Xreferat.com » Рефераты по строительству » Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Міністерство освіти та науки України

ОДАБА

Кафедра опалення, вентиляції,та охорони повітряного басейну


Курсова робота з дисципліни:

Теплогазопостачання та вентиляції

Тема:

Опалення та вентиляція цивільного будинку


Виконав:

студент гр. ПСК-341

Копец І.М.

Перевірив:

Спінов В.В.


Одесса 2009


Вихідні данні


Номер завдання – 51

Місто з режимом експлуатації конструкцій приміщень – Хабаровськ , Б

Розрахункова температура повітря в місті - Опалення та вентиляція цивільного будинку= -34, Опалення та вентиляція цивільного будинку, Опалення та вентиляція цивільного будинку

Тривалість опалювального періоду – n =205

Швидкість повітря – w = 5,9 м/с

Додаткові вихідні данні

Джерелом теплопостачання проектного будинку приймається міська теплова мережа з параметрами теплоносія Тг = 150 оС (в подаючій магістралі) і tо = 70 оС (в зворотній магістралі).

Всі проектні будинки трьохповерхові з неопалювальним підвалом, висота поверху – 3м, підлоги східних клітин на ґрунті.

По останній цифрі залікової книжки вибираю план типового поверху – дитячий садок. Орієнтація фасадів будинку вказана в плані.

Система опалення проектується з нижньою розводкою.

Розміри вікон – 1,8Ч1,5, вхідних дверей східних клітин 2,1Ч1,8.

Коефіцієнт теплопередачі вікон – 0,4, вхідних дверей – 1,32 Вт/м2 оС.


Опалення


Теплотехнічний розрахунок потрібної товщини огороджуючої конструкції


Для вирішення поставленої задачі необхідно визначити число градус-днів отоплюючого періоду (DD) :


DD = (tв – tоп)Чn = (18-(-10,1)Ч205 =5760,5 градус-днів


де tв – розрахункова температура внутрішнього повітря.

tоп - середня температура опалювального періоду.

n – тривалість опалювального періоду.

По значенню DD та різновиді конструкції по (Д.3) знаходимо нормативний опір теплопередачі Rнор, (м2 оС/Вт) = 2,2 м2 оС/Вт

Матеріал зовнішніх стін – керамзитобетон на керамзитовому піску. Щільність - 1800 кг/м3.

Утеплювач перекриття – плити мінеральної вати підвищеної жорсткості. Щільність – 200 кг/м3.

Товщину стіни приймаємо кратною 50 мм, але не менше 300мм. утеплювач стіни - кратним 20 мм, але не більше 250 мм.

Визначаємо товщину утеплювача конструкції:


δx= (Rнор – (1/αв + δ1/λ1+ δ3/λ3+ δ4/λ4 + 1/αн))Чλ2 = (2,2 – (1/8,7+0,03/0,93+0,3/0,92+0,03/0,81))Ч0,09 = 0,152 м.


де αв – коефіцієнт теплопровідності на внутрішній поверхні огороджень (Вт/м2 оС)

αн – коефіцієнт теплообміну на зовнішній поверхні (Вт/м2 оС)

λ1, λ2, λ3, λ4 – коефіцієнти теплопровідності матеріалів огороджуючих конструкцій (Вт/м оС) δ1, δх, δ3, δ4 – товщина шарів огороджень, м.


Опалення та вентиляція цивільного будинку

Рис. 1 - Параметри шарів огороджуючої конструкції


λ1=0,93 Вт/м оС, δ1 =0,03 м;

λ2 = 0,09 Вт/м оС, δ2 = х;

λ3 = 0,92 Вт/м оС, δ3 = 0,3 м;

λ4 =0,81 Вт/м оС, δ4 = 0,03 м.

В додатку № 3 знаходимо Rнор=2,2, виходячи із значень DD.

αв=8,7, αн =23.

Приймаємо товщину утеплювача кратною 1 см => δ2=0,16 м.

Знайдемо Rфакт. – фактичний опір конструкції:


Опалення та вентиляція цивільного будинку м2 оС/Вт


Rфакт.> Rнор.. Знаходимо коефіцієнт теплопередачі конструкції:

Кст=Опалення та вентиляція цивільного будинку = 0,43 Вт/м2 оС


Опалення та вентиляція цивільного будинку

Рис.2 - Розрахунок перекриття


Параметри шарів перекриття

Руберойд λ1=0,17 Вт/м оС, δ1 =0,01 м;

стяжка λ2 = 0,93 Вт/м оС, δ2 = 0,05 м;

утеплювач λ3 = 0,09 Вт/м оС, δ3 = х м;

залізобетонна плита λ4 =2,04 Вт/м оС, δ4 = 0,2 м.

Знайдемо товщину утеплювача в перекритті кратного 5 см:


δx= (Rнор – (1/αв + δ1/λ1+ δ2/λ2+ δ4/λ4 + 1/αн))Чλ3=(2,5 –(1/8,7+0,01/0,17+0,2/2,04+1/23))Ч0,09 = 0,2 м.

Опалення та вентиляція цивільного будинку (м2 оС/Вт)


Rфакт.> Rнор..

Знаходимо коефіцієнт теплопередачі перекриття:

Кпер..= Опалення та вентиляція цивільного будинку = 0,39 Вт/м2 оС

Коефіцієнт теплопередачі вікон Квк=0,4 Вт/м2 оС.

Коефіцієнт теплопередачі вхідних дверей Кдв =1,32 Вт/м2 оС.

Коефіцієнт теплопередачі зовнішньої стіни Кст.= 0,43 Вт/м2 оС


Визначення тепловитрат приміщеннями запроектованої будівлі


Необхідно визначити тепловитрати кутових і середніх приміщень проектованої будівлі по одному на кожному поверсі і тепловитрати однієї з сходових кліток.

В тепловитрати кожної з кімнат включаються і тепловитрати через огороджувальні конструкції, різниця температур перевищує 3оС.

Для приміщень першого поверху - це зовнішні стіни і двері, вікна, підлога. Другий поверх – теж, крім підлоги, третій – додаткові втрати через покриття .

Тепловитрати обчислюють з точністю до 10 Вт по формулі:


Опалення та вентиляція цивільного будинку

де

А – розрахункова площа огороджуючої конструкції, м2;

К – коефіцієнт теплопередачі конструкції, Вт/(м2 оС);

Опалення та вентиляція цивільного будинку - температура повітря в приміщенні, оС;

Опалення та вентиляція цивільного будинку - температура холодної п’ятиденки, оС;

Опалення та вентиляція цивільного будинку – коефіцієнт врахування конструкції в просторі;

Опалення та вентиляція цивільного будинку - додаткові тепловитрати в долях від основних.

Додаткові втрати тепла, Опалення та вентиляція цивільного будинку приймаються слідуючими:

при розрахунковій швидкості повітря до 5 м/с Опалення та вентиляція цивільного будинку=0,05

при швидкості повітря більш ніж 5 м/с Опалення та вентиляція цивільного будинку.

Витрата тепла повинна враховувати витрати на підігрів зовнішнього інфільтрованого повітря, що поступає в будову через щілини в вікнах внаслідок різниці тисків усередині приміщення та ззовні.

В приміщенні житлових та громадських будинків витрати тепла на підігрів повітря інфільтрації Qu, Вт, знаходять за формулою:


Qu=0,337ЧAЧhЧОпалення та вентиляція цивільного будинку


де А – площа пола кімнати, м3;

h – висота кімнати, м. Якщо в кімнаті немає ні вікон, ні зовнішніх дверей, тоді Qu =0. Для зручності розрахунків результати обчислень зводять у таблицю1.1. До таблиці заносимо розрахунки тепловитрат для кутової і середньої кімнати трьох поверхів.


Таблиця 1.1. Тепловитрати обчислювальних приміщень

№,

НОК

Розміри і

Площа

огороджень

К

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

1+∑�� Qt
оС

aЧв,

м

А,

м2

Вт/м2оС оС

Вт Вт Вт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101

+18

Н.С.-З. 3Ч4,5

13,5-2,7=

10,8

0,43 18-(-31)=49 1 1,15 260 1670 13970

ОК-З

1,8Ч

1,5

2,7 0,4 49 1 1,15 60


Н.С.-Ю 7,5Ч3 22.5-2,7=19,8 0,43 49 1 1,05 440


ОК-Ю

1,8Опалення та вентиляція цивільного будинку

2,7 0,43 49 1 1,05 60


ПОЛ

4,5Ч

3

13,5 7,6 49 1 - 50304,5Опалення та вентиляція цивільного будинку

20,25 6,5 49 1 - 6450

102

+18

Н.С.-З

2,1Ч

3,6

7,56-2,7=

4,86

0,43 49 1 1,1 110 370 1760

ОК-З

1,8Ч

1,5

2,7 0,4 49 1 1,1 60


ПОЛ

2,1Ч

3,6

7.56 3,3 49 1 - 1220

201

+18

Н.С.-З. 3Ч4,5

13,5-2,7=

10,8

0,43 49 1 1,15 260 1670 2490

ОК-З

1,8Ч

1,5

2,7 0,4 49 1 1,15 60


Н.С.-Ю 7,5Ч3 22.5-2,7=19,8 0,43 49 1 1,05 440


ОК-Ю

1,8Опалення та вентиляція цивільного будинку

2,7 0,43 49 1 1,05 60

202

+18

Н.С.-З

2,1Ч

3,6

7,56-2,7=

4,86

0,43 49 1 1,1 110 370 540

ОК-З

1,8Ч

1,5

2,7 0,4 49 1 1,1 60

301

+18

Н.С.-З. 3Ч4,5

13,5-2,7=

10,8

0,43 49 1 1,15 260 1670 3130

ОК-З

1,8Ч

1,5

2,7 0,4 49 1 1,15 60


Н.С.-Ю 7,5Ч3 22.5-2,7=19,8 0,43 49 1 1,05 440


ОК-Ю

1,8Опалення та вентиляція цивільного будинку

2,7 0,43 49 1 1,05 60


КРОВ

4,5Ч

7,5

33,75 0,39 49 1 - 640

302

+18

Н.С.-З

2,1Ч

3,6

7,56-2,7=

4,86

0,43 49 1 1,1 110 370 680

ОК-З

1,8Ч

1,5

2,7 0,4 49 1 1,1 60


КРОВ

2,1Ч

3,6

7.56 0,39 49 1 - 140


Визначаємо питомі тепловтрати


Опалення та вентиляція цивільного будинку
Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку


1.3 Визначення тепловтрат приміщеннями і будівлею в цілому


По питомих втратах тепла, визначених для кутових і середніх приміщень кожного поверху, Опалення та вентиляція цивільного будинку Вт/м легко обчислити тепловтрати будь-яким приміщенням кожного поверху. Для цього треба визначити периметр зовнішніх стін і компоненти його на питому втрату одним погонним метром стіни відповідного приміщення. Результати обчислення зручно оформити в табличній формі. Для правильного розміщення опалювальних приладів доцільно попередньо визначити орієнтовану кількість секцій чавунних радіаторів, як зазначено в графі 5 таблиці 1.2.


Таблиця 1.2. Тепловтрати приміщеннями і будовою в цілому

№ приміщення ∑l,м

Опалення та вентиляція цивільного будинку, Вт/м

Q,Вт N=Q/178
101 12 1165 13970 79
102 3,6 489 1760 10
103 3 489 1467 9
104 4 489 1956 11
105 4 489 1956 11
106 3 489 1467 9
107 3,6 489 1760 10
108 12 1165 13970 79
109 12 1165 13970 79
110 2,8 489 1369 8
111 3,8 489 1858 11
112 3,8 489 1858 11
113 3,2 489 1564 9
114 3,2 489 1564 9
115 3,8 489 1858 11
116 3,8 489 1858 11
117 2,8 489 1369 8
118 12 1165 13970 79
201 12 208 2490 14
202 3,6 150 540 3
203 3 150 450 3
204 4 150 600 4
205 4 150 600 4
206 3 150 450 3
207 3,6 150 540 3
208 12 208 2490 14
209 12 208 2490 14
210 2,8 150 420 3
211 3,8 150 570 4
212 3,8 150 570 4
213 3,2 150 480 3
214 3,2 150 480 3
215 3,8 150 570 4
216 3,8 150 570 4
217 2,8 150 420 3
218 12 208 2490 14
301 12 261 3130 18
302 3,6 189 680 4
303 3 189 567 4
304 4 189 756 5
305 4 189 756 5
306 3 189 567 4
307 3,6 189 680 4
308 12 261 3130 18
309 12 261 3130 18
310 2,8 189 529 3
311 3,8 189 718 4
312 3,8 189 718 4
313 3,2 189 605 4
314 3,2 189 605 4
315 3,8 189 718 4
316 3,8 189 718 4
317 2,8 189 529 3
318 12 261 3130 18

Сума тепловтрат усіма приміщеннями ∑Q = 118430Вт.


1.4 Конструювання та вибір обладнання теплового пункту


Так як параметри теплоносія теплової мережі не відповідають допустимим для житлових і адміністративних будівель, а тиск на вході достатній для роботи елеватора, система опалення підключається до тепломережі по залежній схемі, через елеваторний вузол. Теплова потужність QC, Вт, яку повинен забезпечити елеватор, визначається як:


Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - коефіцієнт для опалювальних приладів М140 Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку коефіцієнт, що враховує додаткові втрати тепла трубами через зовнішні огородження, Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку - тепловтрати будови, Вт.

Витрати води. що проходять через горловину G, т/ч, обчислюються по залежності:


Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку и Опалення та вентиляція цивільного будинку - температура води відповідно в подаючій та зворотній магістралях системи опалення (знаходиться в залежності від призначення будівлі), оС.

Перепад тисків після елеватора, кПа


Опалення та вентиляція цивільного будинку


Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - перепад тисків до елеватора (по завданнюОпалення та вентиляція цивільного будинку);

Опалення та вентиляція цивільного будинку - коефіцієнт змішення води в елеваторі;

Тг – температура води в тепломережі:

для лікарень, ясел, дитсадків Опалення та вентиляція цивільного будинку оС, Опалення та вентиляція цивільного будинку оС.

Діаметр горловини елеватора, м обчислюється як:


Опалення та вентиляція цивільного будинку


По обчисленому діаметру горловини з таблиці підбирають найближчий менший діаметр горловини стандартного елеватора і його номер, згідно таблиці 1.3. вибираємо елеватор ВТІ МосЕнерго N2.

Діаметр сопла елеватора dC, м , знаходять по формулі:


Опалення та вентиляція цивільного будинку


2. Вентиляція


Визначення повітрообмінів та розмірів вентиляційних каналів


Витрати повітря L, м3/ч., що виводиться з кожній із шести розрахункових приміщень (по 2 на кожному поверсі)шляхом природної втяжної системи, розраховують по наступній залежності:


Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - об’єм обчислювального приміщення, м3;

Опалення та вентиляція цивільного будинку - кратність повітрообміну за годину, для гуртової кімнати (Д.6).


Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - об’єм обчислювального приміщення, м3;

Опалення та вентиляція цивільного будинку - кратність повітрообміну за годину, для процедурної (Д.6).

Необхідна площа перерізу каналів Fk , м2визаначається по формулі:


Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - рекомендована швидкість повітря в вентиляційному каналі, м/с., приймається 0,5 – 1,0 м/с в залежності від поверху (1 пов. – 0,6; 2 пов. – 0,7; 3 пов. - 0,8 м/с).


Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку


В залежності від товщини стін,їх матеріалу та розташування задаються стандартними розмірами каналів. Кількість каналів n, шт., для кожного приміщення визначається з подальшим округленням даних по формулі:


Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - площа перерізу стандартного каналу, м2.

Живий переріз вентиляційних решіток кожного каналу обчислюють наступним чином:


Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - рекомендована швидкість, м/с, повітря біля входу в жалюзійну решітку, (Д.13).


Опалення та вентиляція цивільного будинку

Опалення та вентиляція цивільного будинку


де Опалення та вентиляція цивільного будинку - витрати повітря через вертикальний канал, м3/ч.

В кожному обчислювальному приміщенні на плані будови наносяться витяжні канали, а на горищі, або на плані другого поверху пунктиром показують горизонтальні короби і вентиляційну шахту системи природної витяжної вентиляції обчислювальних приміщень. Розрахунок повітрообміну заносять в таблицю 2.1.


Таблиця 2.1 - Розрахунок повітрообміну в приміщенні

№ кімнати,

призначення

Об’єм приміщення

Опалення та вентиляція цивільного будинку м3

Кількість повітрообміну,

К

Витрати повітря L, м3/час

Сумарна площа каналу

Опалення та вентиляція цивільного будинку м2

Розмір стандартного каналу,

а Опалення та вентиляція цивільного будинку

Число каналів

Опалення та вентиляція цивільного будинку,

шт.

Швидкість,

Опалення та вентиляція цивільного будинку

м/с

101

гуртова

90,312 1 90,312 0,042

Опалення та вентиляція цивільного будинку

1 0,66

102

процедурна

20 5 100 0,046

Опалення та вентиляція цивільного будинку

1 0,75

201

гуртова

90,312 1 90,312 0,036

Опалення та вентиляція цивільного будинку

1 0,66

202

процедурна

20 5 100 0,04

Опалення та вентиляція цивільного будинку

1 0,75

301

гуртова

90,312 1 90,312 0,031

Опалення та вентиляція цивільного будинку

1 0,66

302

процедурна

20 5 100 0,035

Опалення та вентиляція цивільного будинку

1 0,75

Вимоги до техніки безпеки по газопостачанню житлового будинку

При виконанні роботи слід користуватись нормативами [13-15]. газопровід вводять в житлові і громадські будинки через нежитлові помешкання (сходові клітки, коридори, чи в помешканнях де є газові прибори). Не дозволяється ввід газопроводу в підвали, ліфти, вентиляційні камери. Замикаюча арматура газопроводу розміщується на сходових клітках, в тамбурах, коридорах. Розводящі труби газопроводів прокладають по верху стін першого поверху. Газові стояки прокладають в кухнях, на сходових клітках чи коридорах. Їх не можна прокладати в житлових кімнатах, ванних та санвузлах. Якщо від одного вводу в житловий будинок газ подають до кількох стояків, то на кожному з них ставиться кран чи засув.

В будинках до п’яти поверхів вимикаючі пристрої на стояках не встановлюють. Перед кожним газовим приладом встановлюють кран. Труби з’єднуються на зварюванні. В місцях перетину з фундаментами, перекриттями, сходовими площадками, стінами, а також у входу та виходу з-під землі газопровід замикають в стальні футляри. Відстань між відкрито прокладеними електропроводами та стінкою газопроводу повинна бути не менш, ніж 0,1м.

Установку газових плит в житлових будинках треба передбачити в приміщеннях кухонь висотою не менш, ніж 2,2 м, які мають вікна з кватирками. При цьому внутрішній об’єм приміщення повинен бути не менш ніж 8 м3 – для газових плит з двома пальниками; 12 м3 – для плит з трьома та 15 м3 – для плит з чотирма пальниками.

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Похожие рефераты: