Xreferat.com » Рефераты по строительству » Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


Проектування будівлі арматурного цеху


Зміст


Введення

1. Генеральний план. Техніко-економічні показники

1.1 Техніко-економічні показники

1.2 Загальна характеристика будівлі

1.3 Об’ємно-планувальне рішення будівлі

4.1 Техніко-економічні показники будівлі

4.2 Під’ємно-транспортне обладнання

5. Коротка характеристика каркасу будівлі

5.1 Фундаменти. Конструктивний розрахунок підошви фундаменту

5.2. Фундаментні балки

5.3 Колони

5.4 Кроквяні ферми

5.5 Плити покриття

5.6 Стінові панелі

5.7 Підкранові балки

5.8 Вікна

5.9 Ворота і двері

5.10 Перемички

5.11 Покрівля

5.12 Підлоги

6. Внутрішнє і зовнішнє опорядження будівлі

7. Зведена відомість залізобетонних виробів

8. Цивільна оборона

9. Охорона навколишнього середовища

10. Енергозбереження.

Перелік посилань


Введення


В умовах переходу від централізованої до ринкової економіки основними архітектурно-технічними напрямками промислової реформи є поліпшення архітектурно-планувальних рішень будівель і інженерних систем, розвиток промислового будівництва і відновлення існуючого промислового і інженерного фонду.

У цьому році будівельний комплекс та промислове господарство України працює в складних умовах загальної світової економічної кризи. Разом з тим почалося політичне та економічне уповільнення темпів зростання обсягів будівельних робіт.

Уповільнилися темпи обсягів підрядних робіт, виконання власними силами та до 18% виробництва продукції промисловості будівельних матеріалів.

Ситуація у будівельному комплексі та у промисловому господарстві залишається складною. Першочерговими завданнями управлінь Державного комітету будівництва, архітектури та промислової політики України, місцевих органів будівництва і архітектури, є організація та впровадження нових принципів на основі підготовлених державних норм, щодо порядку розроблення та затвердження генеральних планів промислового будівництва.

Враховуючи велике значення вирішення промислової проблеми пріоритетним напрямком роботи є формування та реалізація державної промислової політики. Ключовим напрямком в архітектурно-технічній політиці промислового будівництва є поступовий перехід від збірного залізобетону до більш легких енергозберігаючих матеріалів і конструкцій.

Держбудом України разом з науково-дослідницькими організаціями проводиться відповідна робота зі створення і впровадження у масове будівництво нових енергоефективних виробів та інженерних систем.

Вирішення загальних проблем будівельного комплексу має бути пов’язане перш за все з реалізацією законів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності, підвищення ефективності використання державних капітальних вкладень, створення сприятливих умов вітчизняних виробників будівельної продукції, реструктуризацію підприємств будівельної індустрії.

Для реалізації основних архітектурно-технічних напрямків промислової реформи необхідно розробити нову методику проектування промислових будівель, технічне орієнтування нових будівних і інженерних систем, перевірити в экспериментальному будівництві окремі методичні положення та нові конструктивно-технічні рішення для поширення промислового будівництва, удосконалити нормативну базу на проектування і будівництво.


Генеральний план забудови. Техніко-економічні показники

Будівля будується в м. Дніпродзержинськ, яке розміщене в III кліматичному районі.

Згідно СНиП II. 01.01-85 „Строительная климатология и геофизика” і СНиП II. 01.07-82 „Нагрузки и воздействия” для даного району приймаю:

нормативно-швидкісний натиск вітру – 380 Па;

нормативна глибина промерзання грунту (-0.99) м.;

розрахункова глибина приймається з коефіцієнтом 1.2, тому розрахункова глибина промерзання грунту дорівнює 1.2·0.99=1.18 м;

- розрахунки зимової температури:

- середньої найбільш холодної доби -26 С;

- середньої найбільш холодної п’ятиденки -24 С.

- район по сніговим навантаженням І

Для побудови „рози вітрів” приймаємо дані з додатку по СНиП ІІ. 01.01-85.


Таблиця 1. Повторюваність вітру по направленнях, %

Пн

ПнСх

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗх

Зх

ПнЗх

Січень

9

13

10

15

15

13

9

16

Липень

17

9

6

5

9

8

15

31

Середнє

13

11

8

10

12

10.5

12

23.5


Проектування будівлі арматурного цеху

Рисунок 1. „ Роза вітрів ”

Згідно діаграми, переважаючі вітри ПнЗх, тому на генплані розташовую будівлю так, щоб переважаючі вітри передавали навантаження в кут будівлі або її торець.

Крім будівлі, що проектується, на генплані зображую:

Арматурний цех

Адміністративний корпус

Їдальня

Рельєф місцевості рівний,відвід поверхневих вод здійснюється через зливну каналізацію. Територія промислової площадки благоулаштована, озеленена. Дороги приймаю шириною 15м, під’їзди 7м.


1.1 Техніко-економічні показники


1. Проектування будівлі арматурного цеху- площа забудови території, Проектування будівлі арматурного цеху= а·в

Проектування будівлі арматурного цеху= 150 · 300 = 4500 Проектування будівлі арматурного цеху;

2.Проектування будівлі арматурного цеху- площа зайнята будівлями і спорудами:

Проектування будівлі арматурного цеху= (30·50)+(60·25)+(5·15)+(40·25)+(8·13)

Проектування будівлі арматурного цеху= 1500+1500+75+1000+104= 4179 Проектування будівлі арматурного цеху;

3.Проектування будівлі арматурного цеху- площа зайнята дорогами, тротуарами, підґїздними шляхами:

Проектування будівлі арматурного цеху=(46·12)+(47·10)+(86·10)+(7·56)+(16·10)

Проектування будівлі арматурного цеху=552+470+860+392+160+9+12252 = 14695 Проектування будівлі арматурного цеху;

4.Проектування будівлі арматурного цеху=Проектування будівлі арматурного цеху-Проектування будівлі арматурного цеху-Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху= 45000–4179–14695 = 26126 Проектування будівлі арматурного цеху;

5. Проектування будівлі арматурного цеху=Проектування будівлі арматурного цеху· 100%

Проектування будівлі арматурного цеху=Проектування будівлі арматурного цеху · 100% = 58 %

Відсоток озеленення відповідає нормі.


1.2 Загальна характеристика будівлі


Будівля арматурного цеху відноситься до виробничих будівель ІІ класу відповідальності з пред’явленими середніми вимогами до неї. За своїми експлуатаційними якостями будівля має ІІ ступінь вогнестійкості, ІІ ступінь довговічності, за ознаками пожежної безпеки має категорію D.

Будівля зводиться з уніфікованих типових конструкцій. Призначена для ремонту і виготовлення обладнання для забезпечення виробничих потреб заводу.

Каркас будівлі прийнятий залізобетонний.


1.3 Об’ємно - планувальне рішення будівлі


Арматурний цех має просту конфігурацію в плані, прямокутну форму, розміри у вісях 1-10 - 54м, у вісях А-В - 36м.

Будівля одноповерхова , висота поверху 7,2 м; має 2 прогони шириною по 18м; крок крайніх і середніх колон 6м; рівень чистої підлоги на відмітці ±0.000м, землі знаходиться на відмітці -0.150м, віконних отворів на відмітці:

низ вікна +1.200м;

верх вікна + 2.400 м.

Рівень додаткового освітлення:

Низ вікна + 4.800 м;

Верх вікна +5.700 м.

Будівля без ліхтаря , так як його застосування є недоцільним.

Площа віконних отворів повинна бути не менше 1/10 від площі підлоги приміщення:


Проектування будівлі арматурного цеху=1/10Проектування будівлі арматурного цеху


Освітлення приймаю стрічкового типу.

Розрахунок освітлення:

Проектування будівлі арматурного цеху= а·в = 54·36 = 1944Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху= 1/10·194 4 = 194,4 Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху= Проектування будівлі арматурного цеху = 194.4/54 = 3.6 м

За розрахунками висота освітлення (Проектування будівлі арматурного цеху) на 1 стіну повинна бути

Проектування будівлі арматурного цеху=3.6/2=1.8м, але

при Проектування будівлі арматурного цеху= 7.2 м такого освітлення не достатньо, тому приймаю додаткове освітлення в місці руху підвісного обладнання висотою Проектування будівлі арматурного цеху= 0.9 м.


1.4 Техніко-економічні показники до будівлі


Проектування будівлі арматурного цеху- площа забудови;


Проектування будівлі арматурного цеху=(а+2·с)·(в+2·с)


Проектування будівлі арматурного цеху=(48+2·0.3)·(72+2·0.3) = 3528.36 Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху- корисна площа (сума площ приміщень, окрім площ усіх конструкційних елементів та площ вбудованих приміщень);

Проектування будівлі арматурного цеху= (0.32·26)+(0.4·7)+(0.25·12)+(36·2)+(288·2)+(72·2)+(18·2+12)+(9.6·2)

Проектування будівлі арматурного цеху= 873.32 Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху= 3528.36 - 873.32= 2655 Проектування будівлі арматурного цеху;

Проектування будівлі арматурного цеху- сума площ приміщень на всіх поверхах;

Проектування будівлі арматурного цеху=Проектування будівлі арматурного цеху=2655 Проектування будівлі арматурного цеху;

Проектування будівлі арматурного цеху- обґєм будівлі;

Проектування будівлі арматурного цеху=Проектування будівлі арматурного цеху·h до утеплювача

Проектування будівлі арматурного цеху= 3528.36·13.2= 46574.35 Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху - обПроектування будівлі арматурного цехуємний коефіцієнт


Проектування будівлі арматурного цеху=Проектування будівлі арматурного цеху ≥1 = Проектування будівлі арматурного цеху = 17Проектування будівлі арматурного цеху 1;


Проектування будівлі арматурного цеху - планувальний коефіцієнт


Проектування будівлі арматурного цеху= Проектування будівлі арматурного цеху = 1 = Проектування будівлі арматурного цеху = 1.


1.5 Під’ємно - транспортне обладнання


Будівля обладнана підвісним обладнанням,вантажопідємністю Q = 5 т.

Приймаю підвісне обладнання в усіх прогонах будівлі.

Відстань від вісі підвісного шляху до вісі будівлі 750 мм.


2. Коротка характеристика каркасу будівлі


2.1Фундаменти. Конструктивний розрахунок підошви фундаменту


Прив’язка фундаменту до вісей. Фундаменти монолітні стовпчасті старанного типу з двома ступенями. Верхня частина фундаменту – обріз, розташована на 15см нижче рівня чистої підлоги. Глибину закладення фундаменту приймаю - м, підошва фундаменту знаходиться на відмітці – 1.570 м. Розміри фундаменту приймаю на основі конструктивних розрахунків. Під підошву фундаменту виконана підготовка з відвального шлаку t = 300мм (на відмітці 1.570м).

Розрахунок розмірів підошви фундаменту:

для крайнього ряду:

ширина підколінника:

Проектування будівлі арматурного цеху= Проектування будівлі арматурного цеху+2·75+2·175, мм

Проектування будівлі арматурного цеху= 400+2·75+2·175= 900 мм :3М

довжина підколінника:

Проектування будівлі арматурного цеху= 400+2·75+2·175= 900 мм :3М;

Проектування будівлі арматурного цеху=Проектування будівлі арматурного цеху+2·300+2·300, мм

ширина підошви фундаменту:

Проектування будівлі арматурного цеху= 900+600+600 = 2100 мм

довжина підошви фундаменту:

Проектування будівлі арматурного цеху= 900+600+600 = 2100 мм.

Отже, Проектування будівлі арматурного цехуЧ Проектування будівлі арматурного цеху , по розрахунку, 2100Ч2100 мм.

для колон середнього ряду:

ширина підколінника:

Проектування будівлі арматурного цеху=400+150+350 = 2100 мм :3М;

довжина підколінника:

Проектування будівлі арматурного цеху= 400+150+350= 1200 мм :3М;

ширина підошви фундаменту:

Проектування будівлі арматурного цеху=900+600+600= 2100 мм;

довжина підошви фундаменту:

Проектування будівлі арматурного цеху=900+600+600= 2100 мм;

Отже, Проектування будівлі арматурного цехуЧ Проектування будівлі арматурного цеху ,по розрахунку, 2100Ч2100 мм.

для колон торцевого фахверку:

ширина підколінника:

Проектування будівлі арматурного цеху=400+150+350= 900мм :3М;

довжина підколінника:

Проектування будівлі арматурного цеху=400+150+350= 900 мм :3М;

ширина підошви фундаменту:

Проектування будівлі арматурного цеху= 900+600+600= 2100 мм;

довжина підошви фундаменту:

Проектування будівлі арматурного цеху= 900+600+600= 2100 мм;

Отже, Проектування будівлі арматурного цехуЧПроектування будівлі арматурного цеху, по розрахунку, 2100Ч2100 мм.

Всі розміри уніфіковані і кратні трьом модулям у відповідності з вимогами.


Проектування будівлі арматурного цеху Проектування будівлі арматурного цеху

Проектування будівлі арматурного цеху Проектування будівлі арматурного цеху

Рисунок 2. Прив’язка фундаменту до вісей

2.2 Фундаментні балки


Фундаментні балки залізобетонні трапецевидного січення довжиною 4.75 м ; 4.30м. Верх фундаментної балки знаходиться на відмітці -0.30 м. По верху фундаментної балки улаштовую гідроізоляцію з одного шару руберойду, під фундаментну балку – подушка з відвального шлаку.

Розрахунок довжини фундаментних балок :

Проектування будівлі арматурного цеху = 6000-25·2-900= 5050 мм,

Проектування будівлі арматурного цеху = 5500-500= 4550 мм.


Таблиця 3. Показники фундаментних балок

Найменування

Марка балки

Довжина балки

Клас бетону

Бетон Проектування будівлі арматурного цеху

Сталь кг

Вага балки т

БФ 1 фб6-2 5050 В15 0,52 33 1.3
БФ 2 фб6-3 4750 В15 0.49 31 1,2

2.3 Колони


Колони приймаю суцільні залізобетонні,січенням:

крайнього ряду - 400Ч400 мм;

середнього ряду - 400Ч400 мм;

торцевого фахверку - 400Ч400 мм.

Колони крайнього ряду, середнього,торцевого фахверку – без консольні. Заглиблення колон в стакан фундаменту 900 мм.


Таблиця 3. Показники колон

Марка колони

Шаг колони

Висота від підлоги до м

Розміри колони мм

Клас бетону

Витрати матеріалу

Вага колони тнизу крокв. констр.

Н

h

а

в

с


бетон Проектування будівлі арматурного цеху

сталь кг


Колони крайнього ряду
К 72-2 6 7.2 8100
400 400
В35 3.00 280 3.4
Колони середнього ряду
КПІ-23 6 7.2 8100
400 400
В35 1.33 245 3.3
Колони поперечного фахверку
К 72-2 6 7.2 8100
400 400
В35 3.00 280 3.4

2.4 Кроквяні ферми


Ферми покриття залізобетонні сегментні довжиною 18м. Кріплять ферми до колон каркасу зварюванням до закладних деталей.


Таблиця 4. Показники кроквяної ферми

Марка ферми

Розміри,мм

L

Розміри,мм

Hповна

Розміри,мм

Hоп.част

Клас бетону

Витрати матерів

Вага ферми ,т


Бетон, Проектування будівлі арматурного цеху

Сталь, кг


ФСМ181-1НА1У

17940

2630

900

В30

1.8

313

4.5


2.5 Плити покриття


Плити покриття укладаються по верхньому поясу кроквяної конструкції. Прийняті залізобетонні ребристі плити покриття розміром 3Ч6 м, висотою – 300 мм. З’єднання на зварці.


Таблиця 5. Показники плити покриття

Марка плити

Клас бетону

Витрати матеріалу

Вага плити тБетон Проектування будівлі арматурного цеху

Сталь кг


ПАШв / 3Ч6

В20

1,07

85

2,7


2.6 Стінові панелі


Стінові панелі навісні залізобетонні довжиною – 6 м, товщиною – 300 мм, висотою – 1780, 1180, 880 мм. По краю будівлі приймаю подовжені стінові панелі довжиною – 6.3 м.


Таблиця 6. Показники стінових панелей

Марка панелі

Товщина панелі мм

Об ємна вага кг⁄м

Розміри панелі,мм

Витрати матеріалу

Мах вага панелі т
H

L

Бетон Проектування будівлі арматурного цеху

Сталь кг


ПС 600.9.30-2-1

300

1300

880

5980

1.37

19.8

2.3

ПС 600.12.30.2-1

300

1300

1180

5980

1.84

23.0

3.0

ПС625.9.30-2-21(22)

300

1300

880

6230

1.42

51.7

2.4

ПС625.12.30-2-21(22)

300

1300

11800

6230

1.92

57.2

3.3


Верхню частину зовнішньої стіни, для запобігання від руйнування атмосферними опадами і морозами, обробляють оцинкованою сталью.

2.7 Підкранові балки


Підкранові балки створюють шлях для руху мостового крану і виконують роль повздовжніх звґязків. Так, як в будівлі прийнята підкроквґяна ферма, то по крайньому ряду колон приймаємо підкранові балки таврового січення висотою – 800 мм, довжиною – 6 м, а по середньому ряду колон – двотаврового січення висотою - 1200 мм, довжиною – 12м.


Проектування будівлі арматурного цеху

Рисунок 9. Підкранова балка таврового січення


Проектування будівлі арматурного цеху

Рисунок 10. Підкранова балка двотаврового січення


Таблиця 7. Показники підкранових балок

Марка балки

Вантажо-підґємнісь крана т

Клас бетону

Витрати матеріалів

Маса балки т
Бетон Проектування будівлі арматурного цеху

Сталь кг


БК6-4АУ-К

20

В40

1,4

229

3,5

БК12-4АУ-К

20

В40

4,1

784

10,3


2.8 Вікна


Конструкція віконних перехресть прийнята металева, стрічкова. Скління виконане на бітумній замазці. Матеріал заповнення віконних отворів – звичайне скло.


Таблиця 8. Відомість отворів

Марка

Розмір отвору мм

ВК-1

1180Ч6000

ВК-2

880Ч6000

ВР-1

4200Ч4200

Д-1

1100Ч2100


2.9 Ворота і двері


Прийняті автомобільні ворота розміром 4.2Ч4.2 м. З зовнішньої сторони воріт приймаю пандус з ухилом 1:10. Ворота обладнані повітряно-тепловими завісами. Для пропуску людей в воротах улаштовані двері.


Таблиця 9. Специфікація отворів

Позиція

Найменування

Кількість по фасадах

Всього

Маса кг

*Примітка1-13

13-1

А-Г

Г-А
Вікна

1

ВК-1

8

8

-

-

162

ВК-2

8

8

-

-

16Двері

3

Д-1

-

-

-

-

2


2

Ворота

4

ВР-1

-

-

2

2

4
* В графі примітка кількість внутрішніх дверей.

2.10 Перемички


Для підтримки вищележачої кладки в місці розташування воріт і дверей приймаю перемички, довжина розрахована залежно від ширини отвору.


Таблиця 10. Відомість перемичок

Марка

Схема перерізу

ПР-1

Проектування будівлі арматурного цеху

ПР-2

Проектування будівлі арматурного цеху


Таблиця 11. Показники перемичок


Марка перемички

Довжина перемички

Тип січення перемички

Ширина перемички м

Клас бетону

Витрати матеріалу

Вага перемички т


Бетон Проектування будівлі арматурного цеху

Сталь кг


БП-6-1

5000

1

250

В15

0.36

37

0.9

1ПР1-12.12.14

1290

120

В15

0.02

0.025


2.11Покрівля


Покрівля рулонна скатна, з застосуванням теплоізоляції.

Застосовую внутрішній організований водостік через водостічні воронки. Склад покрівлі :

залізобетонна ребриста плита покриття,t = 300мм;

пароізоляція - шар руберойду на мастиці,t = 10мм;

утеплювач - пінобетон, y = 500 кг/Проектування будівлі арматурного цеху,t = 100 мм;

вирівнююча стяжка з цементно-піщаного розчину,t = 20 мм;

водоізоляція – 4 шари руберойду на мастиці,t = 20 мм;

захисний шар з гравію, втопленого в бітумну мастику.


2.12 Підлоги


При виборі конструкції підлоги встановлюю характер виробничих дій на підлогу, а також вимоги, які забезпечують експлуатаційну надійність та довговічність підлоги. Приймаю бетонну підлогу укладену по ґрунту,в допоміжних приміщеннях-з лінолеуму.


Таблиця 12. Експлікація підлог

Номер приміщення

Тип підлоги

Схема підлоги або тип підлоги за серією

Дані елементів підлоги (назва, товщина, основа) мм

Площа, м2

3,4

2

Проектування будівлі арматурного цеху

1-утрамбований грунт;

2-бетонна підготовка t=80мм;

3-стяжка з цементного розчину

t=20мм;

4-лінолеум.

36

1,2

1

Проектування будівлі арматурного цеху

1-утрамбований грунт;

2-бетонна підготовка t=80мм;

3- армована стяжка з цементного розчину

t=20мм.

3420


3. Внутрішнє і зовнішнє опорядження будівлі


Архітектурно-художні вимоги передбачають необхідність придання будівлі відповідного зовнішнього вигляду і внутрішнього обліку, що задовольняє естетичні запити людей з урахуванням призначення будівлі. Важливу роль в цьому відіграють фактура і колір поверхонь огороджуючих конструкцій, художнє поєднання різних будівельних матеріалів і висока

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: