття

53 7–45–6 Установка багатопустотних плит перекриттів площею до 10 м2 з обпиранням на двох сторін при висоті будинку до 40 м 100 шт. 3,78

7327,1

3408,92

2775,43

1053,09

27696,4 12885,7

10491,1

3980,7

387,15

118,77

1463,4

448,9

54 С1414–7413 Вартість багатопустотних плит перекриттів приведеної товщини 120 мм м2 2785 172,17
47949355 7–45–8 Установка ребристих панелей покрить площею до 10м2 при висоті будинку до 40 м і ширині плит до 2 м 100 шт. 0,48

3433,53

1486,86

1815,4

693,2

1648,1 713,7

871,4

332,7

171,1

75,12

82,1

36,05

56 С1414–7714 Вартість ребристих панелей покрить товщиною 80 мм м2 440 565,30
248732

ВСЬОГО по ΙX розділу

грн.


757569,5 13599,4

11362,5

4313,4


1545,5

484,95

X. Покрівля

57 12–22–1 Устрій цементних стяжок, що вирівнюють, товщиною до 15 мм 100м2 4,4

854,50

284,47

182,87

62,49

3759,8 1251,7

804,6

274,9

38,39

6,39

168,9

28,1

58 12–18–1 Утеплення покрить керамзитовим гравієм 100м3 44

160,05

31,24

29,17

9,78

7042,2 1374,6

1283,5

430,3

4,28

1,01

188,32

44,4

59 С1423–11144 Вартість гравію М200 (керамзит) м3 44 135,24
5950,61 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 12–21–1 Огрунтовка основи з бетону чи розчину під водоізоляційний килим 100 м2 4,4

244,65

59,15

1,74

0,65

1076,5 260,26

7,65

2,86

7,05

0,08

31,02

0,35

61 12–20–4 Улаштування обмазувальної пароізоляцій покрить у два шари на бітумній мастиці з руберойду РМ –350 100м2 4,4

425,37

123,25

5,28

0,65

1871,6 542

23,2

7,92

14,69

0,18

64,6

0,8

62 12–1–2 Устрій покрівель тришарових скатних на бітумній мастиці з захисним шаром із гравію для будинків шириною від 12 до 24 м 100м2 4,4

2201,89

334,91

84,42

29,63

9688,3 1473,6

371,4

130,4

37,13

3,02

163,37

13,3

63 С111–856 Вартість руберойду м2 1320 32,25
42580,364 12–7–1 Улаштування примикань рулонних покрівель до стін і парапетів 100м2 0,23

1492,13

321,20

41,53

14,52

343,2 73,9

9,55

3,34

36,5

1,47

8,39

0,4ВСЬОГО по X розділу

72312,5 4976,1

2499,9

849,7


624,9

87,3

XI. Прорізи

65 10–18–4 Установка віконних блоків у жилих і суспільних будинках у кам’яних стінах зі спареними переплетом при площі прорізу до 2м2 100м2 2,83

4631,42

2223,25

661,47

243,1

13106,9 6291,8

1871,9

696,4

259,12

25,43

733,3

7196

66 С123–127 Вартість блоків віконних дерев’яних для жилих будинків зі спареними переплетами при площі до 1,71м2 м2 283 288,99
8178467 10–26–1 Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізів у кам'яних стінах при площі прорізу до 3м2 100м2 7,4

2914,67

1249,95

973,48

361,75

21568,5 92,4

7203

2676,9

142,04

35,7

1051,1

264,18

68 С123–199 Вартість блоків дверних дерев'яних внутрішніх для жилих і суспільних будинків, обклеєних твердими деревоволокнистими плитами при площі = 1,8м2 м2 74 215,34
1593,569 10–29–1 Заповнення балконних прорізів блоками в кам'яних стінах у жилих і суспільних будинках зі спареними переплетами при площі прорізу до 3м2 100м2 0,8

4625,74

1853,34

1021,12

379,43

3700,59 1482,7

816,9

303,5

218,04

37,36

174,4

29,9

70 С1418–8840 Вартість балконних блоків м2 80 198,6
15888

ВСЬОГО по XI розділу

Грн.


137641,5 7866,9

9891,8

3676,8


1958,8

366,04

XII. Підлоги

71 11–15–1 Улаштування покриття суцільних монолітних з застосуванням сум. З бетону М-200 завтовшки 20 мм. 100м2 2,4

1431,36

428,94

75,24

45,95

3435,3 1029,4

180,58

110,28

57,04

6,47

136,9

264,7

72 11–11–1 Улаштування стяжок цементних завтовшки 20 мм. 100м2 23,6

1103,16

433,15

63,12

46,35

26034,6 10222,3

1489,6

1093,8

57,83

6,04

1364,8

142,5

73 С1425–11665 Вартість готового цементно-піщаного розчину м3 236 249,53
58889,174 11–34–1 Улаштування покриття з паркету, досок з дубу, ясеня, клена 100м2 2,4

14980,82

538,22

110,84

65

35953,9 1291,7

266

156

59,67

8,33

143,2

19,2

75 11–36–3 Улаштування покриття КН-2 з линоліуму узорчатого полівінілхлорідного на тканевої основі марки «А» завтовшки 1,6 мм 100м2 24,6

3794,14

678,38

322,36

109,83

93335,8 16688,1

15310

2701,8

85,01

12,76

1335,5

200,45

76 С111–543 Ліноліум полівінілхлорідний завтовшки 1,6 мм м2 2360 8,81
20791,6

ВСЬОГО по XII розділу

Грн.


236440,3 29231,5

17246,2

4061,9


3736,1

740,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

XIΙΙ. Опоряджувальні роботи

77 15–61–3 Поліпшена штукатурка поверхонь усередині будівель 100м2 65,75

1745,34

1124,54

79,70

69,41

114756,1 73938,5

5240,3

4563,7

122,10

9,13

8028,1

600,3

78 15–61–4 Те ж стель 100м2 27,85

1787,81

1158,3

79,7

69,41

49790,5 32258,6

2219,6

1933,1

123,75

9,13

3446,4

254,3ВСЬОГО по XΙΙΙ розділу

Грн.


164546,6 106197,1

7459,9

6496,8


11474,5

854,6

XΙV. Малярні роботи

79 15–152–2 Фарбування водно-клейовими складами усередині приміщення, поліпшене по штукатурці і збірних конструкціях для стель 100м2 27,85

161,34

135,95

1,45

0,54

4493,3 3786,2

40,38

15,04

166,66

0,07

463,98

1,95

80 15–152–2 Те ж стін 100м2 24,86

486,86

255,25

25,65

16,04

12128,2 6345,5

637,6

398,7

207,25

0,58

5152,2

14,1

81 15–166–3 Просте фарбування масляними сполуками /по дереву/ блоків, підготовлених під друге фарбування для дверей /білилами/ 100м2 20,5

1635,46

1208,69

1,45

0,54

33526,9 24778,1

29,7

11,1

139,09

0,07

2851,3

1,43

82 15–166–4 Просте фарбування масляними сполуками /по дереву/ блоків, підготовлених під друге фарбування для вікон /білилами/ 100м2 7,9

2238,311

806,65

1,43

0,54

17682,6 6372,5

11,29

4,27

139,09

0,07

1098,8

0,55

83 15–165–8 Поліпшене фарбування масляними сполуками по штукатурці стін 100м2 13,29

1162,66

671,04

11,3

5,57

15451,7 8918,12

150,2

74,02

77,22

0,70

1026,25

9,3ВСЬОГО по XΙV розділу

Грн.


83282,3 50200,4

869,2

503,1


10592,5

27,6

XV. Скління

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
84 15–201–1 Засклення дерев’яних вікон, переплетів, подвійних, що відкриваються в одну сторону шибкою 3 мм у кам’яних, жилих і суспільних будівлях

100м2

пл.

Прорізу

3,47

2026,2

546,64

17,24

8,58

7030,9 1896,8

59,8

29,8

66,99

20,163

232,5

3,74

85 15–251–1 Обклеювання шпалеркою стін по монолітній штукатурці 100м2 41,76

565,43

424,92

2,47

1,44

23046,9 17319,7

100,7

58,69

49,99

0,18

2037,6

7,34

86 С111–12–42 Вартість скла листового завтовшки 4 мм марки М1 100м2 347 35,30
12249,1

ВСЬОГО по XV розділу

Грн.
160,5

88,5


2270,1

11,1
42326,9 19216,5


XVI. Інші роботи

87 27–56–1 Устрій одношарової основи з щебеню товщиною до150 мм 100м2 1,2

23327,2

443,96

2679,75

877,78

27992,7 532,7

322,35

1053,3

56,99

77,92

68,4

93,5

88 27–53–7 Устрій покрить з гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 25 мм 100м2 1,2

1827,76

412,78

1112,03

386,04

263,8 638,5

1399,3

478,4

58,75

35,58

69,6

42,12

89 С1421–9881 Вартість асфальтобетону гарячого, дорожнього тонн 3,7 245,5
908,35Зведення прямих витрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Всього по розділу I39110,38 4300,21

6764,26

2032,1


460,8

189,82Всього по розділу II200509,1 7116,5

21679,8

77901


886,4

551,97Всього по розділу III28806,2 1932,4

1596,97

1827,9


183,9

126,6Всього по розділу IV28874,9 2302,2

625,8

305,9


306,5

35,8Всього по розділу V1450033,5 188781,6

86873

33156,6


22177,2

3624,9Всього по розділу VI51481,3 03,7

1130,4

428,8


82,01

47,03Всього по розділу VII121617,3 1486

2079,7

797,54


166,78

87,6Всього по розділу XΙΙΙ18341,6 51557,5

1183,42

453,1


229,9

48,2Всього по розділу ΙX456769,4 13599,4

11362,5

4313,4


1545,5

484,95Всього по розділу X72312,5 4976,1

2499,9

849,7


624,9

87,3Всього по розділу XI137641,5 7866,9

9891,8

3676,8


1958,8

366,04Всього по розділу XII179557,2 29231,5

17246,2

4061,9


3736,1

740,3Всього по розділу XIΙΙ164546,6 106197,1

7459,9

6496,5


11474,5

854,6Всього по розділу XΙV83282,3 50200,4

869,2

503,1


10592,5

27,6Всього по розділу XV42326,9 19216,5

160,5

88,5


2270,1

11,1Разом по разделу XVI31264,8 1171,2

4615

1531,7


138

135,62Всього

3753087,1 490639,21

176038,35

68313,94


16833,89

7419,47


Зведення прямих витрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Всього по розділу I. Земляні роботи
27607,3

2741,8


Всього по розділу II


Всього по розділу III


Всього по розділу VI


Всього по розділу VI. Надземна частина
345940,54

36007,51


Всього по розділу VII


Всього по розділу VIII


Всього по розділу IX


Всього по розділу X


Всього по розділу XI


Всього по розділу XII


Всього по розділу XIII


Всього по розділу XIV


Всього по розділу XV
185405,3

25504,02


Всього по розділу XVI


Всього по розділу XVII


Всього по розділу XVIII

Розрахунок накладних витрат

№ п/п Обґрунтування Нормативна трудомісткість у прямих витратах робітників, будівельників і робітників обслуговуючих машин (чол-год) Усереднені коефіцієнти переходу від нормативної трудомісткості робіт, передбачених у прямих витратах до трудомісткості робітників, з/пл яких враховується в накладних витратах Трудомісткість у накладних витратах Усереднена вартість чол-год. робітників з/пл яких враховується в накладних витратах 1 блок З/пл у прямих витратах 2 блок Усереднені показники визначення коштів на покриття інших статей накладних витрат, грн. 3 блок Загальна маса накладних витрат, грн.


З/пл у накладних витратах
Збір на обов'язкове соціальне, пенсійне
Кошти на покриття інших витрат, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Локальний кошторис №1

2 а) Земляні роботи 2741,8 0,098 268,7 12,35 3318,4 27607,3 12432,1 0,85 2330,5 18081
3 б) Загально-будівельні роботи 36007,51 0,12 4321 12,35 53363 345940,2 160519 1,05 37807,9 251689,9
4 в) Опоряджувальні роботи 25504,02 0,088 2244 12,35 27713 185405,3 856,73 0,83 21168 134554

ВСЬОГО

6833
84394404325

Всього по розділах3753087,1 490639,21

176038,3

68313,9


16833,89

7419,47


Інші роботи – 10%375308,7 49063,92

17603,8

6831,4


1683,4

741,9


Всього прямих витрат з іншими роботами4128395,8 539703,1

193642,1

75145,3


18517

8161,37


З них вартість матеріалів, конструкцій3395050,6
Усього заробітна плата
614848,4Накладні витрати%404325
Трудомісткість у накладних витратах6833

Заробітна плата в накладних витратах
84394Всього прямих витрат з накладними витратами4532720,8
Планові накопичення 8%

Всього по кошторису:

Кошторисна трудомісткість33511,4

Кошторисна заробітна плата
699242,4Локальний кошторис 2


На устрій комплексу внутрішніх санітарно-технічних робіт

По будівництву 9-и поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Базисна кошторисна вартість 55239 грн.

Нормативна трудомісткість 5178 люд/годин.

Базисна кошторисна заробітна плата 10763 грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 19,3 грн.


№ п/г Шифр номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат Одиниці виміру Кількість Вартість одиниці в гр. Загальна вартість у гр. Витрати праці робітників не зайнятих обслуговуванням машин

Всього Експлуатація машин Всього Основна з/п Експлуатація машин Обслуговуючих машин

Основна з/п У тому числі заробітна плата

У тому числі заробітна плата На одиницю Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 УКН Опалення і вентиляція м2 2785

6,46

1,15

0,29

0,15

17991 3244

807

417,7

1,11

0,09

3174

250

2
Водопостачання м2 2785

3,9

0,71

0,18

0,1

10861 1977

501

278

0,69

0,06

1921,6

167,1

3
Каналізація м2 2785

5,68

1,03

0,26

0,13

15818,8 2868,6

724

362

1,09

0,08

3035,6

272,8ВСЬОГО

44671 8089,6

2032

1057


8131

639


Накладні витрати –14,5% Грн.


6477
Нормативна трудомісткість у накладних витратах – 20% чол/год


1754

Кошторисна заробітна плата в накладних витратах – 20% Грн.1617Усього із накладними витратами Грн.


51148 9706

2032

1057


5178

Планові накопичення –8% Грн.


4091
Усього по кошторису Грн.


55239
Нормативна трудомісткість чол/год


5178

Кошторисна заробітна плата Грн.10763Локальний кошторис 3


На устрій комплексу електромонтажних робіт

По будівництву 9-и поверхового 54-х квартирного односекційного жилого будинку, стіни з цегли

Базисна кошторисна вартість 15007 грн.

Нормативна трудомісткість 2539 люд/годин.

Базисна кошторисна заробітна плата 2817 грн.

Зроблено в цінах 2008 р. Вартість м2 к. пл. 5,3 грн.


№ п/г Шифр номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат Одиниці виміру Кількість
Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: